0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

2., aktualizované vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
259
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 21.10.2017 8:04
i: 25757 n: 27104314r: 9616
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
220
Ihned ke stažení
i: 25988 n: 27196388r: 9616
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely - tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s péčí o děti, osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též s domácím násilím. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisí.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Úvod
Úvod k druhému, doplněnému vydání
 
Kapitola 1  Manželství a registrované partnerství
  i. Manželství
      Vznik manželství
      Právní překážky uzavření manželství
      Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
      Zánik manželství
  ii. Registrované partnerství
      Vznik registrovaného partnerství
      Povinnosti a práva partnerů
      Zánik partnerství
  iii. Zavedení neurčitého pohlaví
 
Kapitola 2  Uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny, vzájemné zastupování manželů
  i. Uspokojování potřeb rodiny
  ii. Rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny
  iii. Vzájemné zastupování manželů a vzájemné vyživovací povinnosti manželů
  iv. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
  v. Rodinný závod
 
Kapitola 3  Manželské majetkové právo
  i. Zákonný režim
  ii. Správa společného jmění v zákonném režimu
  iii. Smluvený režim
  iv. Veřejný seznam
  v. Správa majetku ve smluveném režimu
  vi. Režim založený rozhodnutím soudu
  vii. Správa majetku v režimu založeném soudním rozhodnutím a režim oddělných jmění
  viii. Ochrana třetích osob
  ix. Vypořádání společného jmění
      Dohoda o vypořádání
      Rozsudek
      Zákonná domněnka
  x. Bydlení manželů
  xi. Bydlení po zániku manželství
 
Kapitola 4  Vyživovací povinnost
  i. Vzájemná vyživovací povinnost manželů
  ii. Výživné rozvedeného manžela
  iii. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky
  iv. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
  v. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 
Kapitola 5  Příjmení manželů
  i. Příjmení manželů při vzniku manželství
  ii. Příjmení manželů po rozvodu manželství
 
Kapitola 6  Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 
Kapitola 7  Příbuzenství a švagrovství
 
Kapitola 8  Styk dítěte s osobou blízkou
 
Kapitola 9  Určování a popírání otcovství
  i. Surogátní mateřství
      Je ale v českých podmínkách náhradní mateřství legální?
  ii. Otcovství
      Otcovství svědčí manželu matky
      Popření otcovství svědčí manželu matky
      Otcovství svědčící muži, který dal souhlas s umělým oplodněním, tzv. jedenapůltá domněnka       otcovství
      Uznání otcovství souhlasným prohlášením
      Otcovství určené soudem
 
Kapitola 10  Osvojení nezletilého
  i. Pojem osvojení
  ii. (Ne)zrušitelnost osvojení
  iii. Přímé a nepřímé osvojení
  iv. Kdo se může stát osvojitelem?
  v. Předadopční péče
  vi. Souhlas rodiče s osvojením
  vii. Kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě
  viii. Souhlas dítěte
  ix. Které dítě může a které nemůže být osvojeno
  x. Jméno a příjmení dítěte, anonymita
  xi. Osvojení manželem rodiče dítěte (tzv. nepravé osvojení)
  xii. Náhradní mateřství
  xiii. Mezinárodní osvojení
 
Kapitola 11  Osvojení zletilého
 
Kapitola 12  Rodiče a děti
  i. Osobní jméno a příjmení dítěte
  ii. Rodičovská odpovědnost
      Pozastavení rodičovské odpovědnosti
      Omezení rodičovské odpovědnosti
      Zbavení rodičovské odpovědnosti
  iii. Péče o dítě a jeho ochrana
  iv. Osobní styk rodiče s dítětem
  v. Zastoupení dítěte
  vi. Péče o jmění
  vii. Rodičovská odpovědnost po rozvodu manželství
  viii. Zvláštní opatření při výchově dítěte
 
Kapitola 13  Poručenství, opatrovnictví, pěstounství
  i. Poručenství
      Kdy soud jmenuje dítěti poručníka
      Kdo se může stát poručníkem
      Kdy funkce poručníka zaniká
      Povinnosti poručníka
      Co se stane, když poručník zemře
  ii. Opatrovnictví dítěte
      Opatrovník pro správu jmění dítěte
  iii. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
  iv. Hostitelská péče
  v. Pěstounství
      Kdo se může stát pěstounem
      Práva a povinnosti pěstouna
      Pěstounské péče z pohledu sociálně-právní ochrany dětí 
      Zprostředkování pěstounské péče
      Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci
      Dohoda o výkonu pěstounské péče
      Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
      Dávky pěstounské péče
      Ústavní výchova

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 02. 2017
Katalogové číslo: 4881
ISBN: 978-80-271-0431-4
Formát / stran: 167×240, 208 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | 1,46MB
Druh ochrany: Adobe DRM
Nový občanský zákoník - Rodinné právo
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 02. 2017
Katalogové číslo: 4881
ISBN: 978-80-271-0431-4
Formát / stran: 167×240, 208 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | 1,46MB
Druh ochrany: Adobe DRM

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

2., aktualizované vydání
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely - tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s péčí o děti, osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též s domácím násilím. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisí.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
259
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 21.10.2017 8:04
i: 25757 n: 27104314r: 9616
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
220
Ihned ke stažení
i: 25988 n: 27196388r: 9616

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Úvod
Úvod k druhému, doplněnému vydání
 
Kapitola 1  Manželství a registrované partnerství
  i. Manželství
      Vznik manželství
      Právní překážky uzavření manželství
      Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
      Zánik manželství
  ii. Registrované partnerství
      Vznik registrovaného partnerství
      Povinnosti a práva partnerů
      Zánik partnerství
  iii. Zavedení neurčitého pohlaví
 
Kapitola 2  Uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny, vzájemné zastupování manželů
  i. Uspokojování potřeb rodiny
  ii. Rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny
  iii. Vzájemné zastupování manželů a vzájemné vyživovací povinnosti manželů
  iv. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
  v. Rodinný závod
 
Kapitola 3  Manželské majetkové právo
  i. Zákonný režim
  ii. Správa společného jmění v zákonném režimu
  iii. Smluvený režim
  iv. Veřejný seznam
  v. Správa majetku ve smluveném režimu
  vi. Režim založený rozhodnutím soudu
  vii. Správa majetku v režimu založeném soudním rozhodnutím a režim oddělných jmění
  viii. Ochrana třetích osob
  ix. Vypořádání společného jmění
      Dohoda o vypořádání
      Rozsudek
      Zákonná domněnka
  x. Bydlení manželů
  xi. Bydlení po zániku manželství
 
Kapitola 4  Vyživovací povinnost
  i. Vzájemná vyživovací povinnost manželů
  ii. Výživné rozvedeného manžela
  iii. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky
  iv. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
  v. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 
Kapitola 5  Příjmení manželů
  i. Příjmení manželů při vzniku manželství
  ii. Příjmení manželů po rozvodu manželství
 
Kapitola 6  Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 
Kapitola 7  Příbuzenství a švagrovství
 
Kapitola 8  Styk dítěte s osobou blízkou
 
Kapitola 9  Určování a popírání otcovství
  i. Surogátní mateřství
      Je ale v českých podmínkách náhradní mateřství legální?
  ii. Otcovství
      Otcovství svědčí manželu matky
      Popření otcovství svědčí manželu matky
      Otcovství svědčící muži, který dal souhlas s umělým oplodněním, tzv. jedenapůltá domněnka       otcovství
      Uznání otcovství souhlasným prohlášením
      Otcovství určené soudem
 
Kapitola 10  Osvojení nezletilého
  i. Pojem osvojení
  ii. (Ne)zrušitelnost osvojení
  iii. Přímé a nepřímé osvojení
  iv. Kdo se může stát osvojitelem?
  v. Předadopční péče
  vi. Souhlas rodiče s osvojením
  vii. Kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě
  viii. Souhlas dítěte
  ix. Které dítě může a které nemůže být osvojeno
  x. Jméno a příjmení dítěte, anonymita
  xi. Osvojení manželem rodiče dítěte (tzv. nepravé osvojení)
  xii. Náhradní mateřství
  xiii. Mezinárodní osvojení
 
Kapitola 11  Osvojení zletilého
 
Kapitola 12  Rodiče a děti
  i. Osobní jméno a příjmení dítěte
  ii. Rodičovská odpovědnost
      Pozastavení rodičovské odpovědnosti
      Omezení rodičovské odpovědnosti
      Zbavení rodičovské odpovědnosti
  iii. Péče o dítě a jeho ochrana
  iv. Osobní styk rodiče s dítětem
  v. Zastoupení dítěte
  vi. Péče o jmění
  vii. Rodičovská odpovědnost po rozvodu manželství
  viii. Zvláštní opatření při výchově dítěte
 
Kapitola 13  Poručenství, opatrovnictví, pěstounství
  i. Poručenství
      Kdy soud jmenuje dítěti poručníka
      Kdo se může stát poručníkem
      Kdy funkce poručníka zaniká
      Povinnosti poručníka
      Co se stane, když poručník zemře
  ii. Opatrovnictví dítěte
      Opatrovník pro správu jmění dítěte
  iii. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
  iv. Hostitelská péče
  v. Pěstounství
      Kdo se může stát pěstounem
      Práva a povinnosti pěstouna
      Pěstounské péče z pohledu sociálně-právní ochrany dětí 
      Zprostředkování pěstounské péče
      Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci
      Dohoda o výkonu pěstounské péče
      Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
      Dávky pěstounské péče
      Ústavní výchova

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 299
E-kniha 254
Tištěná 199
E-kniha 169
Tištěná 229
E-kniha 195
Tištěná 199
E-kniha 169

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace