0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Management a moderní organizování firmy

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 4716
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  351 
Ihned ke stažení
i: 24404 n: 24769967r: 4716
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Manažeři, podnikatelé a studenti VŠ a MBA studií v knize naleznou praktické a srozumitelné vysvětlení problematiky managementu a organizování společností podle nejnovějších přístupů. Čtenář díky publikaci získává komplexní přehled o nástrojích a přístupech řízení a organizování ve firemní praxi, které mu mají umožnit úspěšně organizovat pracovní prostředí a zvýšit tak celkovou prosperitu podniku. Autoři v knize postupují od komunikace, motivace a rozhodování jednotlivců, přes skupiny a týmy, virtuální týmy a jejich komunikaci a kooperaci, organizační vztahy, síťové a virtuální organizace a strategické aliance až po rozvoj organizace, organizační kulturu a řízení lidských zdrojů, vedení, rozhodování a řešení konfliktů v organizaci. Kromě klasických organizačních struktur útvarových se autoři věnují nové metodologii pro tvorbu organizování pomocí procesního řízení. Moderní publikace je doplněna velkým množstvím obrázků a představuje jediné komplexní dílo na dané téma na českém trhu.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Management a moderní organizování firmy

O autorech 11
Předmluva 13
1. ORGANIZOVÁNÍ FIREM 15
1.1 Definice organizování 16
1.2 Analýza interních a externích faktorů vymezujících účel organizace 19
Shrnutí 20
2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZOVÁNÍ FIREM 23
2.1 Okolí organizace 24
Analýza okolního prostředí 24
Přizpůsobování se vnějšímu okolí organizace 26
2.2 Vliv technologie na organizování 28
Definice pojmu technologie 28
Determinismus a volba technologie 29
Vztah práce a technologie v klasickém managementu 29
Analýza socio-technologických systémů 30
Lean management 30
3. JEDNOTLIVCI V ORGANIZACI 33
3.1 Učení 34
Proces učení 34
Behavioristický přístup k učení 34
Kognitivní přístup k učení 34
Behavioristická modifikace versus socializace 35
Učící se organizace (learning organization) 36
3.2 Osobnost 38
Definice pojmu osobnost a typy osobnosti 38
Emoční inteligence 41
Velká pětka 42
Osobnosti typu A a B 43
Management stresu 44
Idiografický přístup 44
Zhodnocení metod výběru vhodných kandidátů 44
3.3 KOMUNIKACE 46
Modely komunikace: kódování a dekódování 46
Verbální komunikace 46
Význam neverbální komunikace 48
Dojem (impression management) 48
Komunikace v organizaci 48
Elektronická komunikace 49
Průběh komunikace 51
Předpoklady efektivní komunikace 52
Typy komunikace 53
Komunikační bariéry 55
Řízení výkonu 57
Zvyšování efektivnosti komunikace 57
3.4 Vnímání organizace okolím 61
Výběr a organizace vnímání 61
Soubor vnímání, vnímání světa 63
Soubory vnímání a předsudky 63
Pohlaví, vzhled, atraktivita a diskriminace 64
3.5 Motivace 65
Pohnutky, motivy a motivace 65
Obsahové teorie motivace 66
Procesní teorie motivace 67
Sociální proces motivace lidí 69
Rozmanitost práce 71
3.6 Efektivní rozhodování 72
Kritéria efektivnosti rozhodování 72
Business Intelligence 73
Typy rozhodnutí 74
Vlivy na rozhodování 76
Racionální rozhodovací proces 78
Pět perspektiv 80
Jiné možnosti rozhodování 81
4. SKUPINY A TÝMY V ORGANIZACI 83
4.1 Formování skupin 84
Definování skupiny a týmu 84
Formální a neformální skupiny 85
Homansova teorie formování skupiny 86
Etapy vývoje skupiny 86
Virtuální skupiny a praxe 88
4.2 Struktura skupiny 89
Definice struktury skupiny 89
Moc ve skupině 89
Status ve skupině 90
Obliba ve skupině 90
Komunikační struktura 91
Struktura rolí 92
4.3 Jednotlivci ve skupině 94
Jednotlivci a skupina 94
Vliv skupiny na výkon jednotlivce 94
Vliv skupiny na chování jednotlivce 97
Vzájemný vliv skupiny a jednotlivce 98
4.4 Týmová práce a typy týmů 99
Typy týmů 99
Ekologický rámec pro analýzu práce týmové efektivity 102
5. VLIV GLOBALIZACE NA VÝVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE 105
5.1 Virtuální týmy 106
Důvody pro vytváření virtuálních týmů 107
Virtuální týmy a jejich hlavní výzvy 108
Komunikační problémy ve virtuálních týmech 109
5.2 Důvěra a virtuální organizace 111
Povzbuzování důvěry ve virtuálním týmu 113
5.3 3K - komunikace, kooperace, koordinace 115
Pozitivní a negativní aspekty virtuální komunikace, sociologické důsledky 115
5.4 Příležitosti a problémy práce ve virtuálním týmu 117
5.5 Specifika multikulturní komunikace 119
Typy konfliktů a synergie v multikulturních týmech 119
Výhody a nevýhody multikulturního virtuálního týmu 120
5.6 Nástroje pro potřeby řízení a organizování pomocí virtuálních týmů 121
5.7 Konflikty při vedení pracovních skupin a virtuálních týmů 124
5.8 Vliv time managementu na organizování týmů 126
5.9 Sebeřízené virtuální týmy 127
6. ORGANIZAČNÍ VZTAHY 129
6.1 Klasická organizace práce 130
Zrození vědeckého managementu 130
Taylorismus 130
Fordismus 131
Povaha práce 132
Budoucnost taylorismu 133
6.2 Prvky organizační struktury 134
Organizační struktura jako síť vztahů 134
Typy práce 135
Liniové, štábní a funkční vztahy 137
Formální a neformální vztahy v organizaci 137
Tvorba versus vývoj struktury 138
Role v organizaci 139
Centralizace a decentralizace rozhodování 140
Organizační struktury a manažerské role 140
6.3 Byrokratická organizace 145
Max Weber a byrokracie 145
Silné a slabé stránky byrokratických organizačních struktur 146
Henri Fayol a klasická teorie managementu 147
Kontingenční přístupy 150
Kontingence a technologický determinismus 151
Technologie zprostředkování 152
Technologie dlouhých řetězců (sekvenční technologie) 152
Reciproční technologie (intenzivní technologie) 152
Kontingence a environmentální determinismus 153
Kontingence a velikost organizace 155
6.4 Organizační strategie a návrh organizační struktury 156
Strategie organizace a organizační struktura 156
Strategická volba a okolí 157
Částečná nestabilita 157
Volný trh, hierarchická firma a meziorganizační vztahy 158
6.5 Podrobné vymezení síťové organizace 161
Typologie síťových organizací 165
Mezifiremní sítě 166
Vnitrofiremní sítě 170
Srovnání uvedených koncepcí síťové organizace 172
Přednosti síťových organizací 172
Nevýhody síťových organizací 173
Klíčové faktory úspěchu síťové organizace 174
Organizační faktory 175
Vyhlídky 175
6.6 Vymezení virtuální organizace 176
Typologie virtuálních organizací 181
Srovnání uvedených koncepcí virtuální organizace 185
Silné a slabé stránky virtuálních organizací 186
Klíčové faktory úspěchu virtuální organizace 191
Vyhlídky virtuálních organizací 193
6.7 Strategické aliance 193
Vymezení strategické aliance 195
Typologie strategických aliancí 197
Silné a slabé stránky strategických aliancí 201
Klíčové faktory úspěchu strategické aliance 204
Vyhlídky strategických aliancí 207
7. MODERNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ A ORGANIZOVÁNÍ PODNIKU 209
7.1 Rozvoj organizace 210
Cíle a procesy rozvoje organizace 210
Úrovně a režimy zásahů 210
Techniky vývoje organizace 212
Matice vývoje organizace 212
Kritika zásahů do organizačního vývoje 213
7.2 Organizační změny 214
Přirozenost změn 214
Strategická změna: imperativ současné organizace 214
Změny a jednotlivec 215
Odpor vůči změnám: příčiny odporu a řešení 216
Přínosy a omezení změn spoluúčasti řízení 217
Postupy změn o N krocích 218
Procesní a kontextová teorie změny 218
Reengineering obchodního procesu 219
Agenti změn 220
7.3 Organizační kultura 220
Vznik konceptu organizační kultury 220
Hodnoty organizační kultury 221
Organizační kultura a výkonnost firmy 222
Co je klíčem k silné a žádoucí organizační kultuře? 223
Průzkum podnikové kultury v podniku automobilového průmyslu 226
Změna firemní kultury 228
Manifestace organizační kultury 230
Organizační socializace 231
Alternativní pohledy na organizační kulturu 232
Organizační kultura, výkonnost a změny 233
Národní kultury 234
Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí 237
7.4 Vybrané modely managementu lidských zdrojů 237
Personální management a management lidských zdrojů 237
Modely managementu lidských zdrojů 238
Kritika managementu lidských zdrojů 243
7.5 Trendy procesního organizování 243
7.6 Organigrafy jako metodický nástroj organizace procesního řízení 245
Základní formy organizování 247
Organigrafy v akci 249
Skladba organizačních forem 251
Huby jako možnost kompetence 252
Řízení na svém místě 253
7.7 Praktická aplikace procesního řízení 255
8. MANAGEMENT ORGANIZACE 257
8.1 Vedení versus management 258
Charakteristiky vůdčích osobností 260
Moc 260
Efektivní chování vůdců 261
Kontingenční teorie: kultura organizace 262
Vedení lidí v 21. století 265
8.2 Efektivní rozhodování 265
Modely rozhodování 265
Podmínky pro rozhodování: riziko a programovatelnost 267
Individuální a skupinové rozhodování 267
Problémy se skupinovým rozhodováním 267
Rozhodování na úrovni organizace 269
Model Vrooma a Yettona, úspěšného stylu rozhodování a vedení
zaměstnanců 270
Nová verze modelu Vrooma a Yettona 272
8.3 Příčiny špatného rozhodování a vedení lidí - konflikt 273
Pohledy na konflikty 273
Koordinace konfliktů 274
Metody řešení konfliktů 277
Emoční práce 279
8.4 Moc a politika 280
Moc a odpovědnost v organizacích 280
Taktiky moci a strategie vlivu 281
Politika v organizacích 281
Politické chování 282
Moc a politika v postmoderních organizacích 283
9. ŽIVOTNÍ CYKLUS ORGANIZACÍ 285
9.1 Etapy životního cyklu podle Millera a Friesena 288
Zrod 289
Růst 290
Zralost 290
Upadávání 290
Obroda 293
9.2 Model evoluce a revoluce ve vývoji podniku 296
Pionýrství a krize vedení 299
Řízení a krize autonomie 299
Delegování a krize kontroly 300
Koordinace a krize byrokracie 300
Spolupráce a krize psychologického nasycení 301
9.8 Teorie životního cyklu a její využití 302
Příloha: Srovnání českých a zahraničních manažerů z hlediska jejich stylu
vedení a řízení 305
Použitá literatura 316
Rejstřík 320

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.17MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Management a moderní organizování firmy
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.17 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Management a moderní organizování firmy

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 4716
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  351 
Ihned ke stažení
i: 24404 n: 24769967r: 4716
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Manažeři, podnikatelé a studenti VŠ a MBA studií v knize naleznou praktické a srozumitelné vysvětlení problematiky managementu a organizování společností podle nejnovějších přístupů. Čtenář díky publikaci získává komplexní přehled o nástrojích a přístupech řízení a organizování ve firemní praxi, které mu mají umožnit úspěšně organizovat pracovní prostředí a zvýšit tak celkovou prosperitu podniku. Autoři v knize postupují od komunikace, motivace a rozhodování jednotlivců, přes skupiny a týmy, virtuální týmy a jejich komunikaci a kooperaci, organizační vztahy, síťové a virtuální organizace a strategické aliance až po rozvoj organizace, organizační kulturu a řízení lidských zdrojů, vedení, rozhodování a řešení konfliktů v organizaci. Kromě klasických organizačních struktur útvarových se autoři věnují nové metodologii pro tvorbu organizování pomocí procesního řízení. Moderní publikace je doplněna velkým množstvím obrázků a představuje jediné komplexní dílo na dané téma na českém trhu.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Management a moderní organizování firmy

