0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

6. přepracované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6156
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Šesté, zcela přepracované vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Jde např. o změnu trendu inflace a měnové politiky, časování trhu, výběr akcií, aktivně řízené fondy.Autor poskytuje čtenáři velmi čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a o psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení.Tento investiční bestseller je určen laikům i profesionálům – finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.

Zásilkovna za 20 Kč končí za:

Z obsahu knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Poznámky k šestému vydání
Úvod
Příběh Victora Niederhoffera
1. Investiční principy
1.1 Co je podstatné
1.2 Chování výnosů různých typů investic
1.3 Vztah výnosů a rizik
1.4 Nástroje peněžního trhu
1.5 Dluhopisy
1.6 Akcie a akciové fondy
1.7 Garantované fondy
1.8 Proč se (obvykle) nevyplácí „časovat“ trh
1.8.1 Kde aktivita škodí
1.9 Proč se nevyplácí vybírat akcie
1.10 Proč nelze ani vybírat akcie, ani časovat trh
1.11 ... a proč to přece jen někdy jde?
1.12 Jak neprotočit peníze
1.13 Kiggenovo dilema aneb jak si nevybírat investiční poradce
1.14 Prognostici, zbabělci, podvodníci
1.15 Indexování – pasivní investiční strategie
1.16 Kdy se vyplatí „časovat“ trh
1.17 Ted Aronson k otázce, jak si vybrat aktivně řízený fond
1.18 Peter Lynch k výběru podílových fondů
1.19 Proč se vyplácí diverzifikovat
1.20 Průměrování nákladů – diverzifikace v čase
1.21 Určení investičního horizontu

2. Základy investiční psychologie
2.1 Psychologicky pasivní investoři
2.2 Psychologicky aktivní investoři
2.3 Využití rozdělení investorů na aktivní a pasivní
2.4 Mentální účetnictví a finanční omyly chytrých lidí
2.5 Long Term Capital Management – lekce o tom, jak pýcha předchází pád
2.6 Praktické závěry

3. Praktická ekonomie pro investory
3.1 Úrokové míry
3.1.1 Výnosové křivky
3.1.2 Základní typologie výnosových křivek
3.1.3 Makroekonomické aplikace
3.1.4 Vliv úrokových měr na nástroje peněžního trhu
3.1.5 Vliv úrokových měr na dluhopisy
3.1.6 Vliv úrokových měr na akcie
3.2 Ekonomická logika inflace, úrokových měr a hospodářského růstu
3.2.1 Úrokové sazby v krizových obdobích
3.3 Inflace – historie a podstata
3.3.1 Inflace jako politický nástroj
3.4 Ekonomické trendy začátku třetího tisíciletí - „nová ekonomie“
3.5 Makroekonomická politika ve věku hojnosti
3.5.1 Ekonomie „zlatého věku“
3.5.2 Konec „nové ekonomie“?
3.6 Jak zbohatnout na inflaci – nemovitosti
3.6.1 Jak zchudnout na nemovitostech – příklad
3.7 Jak zbohatnout na inflaci – ropa
3.8 Inflace a výnosy pevně úročených cenných papírů
3.9 Akcie a inflace
3.10 Skrytý dluh penzijního systému
3.11 Hospodářský růst a výnosy cenných papírů
3.12 Co je méně, ale přesto důležité
3.12.1 Měnové kursy
3.12.2 Nezaměstnanost
3.12.3 Deficit státního rozpočtu
3.12.4 Fiskální politika a daňová zátěž
3.12.5 Obchodní bilance
3.12.6 Hospodářský cyklus
3.12.7 Přírodní bohatství
3.13 Praktické závěry

4. Politické riziko
4.1 Mýty a realita
4.2 Očekávané výnosy emerging markets
4.3 Politické riziko – neviditelný nepřítel
4.4 Německo
4.5 Československo a protektorát
4.6 Ruské a sovětské obligace
4.7 Rusko v Putinově éře
4.8 Korupce hraje roli
4.9 Praktické závěry
4.10 Monika odchází do penze – příběh o politickém riziku

5. Měření investičního rizika
5.1 Volatilita
5.2 Volatilita a diverzifikace: velká vaječná pravda
5.3 Volatilita a výnosy portfolia
5.4 Volatilita a efekt velikosti
5.5 Volatilita a hodnocení výkonnosti portfolií
5.6 Volatilita a inflace
5.7 Volatilita a měnové riziko
5.8 Riziko platební neschopnosti
5.9 Praktické závěry

6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů
6.1 Jednoduchý matematický model burzovních krachů
6.2 Historické zkušenosti
6.3 Praktické závěry

7. Jak předpovídat výnosy
7.1 Problémy s prognózami
7.2 Nástroje peněžního trhu
7.3 Dluhopisy neboli obligace
7.3.1 Jak jsem investoval do obligací: riziko státu v praxi
7.3.2 Kdo vlastně vydělává na státních dluhopisech?
7.4 Akcie: co hýbe trhem a co ne
7.5 Odvětví v dlouhodobém horizontu
7.6 Dialog optimisty a skeptika
7.7 Dilema internetového investora
7.7.1 Komentář k internetové bublině z roku 2007 neboli
chybami se člověk učí
7.8 Hodnotová nebo růstová strategie?
7.9 Komoditní spekulace
7.10 Ropa jako investice
7.10.1 Hubertův vrchol – proč ceny ropy pravděpodobně zůstanou vysoké
7.11 Výnosy cizích měn
7.12 Lidský kapitál
7.13 Umění a starožitnosti
7.14 Stručný návod, jak předpovídat krátkodobé výnosy
7.15 Stručný návod, jak předpovídat dlouhodobé výnosy
7.16 Vyplácí se věřit expertům?
7.17 Výnosnost jednotlivých doporučení
7.18 Praktické závěry

8. Investice do nemovitostí
8.1 Základní principy
8.2 Co určuje ceny nemovitostí
8.3 Co určuje výši nájemného
8.4 Chování cen nemovitostí v malých otevřených ekonomikách
8.5 Praktické závěry

9. Investiční strategie
9.1 Seznam nástrojů
9.2 Spektrum strategií
9.2.1 Konzervativní strategie
9.2.2 Vyvážená strategie - spíše konzervativní
9.2.3 Vyvážená strategie - spíše agresivní
9.2.4 Agresivní strategie
9.2.5 Minimalizace rizika v inflačním prostředí
9.3 Portfolio Nobelovy nadace
9.4 Penzijní fondy TIAA-CREF
9.5 Strategická soutěž deníku The Wall Street Journal

10. Souhrn – nejlepší praxe: postupy investování
10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů
10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie
10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie
10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie
10.5 Informační zdroje

11. Nedokonalé trhy
11.1 Hypotéza (ne)efektivních trhů a optimální investiční strategie
11.2 Davové chování investorů – o mravencích a spekulantech
11.3 Sociální polarizace a bublina telekomunikačních akcií
11.4 Psychologie investování
11.5 Iluze věčného růstu
11.6 SAP efekt
11.7 Neefektivní portfolia drobných investorů
11.8 Systematicky podhodnocené akcie

12. Finanční poradci
12.1 Placení poradci versus provizní poradci
12.2 Lakmusový papírek na špatné poradce
12.3 Jak se bránit proti nesolidnímu jednání
12.4 Riziko poctivé a riziko nepoctivé
12.5 Varovná znamení – jakým finančníkům se vyhnout
12.6 Proč jsou fondy bezpečné proti pádu
12.7 Chcete zůstat milionářem?
12.8 Odborné vzdělání finančních poradců
12.9 Výsledky testu znalostí finančních poradců v roce 2001

13. Ekonomické důsledky eura
13.1 Silnější než Jágr
13.2 Co kdybychom měli euro již v roce 2002?
13.3 Důsledky přijetí eura v Řecku
13.4 Důsledky přijetí eura v Irsku
13.5 Důsledky přijetí eura ve Španělsku
13.6 Co by bylo bez eura?

14. Aktivní investiční management
14.1 Kde aktivní přístup přináší ovoce
14.2 Bubliny, recese a ekonomické recese
14.3 Kdy a proč se vyhnout dluhopisům
14.4 Recese a investování: otázky a odpovědi
14.5 Ekonomické barometry a seismografy
14.6 Co nám říká poměr P/E?
14.7 Akcioměr
14.7.1 Jak Akcioměr vznikl
14.7.2 Jak Akcioměr funguje
14.8 Praktické závěry

Závěr
Příloha: Investiční test
Doporučená literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Investiční strategie pro třetí tisíciletí byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 220 
E-kniha 198 
Tištěná 637 
E-kniha 573 
Tištěná 757 
E-kniha 681 
Tištěná 199  -46 %
E-kniha 283 
Tištěná 254 
E-kniha 229 
Tištěná 297 
E-kniha 267 

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

6. přepracované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6156
Šesté, zcela přepracované vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Jde např. o změnu trendu inflace a měnové politiky, časování trhu, výběr akcií, aktivně řízené fondy.Autor poskytuje čtenáři velmi čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a o psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení.Tento investiční bestseller je určen laikům i profesionálům – finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.

Zásilkovna za 20 Kč končí za:

Z obsahu knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Poznámky k šestému vydání
Úvod
Příběh Victora Niederhoffera
1. Investiční principy
1.1 Co je podstatné
1.2 Chování výnosů různých typů investic
1.3 Vztah výnosů a rizik
1.4 Nástroje peněžního trhu
1.5 Dluhopisy
1.6 Akcie a akciové fondy
1.7 Garantované fondy
1.8 Proč se (obvykle) nevyplácí „časovat“ trh
1.8.1 Kde aktivita škodí
1.9 Proč se nevyplácí vybírat akcie
1.10 Proč nelze ani vybírat akcie, ani časovat trh
1.11 ... a proč to přece jen někdy jde?
1.12 Jak neprotočit peníze
1.13 Kiggenovo dilema aneb jak si nevybírat investiční poradce
1.14 Prognostici, zbabělci, podvodníci
1.15 Indexování – pasivní investiční strategie
1.16 Kdy se vyplatí „časovat“ trh
1.17 Ted Aronson k otázce, jak si vybrat aktivně řízený fond
1.18 Peter Lynch k výběru podílových fondů
1.19 Proč se vyplácí diverzifikovat
1.20 Průměrování nákladů – diverzifikace v čase
1.21 Určení investičního horizontu

2. Základy investiční psychologie
2.1 Psychologicky pasivní investoři
2.2 Psychologicky aktivní investoři
2.3 Využití rozdělení investorů na aktivní a pasivní
2.4 Mentální účetnictví a finanční omyly chytrých lidí
2.5 Long Term Capital Management – lekce o tom, jak pýcha předchází pád
2.6 Praktické závěry

3. Praktická ekonomie pro investory
3.1 Úrokové míry
3.1.1 Výnosové křivky
3.1.2 Základní typologie výnosových křivek
3.1.3 Makroekonomické aplikace
3.1.4 Vliv úrokových měr na nástroje peněžního trhu
3.1.5 Vliv úrokových měr na dluhopisy
3.1.6 Vliv úrokových měr na akcie
3.2 Ekonomická logika inflace, úrokových měr a hospodářského růstu
3.2.1 Úrokové sazby v krizových obdobích
3.3 Inflace – historie a podstata
3.3.1 Inflace jako politický nástroj
3.4 Ekonomické trendy začátku třetího tisíciletí - „nová ekonomie“
3.5 Makroekonomická politika ve věku hojnosti
3.5.1 Ekonomie „zlatého věku“
3.5.2 Konec „nové ekonomie“?
3.6 Jak zbohatnout na inflaci – nemovitosti
3.6.1 Jak zchudnout na nemovitostech – příklad
3.7 Jak zbohatnout na inflaci – ropa
3.8 Inflace a výnosy pevně úročených cenných papírů
3.9 Akcie a inflace
3.10 Skrytý dluh penzijního systému
3.11 Hospodářský růst a výnosy cenných papírů
3.12 Co je méně, ale přesto důležité
3.12.1 Měnové kursy
3.12.2 Nezaměstnanost
3.12.3 Deficit státního rozpočtu
3.12.4 Fiskální politika a daňová zátěž
3.12.5 Obchodní bilance
3.12.6 Hospodářský cyklus
3.12.7 Přírodní bohatství
3.13 Praktické závěry

4. Politické riziko
4.1 Mýty a realita
4.2 Očekávané výnosy emerging markets
4.3 Politické riziko – neviditelný nepřítel
4.4 Německo
4.5 Československo a protektorát
4.6 Ruské a sovětské obligace
4.7 Rusko v Putinově éře
4.8 Korupce hraje roli
4.9 Praktické závěry
4.10 Monika odchází do penze – příběh o politickém riziku

5. Měření investičního rizika
5.1 Volatilita
5.2 Volatilita a diverzifikace: velká vaječná pravda
5.3 Volatilita a výnosy portfolia
5.4 Volatilita a efekt velikosti
5.5 Volatilita a hodnocení výkonnosti portfolií
5.6 Volatilita a inflace
5.7 Volatilita a měnové riziko
5.8 Riziko platební neschopnosti
5.9 Praktické závěry

6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů
6.1 Jednoduchý matematický model burzovních krachů
6.2 Historické zkušenosti
6.3 Praktické závěry

7. Jak předpovídat výnosy
7.1 Problémy s prognózami
7.2 Nástroje peněžního trhu
7.3 Dluhopisy neboli obligace
7.3.1 Jak jsem investoval do obligací: riziko státu v praxi
7.3.2 Kdo vlastně vydělává na státních dluhopisech?
7.4 Akcie: co hýbe trhem a co ne
7.5 Odvětví v dlouhodobém horizontu
7.6 Dialog optimisty a skeptika
7.7 Dilema internetového investora
7.7.1 Komentář k internetové bublině z roku 2007 neboli
chybami se člověk učí
7.8 Hodnotová nebo růstová strategie?
7.9 Komoditní spekulace
7.10 Ropa jako investice
7.10.1 Hubertův vrchol – proč ceny ropy pravděpodobně zůstanou vysoké
7.11 Výnosy cizích měn
7.12 Lidský kapitál
7.13 Umění a starožitnosti
7.14 Stručný návod, jak předpovídat krátkodobé výnosy
7.15 Stručný návod, jak předpovídat dlouhodobé výnosy
7.16 Vyplácí se věřit expertům?
7.17 Výnosnost jednotlivých doporučení
7.18 Praktické závěry

8. Investice do nemovitostí
8.1 Základní principy
8.2 Co určuje ceny nemovitostí
8.3 Co určuje výši nájemného
8.4 Chování cen nemovitostí v malých otevřených ekonomikách
8.5 Praktické závěry

9. Investiční strategie
9.1 Seznam nástrojů
9.2 Spektrum strategií
9.2.1 Konzervativní strategie
9.2.2 Vyvážená strategie - spíše konzervativní
9.2.3 Vyvážená strategie - spíše agresivní
9.2.4 Agresivní strategie
9.2.5 Minimalizace rizika v inflačním prostředí
9.3 Portfolio Nobelovy nadace
9.4 Penzijní fondy TIAA-CREF
9.5 Strategická soutěž deníku The Wall Street Journal

10. Souhrn – nejlepší praxe: postupy investování
10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů
10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie
10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie
10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie
10.5 Informační zdroje

11. Nedokonalé trhy
11.1 Hypotéza (ne)efektivních trhů a optimální investiční strategie
11.2 Davové chování investorů – o mravencích a spekulantech
11.3 Sociální polarizace a bublina telekomunikačních akcií
11.4 Psychologie investování
11.5 Iluze věčného růstu
11.6 SAP efekt
11.7 Neefektivní portfolia drobných investorů
11.8 Systematicky podhodnocené akcie

12. Finanční poradci
12.1 Placení poradci versus provizní poradci
12.2 Lakmusový papírek na špatné poradce
12.3 Jak se bránit proti nesolidnímu jednání
12.4 Riziko poctivé a riziko nepoctivé
12.5 Varovná znamení – jakým finančníkům se vyhnout
12.6 Proč jsou fondy bezpečné proti pádu
12.7 Chcete zůstat milionářem?
12.8 Odborné vzdělání finančních poradců
12.9 Výsledky testu znalostí finančních poradců v roce 2001

13. Ekonomické důsledky eura
13.1 Silnější než Jágr
13.2 Co kdybychom měli euro již v roce 2002?
13.3 Důsledky přijetí eura v Řecku
13.4 Důsledky přijetí eura v Irsku
13.5 Důsledky přijetí eura ve Španělsku
13.6 Co by bylo bez eura?

14. Aktivní investiční management
14.1 Kde aktivní přístup přináší ovoce
14.2 Bubliny, recese a ekonomické recese
14.3 Kdy a proč se vyhnout dluhopisům
14.4 Recese a investování: otázky a odpovědi
14.5 Ekonomické barometry a seismografy
14.6 Co nám říká poměr P/E?
14.7 Akcioměr
14.7.1 Jak Akcioměr vznikl
14.7.2 Jak Akcioměr funguje
14.8 Praktické závěry

Závěr
Příloha: Investiční test
Doporučená literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

O Autorovi

Kohout Pavel
Narozen 1967 v Plzni. Ekonom a publicista. Původně pracoval jako vývojář výukových programů a simulačních počítačových her. Simulační program pro trénink obchodování na kapitálovém trhu jej zanesl do světa financí, kde zapustil kořeny v roce 1993. Pracoval postupně ve společnostech PPF, Komero, ING Investment Management a opět PPF. V roce 2007 se stal spoluzakladatelem finančně poradenské firmy Partners, kde působí jako ředitel strategie, což zahrnuje vývoj produktů, odborný trénink finančních poradců a rozvojové projekty. Je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Autor velkého počtu populárních článků v novinách a časopisech: Lidové noviny, Hospodářské noviny, MF Dnes, Pravda, Reflex, Respekt, Euro, Finanční magazín, Orbis a The American Conservative. Knihy: Peníze, výnosy, rizika; Investiční strategie pro třetí tisíciletí; Vitamíny pro ekonomický růst; Cesta k rovnováze (společně s. Kateřinou Havlíčkovou); Finance po krizi. Fotografické výstavy: Colores de Mexico (2006), New York, NY (2007), Zlatý věk starožitností (2008), Proti všem – menší české firmy, které prosperují navzdory okolnostem (září 2009, Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, Praha 1).

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.