0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mikroekonomie

Jurečka Václav a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6086
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace je velmi užitečnou pomůckou ke studiu mikroekonomické teorie. Je určena zejména studentům základních kurzů ekonomie na vysokých školách a v MBA studiích. Kniha srozumitelným způsobem vysvětluje ekonomické chování jednotlivců, domácností a podniků v tržním hospodářství. Zaměřuje se na vysvětlení logiky a mechaniky tržního mechanismu, ukazuje specifika trhu výrobků a služeb, práce, kapitálu a přírodních zdrojů. Velká pozornost je věnována ekonomickému chování spotřebitelů. Kniha neopomíjí ani sféru negativních a pozitivních externalit, veřejných statků, regionálních ekonomických disparit a monopolizace. Velké množství grafů a obrázků pomůže snadněji pochopit probíranou problematiku. V závěru každé kapitoly jsou také uvedeny klíčové termíny a kontrolní otázky.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mikroekonomie

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 13
Předmluva 15
Část A Úvod do ekonomie
1. Seznámení s ekonomií 18
1.1 Smysl ekonomie 19
1.2 Ekonomie pozitivní a normativní 20
1.3 Vznik a vývoj ekonomie 21
1.4 K názvu našeho předmětu 23
1.5 Charakter ekonomických zákonů 23
1.6 Metody používané v ekonomii 24
1.7 Místo ekonomie v systému ekonomických věd 26
2. Potřeby a výroba 28
2.1 Potřeby a jejich uspokojování 28
2.1.1 Zájmy 28
2.2 Výrobky a služby 30
2.3 Výrobní faktory 30
2.4 Problém volby a náklady obětované příležitosti 33
2.5 Hranice produkčních možností firmy 34
2.6 Mezní míra transformace 38
2.7 Hranice produkčních možností ekonomiky 39
2.8 Dělba práce a specializace 41
2.9 Směna 42
2.10 Peníze 43
2.10.1 Funkce peněz 45
3. Poptávka, nabídka a tržní cena 47
3.1 Tři základní ekonomické problémy 47
3.1.1 Typy ekonomik 47
3.1.2 Selhání trhu 48
3.2 Trh a tržní mechanismus 49
3.3 Poptávka 52
3.3.1 Zákon poptávky 54
3.3.2 Faktory ovlivňující poptávku 54
3.3.3 Změna poptávky versus změna poptávaného množství 57
3.4 Nabídka 60
3.4.1 Zákon nabídky 61
3.4.2 Faktory ovlivňující nabídku 61
3.4.3 Změna nabízeného množství versus změna nabídky 64
3.5 Determinace tržní ceny 66
3.5.1 Tržní rovnováha 66
3.5.2 Rovnováha při změnách nabídky a poptávky 69
3.5.3 Teorém pavučiny 73
Část B Teorie poptávky - chování spotřebitele
4. Chování spotřebitele 78
4.1 Celkový a mezní užitek 78
4.2 Přebytek spotřebitele 81
4.3 Maximalizace užitku 83
4.4 Indiferenční analýza - preference, možnosti a optimum spotřebitele 85
4.4.1 Preference 85
4.4.2 Rozpočtové omezení 91
4.4.3 Optimum spotřebitele 95
4.5 Optimum spotřebitele při změně důchodu spotřebitele a při změně ceny 96
4.5.1 Vliv změny důchodu na optimum spotřebitele 96
4.5.2 Vliv změny ceny na optimum spotřebitele - odvození individuální poptávkové křivky 97
5. Tržní poptávka a její elasticity 102
5.1 Cenová elasticita poptávky 102
5.1.1 Výpočet cenové elasticity poptávky 103
5.1.2 Cenově elastická, cenově neelastická a jednotkově elastická poptávka 104
5.1.3 Cenová elasticita, celkový příjem a mezní příjem 107
5.1.4 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu poptávky 109
5.2 Důchodová elasticita poptávky 111
5.3 Křížová cenová elasticita poptávky 113
Část C Teorie nabídky - chování výrobce
6. Firma a její cíle 118
6.1 Firma 118
6.1.1 Cíle firmy 119
6.2 Produkce firmy a její produkční funkce 120
6.2.1 Kombinace a substituce výrobních faktorů jako ekonomický problém 121
6.2.2 Produkční funkce 123
7. Produkt firmy 125
7.1 Zákon klesajícího mezního produktu 126
7.2 Izokvantová analýza vztahů mezi produkčními vstupy a výstupy firmy 131