O autorech 11
Předmluva 13
1. ORGANIZOVÁNÍ FIREM 15
1.1 Definice organizování 16
1.2 Analýza interních a externích faktorů vymezujících účel organizace 19
Shrnutí 20
2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZOVÁNÍ FIREM 23
2.1 Okolí organizace 24
Analýza okolního prostředí 24
Přizpůsobování se vnějšímu okolí organizace 26
2.2 Vliv technologie na organizování 28
Definice pojmu technologie 28
Determinismus a volba technologie 29
Vztah práce a technologie v klasickém managementu 29
Analýza socio-technologických systémů 30
Lean management 30
3. JEDNOTLIVCI V ORGANIZACI 33
3.1 Učení 34
Proces učení 34
Behavioristický přístup k učení 34
Kognitivní přístup k učení 34
Behavioristická modifikace versus socializace 35
Učící se organizace (learning organization) 36
3.2 Osobnost 38
Definice pojmu osobnost a typy osobnosti 38
Emoční inteligence 41
Velká pětka 42
Osobnosti typu A a B 43
Management stresu 44
Idiografický přístup 44
Zhodnocení metod výběru vhodných kandidátů 44
3.3 KOMUNIKACE 46
Modely komunikace: kódování a dekódování 46
Verbální komunikace 46
Význam neverbální komunikace 48
Dojem (impression management) 48
Komunikace v organizaci 48
Elektronická komunikace 49
Průběh komunikace 51
Předpoklady efektivní komunikace 52
Typy komunikace 53
Komunikační bariéry 55
Řízení výkonu 57
Zvyšování efektivnosti komunikace 57
3.4 Vnímání organizace okolím 61
Výběr a organizace vnímání 61
Soubor vnímání, vnímání světa 63
Soubory vnímání a předsudky 63
Pohlaví, vzhled, atraktivita a diskriminace 64
3.5 Motivace 65
Pohnutky, motivy a motivace 65
Obsahové teorie motivace 66
Procesní teorie motivace 67
Sociální proces motivace lidí 69
Rozmanitost práce 71
3.6 Efektivní rozhodování 72
Kritéria efektivnosti rozhodování 72
Business Intelligence 73
Typy rozhodnutí 74
Vlivy na rozhodování 76
Racionální rozhodovací proces 78
Pět perspektiv 80
Jiné možnosti rozhodování 81
4. SKUPINY A TÝMY V ORGANIZACI 83
4.1 Formování skupin 84
Definování skupiny a týmu 84
Formální a neformální skupiny 85
Homansova teorie formování skupiny 86
Etapy vývoje skupiny 86
Virtuální skupiny a praxe 88
4.2 Struktura skupiny 89
Definice struktury skupiny 89
Moc ve skupině 89
Status ve skupině 90
Obliba ve skupině 90
Komunikační struktura 91
Struktura rolí 92
4.3 Jednotlivci ve skupině 94
Jednotlivci a skupina 94
Vliv skupiny na výkon jednotlivce 94
Vliv skupiny na chování jednotlivce 97
Vzájemný vliv skupiny a jednotlivce 98
4.4 Týmová práce a typy týmů 99
Typy týmů 99
Ekologický rámec pro analýzu práce týmové efektivity 102
5. VLIV GLOBALIZACE NA VÝVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE 105
5.1 Virtuální týmy 106
Důvody pro vytváření virtuálních týmů 107
Virtuální týmy a jejich hlavní výzvy 108
Komunikační problémy ve virtuálních týmech 109
5.2 Důvěra a virtuální organizace 111
Povzbuzování důvěry ve virtuálním týmu 113
5.3 3K - komunikace, kooperace, koordinace 115
Pozitivní a negativní aspekty virtuální komunikace, sociologické důsledky 115
5.4 Příležitosti a problémy práce ve virtuálním týmu 117
5.5 Specifika multikulturní komunikace 119
Typy konfliktů a synergie v multikulturních týmech 119
Výhody a nevýhody multikulturního virtuálního týmu 120
5.6 Nástroje pro potřeby řízení a organizování pomocí virtuálních týmů 121
5.7 Konflikty při vedení pracovních skupin a virtuálních týmů 124
5.8 Vliv time managementu na organizování týmů 126
5.9 Sebeřízené virtuální týmy 127
6. ORGANIZAČNÍ VZTAHY 129
6.1 Klasická organizace práce 130
Zrození vědeckého managementu 130
Taylorismus 130
Fordismus 131
Povaha práce 132
Budoucnost taylorismu 133
6.2 Prvky organizační struktury 134
Organizační struktura jako síť vztahů 134
Typy práce 135
Liniové, štábní a funkční vztahy 137
Formální a neformální vztahy v organizaci 137
Tvorba versus vývoj struktury 138
Role v organizaci 139
Centralizace a decentralizace rozhodování 140
Organizační struktury a manažerské role 140
6.3 Byrokratická organizace 145
Max Weber a byrokracie 145
Silné a slabé stránky byrokratických organizačních struktur 146
Henri Fayol a klasická teorie managementu 147
Kontingenční přístupy 150
Kontingence a technologický determinismus 151
Technologie zprostředkování 152
Technologie dlouhých řetězců (sekvenční technologie) 152
Reciproční technologie (intenzivní technologie) 152
Kontingence a environmentální determinismus 153
Kontingence a velikost organizace 155
6.4 Organizační strategie a návrh organizační struktury 156
Strategie organizace a organizační struktura 156
Strategická volba a okolí 157
Částečná nestabilita 157
Volný trh, hierarchická firma a meziorganizační vztahy 158
6.5 Podrobné vymezení síťové organizace 161
Typologie síťových organizací 165
Mezifiremní sítě 166
Vnitrofiremní sítě 170
Srovnání uvedených koncepcí síťové organizace 172
Přednosti síťových organizací 172
Nevýhody síťových organizací 173
Klíčové faktory úspěchu síťové organizace 174
Organizační faktory 175
Vyhlídky 175
6.6 Vymezení virtuální organizace 176
Typologie virtuálních organizací 181
Srovnání uvedených koncepcí virtuální organizace 185
Silné a slabé stránky virtuálních organizací 186
Klíčové faktory úspěchu virtuální organizace 191
Vyhlídky virtuálních organizací 193
6.7 Strategické aliance 193
Vymezení strategické aliance 195
Typologie strategických aliancí 197
Silné a slabé stránky strategických aliancí 201
Klíčové faktory úspěchu strategické aliance 204
Vyhlídky strategických aliancí 207
7. MODERNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ A ORGANIZOVÁNÍ PODNIKU 209
7.1 Rozvoj organizace 210
Cíle a procesy rozvoje organizace 210
Úrovně a režimy zásahů 210
Techniky vývoje organizace 212
Matice vývoje organizace 212
Kritika zásahů do organizačního vývoje 213
7.2 Organizační změny 214
Přirozenost změn 214
Strategická změna: imperativ současné organizace 214
Změny a jednotlivec 215
Odpor vůči změnám: příčiny odporu a řešení 216
Přínosy a omezení změn spoluúčasti řízení 217
Postupy změn o N krocích 218
Procesní a kontextová teorie změny 218
Reengineering obchodního procesu 219
Agenti změn 220
7.3 Organizační kultura 220
Vznik konceptu organizační kultury 220
Hodnoty organizační kultury 221
Organizační kultura a výkonnost firmy 222
Co je klíčem k silné a žádoucí organizační kultuře? 223
Průzkum podnikové kultury v podniku automobilového průmyslu 226
Změna firemní kultury 228
Manifestace organizační kultury 230
Organizační socializace 231
Alternativní pohledy na organizační kulturu 232
Organizační kultura, výkonnost a změny 233
Národní kultury 234
Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí 237
7.4 Vybrané modely managementu lidských zdrojů 237
Personální management a management lidských zdrojů 237
Modely managementu lidských zdrojů 238
Kritika managementu lidských zdrojů 243
7.5 Trendy procesního organizování 243
7.6 Organigrafy jako metodický nástroj organizace procesního řízení 245
Základní formy organizování 247
Organigrafy v akci 249
Skladba organizačních forem 251
Huby jako možnost kompetence 252
Řízení na svém místě 253
7.7 Praktická aplikace procesního řízení 255
8. MANAGEMENT ORGANIZACE 257
8.1 Vedení versus management 258
Charakteristiky vůdčích osobností 260
Moc 260
Efektivní chování vůdců 261
Kontingenční teorie: kultura organizace 262
Vedení lidí v 21. století 265
8.2 Efektivní rozhodování 265
Modely rozhodování 265
Podmínky pro rozhodování: riziko a programovatelnost 267
Individuální a skupinové rozhodování 267
Problémy se skupinovým rozhodováním 267
Rozhodování na úrovni organizace 269
Model Vrooma a Yettona, úspěšného stylu rozhodování a vedení
zaměstnanců 270
Nová verze modelu Vrooma a Yettona 272
8.3 Příčiny špatného rozhodování a vedení lidí - konflikt 273
Pohledy na konflikty 273
Koordinace konfliktů 274
Metody řešení konfliktů 277
Emoční práce 279
8.4 Moc a politika 280
Moc a odpovědnost v organizacích 280
Taktiky moci a strategie vlivu 281
Politika v organizacích 281
Politické chování 282
Moc a politika v postmoderních organizacích 283
9. ŽIVOTNÍ CYKLUS ORGANIZACÍ 285
9.1 Etapy životního cyklu podle Millera a Friesena 288
Zrod 289
Růst 290
Zralost 290
Upadávání 290
Obroda 293
9.2 Model evoluce a revoluce ve vývoji podniku 296
Pionýrství a krize vedení 299
Řízení a krize autonomie 299
Delegování a krize kontroly 300
Koordinace a krize byrokracie 300
Spolupráce a krize psychologického nasycení 301
9.8 Teorie životního cyklu a její využití 302
Příloha: Srovnání českých a zahraničních manažerů z hlediska jejich stylu
vedení a řízení 305
Použitá literatura 316
Rejstřík 320

O Autorovi

Dědina Jiří
Působí na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze jako docent v oboru podnikové hospodářství. Odborně se zaměřuje na organizační architekturu firmy, organizační teorii a organizační chování. V těchto oborech vede na VŠE řadu doktorských prací a garantuje předmět Organizování ve firmě pro prezenční a distanční studium. Je spoluautorem řady fakultních výzkumných úkolů. V letech 2001 až 2002 vedl výzkumný projekt na téma organizačního chování amerických manažerů. V letech 2006 a 2007 vede projekt na téma organizačního chování evropských manažerů. Výsledky tohoto výzkumu jsou zahrnuty i v této publikaci. V roce 1994 se zúčastnil stáže na universitě v Manchesteru. V roce 2002 absolvoval výzkumný pobyt v USA na Arizona State University ve Phoenixu, v roce 2006 pak výzkumný pobyt na Wirtschaftsuniversität Wien. Působí v programech MBA a DBA. Je autorem a spoluautorem desítek odborných statí u nás i v zahraničí, vysokoškolských učebnic a slovníků.
Odcházel Jiří
V současné době působí jako předseda představenstva akciové společnosti Lázně Poděbrady. Dále působí jako jednatel Výstaviště Lysá nad Labem a jednatel společnosti JOLY. Ve své kariéře působil v mnoha významných řídicích funkcích, například jako výrobní náměstek akciové společnosti Letov Praha nebo výrobní náměstek Kovona LBZ Lysá nad Labem. Od roku 1991 se zabývá strategickým investováním a moder ními organizačními a řídícími strukturami. V rámci svého profesního působení se věnuje vývoji nových technik investičních příležitostí. S pomocí B2B systémů aplikuje nejmodernější formy řízení střední ch a velkých firem. Svoje zkušenosti uplatnil v mnoha investičních projektech v České republice i v zahraničí. Přednáší na manažerském institutu ESMA Barcelona. Spolupracuje na mnoha projektech vysoký ch škol, kde zároveň i vyučuje problematiku investiční politiky, podnikové ekonomiky a managementu.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 169 
E-kniha 152 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.