0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Makroekonomie

3., aktualizované a rozšířené vydání

Jurečka Václav a kolektiv
- 25 % z DMOC
Makroekonomie
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  254  -25 %
Ihned ke stažení
i: 26144 n: 27192663r: 9389
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  299  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 19. 07. 2024 10:17
i: 25839 n: 27102518r: 9389
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  239 
Skladem
i: 37505 n: 27102518_Dr: 9389
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Již třetí vydání uznávané učebnice makroekonomie reaguje na aktuální vývoj českého a světového ekonomického prostředí. Vedle již ověřených makroekonomických poznatků věnují autoři pozornost novým jevům a jejich odborné interpretaci. Dozvíte se více o problematice všeobecné makroekonomické rovnováhy (model IS-LM), o záporné úrokové míře, finanční ústavě, deflační spirále a mnohém dalším. 
Zkušení autoři v knize srozumitelně vysvětlují všechny hlavní makroekonomické koncepty a jejich souvztažnost. Cílem této knihy je poskytnutí solidního poznatkového základu pro samostatné utváření názorů, a proto je čtenář seznamován s rozdílnými makroekonomickými doktrínami, aniž je k některé z nich záměrně směrován.
Publikace je určena především studentům bakalářského studia na ekonomických vysokých školách a studentům MBA.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Makroekonomie

Úvodní slovo recenzentů      11
O autorech      12
Předmluva      15

1.    Proč studovat makroekonomii      17
1.1    K čemu je makroekonomie      18
1.2    Neoklasická a keynesovská makroekonomie – rozpor, který vás bude provázet      20
1.2.1    Neoklasická ekonomie      20
1.2.2    Keynesovská ekonomie      21
1.2.3    Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií      21
1.3    Makroekonomie a hospodářská krize      22

Část A   Produkt ekonomiky – jeho měření a determinace

2.    Produkt ekonomiky a jeho měření      26
2.1    Makroekonomické agregáty      26
2.2    Nominální a reálný produkt      28
2.3    Metody výpočtu hrubého domácího produktu      30
2.3.1    Výdajová metoda      30
2.3.2    Důchodová (příjmová) metoda      33
2.3.3    Produkční (výrobní) metoda      34
2.4    Rozdíl mezi „domácím“ a „národním“ produktem      35
2.5    Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů      36
2.6    Alternativní indikátory      40
2.7    Ekonomická úroveň země      41
2.8    Osobní a disponibilní důchod domácností      41
2.8.1    Osobní důchod      42
2.8.2    Disponibilní důchod      42
3.    Výdajový model s multiplikátorem      44
3.1    Spotřební výdaje domácností      46
3.2    Investiční výdaje soukromých firem      49
3.3    Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model)      50
3.3.1    Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor      52
3.3.2    Paradox spořivosti      54
3.4    Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model)      55
3.4.1    Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu      57
3.5    Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model)      57
4.    AS-AD model      61
4.1    Agregátní poptávka      61
4.1.1    Proč je poptávková křivka klesající      62
4.1.2    Faktory ovlivňující agregátní poptávku      64
4.2    Agregátní nabídka      68
4.2.1    Krátkodobá agregátní nabídka      68
4.2.2    Dlouhodobá agregátní nabídka      69
4.2.3    Faktory ovlivňující agregátní nabídku      71
4.2.4    Třístupňová křivka agregátní nabídky      74
4.3    Makroekonomická rovnováha      76
4.4    Změny makroekonomické rovnováhy      78
4.4.1    Změna agregátní poptávky      78
4.4.2    Změna agregátní nabídky      79
4.4.3    Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické rovnováhy      80
5.    Model IS-LM      83
5.1    Předpoklady a struktura modelu IS-LM      84
5.2    Trh statků a křivka IS      84
5.2.1    Odvození křivky IS      85
5.2.2    Sklon a posuny IS křivky      87
5.3    Trhy aktiv a křivka LM      88
5.3.1    Odvození křivky LM      89
5.3.2    Sklon a poloha LM křivky      90
5.4    Celková rovnováha – rovnováha na trzích statků a peněz      91
5.5    Účinky monetární politiky v modelu IS-LM      92
5.6    Fiskální politika v IS-LM modelu a vytěsňovací efekt      93

Část B  Peníze v tržní ekonomice

6.    Peníze a trh peněz      98
6.1    Peněžní a reálná ekonomika      98
6.2    Peněžní agregáty      99
6.3    Kvantitativní teorie peněz      101
6.3.1    Rovnice směny      101
6.3.2    Trh peněz      103
6.4    Poptávka po penězích      104
6.4.1    Transakční poptávka po penězích      105
6.4.2    Spekulační poptávka po penězích      106
6.5    Nabídka peněz      109
6.5.1    Obchodní banky      109
6.5.2    Jak vznikly banky      110
6.5.3    Jak vznikly banky s částečnými rezervami      111
6.5.4    Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank      112
6.5.5    Centrální banka a její funkce      115
6.5.6    Jak banky tvoří peníze – peněžní multiplikátor      116
6.5.7    Kdo a co určuje nabídku peněz      120
6.6    Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra      124
6.7    Vztah trhu peněz k trhu zapůjčitelných fondů      125

Část C  Dvě „makroekonomická zla“: inflace a nezaměstnanost

7.    Inflace      128
7.1    Měření inflace      129
7.1.1    Měření cenové hladiny a cenové indexy      129
7.1.2    Míra inflace      132
7.1.3    Skrytá inflace      134
7.1.4    Potlačená inflace      134
7.2    Obecná příčina inflace      134
7.3    Typologie inflace      135
7.3.1    Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace      135
7.3.2    Poptávková inflace      137
7.3.3    Nákladová inflace      139
7.3.4    Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace      142
7.4    Inflace a úroková míra      143
7.5    Setrvačná inflace      143
7.6    Jádrová inflace      144
7.7    Důsledky inflace      145
7.8    Cílování inflace a náklady dezinflace      148
7.9    Deflace jako problém      150
7.9.1    Deflace a dluhy      152
8.    Nezaměstnanost       154
8.1    Měření nezaměstnanosti      154
8.1.1    Míra nezaměstnanosti      154
8.1.2    Podíl nezaměstnaných osob      156
8.1.3    Míra ekonomické aktivity      157
8.1.4    Struktura nezaměstnanosti      157
8.1.5    Počet uchazečů na jedno volné místo – Beveridgeova křivka      158
8.2    Typy nezaměstnanosti      159
8.3    Přirozená míra nezaměstnanosti      162
8.3.1    Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti      162
8.4    Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti       163
8.4.1    Minimální mzda      164
8.4.2    Odbory a kolektivní vyjednávání      165
8.5    Důsledky nezaměstnanosti      165
8.6    Cesty snižování nezaměstnanosti      168
9.    Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka       170
9.1    Původní Phillipsova křivka      170
9.2    První modifikace Phillipsovy křivky      172
9.3    Další modifikace Phillipsovy křivky      173
9.4    Nové ekonomické jevy a Phillipsova křivka      174
9.4.1    Vliv ropných šoků na ekonomiku      175
9.5    Phillipsova křivka s přirozenou mírou nezaměstnanosti      176
9.6    Teorie adaptivních a racionálních očekávání a Phillipsova křivka      177
9.6.1    Lucasova verze Phillipsovy křivky      180

Část D  Centrální banka a vláda v ekonomice

10.    Monetární (peněžní) politika      184
10.1    Nástroje monetární politiky      185
10.1.1    Operace na volném trhu a měnověpolitické sazby      186
10.1.2    Změny míry povinných minimálních rezerv      188
10.2    Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky      189
10.2.1    Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje      190
10.2.2    Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery v ekonomice      191
10.3    Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky      193
10.3.1    Monetaristické pravidlo hospodářské politiky      194
10.3.2    Problém neutrality a ne-neutrality peněz      195
10.4    Ekonomický pragmatismus      197
10.5    Některá omezení monetární politiky      198
10.5.1    Zpoždění účinků monetární politiky      199
10.5.2    Dilema centrální banky      200
10.5.3    Past likvidity      201
10.6    Eurozóna a Evropská centrální banka      201
10.7    Světová finanční krize      202
10.8    Snahy o stabilizaci      203
10.9    Experiment s negativní úrokovou mírou      205
11.    Fiskální (rozpočtová) politika       209
11.1    Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky      210
11.1.1    Nástroje fiskální politiky      211
11.2    Státní rozpočet      212
11.2.1    Příjmy státního rozpočtu      214
11.2.2    Výdaje ze státního rozpočtu      217
11.3    Poptávkově zaměřená fiskální politika – stabilizační fiskální politika      218
11.3.1    Vliv změn ve výši vládních výdajů      218
11.3.2    Vliv změn v míře zdanění      220
11.3.3    Kombinace výdajové a daňové politiky      221
11.3.4    Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregátní nabídky      222
11.4    Nabídkově zaměřená fiskální politika – ekonomie strany nabídky      224
11.4.1    Lafferova křivka      226
11.4.2    Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění      227
11.5    Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet      228
11.5.1    Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu      229
11.5.2    Financování deficitu státního rozpočtu      230
11.5.3    Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt      232
11.5.4    Státní a veřejný dluh      234
11.5.5    Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci      236
11.6    Některá omezení fiskální politiky      237
11.6.1    Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů      237
11.6.2    „Stop and go“ politika a časová zpoždění      238
11.6.3    Vytěsňovací efekt vládních výdajů      240
11.6.4    Omezená autonomie národní daňové politiky      241

Část E  Ekonomický růst a ekonomický cyklus

12.    Ekonomický růst       244
12.1    Zdroje a typy ekonomického růstu      245
12.2    Měření ekonomického růstu      247
12.3    Teorie ekonomického růstu      248
12.3.1    Neoklasická teorie růstu      249
12.3.2    Role technologického pokroku       250
12.3.3    Problém exogenního pojetí technologického pokroku      252
12.3.4    Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu      252
12.3.5    Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády      253
12.3.6    Sociálně-ekonomické přístupy k růstu      254
12.4    Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu       255
12.5    Institucionální hranice produkčních možností       256
12.6    Ekonomický růst a blahobyt společnosti       256
12.6.1    Alternativní měřítka blahobytu       256
12.6.2    Ekonomický růst a důchodová nerovnost      257
12.6.3    Trvale udržitelný rozvoj      257
13.    Ekonomický cyklus       261
13.1    Anatomie ekonomického cyklu      262
13.1.1    Fáze cyklu       262
13.2    Cyklické chování ekonomických veličin      265
13.3    Zdroje a typy ekonomického cyklu      267
13.4    Poptávkové a nabídkové změny      268
13.5    Endogenní mechanismus versus exogenní šoky      270
13.6    Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem      271
13.6.1    Investiční multiplikátor      272
13.6.2    Akcelerátor investic      272
13.6.3    Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic      275
13.7    Monetaristický model ekonomického cyklu      276
13.7.1    Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání      277
13.7.2    Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu      278
13.7.3    Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů      279
13.8    „Nabídkové“ teorie ekonomického cyklu      279
13.8.1    Koncepce „přírodního“ cyklu Williama S. Jevonse      280
13.8.2    „Inovační model“ ekonomického cyklu Josepha A. Schumpetera      281
13.9    Politicko-ekonomický cyklus      282
13.10    Finanční krize a recese      283
13.11    Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky       284

Část F  Vnější vazby otevřené ekonomiky

14.    Mezinárodní obchod      290
14.1    Příčiny existence mezinárodního obchodu      290
14.2    Teorie absolutních výhod      291
14.3    Teorie komparativních výhod      292
14.3.1    Grafická analýza komparativních výhod v mezinárodním obchodě      295
14.4    Obchodní protekcionismus a jeho důsledky      299
14.4.1    Překážky volného mezinárodního obchodu       299
14.4.2    Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla      301
14.4.3    Sociálně-politické dopady volného obchodu      303
14.5    Úsilí o volný obchod       304
15.    Měnový kurz      307
15.1    Měnové trhy      307
15.2    Měnové kurzy      308
15.2.1    Nominální a reálný kurz      309
15.2.2    Determinace měnového kurzu      313
15.2.3    Co způsobují změny měnových kurzů      314
15.2.4    Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu      315
15.3    Režimy měnových kurzů      321
15.3.1    Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů      322
15.3.2    Režimy měnových kurzů v současnosti      323
15.3.3    Ideální měnový režim a „nedosažitelná trojice“      325
15.4    Česká koruna na měnových trzích      326
15.5    Budoucnost české měny a vývoj evropské měnové integrace      327
15.5.1    Kdy přistoupit k euru      330
15.5.2    Dopady vstupu ČR do eurozóny       331
16.    Platební bilance      333
16.1    Dílčí salda platební bilance      336
16.2    Kumulativní salda platební bilance      339
16.3    Investiční pozice a zahraniční zadluženost      340
16.4    Vývoj platební bilance České republiky      342

Část G  Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle

17.    Stát a ekonomika      348
17.1    Stát v makroekonomice      349
17.2    Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost      352
17.2.1    Magický čtyřúhelník      353
17.2.2    Index mizerie      356
17.3    Národní stát a ekonomická globalizace      356

Summary      358
Použitá literatura      359
Rejstřík      362

Tištěná kniha

Datum vydání: 06.02.2017
Katalogové číslo: 30036
ISBN: 978-80-271-0251-8
Formát / stran: 167×240, 368 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.55MB | 3.55MB | 8.52MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Makroekonomie

Tištěná kniha

Datum vydání: 06.02.2017
Katalogové číslo: 30036
ISBN: 978-80-271-0251-8
Formát / stran: 167×240, 368 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.55 MB | 3.55 MB | 8.52 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Makroekonomie

3., aktualizované a rozšířené vydání

Jurečka Václav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  254  -25 %
Ihned ke stažení
i: 26144 n: 27192663r: 9389
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  299  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 19. 07. 2024 10:17
i: 25839 n: 27102518r: 9389
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  239 
Skladem
i: 37505 n: 27102518_Dr: 9389
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Již třetí vydání uznávané učebnice makroekonomie reaguje na aktuální vývoj českého a světového ekonomického prostředí. Vedle již ověřených makroekonomických poznatků věnují autoři pozornost novým jevům a jejich odborné interpretaci. Dozvíte se více o problematice všeobecné makroekonomické rovnováhy (model IS-LM), o záporné úrokové míře, finanční ústavě, deflační spirále a mnohém dalším. 
Zkušení autoři v knize srozumitelně vysvětlují všechny hlavní makroekonomické koncepty a jejich souvztažnost. Cílem této knihy je poskytnutí solidního poznatkového základu pro samostatné utváření názorů, a proto je čtenář seznamován s rozdílnými makroekonomickými doktrínami, aniž je k některé z nich záměrně směrován.
Publikace je určena především studentům bakalářského studia na ekonomických vysokých školách a studentům MBA.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Makroekonomie

Úvodní slovo recenzentů      11
O autorech      12
Předmluva      15

1.    Proč studovat makroekonomii      17
1.1    K čemu je makroekonomie      18
1.2    Neoklasická a keynesovská makroekonomie – rozpor, který vás bude provázet      20
1.2.1    Neoklasická ekonomie      20
1.2.2    Keynesovská ekonomie      21
1.2.3    Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií      21
1.3    Makroekonomie a hospodářská krize      22

Část A   Produkt ekonomiky – jeho měření a determinace

2.    Produkt ekonomiky a jeho měření      26
2.1    Makroekonomické agregáty      26
2.2    Nominální a reálný produkt      28
2.3    Metody výpočtu hrubého domácího produktu      30
2.3.1    Výdajová metoda      30
2.3.2    Důchodová (příjmová) metoda      33
2.3.3    Produkční (výrobní) metoda      34
2.4    Rozdíl mezi „domácím“ a „národním“ produktem      35
2.5    Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů      36
2.6    Alternativní indikátory      40
2.7    Ekonomická úroveň země      41
2.8    Osobní a disponibilní důchod domácností      41
2.8.1    Osobní důchod      42
2.8.2    Disponibilní důchod      42
3.    Výdajový model s multiplikátorem      44
3.1    Spotřební výdaje domácností      46
3.2    Investiční výdaje soukromých firem      49
3.3    Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model)      50
3.3.1    Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor      52
3.3.2    Paradox spořivosti      54
3.4    Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model)      55
3.4.1    Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu      57
3.5    Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model)      57
4.    AS-AD model      61
4.1    Agregátní poptávka      61
4.1.1    Proč je poptávková křivka klesající      62
4.1.2    Faktory ovlivňující agregátní poptávku      64
4.2    Agregátní nabídka      68
4.2.1    Krátkodobá agregátní nabídka      68
4.2.2    Dlouhodobá agregátní nabídka      69
4.2.3    Faktory ovlivňující agregátní nabídku      71
4.2.4    Třístupňová křivka agregátní nabídky      74
4.3    Makroekonomická rovnováha      76
4.4    Změny makroekonomické rovnováhy      78
4.4.1    Změna agregátní poptávky      78
4.4.2    Změna agregátní nabídky      79
4.4.3    Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické rovnováhy      80
5.    Model IS-LM      83
5.1    Předpoklady a struktura modelu IS-LM      84
5.2    Trh statků a křivka IS      84
5.2.1    Odvození křivky IS      85
5.2.2    Sklon a posuny IS křivky      87
5.3    Trhy aktiv a křivka LM      88
5.3.1    Odvození křivky LM      89
5.3.2    Sklon a poloha LM křivky      90
5.4    Celková rovnováha – rovnováha na trzích statků a peněz      91
5.5    Účinky monetární politiky v modelu IS-LM      92
5.6    Fiskální politika v IS-LM modelu a vytěsňovací efekt      93

Část B  Peníze v tržní ekonomice

6.    Peníze a trh peněz      98
6.1    Peněžní a reálná ekonomika      98
6.2    Peněžní agregáty      99
6.3    Kvantitativní teorie peněz      101
6.3.1    Rovnice směny      101
6.3.2    Trh peněz      103
6.4    Poptávka po penězích      104
6.4.1    Transakční poptávka po penězích      105
6.4.2    Spekulační poptávka po penězích      106
6.5    Nabídka peněz      109
6.5.1    Obchodní banky      109
6.5.2    Jak vznikly banky      110
6.5.3    Jak vznikly banky s částečnými rezervami      111
6.5.4    Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank      112
6.5.5    Centrální banka a její funkce      115
6.5.6    Jak banky tvoří peníze – peněžní multiplikátor      116
6.5.7    Kdo a co určuje nabídku peněz      120
6.6    Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra      124
6.7    Vztah trhu peněz k trhu zapůjčitelných fondů      125

Část C  Dvě „makroekonomická zla“: inflace a nezaměstnanost

7.    Inflace      128
7.1    Měření inflace      129
7.1.1    Měření cenové hladiny a cenové indexy      129
7.1.2    Míra inflace      132
7.1.3    Skrytá inflace      134
7.1.4    Potlačená inflace      134
7.2    Obecná příčina inflace      134
7.3    Typologie inflace      135
7.3.1    Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace      135
7.3.2    Poptávková inflace      137
7.3.3    Nákladová inflace      139
7.3.4    Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace      142
7.4    Inflace a úroková míra      143
7.5    Setrvačná inflace      143
7.6    Jádrová inflace      144
7.7    Důsledky inflace      145
7.8    Cílování inflace a náklady dezinflace      148
7.9    Deflace jako problém      150
7.9.1    Deflace a dluhy      152
8.    Nezaměstnanost       154
8.1    Měření nezaměstnanosti      154
8.1.1    Míra nezaměstnanosti      154
8.1.2    Podíl nezaměstnaných osob      156
8.1.3    Míra ekonomické aktivity      157
8.1.4    Struktura nezaměstnanosti      157
8.1.5    Počet uchazečů na jedno volné místo – Beveridgeova křivka      158
8.2    Typy nezaměstnanosti      159
8.3    Přirozená míra nezaměstnanosti      162
8.3.1    Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti      162
8.4    Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti       163
8.4.1    Minimální mzda      164
8.4.2    Odbory a kolektivní vyjednávání      165
8.5    Důsledky nezaměstnanosti      165
8.6    Cesty snižování nezaměstnanosti      168
9.    Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka       170
9.1    Původní Phillipsova křivka      170
9.2    První modifikace Phillipsovy křivky      172
9.3    Další modifikace Phillipsovy křivky      173
9.4    Nové ekonomické jevy a Phillipsova křivka      174
9.4.1    Vliv ropných šoků na ekonomiku      175
9.5    Phillipsova křivka s přirozenou mírou nezaměstnanosti      176
9.6    Teorie adaptivních a racionálních očekávání a Phillipsova křivka      177
9.6.1    Lucasova verze Phillipsovy křivky      180

Část D  Centrální banka a vláda v ekonomice

10.    Monetární (peněžní) politika      184
10.1    Nástroje monetární politiky      185
10.1.1    Operace na volném trhu a měnověpolitické sazby      186
10.1.2    Změny míry povinných minimálních rezerv      188
10.2    Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky      189
10.2.1    Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje      190
10.2.2    Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery v ekonomice      191
10.3    Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky      193
10.3.1    Monetaristické pravidlo hospodářské politiky      194
10.3.2    Problém neutrality a ne-neutrality peněz      195
10.4    Ekonomický pragmatismus      197
10.5    Některá omezení monetární politiky      198
10.5.1    Zpoždění účinků monetární politiky      199
10.5.2    Dilema centrální banky      200
10.5.3    Past likvidity      201
10.6    Eurozóna a Evropská centrální banka      201
10.7    Světová finanční krize      202
10.8    Snahy o stabilizaci      203
10.9    Experiment s negativní úrokovou mírou      205
11.    Fiskální (rozpočtová) politika       209
11.1    Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky      210
11.1.1    Nástroje fiskální politiky      211
11.2    Státní rozpočet      212
11.2.1    Příjmy státního rozpočtu      214
11.2.2    Výdaje ze státního rozpočtu      217
11.3    Poptávkově zaměřená fiskální politika – stabilizační fiskální politika      218
11.3.1    Vliv změn ve výši vládních výdajů      218
11.3.2    Vliv změn v míře zdanění      220
11.3.3    Kombinace výdajové a daňové politiky      221
11.3.4    Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregátní nabídky      222
11.4    Nabídkově zaměřená fiskální politika – ekonomie strany nabídky      224
11.4.1    Lafferova křivka      226
11.4.2    Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění      227
11.5    Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet      228
11.5.1    Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu      229
11.5.2    Financování deficitu státního rozpočtu      230
11.5.3    Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt      232
11.5.4    Státní a veřejný dluh      234
11.5.5    Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci      236
11.6    Některá omezení fiskální politiky      237
11.6.1    Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů      237
11.6.2    „Stop and go“ politika a časová zpoždění      238
11.6.3    Vytěsňovací efekt vládních výdajů      240
11.6.4    Omezená autonomie národní daňové politiky      241

Část E  Ekonomický růst a ekonomický cyklus

12.    Ekonomický růst       244
12.1    Zdroje a typy ekonomického růstu      245
12.2    Měření ekonomického růstu      247
12.3    Teorie ekonomického růstu      248
12.3.1    Neoklasická teorie růstu      249
12.3.2    Role technologického pokroku       250
12.3.3    Problém exogenního pojetí technologického pokroku      252
12.3.4    Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu      252
12.3.5    Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády      253
12.3.6    Sociálně-ekonomické přístupy k růstu      254
12.4    Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu       255
12.5    Institucionální hranice produkčních možností       256
12.6    Ekonomický růst a blahobyt společnosti       256
12.6.1    Alternativní měřítka blahobytu       256
12.6.2    Ekonomický růst a důchodová nerovnost      257
12.6.3    Trvale udržitelný rozvoj      257
13.    Ekonomický cyklus       261
13.1    Anatomie ekonomického cyklu      262
13.1.1    Fáze cyklu       262
13.2    Cyklické chování ekonomických veličin      265
13.3    Zdroje a typy ekonomického cyklu      267
13.4    Poptávkové a nabídkové změny      268
13.5    Endogenní mechanismus versus exogenní šoky      270
13.6    Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem      271
13.6.1    Investiční multiplikátor      272
13.6.2    Akcelerátor investic      272
13.6.3    Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic      275
13.7    Monetaristický model ekonomického cyklu      276
13.7.1    Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání      277
13.7.2    Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu      278
13.7.3    Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů      279
13.8    „Nabídkové“ teorie ekonomického cyklu      279
13.8.1    Koncepce „přírodního“ cyklu Williama S. Jevonse      280
13.8.2    „Inovační model“ ekonomického cyklu Josepha A. Schumpetera      281
13.9    Politicko-ekonomický cyklus      282
13.10    Finanční krize a recese      283
13.11    Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky       284

Část F  Vnější vazby otevřené ekonomiky

14.    Mezinárodní obchod      290
14.1    Příčiny existence mezinárodního obchodu      290
14.2    Teorie absolutních výhod      291
14.3    Teorie komparativních výhod      292
14.3.1    Grafická analýza komparativních výhod v mezinárodním obchodě      295
14.4    Obchodní protekcionismus a jeho důsledky      299
14.4.1    Překážky volného mezinárodního obchodu       299
14.4.2    Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla      301
14.4.3    Sociálně-politické dopady volného obchodu      303
14.5    Úsilí o volný obchod       304
15.    Měnový kurz      307
15.1    Měnové trhy      307
15.2    Měnové kurzy      308
15.2.1    Nominální a reálný kurz      309
15.2.2    Determinace měnového kurzu      313
15.2.3    Co způsobují změny měnových kurzů      314
15.2.4    Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu      315
15.3    Režimy měnových kurzů      321
15.3.1    Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů      322
15.3.2    Režimy měnových kurzů v současnosti      323
15.3.3    Ideální měnový režim a „nedosažitelná trojice“      325
15.4    Česká koruna na měnových trzích      326
15.5    Budoucnost české měny a vývoj evropské měnové integrace      327
15.5.1    Kdy přistoupit k euru      330
15.5.2    Dopady vstupu ČR do eurozóny       331
16.    Platební bilance      333
16.1    Dílčí salda platební bilance      336
16.2    Kumulativní salda platební bilance      339
16.3    Investiční pozice a zahraniční zadluženost      340
16.4    Vývoj platební bilance České republiky      342

Část G  Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle

17.    Stát a ekonomika      348
17.1    Stát v makroekonomice      349
17.2    Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost      352
17.2.1    Magický čtyřúhelník      353
17.2.2    Index mizerie      356
17.3    Národní stát a ekonomická globalizace      356

Summary      358
Použitá literatura      359
Rejstřík      362

O Autorovi

Jurečka Václav
Studoval obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě (dříve Fakultě politické ekonomie) Vysoké školy ekonomické v Praze (1967). Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) se stal docentem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava), kde působí do současné doby. Osmnáct let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě této univerzity. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí, v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 352  -25 %
E-kniha 299  -25 %
Tištěná 577  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.