7.2.1 Křivka stejné produkce - izokvanta 131
7.2.2 Izokvantová mapa 134
7.2.3 Křivka stejných nákladů - izokosta 136
7.2.4 Hledání bodu optima 140
8. Náklady firmy 144
8.1 Období v ekonomii. Jak je chápat? 144
8.2 Náklady firmy 145
8.2.1 Náklady firmy v krátkém období 146
8.2.2 Náklady v dlouhém období 153
8.2.3 Explicitní a implicitní náklady 159
8.2.4 Soukromé, externí a společenské náklady 160
8.2.5 Transakční náklady 160
8.2.6 Utopené náklady 161
9. Příjmy a zisk firmy 163
9.1 Příjmy firmy 163
9.2 Zisk firmy 164
9.2.1 Případ jedné pekárny 167
Část D Firma v tržních strukturách
10. Typy tržních struktur 170
10.1 Konkurence 171
11. Firma v dokonalé konkurenci 174
11.1 Průměrný a mezní příjem firmy v dokonalé konkurenci 176
11.2 Rozhodnutí firmy o rozsahu produkce 178
11.3 Křivka nabídky firmy 179
11.4 Dokonale konkurenční firma s ekonomickým ziskem 181
11.5 Dokonale konkurenční firma s nulovým ekonomickým ziskem a rovnováha odvětví 182
11.6 Dokonale konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 184
11.7 Dokonale konkurenční firma v "bodě uzavřeníí" 185
11.8 Dopřesnění nabídkové křivky firmy 189
12. Firma jako monopol 190
12.1 Bariéry vstupu do odvětví 190
12.2 Monopol jako odvětví 192
12.3 Monopolní firma jako "cenový tvůrcee" 194
12.4 Průměrný a mezní příjem monopolní firmy 195
12.5 Monopolní cena a monopolní zisk 198
12.6 Monopolní firma s normálním ziskem a s ekonomickou ztrátou 200
12.7 Neefektivnost plynoucí z monopolu 203
12.7.1 Ztráta mrtvé váhy 203
12.7.2 Dobývání či hledání renty 204
12.7.3 X-neefektivnost 205
12.8 Potřeba zaostření pohledu 206
12.9 Protimonopolní politika - ochrana hospodářské soutěže 206
12.10 Přirozený monopol 210
12.11 Smysl studia monopolu 213
13. Firma v oligopolní tržní struktuře 215
13.1 Oligopol 215
13.1.1 Komplikace: zalomení křivky poptávky 217
13.2 Čtyři cesty k cenové koordinaci 219
13.2.1 Kartel - smluvní oligopol 220
13.2.2 Cenové vůdcovství - oligopol s dominantní firmou 222
13.2.3 Paralelní tvorba cen 223
13.2.4 Barometrická tvorba cen 224
13.3 Oligopol a velké firmy 225
13.4 Teorie her 226
14. Firma v monopolistické konkurenci 231
14.1 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickým ziskem 233
14.2 Monopolisticky konkurenční firma s normálním ziskem 234
14.3 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 235
14.4 Tržní nabídka a její elasticita 235
14.4.1 Cenová elasticita nabídky v různě dlouhých obdobích 237
Část E Trhy výrobních faktorů
15. Trh práce 240
15.1 Dokonale konkurenční trh práce 241
15.1.1 Nabídka na trhu práce 241
15.1.2 Poptávka na trhu práce 246
15.1.3 Rovnováha na trhu práce 251
15.2 Nedokonale konkurenční trh práce 252
15.2.1 Segmentace trhu práce 253
15.2.2 Vláda a trh práce 254
15.2.3 Odbory na trhu práce 255
15.2.4 Kolektivní vyjednávání 260
15.2.5 Rozdíly ve mzdách 262
15.2.6 Transferový výdělek a ekonomická renta 267
15.2.7 Monopson na trhu práce 268
16. Trh kapitálu 271
16.1 Formy kapitálu 271
16.2 Investování 273
16.3 Poptávka po kapitálu 275
16.4 Nabídka kapitálu 278
16.4.1 Úspory 279
16.4.2 Nabídka úspor - zapůjčitelných fondů 280
16.5 Trh kapitálu - zapůjčitelných fondů 281
16.5.1 Mezinárodní pohyby zapůjčitelných fondů - kapitálu 284
16.5.2 Kapitálový trh 285
16.6 Investiční rozhodování 287
16.6.1 Současná hodnota 287
16.6.2 Skladba portfolia 289
17. Trh přírodních zdrojů 292
17.1 Trh neobnovitelných zdrojů 292
17.2 K trhu obnovitelných přírodních zdrojů 297
17.3 Trh půdy 300
Část F Některé souvislosti působení tržního mechanismu
18. Tržní mechanismus a rozdělování důchodu 306
18.1 Příčiny vzniku nerovností v rozdělení důchodu a bohatství 306
18.2 Způsoby měření nerovností 307
18.2.1 Míra nerovnosti 307
18.2.2 Lorenzova křivka 308
18.2.3 Giniho koeficient 309
18.2.4 Míra chudoby 310
18.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu 311
18.3.1 Daně a nerovnost v důchodech 311
18.3.2 Transferové platby 312
18.4 Problém ekonomické rovnosti, spravedlnosti a hospodářské výkonnosti 312
19. Externality 316
19.1 Externality a problém efektivnosti 318
19.2 Cesty k řešení externalit 319
19.2.1 Soukromé přístupy k řešení externalit 320
19.2.2 Vládní přístupy k řešení externalit 321
20. Veřejné statky 325
20.1 Problém černého pasažéra 326
20.1.1 Financování veřejných statků 328
20.2 Optimální množství veřejného statku 329
21. Trh a mikroekonomická úloha vlády 332
21.1 Vytváření prostředí příznivého pro působení tržního systému 333
21.2 Náprava tržních selhání 335
21.3 Modifikace některých důsledků tržní regulace 336
21.3.1 Přerozdělování důchodu a bohatství 336
21.3.2 Ovlivňování alokace zdrojů s cílem změnit geografické složení národní produkce 337
21.3.3 Funkce vlády v některých dalších oblastech 337
22.Ekonomie politického trhu - teorie veřejné volby 340
22.1 Ekonomická analýza politiky 340
22.1.1 Ekonomie politického trhu 340
22.1.2Subjekty politického trhu 341
22.1.3 Dobývání renty a korupce 342
22.2 Typy rozhodnutí 344
22.3 Mechanismy veřejné volby 346
22.3.1 Hlasovací paradox 346
22.3.2 Jánabráchismus 347
22.4 Teorém středního voliče 348
22.5 Politicko-ekonomické cykly a konkurence mezi politickými stranami 349
Použitá literatura 352
Summary 354
Rejstřík 355

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Mikroekonomie byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 302 
E-kniha 272 
Kloudová Jitka a kolektiv
Tištěná 319 
E-kniha 287 
Tištěná 365 
E-kniha 329 

Mikroekonomie

Jurečka Václav a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6086
Publikace je velmi užitečnou pomůckou ke studiu mikroekonomické teorie. Je určena zejména studentům základních kurzů ekonomie na vysokých školách a v MBA studiích. Kniha srozumitelným způsobem vysvětluje ekonomické chování jednotlivců, domácností a podniků v tržním hospodářství. Zaměřuje se na vysvětlení logiky a mechaniky tržního mechanismu, ukazuje specifika trhu výrobků a služeb, práce, kapitálu a přírodních zdrojů. Velká pozornost je věnována ekonomickému chování spotřebitelů. Kniha neopomíjí ani sféru negativních a pozitivních externalit, veřejných statků, regionálních ekonomických disparit a monopolizace. Velké množství grafů a obrázků pomůže snadněji pochopit probíranou problematiku. V závěru každé kapitoly jsou také uvedeny klíčové termíny a kontrolní otázky.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mikroekonomie

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 13
Předmluva 15
Část A Úvod do ekonomie
1. Seznámení s ekonomií 18
1.1 Smysl ekonomie 19
1.2 Ekonomie pozitivní a normativní 20
1.3 Vznik a vývoj ekonomie 21
1.4 K názvu našeho předmětu 23
1.5 Charakter ekonomických zákonů 23
1.6 Metody používané v ekonomii 24
1.7 Místo ekonomie v systému ekonomických věd 26
2. Potřeby a výroba 28
2.1 Potřeby a jejich uspokojování 28
2.1.1 Zájmy 28
2.2 Výrobky a služby 30
2.3 Výrobní faktory 30
2.4 Problém volby a náklady obětované příležitosti 33
2.5 Hranice produkčních možností firmy 34
2.6 Mezní míra transformace 38
2.7 Hranice produkčních možností ekonomiky 39
2.8 Dělba práce a specializace 41
2.9 Směna 42
2.10 Peníze 43
2.10.1 Funkce peněz 45
3. Poptávka, nabídka a tržní cena 47
3.1 Tři základní ekonomické problémy 47
3.1.1 Typy ekonomik 47
3.1.2 Selhání trhu 48
3.2 Trh a tržní mechanismus 49
3.3 Poptávka 52
3.3.1 Zákon poptávky 54
3.3.2 Faktory ovlivňující poptávku 54
3.3.3 Změna poptávky versus změna poptávaného množství 57
3.4 Nabídka 60
3.4.1 Zákon nabídky 61
3.4.2 Faktory ovlivňující nabídku 61
3.4.3 Změna nabízeného množství versus změna nabídky 64
3.5 Determinace tržní ceny 66
3.5.1 Tržní rovnováha 66
3.5.2 Rovnováha při změnách nabídky a poptávky 69
3.5.3 Teorém pavučiny 73
Část B Teorie poptávky - chování spotřebitele
4. Chování spotřebitele 78
4.1 Celkový a mezní užitek 78
4.2 Přebytek spotřebitele 81
4.3 Maximalizace užitku 83
4.4 Indiferenční analýza - preference, možnosti a optimum spotřebitele 85
4.4.1 Preference 85
4.4.2 Rozpočtové omezení 91
4.4.3 Optimum spotřebitele 95
4.5 Optimum spotřebitele při změně důchodu spotřebitele a při změně ceny 96
4.5.1 Vliv změny důchodu na optimum spotřebitele 96
4.5.2 Vliv změny ceny na optimum spotřebitele - odvození individuální poptávkové křivky 97
5. Tržní poptávka a její elasticity 102
5.1 Cenová elasticita poptávky 102
5.1.1 Výpočet cenové elasticity poptávky 103
5.1.2 Cenově elastická, cenově neelastická a jednotkově elastická poptávka 104
5.1.3 Cenová elasticita, celkový příjem a mezní příjem 107
5.1.4 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu poptávky 109
5.2 Důchodová elasticita poptávky 111
5.3 Křížová cenová elasticita poptávky 113
Část C Teorie nabídky - chování výrobce
6. Firma a její cíle 118
6.1 Firma 118
6.1.1 Cíle firmy 119
6.2 Produkce firmy a její produkční funkce 120
6.2.1 Kombinace a substituce výrobních faktorů jako ekonomický problém 121
6.2.2 Produkční funkce 123
7. Produkt firmy 125
7.1 Zákon klesajícího mezního produktu 126
7.2 Izokvantová analýza vztahů mezi produkčními vstupy a výstupy firmy 131
7.2.1 Křivka stejné produkce - izokvanta 131
7.2.2 Izokvantová mapa 134
7.2.3 Křivka stejných nákladů - izokosta 136
7.2.4 Hledání bodu optima 140
8. Náklady firmy 144
8.1 Období v ekonomii. Jak je chápat? 144
8.2 Náklady firmy 145
8.2.1 Náklady firmy v krátkém období 146
8.2.2 Náklady v dlouhém období 153
8.2.3 Explicitní a implicitní náklady 159
8.2.4 Soukromé, externí a společenské náklady 160
8.2.5 Transakční náklady 160
8.2.6 Utopené náklady 161
9. Příjmy a zisk firmy 163
9.1 Příjmy firmy 163
9.2 Zisk firmy 164
9.2.1 Případ jedné pekárny 167
Část D Firma v tržních strukturách
10. Typy tržních struktur 170
10.1 Konkurence 171
11. Firma v dokonalé konkurenci 174
11.1 Průměrný a mezní příjem firmy v dokonalé konkurenci 176
11.2 Rozhodnutí firmy o rozsahu produkce 178
11.3 Křivka nabídky firmy 179
11.4 Dokonale konkurenční firma s ekonomickým ziskem 181
11.5 Dokonale konkurenční firma s nulovým ekonomickým ziskem a rovnováha odvětví 182
11.6 Dokonale konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 184
11.7 Dokonale konkurenční firma v "bodě uzavřeníí" 185
11.8 Dopřesnění nabídkové křivky firmy 189
12. Firma jako monopol 190
12.1 Bariéry vstupu do odvětví 190
12.2 Monopol jako odvětví 192
12.3 Monopolní firma jako "cenový tvůrcee" 194
12.4 Průměrný a mezní příjem monopolní firmy 195
12.5 Monopolní cena a monopolní zisk 198
12.6 Monopolní firma s normálním ziskem a s ekonomickou ztrátou 200
12.7 Neefektivnost plynoucí z monopolu 203
12.7.1 Ztráta mrtvé váhy 203
12.7.2 Dobývání či hledání renty 204
12.7.3 X-neefektivnost 205
12.8 Potřeba zaostření pohledu 206
12.9 Protimonopolní politika - ochrana hospodářské soutěže 206
12.10 Přirozený monopol 210
12.11 Smysl studia monopolu 213
13. Firma v oligopolní tržní struktuře 215
13.1 Oligopol 215
13.1.1 Komplikace: zalomení křivky poptávky 217
13.2 Čtyři cesty k cenové koordinaci 219
13.2.1 Kartel - smluvní oligopol 220
13.2.2 Cenové vůdcovství - oligopol s dominantní firmou 222
13.2.3 Paralelní tvorba cen 223
13.2.4 Barometrická tvorba cen 224
13.3 Oligopol a velké firmy 225
13.4 Teorie her 226
14. Firma v monopolistické konkurenci 231
14.1 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickým ziskem 233
14.2 Monopolisticky konkurenční firma s normálním ziskem 234
14.3 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 235
14.4 Tržní nabídka a její elasticita 235
14.4.1 Cenová elasticita nabídky v různě dlouhých obdobích 237
Část E Trhy výrobních faktorů
15. Trh práce 240
15.1 Dokonale konkurenční trh práce 241
15.1.1 Nabídka na trhu práce 241
15.1.2 Poptávka na trhu práce 246
15.1.3 Rovnováha na trhu práce 251
15.2 Nedokonale konkurenční trh práce 252
15.2.1 Segmentace trhu práce 253
15.2.2 Vláda a trh práce 254
15.2.3 Odbory na trhu práce 255
15.2.4 Kolektivní vyjednávání 260
15.2.5 Rozdíly ve mzdách 262
15.2.6 Transferový výdělek a ekonomická renta 267
15.2.7 Monopson na trhu práce 268
16. Trh kapitálu 271
16.1 Formy kapitálu 271
16.2 Investování 273
16.3 Poptávka po kapitálu 275
16.4 Nabídka kapitálu 278
16.4.1 Úspory 279
16.4.2 Nabídka úspor - zapůjčitelných fondů 280
16.5 Trh kapitálu - zapůjčitelných fondů 281
16.5.1 Mezinárodní pohyby zapůjčitelných fondů - kapitálu 284
16.5.2 Kapitálový trh 285
16.6 Investiční rozhodování 287
16.6.1 Současná hodnota 287
16.6.2 Skladba portfolia 289
17. Trh přírodních zdrojů 292
17.1 Trh neobnovitelných zdrojů 292
17.2 K trhu obnovitelných přírodních zdrojů 297
17.3 Trh půdy 300
Část F Některé souvislosti působení tržního mechanismu
18. Tržní mechanismus a rozdělování důchodu 306
18.1 Příčiny vzniku nerovností v rozdělení důchodu a bohatství 306
18.2 Způsoby měření nerovností 307
18.2.1 Míra nerovnosti 307
18.2.2 Lorenzova křivka 308
18.2.3 Giniho koeficient 309
18.2.4 Míra chudoby 310
18.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu 311
18.3.1 Daně a nerovnost v důchodech 311
18.3.2 Transferové platby 312
18.4 Problém ekonomické rovnosti, spravedlnosti a hospodářské výkonnosti 312
19. Externality 316
19.1 Externality a problém efektivnosti 318
19.2 Cesty k řešení externalit 319
19.2.1 Soukromé přístupy k řešení externalit 320
19.2.2 Vládní přístupy k řešení externalit 321
20. Veřejné statky 325
20.1 Problém černého pasažéra 326
20.1.1 Financování veřejných statků 328
20.2 Optimální množství veřejného statku 329
21. Trh a mikroekonomická úloha vlády 332
21.1 Vytváření prostředí příznivého pro působení tržního systému 333
21.2 Náprava tržních selhání 335
21.3 Modifikace některých důsledků tržní regulace 336
21.3.1 Přerozdělování důchodu a bohatství 336
21.3.2 Ovlivňování alokace zdrojů s cílem změnit geografické složení národní produkce 337
21.3.3 Funkce vlády v některých dalších oblastech 337
22.Ekonomie politického trhu - teorie veřejné volby 340
22.1 Ekonomická analýza politiky 340
22.1.1 Ekonomie politického trhu 340
22.1.2Subjekty politického trhu 341
22.1.3 Dobývání renty a korupce 342
22.2 Typy rozhodnutí 344
22.3 Mechanismy veřejné volby 346
22.3.1 Hlasovací paradox 346
22.3.2 Jánabráchismus 347
22.4 Teorém středního voliče 348
22.5 Politicko-ekonomické cykly a konkurence mezi politickými stranami 349
Použitá literatura 352
Summary 354
Rejstřík 355

O Autorovi

Jurečka Václav
Studoval obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě (dříve Fakultě politické ekonomie) Vysoké školy ekonomické v Praze (1967). Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) se stal docentem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava), kde působí do současné doby. Osmnáct let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě této univerzity. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí, v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.