0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Personální činnosti a metody personální práce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5181
E-kniha
PDF
271
Ihned ke stažení
i: 16051 n: 24769332r: 5181
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací. Pozornost je zaměřena na motivaci a stimulaci pracovníků, osobnost člověka ve vztahu k práci, teorie pracovní motivace a problematiku pracovní spokojenosti. Jádrem publikace jsou dílčí personální činnosti a jejich metody: analýza pracovních míst, kompetence pracovníků, personální plánování, přijímání a uvolnňování pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, jejich vzdělávání a osobní rozvoj, řízení kariéry, pracovní podmínky, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání, personální poradenství. Zvláštní pozornost je věnována rozhovorům v personální práci. Publikace je určena všem, kdo se zabývají řízením a rozvojem lidí v organizaci, zejména studentům andragogiky a personálního řízení, managementu a psychologie, personalistům a manažerům.

Z obsahu knihy Personální činnosti a metody personální práce

1. Personální řízení
1.1 Vývoj personálního řízení
1.2 Personální strategie a personální politika

2. Vlivy organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací

3. Motivace a stimulace pracovníků
3.1 Osobnost člověka ve vztahu k práci
3.2 Teorie pracovní motivace
3.2.1 Teorie potřeb
3.2.2 Teorie zaměřené na proces (kognitivní teorie)
3.3 Pracovní spokojenost
3.4 Motivace, pracovní spokojenost a výkonnost

4. Analýza pracovních míst a identifikace kompetencí pracovníků
4.1 Analýza pracovních míst
4.1.1 Metody analýzy pracovních míst
4.2 Popis pracovního místa a kvalifikační profil pracovníka
4.3 Vytváření pracovních míst
4.4 Identifikace kompetencí pracovníků
4.4.1 Kompetence pracovníků
4.4.2 Metody identifikace kompetencí pracovníků
4.4.3 Modely klíčových kompetencí
4.4.4 Modely manažerských kompetencí

5. Personální plánování
5.1 Význam a úkoly plánování v organizaci
5.2 Plánování v personální oblasti
5.3 Personální plány

6. Získávání pracovníků
6.1 Podmínky získávání pracovníků
6.2 Vnitřní zdroje získávání pracovníků
6.3 Vnější zdroje získávání pracovníků
6.3.1 Metody získávání pracovníků z vnějších zdrojů
6.4 Personální marketing
6.4.1 Stabilizace pracovníků

7. Výběr pracovníků
7.1 Proces výběru pracovníků
7.2 Kritéria výběru pracovníků - prediktory výkonu
7.3 Metody výběru pracovníků
7.3.1 Analýza dokumentace uchazečů
7.3.2 Výběrový rozhovor
7.3.2.1 Vedení výběrového rozhovoru
7.3.2.2 Typy otázek ve výběrových rozhovorech
7.3.2.3 Typy výběrových rozhovorů
7.3.3 Testy pracovní způsobilosti
7.3.3.1 Výkonové testy (testy schopností)
7.3.3.2 Testy osobnosti
7.3.4 Assessment centre
7.3.4.1 Příprava a realizace assessment centre
7.3.4.2 Kritéria výběru prostřednictvím assessment centre
7.3.4.3. Metody assessment centre
7.3.4.4 Hodnocení uchazečů a výstupy assessment centre
7.3.5 Predikční validita výběrových metod

8. Přijímání, adaptace a rozmísťování pracovníků
8.1 Přijímání pracovníků
8.2 Adaptace pracovníků
8.2.1 Individuální plány adaptace pracovníků
8.3 Rozmísťování pracovníků
8.3.1 Formy rozmísťování pracovníků

9. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
9.1 Řízení pracovního výkonu
9.2 Hodnocení pracovníků
9.2.1 Systematické hodnocení pracovníků
9.2.2 Kritéria hodnocení pracovníků
9.2.3 Metody hodnocení pracovníků
9.2.3.1 Hodnotící rozhovor v systematickém hodnocení
9.2.3.2 Systém třistašedesátistupňové zpětné vazby

10. Odměňování pracovníků
10.1 Složky odměňování
10.1.1 Zaměstnanecké výhody
10.2 Faktory odměňování

11. Vzdělávání pracovníků, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry pracovníků
11.1 Development centre
11.2 Vzdělávání pracovníků
11.3 Plánování osobního rozvoje pracovníků
11.4 Řízení kariéry pracovníků

12. Pracovní podmínky a péče o pracovníky
12.1 Pracovní podmínky
12.1.1 Organizace pracovní doby, pracovní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
12.1.2 Sociálně-psychologické podmínky práce
12.1.3 Pracovní zátěž a stres
12.2 Péče o pracovníky

13. Odbory a kolektivní vyjednávání

14. Uvolňování pracovníků z organizace
14.1 Propouštění pracovníků
14.2 Kritéria a průběh propouštění pracovníků
14.3 Propouštěcí rozhovor
14.4 Outplacement

15. Personální poradenství
15.1 Poradenství
15.2 Oblasti personálního poradenství
15.3 Sociální audit

Literatura

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.36MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Personální činnosti a metody personální práce
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.36MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Personální činnosti a metody personální práce

Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací. Pozornost je zaměřena na motivaci a stimulaci pracovníků, osobnost člověka ve vztahu k práci, teorie pracovní motivace a problematiku pracovní spokojenosti. Jádrem publikace jsou dílčí personální činnosti a jejich metody: analýza pracovních míst, kompetence pracovníků, personální plánování, přijímání a uvolnňování pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, jejich vzdělávání a osobní rozvoj, řízení kariéry, pracovní podmínky, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání, personální poradenství. Zvláštní pozornost je věnována rozhovorům v personální práci. Publikace je určena všem, kdo se zabývají řízením a rozvojem lidí v organizaci, zejména studentům andragogiky a personálního řízení, managementu a psychologie, personalistům a manažerům.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5181
E-kniha
PDF
271
Ihned ke stažení
i: 16051 n: 24769332r: 5181

Z obsahu knihy Personální činnosti a metody personální práce

1. Personální řízení
1.1 Vývoj personálního řízení
1.2 Personální strategie a personální politika

2. Vlivy organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací

3. Motivace a stimulace pracovníků
3.1 Osobnost člověka ve vztahu k práci
3.2 Teorie pracovní motivace
3.2.1 Teorie potřeb
3.2.2 Teorie zaměřené na proces (kognitivní teorie)
3.3 Pracovní spokojenost
3.4 Motivace, pracovní spokojenost a výkonnost

4. Analýza pracovních míst a identifikace kompetencí pracovníků
4.1 Analýza pracovních míst
4.1.1 Metody analýzy pracovních míst
4.2 Popis pracovního místa a kvalifikační profil pracovníka
4.3 Vytváření pracovních míst
4.4 Identifikace kompetencí pracovníků
4.4.1 Kompetence pracovníků
4.4.2 Metody identifikace kompetencí pracovníků
4.4.3 Modely klíčových kompetencí
4.4.4 Modely manažerských kompetencí

5. Personální plánování
5.1 Význam a úkoly plánování v organizaci
5.2 Plánování v personální oblasti
5.3 Personální plány

6. Získávání pracovníků
6.1 Podmínky získávání pracovníků
6.2 Vnitřní zdroje získávání pracovníků
6.3 Vnější zdroje získávání pracovníků
6.3.1 Metody získávání pracovníků z vnějších zdrojů
6.4 Personální marketing
6.4.1 Stabilizace pracovníků

7. Výběr pracovníků
7.1 Proces výběru pracovníků
7.2 Kritéria výběru pracovníků - prediktory výkonu
7.3 Metody výběru pracovníků
7.3.1 Analýza dokumentace uchazečů
7.3.2 Výběrový rozhovor
7.3.2.1 Vedení výběrového rozhovoru
7.3.2.2 Typy otázek ve výběrových rozhovorech
7.3.2.3 Typy výběrových rozhovorů
7.3.3 Testy pracovní způsobilosti
7.3.3.1 Výkonové testy (testy schopností)
7.3.3.2 Testy osobnosti
7.3.4 Assessment centre
7.3.4.1 Příprava a realizace assessment centre
7.3.4.2 Kritéria výběru prostřednictvím assessment centre
7.3.4.3. Metody assessment centre
7.3.4.4 Hodnocení uchazečů a výstupy assessment centre
7.3.5 Predikční validita výběrových metod

8. Přijímání, adaptace a rozmísťování pracovníků
8.1 Přijímání pracovníků
8.2 Adaptace pracovníků
8.2.1 Individuální plány adaptace pracovníků
8.3 Rozmísťování pracovníků
8.3.1 Formy rozmísťování pracovníků

9. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
9.1 Řízení pracovního výkonu
9.2 Hodnocení pracovníků
9.2.1 Systematické hodnocení pracovníků
9.2.2 Kritéria hodnocení pracovníků
9.2.3 Metody hodnocení pracovníků
9.2.3.1 Hodnotící rozhovor v systematickém hodnocení
9.2.3.2 Systém třistašedesátistupňové zpětné vazby

10. Odměňování pracovníků
10.1 Složky odměňování
10.1.1 Zaměstnanecké výhody
10.2 Faktory odměňování

11. Vzdělávání pracovníků, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry pracovníků
11.1 Development centre
11.2 Vzdělávání pracovníků
11.3 Plánování osobního rozvoje pracovníků
11.4 Řízení kariéry pracovníků

12. Pracovní podmínky a péče o pracovníky
12.1 Pracovní podmínky
12.1.1 Organizace pracovní doby, pracovní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
12.1.2 Sociálně-psychologické podmínky práce
12.1.3 Pracovní zátěž a stres
12.2 Péče o pracovníky

13. Odbory a kolektivní vyjednávání

14. Uvolňování pracovníků z organizace
14.1 Propouštění pracovníků
14.2 Kritéria a průběh propouštění pracovníků
14.3 Propouštěcí rozhovor
14.4 Outplacement

15. Personální poradenství
15.1 Poradenství
15.2 Oblasti personálního poradenství
15.3 Sociální audit

Literatura

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 259
E-kniha 220
Tištěná 249
E-kniha 212
E-kniha 111
Tištěná 355
E-kniha 302

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace