0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Projektový management podle IPMA

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5625
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Projektové řízení je v současné době často skloňovaným termínem. O co ale vlastně jde? Jak si udělat co nejkomplexnější představu v přijatelném čase? Kolektiv autorů pod vedením Ing. Jana Doležala si vytyčil právě takový cíl - komplexně seznámit i laického čtenáře s problematikou řízení projektů a souvisejícími tématy na jednom místě, a to v první publikaci v ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového řízení IPMA (International Project Management Asociation) a využívá zkušeností autorů z tuzemských projektů a reálií. Kniha je členěna dle jednotlivých kapitol standardu IPMA (elementů), vysvětluje pojmy, představuje metody, popisuje souvislosti, uvádí příklady a obsahuje i otázky k samostatnému otestování znalostí. Knihu je možné použít nejen jako základní zdroj informací o projektovém řízení, ale i jako učebnici pro přípravu k certifikaci dle IPMA, což je doposud jediná mezinárodní certifikace v projektovém řízení prováděná v ČR (certifikuje Společnost p
ro projektové řízení o.s.).

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Projektový management podle IPMA

O autorech 15
Předmluva prezidenta Společnosti pro projektové řízení 19
Branislav Lacko
Úvodní slovo vedoucího autora 21
Jan Doležal
Úvod 22
Jan Doležal
Projektový management nejenom podle IPMA 22
Standardy a standardizace 24
Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 25
PRojects IN Controlled Environments - PRINCE 2 25
ISO 10 006 25
IPMA Competence Baseline - ICB 26
Certifikace 27
PMI Certifikace 27
IPMA Certifikace 27
Jak číst tuto knihu 29
Část 1 Elementy technických kompetencí 33
1.01 Úspěšnost řízení projektu 34
Jan Doležal, Branislav Lacko, Stanislava Nechvílová
1.01.1 Úspěšný projekt 35
1.01.1.1 Příklad kritérií úspěšnosti 36
1.01.1.2 Kritéria neúspěšnosti 36
1.01.1.3 Finanční kritéria 37
1.01.2 Úspěšné řízení projektu 38
1.01.2.1 Co v projektu řídit? 38
1.01.2.2 Integrace 39
1.01.2.3 Systémové myšlení 39
1.01.2.4 Systémový přístup k řízení 40
1.01.3 Neustálé zlepšování řízení projektu 41
1.01.3.1 Cíle vyhodnocení projektu 41
1.01.3.2 Kdy a kdo projekt vyhodnocuje 41
1.01.3.3 Co v projektu vyhodnocujeme 42
1.01.3.4 Doporučený postup vyhodnocení projektu 43
1.01.3.5 Vhodné metody k vyhodnocení projektu 43
1.01.3.6 Návrh opatření ke zlepšení řízení příštích projektů 44
1.01.3.7 Kde čerpat poučení z projektů 45
1.02 Zainteresované strany 48
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.02.1 Charakteristika zainteresovaných stran 49
1.02.1.1 Mapování zainteresovaných stran 50
1.02.2 Řízení zainteresovaných stran 50
1.02.2.1 Analýza vlivu zainteresovaných stran 51
1.02.2.2 Zapojení zainteresovaných stran 53
1.02.3 Komunikační strategie 53
1.02.3.1 Postup při tvorbě komunikační strategie 54
1.02.3.2 Komunikační nástroje 55
1.02.4 Kontext projektu 55
1.03 Požadavky a cíle projektu 58
Jan Doležal
1.03.1 Kontext strategie organizace 59
1.03.2 Strategie projektu 60
1.03.3 SMART cíl 62
1.03.4 Trojimperativ 63
1.03.5 Logický rámec - nástroj pro SMART projekt 64
1.03.5.1 Význam jednotlivých polí 65
1.03.5.2 Logické vazby 67
1.03.5.3 Tvorba logického rámce 68
1.03.5.4 Přínosy logického rámce 69
1.04 Rizika a příležitosti 72
Branislav Lacko
1.04.1 Význam rizika v řízení projektu 73
1.04.2 Řízení rizik v projektu 74
1.04.2.1 Analýza rizik v projektu 75
1.04.2.2 Sledování rizik v projektu 77
1.04.3 Doporučené metody analýzy rizik projektu 78
1.04.3.1 Metoda RIPRAN 78
1.04.3.2 Skórovací metoda s mapou rizik 82
1.04.3.3 Metoda FRAP 85
1.04.3.4 Technika stromů rizik 85
1.04.3.5 Analýza citlivosti 87
1.04.3.6 Metoda plánování scénářů 87
1.04.3.7 Využití metody modelování a simulace pro analýzu rizik 89
1.04.4 Řízení a hodnocení příležitostí 90
1.04.5 Analýza silných a slabých stránek - SWOT 91
1.04.5.1 Základní popis analýzy SWOT 91
1.04.5.2 Rozšířená analýza SWOT 93
1.04.5.3 Některé zásady při provádění analýzy SWOT 94
1.04.5.4 Využití analýzy SWOT při řízení rizik projektu 94
1.05 Kvalita 98
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.05.1 Úloha kvality v současném managementu 99
1.05.2 Definice kvality 100
1.05.3 Řízení kvality 100
1.05.3.1 Řízení kvality v rámci projektu 102
1.05.3.2 Standardy řízení kvality 103
1.05.4 Kontrola kvality 104
1.05.4.1 Statistické nástroje kontroly kvality 105
1.05.5 Zodpovědnost za kvalitu 106
1.06 Organizace projektu 108
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.06.1 Začlenění projektu do trvalé organizační struktury 110
1.06.2 Hierarchická organizační struktura projektu 111
1.06.3 Sestavení projektového týmu 112
1.06.4 Matice odpovědnosti 112
1.06.5 Kontrolní schůzky 114
1.07 Týmová práce 117
Martin Hájek
1.07.1 Skupiny, týmy a komunity 118
1.07.1.1 Skupina 118
1.07.1.2 Tým 119
1.07.1.3 Komunita 119
1.07.1.4 Co je lepší? Skupina, tým nebo komunita? 119
1.07.2 Nutné charakteristiky týmu 120
1.07.3 Životní fáze týmu 122
1.08 Řešení problémů 125
Branislav Lacko
1.08.1 Řešení problémů v projektech 126
1.08.2 Systematický přístup k řešení problémů 126
1.08.3 Řešení specifických a technicko-organizačních problémů 127
1.08.3.1 Specifické problémy 127
1.08.3.2 Technicko-organizační problémy 128
1.08.4 Obecné postupy tvůrčího myšlení při řešení problémů 130
1.08.5 Doporučené techniky pro řešení problémů 131
1.08.5.1 Metoda strukturovaných porad (walkthrough) 131
1.08.5.2 Metoda přepnutí (swapping) 132
1.08.5.3 Metoda šesti otázek 132
1.08.6 Vhodné podmínky pro úspěšné řešení problémů 133
1.08.7 Metoda hodnotové analýzy 134
1.08.7.1 Vymezení hodnotové analýzy 134
1.08.7.2 Základní principy hodnotové analýzy 134
1.08.7.3 Základní postupy hodnotové analýzy 135
1.08.8 Pomoc poradců při řešení problémů 136
1.09 Struktury v projektu 139
Jan Doležal
1.09.1 Struktury v projektu jako základní nástroj popisu 141
1.09.2 Možné přístupy ke strukturování projektu 142
1.09.3 Struktura dokumentace projektu 145
1.10 Rozsah a výstupy (dodávky) projektu 147
Jan Doležal, Stanislava Nechvílová
1.10.1 Hranice projektu 148
1.10.2 Výstupy (dodávky) projektu a jejich konfigurace 149
1.11 Čas a fáze projektu 153
Jan Doležal
1.11.1 Čas a projekt 154
1.11.2 Fázový model projektu - životní cyklus projektu 156
1.11.2.1 Předprojektová fáze 156
1.11.2.2 Projektová fáze 158
1.11.2.3 Poprojektová fáze 159
1.11.2.4 Fázový model projektu 159
1.11.3 Postup časového plánování projektu 162
1.11.4 Časové plánování v multiprojektovém prostředí 169
1.12 Zdroje 176
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.12.1 Charakteristika zdrojů 177
1.12.2 Kapacitní plánování zdrojů 177
1.12.3 Kontrola zdrojů 178
1.12.4 Vliv omezených zdrojů 178
1.12.4.1 Odstranění zdrojových omezení 179
1.12.4.2 Kompromis mezi časem a náklady 181
1.13 Náklady a financování 185
Jiří Krátký
1.13.1 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu 187
1.13.1.1 Náklady projektu 187
1.13.1.2 Metody stanovení nákladů 188
1.13.1.3 Rezervy 190
1.13.1.4 Výstup odhadu nákladů 190
1.13.2 Čerpání nákladů projektu 190
1.14 Obstarávání a smluvní vztahy 194
Jan Doležal, Jaromír Pitaš
1.14.1 Charakteristika nákupu 195
1.14.2 Nákupní know-how 196
1.14.3 Cena nakupovaného produktu jako problém 196
1.14.4 Kategorizace nákupních případů 197
1.14.5 Nástroje řízení nákupu 199
1.14.5.1 Analýza vlastní síly versus nákup (make or buy) 199
1.14.5.2 Paretova analýza (ABC analýza) 200
1.14.5.3 Porovnávací matice komodita-riziko 201
1.14.6 Kategorizace dodavatelů 201
1.14.7 Výběr dodavatelů, uzavírání smluv 203
1.14.8 Obchodní vztahy a smlouvy 203
1.14.9 Rizika ve smluvních vztazích 206
1.15 Změny 210
Jaromír Pitaš, Kateřina Hrazdilová Bočková
1.15.1 Řízení změn obecně 211
1.15.2 Reporting a monitoring změn 213
1.15.2.1 Chyby při řízení změn 213
1.15.3 Podněty vyvolávající změny 213
1.15.4 Kategorizace změn 214
1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv 218
Branislav Lacko, Jaromír Pitaš
1.16.1 Řízení projektu 219
1.16.2 Sledování a vyhodnocování stavu projektu 221
1.16.3 Podávání zpráv o průběhu projektu 222
1.16.4 Porovnání plánu se skutečností 223
1.16.4.1 Metoda procentního plnění 223
1.16.4.2 Metoda SSD 224
1.16.4.3 Metoda řízení dosažené hodnoty projektu (EVM) 225
1.16.4.4 Milníková metoda 230
1.16.4.5 Predikce dalšího vývoje projektu 231
1.16.5 Vyhodnocení odchylek a příprava rozhodnutí 232
1.16.6 Provedení řídicích zásahů 232
1.16.7 Podávání zpráv zainteresovaným stranám projektu 233
1.17 Informace a dokumentace 236
Branislav Lacko, Jaromír Pitaš
1.17.1 Informační podpora řízení projektu 237
1.17.1.1 Informace pro řízení projektu 237
1.17.1.2 Informační systém pro řízení projektu 238
1.17.1.3 Produkty pro počítačovou podporu řízení projektu 239
1.17.2 Charakteristika dokumentace projektu 240
1.17.2.1 Dokumentace projektu 240
1.17.2.2 Označování dokumentů 241
1.17.2.3 Druhy dokumentace 241
1.18 Komunikace 244
Pavel Máchal
1.18.1 Typy komunikace 245
1.18.2 Umění jednat s lidmi 246
1.18.3 Formy lidské komunikace 247
1.18.4 Základní druhy komunikačních aktivit 249
1.18.5 Verbální a neverbální projevy 249
1.18.6 Komunikační bariéry 251
1.18.7 Zásady správné komunikace 252
1.19 Zahájení 256
Jan Doležal
1.19.1 Kdy začíná projekt a v jakém prostředí? 257
1.19.2 Zakládací (identifikační) listina projektu 258
1.19.3 Proces zahájení 258
1.19.4 Provedení zahájení 259
1.20 Ukončení 262
Jan Doležal
1.20.1 Ukončení - nezbytná součást projektu 263
1.20.2 Ukončení jako proces 264
1.20.3 Ukončení etap a fází 265
1.20.4 Je ukončení koncem? 265
Část 2 Elementy behaviorálních kompetencí 269
2.01 Vůdcovství 270
Martin Hájek
2.01.1 Základní pojmy 271
2.01.2 Působnost vůdcovství 271
2.01.3 Účel vůdcovství 272
2.01.4 Charakter vůdcovství 273
2.01.4.1 Co vůdcovství poskytuje vedeným lidem 273
2.01.4.2 Co vedením lidí získává manažer 274
2.01.5 Hlavní činnosti při vedení 274
2.01.5.1 Práce s emocemi 275
2.01.6 Vedení v průběhu projektu 275
2.01.7 Rozvoj vůdčích schopností a charakteru 276
2.02 Zainteresovanost a motivace 278
Martin Hájek
2.02.1 Základní pojmy 279
2.02.2 Vybrané teorie motivace 281
2.02.2.1 Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa 281
2.02.2.2 Dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga 283
2.02.2.3 Teorie očekávání Victora Vrooma 284
2.02.2.4 Teorie rovnováhy Johna Adamse 284
2.02.2.5 Teorie pozitivního posílení Burrhuse Skinnera 285
2.02.2.6 Teorie získaných potřeb Davida McClellanda 286
2.02.2.7 Shrnutí teorií 286
2.02.3 Motivace týmu 287
2.03 Sebekontrola 290
Martin Hájek
2.03.1 Příčiny ztráty sebekontroly 291
2.03.2 Důsledky ztráty sebekontroly 291
2.03.3 Jak získávat sebekontrolu 292
2.03.3.1 Preventivní opatření 292
2.03.3.2 Monitorování a nápravná opatření 293
2.04 Asertivita 295
Pavel Máchal
2.04.1 Vymezení asertivity mezi ostatními typy chování 296
2.04.2 Znaky asertivního chování 297
2.04.3 Výhody asertivního chování 298
2.04.4 Asertivní techniky 300
2.04.5 Manipulace 301
2.04.5.1 Identifikace manipulátora 301
2.04.5.2 Obrana před manipulací 302
2.05 Uvolnění 304
Pavel Máchal
2.05.1 Stres 305
2.05.2 Zvládnutí stresu 308
2.05.3 Jak bojovat proti stresu 309
2.05.4 Relaxační techniky 310
2.06 Otevřenost 313
Martin Hájek
2.06.1 Otevřenost jako schopnost vytvořit otevřené prostředí 314
2.06.2 Otevřenost jako nadprahová úroveň informovanosti 315
2.06.3 Otevřenost jako nadprahová dostupnost projektového manažera 317
2.07 Kreativita 319
Martin Hájek
2.07.1 Kreativní techniky 320
2.07.1.1 Brainstorming 320
2.07.1.2 Brainwriting 321
2.07.1.3 Myšlenkové mapy 321
2.07.1.4 Crawford slip 321
2.07.1.5 Strategie Walta Disneye 322
2.07.1.6 Náhodný vstup 323
2.07.2 Překážky kreativity 323
2.07.3 Vhodnost kreativity 324
2.08 Orientace na výsledky 325
Martin Hájek
2.08.1 Očekávání a výsledky 326
2.08.2 Význam výsledků 327
2.08.3 Soukromé a veřejné výsledky 327
2.08.4 Hierarchie priorit výsledků 328
2.08.5 Měření výsledků 329
2.09 Výkonnost 331
Pavel Máchal
2.09.1 Výkonnost pracovníků 332
2.09.2 Pracovní rytmus 333
2.09.3 Pracovní zátěž 335
2.09.4 Režim práce a odpočinku 336
2.09.4.1 Pasivní formy odpočinku 336
2.09.4.2 Aktivní formy odpočinku 337
2.09.4.3 Životospráva 337
2.09.5 Pracovní spokojenost 337
2.10 Diskuse 341
Pavel Máchal
2.10.1 Zásady vedení diskusí 342
2.10.2 Vedení porad 343
2.10.3 Úloha facilitátora 347
2.11 Vyjednávání 351
Pavel Máchal
2.11.1 Taktiky vyjednávání 352
2.11.2 Poziční vyjednávání 355
2.11.3 Čtyři faktory vyjednávání 356
2.12 Konflikty a krize 359
Martin Hájek
2.12.1 Definice konfliktu a varianty jeho řešení 361
2.12.2 Klíčové kompetence manažera pro produktivní řešení konfliktů 362
2.12.2.1 Produktivní řešení konfliktů 363
2.12.3 Krize 364
2.13 Spolehlivost 366
Pavel Máchal
2.13.1 Spolehlivost manažera 367
2.13.2 Charakter 368
2.13.3 Kohlbergova stádia morálního vývoje 369
2.13.4 Důvěra 370
2.13.5 Prezentace projektového manažera 371
2.14 Porozumění hodnotám 374
Martin Hájek
2.14.1 Základní pojmy 375
2.14.2 Práce s hodnotami 376
2.14.2.1 Objevování hodnot 376
2.14.2.2 Propojení hodnot 377
2.14.3 Práce s týmovými hodnotami 378
2.14.4 Práce s vlastními hodnotami 379
2.14.5 Hodnoty nejsou tím nejdůležitějším 379
2.15 Etika 381
Stanislava Nechvílová, Pavel Máchal
2.15.1 Etika a morálka 382
2.15.2 Etika versus ekonomické priority 383
2.15.3 Etické chování 383
2.15.3.1 Firemní kultura 384
2.15.3.2 Etický kodex 385
2.15.4 Etika v projektech 385
Část 3 Elementy kontextových kompetencí 389
3.01 Orientace na projekt 390
Jan Doležal
3.01.1 Projekt je když... 391
3.01.2 Projektové řízení 395
3.02 Orientace na program 399
Jan Doležal
3.02.1 Charakteristika programu 400
3.02.2 Řízení programu 401
3.02.3 Program jako součást filozofie organizace 402
3.03 Orientace na portfolio 404
Jan Doležal
3.03.1 Kdy a jak vzniká potřeba portfolia? 406
3.03.2 Řízení portfolia 406
3.03.3 Nezbytné předpoklady pro práci s portfoliem 408
3.04 Implementace projektu, programu a portfolia 410
Jan Doležal
3.04.1 Důvody pro implementaci projektu, programu a portfolia 411
3.04.2 Způsob implementace 413
3.04.3 IT podpora řízení projektu, programu a portfolia 415
3.04.4 Klíčové faktory úspěchu implementace řízení projektu, programu a portfolia 416
3.05 Trvalá organizace 418
Jan Doležal
3.05.1 Trvalá organizace 419
3.05.2 Koncepce řízení trvalé organizace 420
3.05.3 Modely organizačních struktur zahrnujících řízení projektů 421
3.05.4 Projektová kancelář - rozhraní trvalé a dočasné organizace 426
3.06 Byznys 428
Jan Doležal
3.06.1 Co je to byznys? 431
3.06.2 Byznys pojetí podnikatelského subjektu 432
3.06.3 Projekty, programy, portfolia a byznys 433
3.07 Systémy, produkty a technologie 435
Branislav Lacko
3.07.1 Význam vlivu předmětu na projekt 437
3.07.2 Systémy 438
3.07.3 Produkty 441
3.07.4 Technologie 441
3.08 Personální management 443
Martin Hájek
3.08.1 Účel personálního managementu a základní personální činnosti 445
3.08.2 Výběr pracovníků 446
3.08.2.1 Příprava výběru 446
3.08.2.2 Výběr 448
3.08.2.3 Pokud projektový manažer nevybírá 448
3.08.3 Rozvoj pracovníků 449
3.08.4 Hodnocení pracovníků 450
3.08.5 Globální trendy v personálním managementu 450
3.09 Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí 452
Martin Hájek
3.09.1 Přinejmenším neškodit 454
3.10 Finance 456
Liběna Tetřevová
3.10.1 Finanční kontext projektu 457
3.10.2 Alternativní zdroje financování projektu 458
3.10.3 Proces rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů 460
3.10.4 Financování projektů Public Private Partnership jako specifické formy projektů 461
3.11 Právo 464
Jaromír Pitaš, Jan Doležal
3.11.1 Právní vědomí 466
3.11.2 Vliv manažera projektu na právní vědomí 466
3.11.3 Právo na pracovišti 467
3.11.4 Právní kontext projektu 469
Závěr 471
Branislav Lacko
Řešení testů 473
Seznam literatury 502

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Projektový management podle IPMA byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 212 
E-kniha 191 
Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 229 
E-kniha 206 
Tištěná 365 
E-kniha 329 

Projektový management podle IPMA

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5625
Projektové řízení je v současné době často skloňovaným termínem. O co ale vlastně jde? Jak si udělat co nejkomplexnější představu v přijatelném čase? Kolektiv autorů pod vedením Ing. Jana Doležala si vytyčil právě takový cíl - komplexně seznámit i laického čtenáře s problematikou řízení projektů a souvisejícími tématy na jednom místě, a to v první publikaci v ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového řízení IPMA (International Project Management Asociation) a využívá zkušeností autorů z tuzemských projektů a reálií. Kniha je členěna dle jednotlivých kapitol standardu IPMA (elementů), vysvětluje pojmy, představuje metody, popisuje souvislosti, uvádí příklady a obsahuje i otázky k samostatnému otestování znalostí. Knihu je možné použít nejen jako základní zdroj informací o projektovém řízení, ale i jako učebnici pro přípravu k certifikaci dle IPMA, což je doposud jediná mezinárodní certifikace v projektovém řízení prováděná v ČR (certifikuje Společnost p
ro projektové řízení o.s.).
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Projektový management podle IPMA

O autorech 15
Předmluva prezidenta Společnosti pro projektové řízení 19
Branislav Lacko
Úvodní slovo vedoucího autora 21
Jan Doležal
Úvod 22
Jan Doležal
Projektový management nejenom podle IPMA 22
Standardy a standardizace 24
Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 25
PRojects IN Controlled Environments - PRINCE 2 25
ISO 10 006 25
IPMA Competence Baseline - ICB 26
Certifikace 27
PMI Certifikace 27
IPMA Certifikace 27
Jak číst tuto knihu 29
Část 1 Elementy technických kompetencí 33
1.01 Úspěšnost řízení projektu 34
Jan Doležal, Branislav Lacko, Stanislava Nechvílová
1.01.1 Úspěšný projekt 35
1.01.1.1 Příklad kritérií úspěšnosti 36
1.01.1.2 Kritéria neúspěšnosti 36
1.01.1.3 Finanční kritéria 37
1.01.2 Úspěšné řízení projektu 38
1.01.2.1 Co v projektu řídit? 38
1.01.2.2 Integrace 39
1.01.2.3 Systémové myšlení 39
1.01.2.4 Systémový přístup k řízení 40
1.01.3 Neustálé zlepšování řízení projektu 41
1.01.3.1 Cíle vyhodnocení projektu 41
1.01.3.2 Kdy a kdo projekt vyhodnocuje 41
1.01.3.3 Co v projektu vyhodnocujeme 42
1.01.3.4 Doporučený postup vyhodnocení projektu 43
1.01.3.5 Vhodné metody k vyhodnocení projektu 43
1.01.3.6 Návrh opatření ke zlepšení řízení příštích projektů 44
1.01.3.7 Kde čerpat poučení z projektů 45
1.02 Zainteresované strany 48
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.02.1 Charakteristika zainteresovaných stran 49
1.02.1.1 Mapování zainteresovaných stran 50
1.02.2 Řízení zainteresovaných stran 50
1.02.2.1 Analýza vlivu zainteresovaných stran 51
1.02.2.2 Zapojení zainteresovaných stran 53
1.02.3 Komunikační strategie 53
1.02.3.1 Postup při tvorbě komunikační strategie 54
1.02.3.2 Komunikační nástroje 55
1.02.4 Kontext projektu 55
1.03 Požadavky a cíle projektu 58
Jan Doležal
1.03.1 Kontext strategie organizace 59
1.03.2 Strategie projektu 60
1.03.3 SMART cíl 62
1.03.4 Trojimperativ 63
1.03.5 Logický rámec - nástroj pro SMART projekt 64
1.03.5.1 Význam jednotlivých polí 65
1.03.5.2 Logické vazby 67
1.03.5.3 Tvorba logického rámce 68
1.03.5.4 Přínosy logického rámce 69
1.04 Rizika a příležitosti 72
Branislav Lacko
1.04.1 Význam rizika v řízení projektu 73
1.04.2 Řízení rizik v projektu 74
1.04.2.1 Analýza rizik v projektu 75
1.04.2.2 Sledování rizik v projektu 77
1.04.3 Doporučené metody analýzy rizik projektu 78
1.04.3.1 Metoda RIPRAN 78
1.04.3.2 Skórovací metoda s mapou rizik 82
1.04.3.3 Metoda FRAP 85
1.04.3.4 Technika stromů rizik 85
1.04.3.5 Analýza citlivosti 87
1.04.3.6 Metoda plánování scénářů 87
1.04.3.7 Využití metody modelování a simulace pro analýzu rizik 89
1.04.4 Řízení a hodnocení příležitostí 90
1.04.5 Analýza silných a slabých stránek - SWOT 91
1.04.5.1 Základní popis analýzy SWOT 91
1.04.5.2 Rozšířená analýza SWOT 93
1.04.5.3 Některé zásady při provádění analýzy SWOT 94
1.04.5.4 Využití analýzy SWOT při řízení rizik projektu 94
1.05 Kvalita 98
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.05.1 Úloha kvality v současném managementu 99
1.05.2 Definice kvality 100
1.05.3 Řízení kvality 100
1.05.3.1 Řízení kvality v rámci projektu 102
1.05.3.2 Standardy řízení kvality 103
1.05.4 Kontrola kvality 104
1.05.4.1 Statistické nástroje kontroly kvality 105
1.05.5 Zodpovědnost za kvalitu 106
1.06 Organizace projektu 108
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.06.1 Začlenění projektu do trvalé organizační struktury 110
1.06.2 Hierarchická organizační struktura projektu 111
1.06.3 Sestavení projektového týmu 112
1.06.4 Matice odpovědnosti 112
1.06.5 Kontrolní schůzky 114
1.07 Týmová práce 117
Martin Hájek
1.07.1 Skupiny, týmy a komunity 118
1.07.1.1 Skupina 118
1.07.1.2 Tým 119
1.07.1.3 Komunita 119
1.07.1.4 Co je lepší? Skupina, tým nebo komunita? 119
1.07.2 Nutné charakteristiky týmu 120
1.07.3 Životní fáze týmu 122
1.08 Řešení problémů 125
Branislav Lacko
1.08.1 Řešení problémů v projektech 126
1.08.2 Systematický přístup k řešení problémů 126
1.08.3 Řešení specifických a technicko-organizačních problémů 127
1.08.3.1 Specifické problémy 127
1.08.3.2 Technicko-organizační problémy 128
1.08.4 Obecné postupy tvůrčího myšlení při řešení problémů 130
1.08.5 Doporučené techniky pro řešení problémů 131
1.08.5.1 Metoda strukturovaných porad (walkthrough) 131
1.08.5.2 Metoda přepnutí (swapping) 132
1.08.5.3 Metoda šesti otázek 132
1.08.6 Vhodné podmínky pro úspěšné řešení problémů 133
1.08.7 Metoda hodnotové analýzy 134
1.08.7.1 Vymezení hodnotové analýzy 134
1.08.7.2 Základní principy hodnotové analýzy 134
1.08.7.3 Základní postupy hodnotové analýzy 135
1.08.8 Pomoc poradců při řešení problémů 136
1.09 Struktury v projektu 139
Jan Doležal
1.09.1 Struktury v projektu jako základní nástroj popisu 141
1.09.2 Možné přístupy ke strukturování projektu 142
1.09.3 Struktura dokumentace projektu 145
1.10 Rozsah a výstupy (dodávky) projektu 147
Jan Doležal, Stanislava Nechvílová
1.10.1 Hranice projektu 148
1.10.2 Výstupy (dodávky) projektu a jejich konfigurace 149
1.11 Čas a fáze projektu 153
Jan Doležal
1.11.1 Čas a projekt 154
1.11.2 Fázový model projektu - životní cyklus projektu 156
1.11.2.1 Předprojektová fáze 156
1.11.2.2 Projektová fáze 158
1.11.2.3 Poprojektová fáze 159
1.11.2.4 Fázový model projektu 159
1.11.3 Postup časového plánování projektu 162
1.11.4 Časové plánování v multiprojektovém prostředí 169
1.12 Zdroje 176
Kateřina Hrazdilová Bočková
1.12.1 Charakteristika zdrojů 177
1.12.2 Kapacitní plánování zdrojů 177
1.12.3 Kontrola zdrojů 178
1.12.4 Vliv omezených zdrojů 178
1.12.4.1 Odstranění zdrojových omezení 179
1.12.4.2 Kompromis mezi časem a náklady 181
1.13 Náklady a financování 185
Jiří Krátký
1.13.1 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu 187
1.13.1.1 Náklady projektu 187
1.13.1.2 Metody stanovení nákladů 188
1.13.1.3 Rezervy 190
1.13.1.4 Výstup odhadu nákladů 190
1.13.2 Čerpání nákladů projektu 190
1.14 Obstarávání a smluvní vztahy 194
Jan Doležal, Jaromír Pitaš
1.14.1 Charakteristika nákupu 195
1.14.2 Nákupní know-how 196
1.14.3 Cena nakupovaného produktu jako problém 196
1.14.4 Kategorizace nákupních případů 197
1.14.5 Nástroje řízení nákupu 199
1.14.5.1 Analýza vlastní síly versus nákup (make or buy) 199
1.14.5.2 Paretova analýza (ABC analýza) 200
1.14.5.3 Porovnávací matice komodita-riziko 201
1.14.6 Kategorizace dodavatelů 201
1.14.7 Výběr dodavatelů, uzavírání smluv 203
1.14.8 Obchodní vztahy a smlouvy 203
1.14.9 Rizika ve smluvních vztazích 206
1.15 Změny 210
Jaromír Pitaš, Kateřina Hrazdilová Bočková
1.15.1 Řízení změn obecně 211
1.15.2 Reporting a monitoring změn 213
1.15.2.1 Chyby při řízení změn 213
1.15.3 Podněty vyvolávající změny 213
1.15.4 Kategorizace změn 214
1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv 218
Branislav Lacko, Jaromír Pitaš
1.16.1 Řízení projektu 219
1.16.2 Sledování a vyhodnocování stavu projektu 221
1.16.3 Podávání zpráv o průběhu projektu 222
1.16.4 Porovnání plánu se skutečností 223
1.16.4.1 Metoda procentního plnění 223
1.16.4.2 Metoda SSD 224
1.16.4.3 Metoda řízení dosažené hodnoty projektu (EVM) 225
1.16.4.4 Milníková metoda 230
1.16.4.5 Predikce dalšího vývoje projektu 231
1.16.5 Vyhodnocení odchylek a příprava rozhodnutí 232
1.16.6 Provedení řídicích zásahů 232
1.16.7 Podávání zpráv zainteresovaným stranám projektu 233
1.17 Informace a dokumentace 236
Branislav Lacko, Jaromír Pitaš
1.17.1 Informační podpora řízení projektu 237
1.17.1.1 Informace pro řízení projektu 237
1.17.1.2 Informační systém pro řízení projektu 238
1.17.1.3 Produkty pro počítačovou podporu řízení projektu 239
1.17.2 Charakteristika dokumentace projektu 240
1.17.2.1 Dokumentace projektu 240
1.17.2.2 Označování dokumentů 241
1.17.2.3 Druhy dokumentace 241
1.18 Komunikace 244
Pavel Máchal
1.18.1 Typy komunikace 245
1.18.2 Umění jednat s lidmi 246
1.18.3 Formy lidské komunikace 247
1.18.4 Základní druhy komunikačních aktivit 249
1.18.5 Verbální a neverbální projevy 249
1.18.6 Komunikační bariéry 251
1.18.7 Zásady správné komunikace 252
1.19 Zahájení 256
Jan Doležal
1.19.1 Kdy začíná projekt a v jakém prostředí? 257
1.19.2 Zakládací (identifikační) listina projektu 258
1.19.3 Proces zahájení 258
1.19.4 Provedení zahájení 259
1.20 Ukončení 262
Jan Doležal
1.20.1 Ukončení - nezbytná součást projektu 263
1.20.2 Ukončení jako proces 264
1.20.3 Ukončení etap a fází 265
1.20.4 Je ukončení koncem? 265
Část 2 Elementy behaviorálních kompetencí 269
2.01 Vůdcovství 270
Martin Hájek
2.01.1 Základní pojmy 271
2.01.2 Působnost vůdcovství 271
2.01.3 Účel vůdcovství 272
2.01.4 Charakter vůdcovství 273
2.01.4.1 Co vůdcovství poskytuje vedeným lidem 273
2.01.4.2 Co vedením lidí získává manažer 274
2.01.5 Hlavní činnosti při vedení 274
2.01.5.1 Práce s emocemi 275
2.01.6 Vedení v průběhu projektu 275
2.01.7 Rozvoj vůdčích schopností a charakteru 276
2.02 Zainteresovanost a motivace 278
Martin Hájek
2.02.1 Základní pojmy 279
2.02.2 Vybrané teorie motivace 281
2.02.2.1 Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa 281
2.02.2.2 Dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga 283
2.02.2.3 Teorie očekávání Victora Vrooma 284
2.02.2.4 Teorie rovnováhy Johna Adamse 284
2.02.2.5 Teorie pozitivního posílení Burrhuse Skinnera 285
2.02.2.6 Teorie získaných potřeb Davida McClellanda 286
2.02.2.7 Shrnutí teorií 286
2.02.3 Motivace týmu 287
2.03 Sebekontrola 290
Martin Hájek
2.03.1 Příčiny ztráty sebekontroly 291
2.03.2 Důsledky ztráty sebekontroly 291
2.03.3 Jak získávat sebekontrolu 292
2.03.3.1 Preventivní opatření 292
2.03.3.2 Monitorování a nápravná opatření 293
2.04 Asertivita 295
Pavel Máchal
2.04.1 Vymezení asertivity mezi ostatními typy chování 296
2.04.2 Znaky asertivního chování 297
2.04.3 Výhody asertivního chování 298
2.04.4 Asertivní techniky 300
2.04.5 Manipulace 301
2.04.5.1 Identifikace manipulátora 301
2.04.5.2 Obrana před manipulací 302
2.05 Uvolnění 304
Pavel Máchal
2.05.1 Stres 305
2.05.2 Zvládnutí stresu 308
2.05.3 Jak bojovat proti stresu 309
2.05.4 Relaxační techniky 310
2.06 Otevřenost 313
Martin Hájek
2.06.1 Otevřenost jako schopnost vytvořit otevřené prostředí 314
2.06.2 Otevřenost jako nadprahová úroveň informovanosti 315
2.06.3 Otevřenost jako nadprahová dostupnost projektového manažera 317
2.07 Kreativita 319
Martin Hájek
2.07.1 Kreativní techniky 320
2.07.1.1 Brainstorming 320
2.07.1.2 Brainwriting 321
2.07.1.3 Myšlenkové mapy 321
2.07.1.4 Crawford slip 321
2.07.1.5 Strategie Walta Disneye 322
2.07.1.6 Náhodný vstup 323
2.07.2 Překážky kreativity 323
2.07.3 Vhodnost kreativity 324
2.08 Orientace na výsledky 325
Martin Hájek
2.08.1 Očekávání a výsledky 326
2.08.2 Význam výsledků 327
2.08.3 Soukromé a veřejné výsledky 327
2.08.4 Hierarchie priorit výsledků 328
2.08.5 Měření výsledků 329
2.09 Výkonnost 331
Pavel Máchal
2.09.1 Výkonnost pracovníků 332
2.09.2 Pracovní rytmus 333
2.09.3 Pracovní zátěž 335
2.09.4 Režim práce a odpočinku 336
2.09.4.1 Pasivní formy odpočinku 336
2.09.4.2 Aktivní formy odpočinku 337
2.09.4.3 Životospráva 337
2.09.5 Pracovní spokojenost 337
2.10 Diskuse 341
Pavel Máchal
2.10.1 Zásady vedení diskusí 342
2.10.2 Vedení porad 343
2.10.3 Úloha facilitátora 347
2.11 Vyjednávání 351
Pavel Máchal
2.11.1 Taktiky vyjednávání 352
2.11.2 Poziční vyjednávání 355
2.11.3 Čtyři faktory vyjednávání 356
2.12 Konflikty a krize 359
Martin Hájek
2.12.1 Definice konfliktu a varianty jeho řešení 361
2.12.2 Klíčové kompetence manažera pro produktivní řešení konfliktů 362
2.12.2.1 Produktivní řešení konfliktů 363
2.12.3 Krize 364
2.13 Spolehlivost 366
Pavel Máchal
2.13.1 Spolehlivost manažera 367
2.13.2 Charakter 368
2.13.3 Kohlbergova stádia morálního vývoje 369
2.13.4 Důvěra 370
2.13.5 Prezentace projektového manažera 371
2.14 Porozumění hodnotám 374
Martin Hájek
2.14.1 Základní pojmy 375
2.14.2 Práce s hodnotami 376
2.14.2.1 Objevování hodnot 376
2.14.2.2 Propojení hodnot 377
2.14.3 Práce s týmovými hodnotami 378
2.14.4 Práce s vlastními hodnotami 379
2.14.5 Hodnoty nejsou tím nejdůležitějším 379
2.15 Etika 381
Stanislava Nechvílová, Pavel Máchal
2.15.1 Etika a morálka 382
2.15.2 Etika versus ekonomické priority 383
2.15.3 Etické chování 383
2.15.3.1 Firemní kultura 384
2.15.3.2 Etický kodex 385
2.15.4 Etika v projektech 385
Část 3 Elementy kontextových kompetencí 389
3.01 Orientace na projekt 390
Jan Doležal
3.01.1 Projekt je když... 391
3.01.2 Projektové řízení 395
3.02 Orientace na program 399
Jan Doležal
3.02.1 Charakteristika programu 400
3.02.2 Řízení programu 401
3.02.3 Program jako součást filozofie organizace 402
3.03 Orientace na portfolio 404
Jan Doležal
3.03.1 Kdy a jak vzniká potřeba portfolia? 406
3.03.2 Řízení portfolia 406
3.03.3 Nezbytné předpoklady pro práci s portfoliem 408
3.04 Implementace projektu, programu a portfolia 410
Jan Doležal
3.04.1 Důvody pro implementaci projektu, programu a portfolia 411
3.04.2 Způsob implementace 413
3.04.3 IT podpora řízení projektu, programu a portfolia 415
3.04.4 Klíčové faktory úspěchu implementace řízení projektu, programu a portfolia 416
3.05 Trvalá organizace 418
Jan Doležal
3.05.1 Trvalá organizace 419
3.05.2 Koncepce řízení trvalé organizace 420
3.05.3 Modely organizačních struktur zahrnujících řízení projektů 421
3.05.4 Projektová kancelář - rozhraní trvalé a dočasné organizace 426
3.06 Byznys 428
Jan Doležal
3.06.1 Co je to byznys? 431
3.06.2 Byznys pojetí podnikatelského subjektu 432
3.06.3 Projekty, programy, portfolia a byznys 433
3.07 Systémy, produkty a technologie 435
Branislav Lacko
3.07.1 Význam vlivu předmětu na projekt 437
3.07.2 Systémy 438
3.07.3 Produkty 441
3.07.4 Technologie 441
3.08 Personální management 443
Martin Hájek
3.08.1 Účel personálního managementu a základní personální činnosti 445
3.08.2 Výběr pracovníků 446
3.08.2.1 Příprava výběru 446
3.08.2.2 Výběr 448
3.08.2.3 Pokud projektový manažer nevybírá 448
3.08.3 Rozvoj pracovníků 449
3.08.4 Hodnocení pracovníků 450
3.08.5 Globální trendy v personálním managementu 450
3.09 Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí 452
Martin Hájek
3.09.1 Přinejmenším neškodit 454
3.10 Finance 456
Liběna Tetřevová
3.10.1 Finanční kontext projektu 457
3.10.2 Alternativní zdroje financování projektu 458
3.10.3 Proces rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů 460
3.10.4 Financování projektů Public Private Partnership jako specifické formy projektů 461
3.11 Právo 464
Jaromír Pitaš, Jan Doležal
3.11.1 Právní vědomí 466
3.11.2 Vliv manažera projektu na právní vědomí 466
3.11.3 Právo na pracovišti 467
3.11.4 Právní kontext projektu 469
Závěr 471
Branislav Lacko
Řešení testů 473
Seznam literatury 502

O Autorovi

Doležal Jan
Ing. Jan Doležal, Ph.D. vystudoval automatizaci a informatiku na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně, kde dokončil i doktorské studium (disertační práce se věnovala tematice projektového řízení). V současné době se zabývá především agilitou v organizacích (scrum, SAFe), Managementem 3.0 a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení, včetně agilního přístupu.

Působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer v IT firmě, ještě dříve pracoval několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s.r.o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností. Zastával v této společnosti pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Zavedl v ní rovněž projektové řízení. Má zkušenosti především s projekty a produkty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001, agilním přístupům pak od roku 2014. Disponuje certifikacemi IPMA, PMI, SAFe, Scrum Alliance i Scrum.org.

 
Máchal Pavel
Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně (1971), kde získal i hodnost kandidáta ekonomických věd. V roce 2009 se habilitoval na Technické fakultě Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře. Pracoval v různých manažerských pozicích. Působil jako generální ředitel v podniku z odvětví lesního hospodářství, později v oblasti IT jako konzultant a finanční ředitel. Od roku 1994 externě přednášel na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě. Od roku 2004 působí jako ředitel vysokoškolského ústavu. Jako pedagog se specializuje na oblast projektového a procesního řízení. V průběhu uplynulých pěti let řídil přes 25 projektů. V současné době jako prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Mendelovy univerzity v Brně řídí soubor projektů, které jsou realizovány za účelem dosažení strategických cílů univerzity. Je předsedou Certifikační rady Společnosti pro projektové řízení a držitelem certifikátu Senior Project Manager IPMA Level B.
Lacko Branislav
Zabývá se navrhováním automatizovaných informačních a řídicích systémů, metodikou vývoje softwarových produktů, metodou RIPRAN pro analýzu rizik firemních projektů, systémovou analýzou a syntézou spojenou s návrhem projektů informačních systémů a kybernetikou. Odbornou praxi získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967–1990, kde pracoval jako programátor, analytik, systémový programátor a vedoucí výpočetního střediska a podílel se na podnikových projektech i oborových projektech v rámci trustu Továren strojírenské techniky Praha. Na VUT v Brně působí jako vysokoškolský učitel od roku 1991. Vyučuje na Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství navrhování informačních a řídicích systémů. Přednáší problematiku projektového řízení jako externí lektor v řadě vzdělávacích společností. Podílel se na řešení několika grantů, vývojových projektů a výzkumných úkolů. Je členem Společnosti pro projektové řízení, národní členské organizace mezinárodní společnosti International Project Management Association, členem Českomoravské společnosti pro automatizaci a členem České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.