0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6384
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 18042 n: 24772998r: 6384
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Přehledná a srozumitelná publikace představuje současné metody a techniky marketingového výzkumu a přináší řadu rad a tipů pro jejich využití v praxi. Velmi cenné je velké množství příkladů a řada případových studií z reálné praxe. Seznámíte se s metodikou a technikami provádění marketingového výzkumu, od plánu výzkumu přes sběr, zpracování a analýzu údajů až po interpretaci výsledků. Podrobně poznáte moderní metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu včetně dotazování, pozorování a experimentu. Autoři se věnují také vybraným aplikacím marketingového výzkumu či organizaci marketingového výzkumu.
Publikace vznikla za finanční podpory Studentské grantové soutěže EkF VŠB-TU Ostrava v rámci projektu SP2011/162 "Možnosti a omezení využití klasických metod segmentace u uživatelů sociálních sítí".

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

O autorech 7
Slovo úvodem 8
1 Marketingový výzkum na začátku 21. století 11
1.1 Podstata marketingového výzkumu 12
1.1.1 Charakteristiky marketingového výzkumu 12
1.1.2 Význam marketingového výzkumu 14
1.1.3 Trendy v marketingovém výzkumu 16
1.1.4 Vlivy online médií 17
1.2 Poptávka 20
1.2.1 Význam poptávky 21
1.2.2 Typy poptávky 22
1.2.3 Vlivy ekonomické krize na poptávku 23
1.3 Vlivy prostředí 24
1.3.1 Demografické vlivy 25
1.3.2 Ekonomické vlivy 26
1.3.3 Legislativní a politické vlivy 27
1.3.4 Přírodní vlivy 28
1.3.5 Inovační vlivy 29
1.3.6 Sociální a kulturní vlivy 31
1.4 Trh a subjekty trhu 33
1.4.1 Rozsah trhu 33
1.4.2 Dodavatelé 36
1.4.3 Konkurence 37
1.4.4 Distributoři 39
1.4.5 Zákazníci 39
1.4.6 Veřejnost 42
1.5 Analýzy marketingového prostředí 43
1.5.1 Analýza firmy 43
1.5.2 PEST analýza 45
1.5.3 SWOT analýza 45
1.5.4 Market Intelligence 47
2 Informační zajištění marketingového výzkumu 49
2.1 Zdroje informací 50
2.1.1 Typy informací 51
2.1.2 Sekundární data 53
2.1.3 Primární data 55
2.2 CRM systémy jako zdroje marketingových dat 57
2.2.1 CRM jako systém 58
2.2.2 Hodnotový přístup CRM 58
2.2.3 Řízení zákaznického portfolia 60
2.3 Firemní a agenturní marketingový výzkum 62
2.3.1 Rozhodování o organizaci marketingového výzkumu 62
2.3.2 Výběr výzkumné agentury 64
2.3.3 Spolupráce na výzkumných projektech 68
3 Příprava marketingového výzkumu 71
3.1 Zahájení marketingového výzkumu 72
3.1.1 Proces marketingového výzkumu 72
3.1.2 Určení problému 74
3.1.3 Definování cíle výzkumu 75
3.1.4 Formulování výzkumných hypotéz 77
3.1.5 Formulování statistických hypotéz 80
3.2 Orientační analýza 82
3.2.1 Analýza výchozí situace 82
3.2.2 Srovnání sekundárního a primárního výzkumu 84
3.3 Plán výzkumného projektu 85
3.3.1 Význam plánu 86
3.3.2 Obsah plánu 87
3.4 Předvýzkum 92
4 Realizace výzkumu 95
4.1 Sběr dat 96
4.1.1 Zabezpečení sběru dat 96
4.1.2 Sběr dat s využitím různých metod 97
4.1.3 Kontrola sběru dat 99
4.2 Zpracování dat 100
4.2.1 Kontrola a úprava dat 100
4.2.2 Třídění dat 103
4.2.3 Kódování dat 104
4.2.4 Zpracování dat v praxi pomocí statistického softwaru 107
4.3 Analýza dat 110
4.3.1 Základní statistická deskripce 111
4.3.2 Analýza závislostí dvou kategoriálních proměnných 116
4.3.3 Analýza průměrů 119
4.3.4 Korelační a regresní analýza 123
4.3.5 Další analýzy dat využitelné v marketingovém výzkumu 127
4.4 Vizualizace výstupů 131
4.4.1 Typy tabulek 131
4.4.2 Typy grafů 133
4.4.3 Zásady tvorby 140
4.5 Interpretace výstupů 143
4.5.1 Ověření validity 143
4.5.2 Formulování doporučení 146
4.6 Prezentace doporučení 147
4.6.1 Písemná prezentace 147
4.6.2 Ústní prezentace 149
5. Metody marketingového výzkumu 151
5.1 Typy výzkumu 152
5.1.1 Členění výzkumu podle využití v rozhodovacím procesu 152
5.1.2 Členění výzkumu podle časového hlediska 155
5.1.3 Zaměření výzkumu 156
5.2 Kvantitativní výzkum 158
5.2.1 Specifika kvantitativního výzkumu ve srovnání s kvalitativním výzkumem 158
5.2.2 Kvantifikace a kvantitativní výzkum 160
5.2.3 Výzkumné postupy kvantitativního výzkumu 161
5.2.4 Příklady typických kvantitativních výzkumů 162
5.3 Kvalitativní výzkum 165
5.3.1 Výzkumné postupy kvalitativního výzkumu 166
5.3.2 Příklady využití nejčastěji používaných technik při kvalitativním výzkumu 166
5.4 Základní metody sběru primárních dat 173
5.4.1 Dotazování 175
5.4.2 Pozorování 178
5.4.3 Experiment 181
6 Dotazování 185
6.1 Proces dotazování 186
6.1.1 Příprava dotazování 186
6.1.2 Principy správného dotazování 188
6.1.3 Rozhovor 190
6.2 Plánování výběru respondentů 192
6.2.1 Proces výběru respondentů 192
6.2.2 Rámec výběrového souboru 194
6.2.3 Způsob výběru respondentů 195
6.2.4 Velikost výběrového souboru 198
6.3 Dotazník 199
6.3.1 Nástroje dotazování 200
6.3.2 Konstrukce otázek do dotazníku 201
6.3.3 Konstrukce dotazníku 205
6.4 Hlavní typy otázek 208
6.4.1 Otázky podle funkce 209
6.4.2 Otázky podle variant odpovědí 213
6.4.3 Škály 217
7. Aplikace marketingového výzkumu 221
7.1 Klíčové oblasti aplikace marketingových výzkumů 222
7.2 Analýza poptávky 225
7.2.1 Kvantifikace poptávky 226
7.2.2 Analýza tahounů (driverů) poptávky 230
7.3 Porozumění zákazníkovi 238
7.3.1 Analýza potřeb, požadavků a?chování zákazníků 238
7.3.2 Měření zákaznické zkušenosti 242
7.4 Výzkum značky a?integrované marketingové komunikace 248
7.4.1 Výzkum pro tvorbu značky 249
7.4.2 Měření síly značky a?pozice značky 254
7.4.3 Měření stopy značky 256
7.4.4 Analýza sémantických významů 256
7.4.5 Analýza cenové výhody značky 258
7.4.6 Výzkumy pro integrovanou marketingovou komunikaci značky 260
7.4.7 Systémy klíčových indikátorů výkonnosti značky a komunikace 266
7.5 Produktový výzkum 268
7.5.1 Výzkum jako součást tvorby produktů 269
7.5.2 Testy akceptace produktů 269
7.5.3 Test prvků produktů 271
7.6 Cenový výzkum 272
7.6.1 Metody stanovení ceny vyjádřené jako hodnoty vnímané zákazníkem 273
7.6.2 Strategické varianty cenotvorby 276
7.6.3 Měření poptávky s vazbou na cenu a?nabídku 277
7.7 Výzkumy pro řízení prodeje a?trade marketing 279
7.7.1 Storecheck 281
7.7.2 Výzkumy distribučních modelů 282
7.7.3 Výzkumy specifických segmentů trhu 283
7.8 Marketingový výzkum a?internet 288
7.8.1 Informace na internetu 289
7.8.2 Marketingový výzkum prostřednictvím internetu 290
7.8.3 Výzkum internetu 292
Shrnutí/Summary 294
Literatura 295
Rejstřík 299

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.79MB | 4.79MB | 5.95MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.79 MB | 4.79 MB | 5.95 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6384
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 18042 n: 24772998r: 6384
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Přehledná a srozumitelná publikace představuje současné metody a techniky marketingového výzkumu a přináší řadu rad a tipů pro jejich využití v praxi. Velmi cenné je velké množství příkladů a řada případových studií z reálné praxe. Seznámíte se s metodikou a technikami provádění marketingového výzkumu, od plánu výzkumu přes sběr, zpracování a analýzu údajů až po interpretaci výsledků. Podrobně poznáte moderní metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu včetně dotazování, pozorování a experimentu. Autoři se věnují také vybraným aplikacím marketingového výzkumu či organizaci marketingového výzkumu.
Publikace vznikla za finanční podpory Studentské grantové soutěže EkF VŠB-TU Ostrava v rámci projektu SP2011/162 "Možnosti a omezení využití klasických metod segmentace u uživatelů sociálních sítí".
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

O autorech 7
Slovo úvodem 8
1 Marketingový výzkum na začátku 21. století 11
1.1 Podstata marketingového výzkumu 12
1.1.1 Charakteristiky marketingového výzkumu 12
1.1.2 Význam marketingového výzkumu 14
1.1.3 Trendy v marketingovém výzkumu 16
1.1.4 Vlivy online médií 17
1.2 Poptávka 20
1.2.1 Význam poptávky 21
1.2.2 Typy poptávky 22
1.2.3 Vlivy ekonomické krize na poptávku 23
1.3 Vlivy prostředí 24
1.3.1 Demografické vlivy 25
1.3.2 Ekonomické vlivy 26
1.3.3 Legislativní a politické vlivy 27
1.3.4 Přírodní vlivy 28
1.3.5 Inovační vlivy 29
1.3.6 Sociální a kulturní vlivy 31
1.4 Trh a subjekty trhu 33
1.4.1 Rozsah trhu 33
1.4.2 Dodavatelé 36
1.4.3 Konkurence 37
1.4.4 Distributoři 39
1.4.5 Zákazníci 39
1.4.6 Veřejnost 42
1.5 Analýzy marketingového prostředí 43
1.5.1 Analýza firmy 43
1.5.2 PEST analýza 45
1.5.3 SWOT analýza 45
1.5.4 Market Intelligence 47
2 Informační zajištění marketingového výzkumu 49
2.1 Zdroje informací 50
2.1.1 Typy informací 51
2.1.2 Sekundární data 53
2.1.3 Primární data 55
2.2 CRM systémy jako zdroje marketingových dat 57
2.2.1 CRM jako systém 58
2.2.2 Hodnotový přístup CRM 58
2.2.3 Řízení zákaznického portfolia 60
2.3 Firemní a agenturní marketingový výzkum 62
2.3.1 Rozhodování o organizaci marketingového výzkumu 62
2.3.2 Výběr výzkumné agentury 64
2.3.3 Spolupráce na výzkumných projektech 68
3 Příprava marketingového výzkumu 71
3.1 Zahájení marketingového výzkumu 72
3.1.1 Proces marketingového výzkumu 72
3.1.2 Určení problému 74
3.1.3 Definování cíle výzkumu 75
3.1.4 Formulování výzkumných hypotéz 77
3.1.5 Formulování statistických hypotéz 80
3.2 Orientační analýza 82
3.2.1 Analýza výchozí situace 82
3.2.2 Srovnání sekundárního a primárního výzkumu 84
3.3 Plán výzkumného projektu 85
3.3.1 Význam plánu 86
3.3.2 Obsah plánu 87
3.4 Předvýzkum 92
4 Realizace výzkumu 95
4.1 Sběr dat 96
4.1.1 Zabezpečení sběru dat 96
4.1.2 Sběr dat s využitím různých metod 97
4.1.3 Kontrola sběru dat 99
4.2 Zpracování dat 100
4.2.1 Kontrola a úprava dat 100
4.2.2 Třídění dat 103
4.2.3 Kódování dat 104
4.2.4 Zpracování dat v praxi pomocí statistického softwaru 107
4.3 Analýza dat 110
4.3.1 Základní statistická deskripce 111
4.3.2 Analýza závislostí dvou kategoriálních proměnných 116
4.3.3 Analýza průměrů 119
4.3.4 Korelační a regresní analýza 123
4.3.5 Další analýzy dat využitelné v marketingovém výzkumu 127
4.4 Vizualizace výstupů 131
4.4.1 Typy tabulek 131
4.4.2 Typy grafů 133
4.4.3 Zásady tvorby 140
4.5 Interpretace výstupů 143
4.5.1 Ověření validity 143
4.5.2 Formulování doporučení 146
4.6 Prezentace doporučení 147
4.6.1 Písemná prezentace 147
4.6.2 Ústní prezentace 149
5. Metody marketingového výzkumu 151
5.1 Typy výzkumu 152
5.1.1 Členění výzkumu podle využití v rozhodovacím procesu 152
5.1.2 Členění výzkumu podle časového hlediska 155
5.1.3 Zaměření výzkumu 156
5.2 Kvantitativní výzkum 158
5.2.1 Specifika kvantitativního výzkumu ve srovnání s kvalitativním výzkumem 158
5.2.2 Kvantifikace a kvantitativní výzkum 160
5.2.3 Výzkumné postupy kvantitativního výzkumu 161
5.2.4 Příklady typických kvantitativních výzkumů 162
5.3 Kvalitativní výzkum 165
5.3.1 Výzkumné postupy kvalitativního výzkumu 166
5.3.2 Příklady využití nejčastěji používaných technik při kvalitativním výzkumu 166
5.4 Základní metody sběru primárních dat 173
5.4.1 Dotazování 175
5.4.2 Pozorování 178
5.4.3 Experiment 181
6 Dotazování 185
6.1 Proces dotazování 186
6.1.1 Příprava dotazování 186
6.1.2 Principy správného dotazování 188
6.1.3 Rozhovor 190
6.2 Plánování výběru respondentů 192
6.2.1 Proces výběru respondentů 192
6.2.2 Rámec výběrového souboru 194
6.2.3 Způsob výběru respondentů 195
6.2.4 Velikost výběrového souboru 198
6.3 Dotazník 199
6.3.1 Nástroje dotazování 200
6.3.2 Konstrukce otázek do dotazníku 201
6.3.3 Konstrukce dotazníku 205
6.4 Hlavní typy otázek 208
6.4.1 Otázky podle funkce 209
6.4.2 Otázky podle variant odpovědí 213
6.4.3 Škály 217
7. Aplikace marketingového výzkumu 221
7.1 Klíčové oblasti aplikace marketingových výzkumů 222
7.2 Analýza poptávky 225
7.2.1 Kvantifikace poptávky 226
7.2.2 Analýza tahounů (driverů) poptávky 230
7.3 Porozumění zákazníkovi 238
7.3.1 Analýza potřeb, požadavků a?chování zákazníků 238
7.3.2 Měření zákaznické zkušenosti 242
7.4 Výzkum značky a?integrované marketingové komunikace 248
7.4.1 Výzkum pro tvorbu značky 249
7.4.2 Měření síly značky a?pozice značky 254
7.4.3 Měření stopy značky 256
7.4.4 Analýza sémantických významů 256
7.4.5 Analýza cenové výhody značky 258
7.4.6 Výzkumy pro integrovanou marketingovou komunikaci značky 260
7.4.7 Systémy klíčových indikátorů výkonnosti značky a komunikace 266
7.5 Produktový výzkum 268
7.5.1 Výzkum jako součást tvorby produktů 269
7.5.2 Testy akceptace produktů 269
7.5.3 Test prvků produktů 271
7.6 Cenový výzkum 272
7.6.1 Metody stanovení ceny vyjádřené jako hodnoty vnímané zákazníkem 273
7.6.2 Strategické varianty cenotvorby 276
7.6.3 Měření poptávky s vazbou na cenu a?nabídku 277
7.7 Výzkumy pro řízení prodeje a?trade marketing 279
7.7.1 Storecheck 281
7.7.2 Výzkumy distribučních modelů 282
7.7.3 Výzkumy specifických segmentů trhu 283
7.8 Marketingový výzkum a?internet 288
7.8.1 Informace na internetu 289
7.8.2 Marketingový výzkum prostřednictvím internetu 290
7.8.3 Výzkum internetu 292
Shrnutí/Summary 294
Literatura 295
Rejstřík 299

O Autorovi

Kozel Roman
Působí na katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Zaměřuje se na problematiku marketingového výzkumu, e-marketingu a marketingu školy. Spolupodílel se na řešení několika grantových projektů s tematikou poradenství na vysokých školách, uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, hodnocení kvality vysokých škol. Pracuje v odborných a poradních orgánech při Magistrátu města Ostravy. Na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava zastává funkci proděkana pro vnější vztahy.
Mynářová Lenka
Je absolventkou Filozofické fakulty UK Praha. Oblasti marketingových analýz se věnuje od roku 1991. V současnosti vede projekty v oblasti marketingu, brand managementu a strategie firem ve střední a v ýchodní Evropě. Specializuje se na oblast CRM, brand management a marketing vědy a výzkumu. Je majitelkou společnosti DATAMAR (Člen ESOMAR, člen České marketingové společnosti). Podílela se na zpracování firemních strategií řady významných společností - Vítkovice Machinery Group, Bochemie Group, Elmarco a. s., Český rozhlas, IT cluster, Národní strojírenský klastr, VŠB-TUO, P eople Management Forum a dalších. Je vedoucí odborného týmu projektu Svět techniky - Science and Technology Centra v Ostravě.
Svobodová Hana
Patřila k zakládajícím členům katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava v roce 1991, kde poté působila až do roku 2011,kdy po dlouhé těžké nemoci zemřela. Zaměřovala se především na problematiku marketingu, informačního zabezpečení marketingu a implementaci marketingu do českých podniků. Dlouhodobě se podílela na poradenské a vzdělávací činnosti v oblasti marketingu pro řadu českých firem a vzdělávacích institucí. Spolupracovala také s výzkumnými agenturami. Aktivně se zapojila do čin nosti regionálního klubu České marketingové společnosti v Ostravě. Spolupodílela se na řešení grantového projektu na téma CRM. Byla členkou kolektivu autorů knihy Moderní marketingový výzkum

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 399 
E-kniha 359 
Tištěná 254 
E-kniha 229 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 849 
E-kniha 351 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.