0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Moderní metody řízení nákladů

Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5786
Publikace přináší ucelený přehled manažerských nástrojů a technik používaných pro řízení podnikových nákladů. Vedoucí pracovníci firem, podnikoví ekonomové a ostatní čtenáři se v rámci publikace seznámí s jednotlivými přístupy k pojetí nákladů, metodami řízení a optimalizace nákladů a s efektivními postupy vedoucími ke snižování nákladů. Jednotlivé nástroje a techniky jsou přehledně představeny a srozumitelnou formou jsou vysvětleny jejich základní principy a vyjmenovány jejich výhody, nevýhody a obvyklé oblasti využití. V knize jsou přiblíženy jak tradiční koncepty přirážkových kalkulací používající režijní přirážky a sazby, kalkulace krycího příspěvku, tak také metoda Activity-Based Costing ve všech svých souvislostech. Podrobně vysvětleny jsou také metody strategického řízení nákladů.

Z obsahu knihy Moderní metody řízení nákladů

O autorovi 9
Úvod 11
Část I
Obecný úvod do problematiky řízení nákladů 13
1 Co znamená řízení nákladů a proč potřebujeme náklady "říditt" 15
1.1 Jak snížit náklady podniku 20
1.2 Na které náklady se zaměřit 21
1.3 Účetnictví jako základní zdroj informací 28
1.4 Management nákladů 29
2 Náklady podniku v minulosti a dnes 31
2.1 Pojetí nákladů - účetní náklady vs. manažerské náklady 32
2.2 Nákladové kategorie a termíny 34
2.2.1 Druhové členění nákladů 34
2.2.2 Rozdělení nákladů podle účelu, k němuž byly vynaloženy 36
2.2.3 Kalkulační členění nákladů 38
2.2.4 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 39
2.2.5 Relevantní a irelevantní náklady 41
2.2.6 Utopené náklady 42
2.2.7 Oportunitní náklady 42
2.3 Modelování nákladů 43
2.3.1 Analýza bodu zvratu (Cost-Volume Profit Analysis) 43
2.3.2 Provozní páka 46
2.4 Přiřazování nákladů objektu - nákladová alokace 47
2.5 Proč potřebujeme náklady řídit jinak než dříve 49
2.6 Nákladové objekty - jak najít odpovědi na otázky týkající se nákladů a výkonů
podniku 52
3 Nákladové kalkulace - základ nákladového řízení 55
3.1 Jak využít kalkulace pro různé účely 56
3.2 Struktura nákladů v rámci kalkulace 57
3.3 Základní typy nákladových kalkulací 59
3.4 Speciální typy nákladových kalkulací 62
3.4.1 Kalkulace dělením 62
3.4.2 Kalkulace sdružených výkonů 64
3.4.3 Dynamická kalkulace 67
4 Tradiční přirážkové kalkulace a jejich nedostatky 69
4.1 Základní principy přirážkové kalkulace 70
4.1.1 Režijní přirážky a sazby 70
4.1.2 Sumační a diferencovaná varianta přirážkové kalkulace 71
4.1.3 Přirážková kalkulace v sektoru služeb 75
4.2 Stanovení výše a struktury režijních přirážek a sazeb 76
4.2.1 Střediskové sazby režijních nákladů 77
4.3 V čem je přirážková kalkulace nepřesná 78
4.3.1 Negativní dopady nesprávného přiřazení režijních nákladů 83
4.3.2 Problém úzkého místa u režijních středisek 84
4.4 Jak správně využít přirážkovou kalkulaci a nastavit systém
režijních přirážek 85
5 Kalkulace variabilních nákladů (metoda krycího příspěvku) 87
5.1 Základní principy kalkulace variabilních nákladů 89
5.2 Využití kalkulace variabilních nákladů v praxi 91
5.2.1 Stanovení optimálního sortimentu 91
5.2.2 Podpora cenových rozhodování 92
5.2.3 Varianty aplikace kalkulace variabilních nákladů 92
5.3 Výhody a omezení kalkulace variabilních nákladů 94
Část II
Moderní metody řízení nákladů v podnikové praxi 97
6 Kalkulace nákladů podle aktivit 99
6.1 Základní filozofie kalkulace podle aktivit 100
6.1.1 Tok nákladů v ABC kalkulaci 101
6.1.2 Aktivity 104
6.1.3 Vztahové veličiny (příčiny) 109
6.1.4 Míra výkonu aktivity 110
6.1.5 Náklady a procesy v ABC kalkulaci 112
6.2 Základní etapy tvorby ABC systému 112
6.2.1 Úprava účetních dat 113
6.2.2 Definice struktury ABC systému 116
6.2.3 Procesní nákladová analýza - přiřazení nákladů aktivitám 124
6.2.4 Analýza aktivit - definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových
nákladů aktivit 128
6.2.5 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům 142
6.3 Jaké informace ABC metoda poskytuje a jak je možné je využít 150
6.3.1 Zpětná analýza nákladů 151
6.3.2 Měření výkonu aktivit 152
6.3.3 Analýza ziskovosti zákazníků 153
6.3.4 Multidimenzionální analýza 155
6.3.5 Modelování scénářů 156
6.4 Implementace ABC 157
6.4.1 Fáze I: Analýza 157
6.4.2 Fáze II: Tvorba modelu 161
6.4.3 Fáze III: Uvedení do provozu 162
6.5 Překážky při budování ABC systému 163
6.6 Využití ABC doma a ve světě 164
6.7 Vliv aplikace metody ABC na výkonnost firem 164
7 Řízení podle aktivit (ABM) a jeho vazby na ostatní disciplíny nákladového
řízení 167
7.1 Podpora strategií 168
7.2 Analýza procesů a aktivit 168
7.3 Účtování s časovou hodnotou peněz 171
7.4 Řízení plýtvání a kvality 172
7.5 Řízení ziskovosti 173
7.6 Benchmarking 173
7.6.1 Nákladový benchmarking 175
7.7 Outsourcing 177
7.7.1 Vztah outsourcingu a ABC přístupu 180
8 Strategické nástroje nákladového řízení 183
8.1 Kalkulace cílových nákladů 185
8.1.1 Postup tvorby kalkulace cílových nákladů 185
8.1.2 Výhody a omezení kalkulace cílových nákladů 193
8.1.3 Kaizen costing 194
8.2 Kalkulace životního cyklu výrobku 194
8.2.1 Tvorba kalkulace životního cyklu 195
8.2.2 Využití kalkulace životního cyklu 197
9 Moderní systémy rozpočtování 199
9.1 Tradiční systémy rozpočtování a jejich omezení 199
9.1.1 Fáze rozpočtovacího procesu 200
9.1.2 Nedostatky tradičních způsobů tvorby a hodnocení rozpočtů 201
9.2 Nové přístupy k rozpočetnictví 203
9.3 Activity-Based Budgeting 205
9.3.1 Základní etapy ABB procesu 206
9.3.2 Rozdíly mezi ABB a tradičním rozpočetnictvím 209
9.4 Beyond Budgeting 211
9.4.1 Základní principy Beyond Budgeting 212
9.4.2 Implementace Beyond Budgeting 216
9.5 Zero-Based Budgeting 217
9.5.1 Základní charakteristiky ZBB 218
9.5.2 Výhody a nevýhody ZBB 222
Závěr 223
Literatura 225
Slovník použitých zkratek 227
Resumé 229
Abstract 229
Rejstřík 231

Titul Moderní metody řízení nákladů byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 71 -20 %
E-kniha 134 -20 %
Tištěná 255 -20 %
E-kniha 217 -20 %
Tištěná 431 -20 %
E-kniha 366 -20 %
Tištěná 319 -20 %
E-kniha 271 -20 %
Tištěná 343 -20 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 1 192 -20 %
E-kniha 1 014 -20 %

Moderní metody řízení nákladů

Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení
Publikace přináší ucelený přehled manažerských nástrojů a technik používaných pro řízení podnikových nákladů. Vedoucí pracovníci firem, podnikoví ekonomové a ostatní čtenáři se v rámci publikace seznámí s jednotlivými přístupy k pojetí nákladů, metodami řízení a optimalizace nákladů a s efektivními postupy vedoucími ke snižování nákladů. Jednotlivé nástroje a techniky jsou přehledně představeny a srozumitelnou formou jsou vysvětleny jejich základní principy a vyjmenovány jejich výhody, nevýhody a obvyklé oblasti využití. V knize jsou přiblíženy jak tradiční koncepty přirážkových kalkulací používající režijní přirážky a sazby, kalkulace krycího příspěvku, tak také metoda Activity-Based Costing ve všech svých souvislostech. Podrobně vysvětleny jsou také metody strategického řízení nákladů.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5786

Z obsahu knihy Moderní metody řízení nákladů

O autorovi 9
Úvod 11
Část I
Obecný úvod do problematiky řízení nákladů 13
1 Co znamená řízení nákladů a proč potřebujeme náklady "říditt" 15
1.1 Jak snížit náklady podniku 20
1.2 Na které náklady se zaměřit 21
1.3 Účetnictví jako základní zdroj informací 28
1.4 Management nákladů 29
2 Náklady podniku v minulosti a dnes 31
2.1 Pojetí nákladů - účetní náklady vs. manažerské náklady 32
2.2 Nákladové kategorie a termíny 34
2.2.1 Druhové členění nákladů 34
2.2.2 Rozdělení nákladů podle účelu, k němuž byly vynaloženy 36
2.2.3 Kalkulační členění nákladů 38
2.2.4 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 39
2.2.5 Relevantní a irelevantní náklady 41
2.2.6 Utopené náklady 42
2.2.7 Oportunitní náklady 42
2.3 Modelování nákladů 43
2.3.1 Analýza bodu zvratu (Cost-Volume Profit Analysis) 43
2.3.2 Provozní páka 46
2.4 Přiřazování nákladů objektu - nákladová alokace 47
2.5 Proč potřebujeme náklady řídit jinak než dříve 49
2.6 Nákladové objekty - jak najít odpovědi na otázky týkající se nákladů a výkonů
podniku 52
3 Nákladové kalkulace - základ nákladového řízení 55
3.1 Jak využít kalkulace pro různé účely 56
3.2 Struktura nákladů v rámci kalkulace 57
3.3 Základní typy nákladových kalkulací 59
3.4 Speciální typy nákladových kalkulací 62
3.4.1 Kalkulace dělením 62
3.4.2 Kalkulace sdružených výkonů 64
3.4.3 Dynamická kalkulace 67
4 Tradiční přirážkové kalkulace a jejich nedostatky 69
4.1 Základní principy přirážkové kalkulace 70
4.1.1 Režijní přirážky a sazby 70
4.1.2 Sumační a diferencovaná varianta přirážkové kalkulace 71
4.1.3 Přirážková kalkulace v sektoru služeb 75
4.2 Stanovení výše a struktury režijních přirážek a sazeb 76
4.2.1 Střediskové sazby režijních nákladů 77
4.3 V čem je přirážková kalkulace nepřesná 78
4.3.1 Negativní dopady nesprávného přiřazení režijních nákladů 83
4.3.2 Problém úzkého místa u režijních středisek 84
4.4 Jak správně využít přirážkovou kalkulaci a nastavit systém
režijních přirážek 85
5 Kalkulace variabilních nákladů (metoda krycího příspěvku) 87
5.1 Základní principy kalkulace variabilních nákladů 89
5.2 Využití kalkulace variabilních nákladů v praxi 91
5.2.1 Stanovení optimálního sortimentu 91
5.2.2 Podpora cenových rozhodování 92
5.2.3 Varianty aplikace kalkulace variabilních nákladů 92
5.3 Výhody a omezení kalkulace variabilních nákladů 94
Část II
Moderní metody řízení nákladů v podnikové praxi 97
6 Kalkulace nákladů podle aktivit 99
6.1 Základní filozofie kalkulace podle aktivit 100
6.1.1 Tok nákladů v ABC kalkulaci 101
6.1.2 Aktivity 104
6.1.3 Vztahové veličiny (příčiny) 109
6.1.4 Míra výkonu aktivity 110
6.1.5 Náklady a procesy v ABC kalkulaci 112
6.2 Základní etapy tvorby ABC systému 112
6.2.1 Úprava účetních dat 113
6.2.2 Definice struktury ABC systému 116
6.2.3 Procesní nákladová analýza - přiřazení nákladů aktivitám 124
6.2.4 Analýza aktivit - definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových
nákladů aktivit 128
6.2.5 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům 142
6.3 Jaké informace ABC metoda poskytuje a jak je možné je využít 150
6.3.1 Zpětná analýza nákladů 151
6.3.2 Měření výkonu aktivit 152
6.3.3 Analýza ziskovosti zákazníků 153
6.3.4 Multidimenzionální analýza 155
6.3.5 Modelování scénářů 156
6.4 Implementace ABC 157
6.4.1 Fáze I: Analýza 157
6.4.2 Fáze II: Tvorba modelu 161
6.4.3 Fáze III: Uvedení do provozu 162
6.5 Překážky při budování ABC systému 163
6.6 Využití ABC doma a ve světě 164
6.7 Vliv aplikace metody ABC na výkonnost firem 164
7 Řízení podle aktivit (ABM) a jeho vazby na ostatní disciplíny nákladového
řízení 167
7.1 Podpora strategií 168
7.2 Analýza procesů a aktivit 168
7.3 Účtování s časovou hodnotou peněz 171
7.4 Řízení plýtvání a kvality 172
7.5 Řízení ziskovosti 173
7.6 Benchmarking 173
7.6.1 Nákladový benchmarking 175
7.7 Outsourcing 177
7.7.1 Vztah outsourcingu a ABC přístupu 180
8 Strategické nástroje nákladového řízení 183
8.1 Kalkulace cílových nákladů 185
8.1.1 Postup tvorby kalkulace cílových nákladů 185
8.1.2 Výhody a omezení kalkulace cílových nákladů 193
8.1.3 Kaizen costing 194
8.2 Kalkulace životního cyklu výrobku 194
8.2.1 Tvorba kalkulace životního cyklu 195
8.2.2 Využití kalkulace životního cyklu 197
9 Moderní systémy rozpočtování 199
9.1 Tradiční systémy rozpočtování a jejich omezení 199
9.1.1 Fáze rozpočtovacího procesu 200
9.1.2 Nedostatky tradičních způsobů tvorby a hodnocení rozpočtů 201
9.2 Nové přístupy k rozpočetnictví 203
9.3 Activity-Based Budgeting 205
9.3.1 Základní etapy ABB procesu 206
9.3.2 Rozdíly mezi ABB a tradičním rozpočetnictvím 209
9.4 Beyond Budgeting 211
9.4.1 Základní principy Beyond Budgeting 212
9.4.2 Implementace Beyond Budgeting 216
9.5 Zero-Based Budgeting 217
9.5.1 Základní charakteristiky ZBB 218
9.5.2 Výhody a nevýhody ZBB 222
Závěr 223
Literatura 225
Slovník použitých zkratek 227
Resumé 229
Abstract 229
Rejstřík 231

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 508 -20 %
E-kniha 432 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %
Tištěná 343 -20 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 183 -20 %
E-kniha 156 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace