0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání

právo - účetnictví - daně

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 10064
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 27342 n: 24726335r: 10064
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního.  Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti.

Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.

Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo od posledního vydání této knihy v roce 2015.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným 
1. Obchodní korporace 
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným 
3. Právní úprava 
a) Stav do 31. 12. 2013 
b) Stav od 1. 1. 2014 
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013? 
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě 
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy 
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele 
5. Praktické využití
 
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál 
1. Založení společnosti 
a) Kdo může být společníkem? 
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy 
c) Založení společnosti na základě plné moci 
d) Zápis firmy po založení společnosti 
e) Zapojení znalce 
f) Jednání před vznikem společnosti 
g) Vnesení a správa vkladů
h) Získání oprávnění k podnikání 
ch) Náklady spojené se vznikem společnosti 
2. Vklad a základní kapitál 
a) Vklad společníka do základního kapitálu 
b) Peněžitý vklad a jeho splácení 
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti 
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu 
e) Základní kapitál 
f) Zvyšování základního kapitálu 
g) Snižování základního kapitálu 
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti 
a) Zahajovací rozvaha 
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky 
c) Odložená daň při vzniku společnosti 
d) Daň z přidané hodnoty 
4. Vznik společnosti 
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem 
c) Lhůta pro podání návrhu 
d) Přílohy
 
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) 
1. Povinné náležitosti 
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK] 
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1písm. b) ZOK] 
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] 
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] 
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] 
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] 
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] 
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] 
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK] 
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem 
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK) 
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK) 
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK) 
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) 
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) 
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) 
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) 
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK) 
ch) Vyloučení dodatečného hlasování (§ 174 ZOK) 
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) 
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) 
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem 
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá 
4. Vady společenské smlouvy 
5. Změny společenské smlouvy
 
IV. Postavení společníků 
1. Podíl 
a) Kolik podílů má jeden společník? 
b) Výše podílu 
c) Různé druhy podílů 
d) Kmenový list 
e) Zastavení podílu
f) Ocenění podílu 
2. Práva společníků 
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku 
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku 
c) Právo na informace 
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě 
e) Společnická žaloba 
f) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků 
a) Povinnost loajality společníka 
b) Vkladová povinnost 
c) Ručení společníků 
d) Příplatková povinnost 
e) Povinnost odevzdat kmenový list 
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby 
4. Seznam společníků 
a) Význam seznamu společníků 
b) Forma a způsob vedení 
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
 
V. Změna společníků 
1. Převod podílu 
a) Obecně k převodu podílu 
b) Převod na jiného společníka 
c) Převod na třetí osobu 
d) Smlouva o převodu podílu 
e) Převod kmenového listu 
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba 
2. Dohoda o ukončení účasti 
3. Vystoupení společníka 
4. Vyloučení společníka 
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti 
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti 
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením 
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) 
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním 
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena 
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu 
 
VI. Orgány společnosti 
1. Valná hromada 
a) Působnost valné hromady 
b) Svolání valné hromady 
c) Průběh valné hromady 
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  
f) Společnost s jediným společníkem
2. Jednatel 
a) Postavení jednatele 
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce 
d) Působnost jednatele 
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku 
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence 
ch) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele  
i) Souběh funkcí 
j) Daně a pojištění 
3. Ostatní orgány 
a) Dozorčí rada 
b) Výbor pro audit
c) Další orgány 
 
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
1. Zrušení 
a) Zrušení právním jednáním 
b) Nedobrovolné zrušení 
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu 
2. Likvidace 
a) Obecně k likvidaci 
b) Kdy k likvidaci nedochází? 
c) Vstup do likvidace 
d) Likvidátor 
e) Postup likvidace 
f) Věřitelé společnosti v likvidaci 
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku 
3. Zánik 
Přehled zkratek  
Vzor – Zakladatelská listina společnosti 

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.32MB | 2.32MB | 1.06MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.32 MB | 2.32 MB | 1.06 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání

právo - účetnictví - daně

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 10064
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 27342 n: 24726335r: 10064
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního.  Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti.

Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.

Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo od posledního vydání této knihy v roce 2015.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným 
1. Obchodní korporace 
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným 
3. Právní úprava 
a) Stav do 31. 12. 2013 
b) Stav od 1. 1. 2014 
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013? 
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě 
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy 
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele 
5. Praktické využití
 
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál 
1. Založení společnosti 
a) Kdo může být společníkem? 
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy 
c) Založení společnosti na základě plné moci 
d) Zápis firmy po založení společnosti 
e) Zapojení znalce 
f) Jednání před vznikem společnosti 
g) Vnesení a správa vkladů
h) Získání oprávnění k podnikání 
ch) Náklady spojené se vznikem společnosti 
2. Vklad a základní kapitál 
a) Vklad společníka do základního kapitálu 
b) Peněžitý vklad a jeho splácení 
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti 
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu 
e) Základní kapitál 
f) Zvyšování základního kapitálu 
g) Snižování základního kapitálu 
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti 
a) Zahajovací rozvaha 
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky 
c) Odložená daň při vzniku společnosti 
d) Daň z přidané hodnoty 
4. Vznik společnosti 
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem 
c) Lhůta pro podání návrhu 
d) Přílohy
 
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) 
1. Povinné náležitosti 
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK] 
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1písm. b) ZOK] 
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] 
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] 
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] 
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] 
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] 
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] 
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK] 
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem 
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK) 
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK) 
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK) 
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) 
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) 
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) 
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) 
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK) 
ch) Vyloučení dodatečného hlasování (§ 174 ZOK) 
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) 
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) 
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem 
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá 
4. Vady společenské smlouvy 
5. Změny společenské smlouvy
 
IV. Postavení společníků 
1. Podíl 
a) Kolik podílů má jeden společník? 
b) Výše podílu 
c) Různé druhy podílů 
d) Kmenový list 
e) Zastavení podílu
f) Ocenění podílu 
2. Práva společníků 
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku 
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku 
c) Právo na informace 
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě 
e) Společnická žaloba 
f) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků 
a) Povinnost loajality společníka 
b) Vkladová povinnost 
c) Ručení společníků 
d) Příplatková povinnost 
e) Povinnost odevzdat kmenový list 
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby 
4. Seznam společníků 
a) Význam seznamu společníků 
b) Forma a způsob vedení 
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
 
V. Změna společníků 
1. Převod podílu 
a) Obecně k převodu podílu 
b) Převod na jiného společníka 
c) Převod na třetí osobu 
d) Smlouva o převodu podílu 
e) Převod kmenového listu 
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba 
2. Dohoda o ukončení účasti 
3. Vystoupení společníka 
4. Vyloučení společníka 
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti 
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti 
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením 
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) 
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním 
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena 
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu 
 
VI. Orgány společnosti 
1. Valná hromada 
a) Působnost valné hromady 
b) Svolání valné hromady 
c) Průběh valné hromady 
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  
f) Společnost s jediným společníkem
2. Jednatel 
a) Postavení jednatele 
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce 
d) Působnost jednatele 
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku 
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence 
ch) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele  
i) Souběh funkcí 
j) Daně a pojištění 
3. Ostatní orgány 
a) Dozorčí rada 
b) Výbor pro audit
c) Další orgány 
 
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
1. Zrušení 
a) Zrušení právním jednáním 
b) Nedobrovolné zrušení 
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu 
2. Likvidace 
a) Obecně k likvidaci 
b) Kdy k likvidaci nedochází? 
c) Vstup do likvidace 
d) Likvidátor 
e) Postup likvidace 
f) Věřitelé společnosti v likvidaci 
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku 
3. Zánik 
Přehled zkratek  
Vzor – Zakladatelská listina společnosti 

O Autorovi

Josková Lucie
Lucie Josková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se především na právo obchodních společností a problematiku svěřenských fondů; je autorkou řady odborných textů z tohoto oboru.
Pravdová Markéta
Markéta Pravdová je advokátka a daňová poradkyně, a také zakládající partnerka advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law. Advokátní praxi vykonává od roku 2002. K jejím hlavním odborným specializacím patří obchodní právo, věnuje se zejména oblasti pracovního práva, finančního práva a daní. Pravidelně přednáší a je autorkou řady odborných publikací.
Dvořáková Eva
Eva Dvořáková spolupracuje s pražskou advokátní kanceláří bnt attorneys-at-law již od roku 2016, specializuje se na komerční právo, zejména na právo korporací, fúze a akvizice a joint ventures. K jejím kompetencím patří také corporate compliance a likvidace.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 220 
E-kniha 198 
Tištěná 169 
E-kniha 152 
Tištěná 149 
E-kniha 229 
Tištěná 79 
E-kniha 259 
E-kniha 198 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.