0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Strategický marketing

Strategie a trendy – 3. přepracované a rozšířené vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
509  458 
Ihned ke stažení
i: 46037 n: 24748993r: 13197
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
599  509 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 16. 06. 2024 4:57
i: 45844 n: 27137220r: 13197
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha přináší komplexní přehled nástrojů a technik strategického řízení a marketingu v reakci na současné globální výzvy a trendy vyvolané globalizací, pandemiemi, politicko-ekonomickou situací a dalšími příčinami. V novém vydání autoři věnují větší pozornost udržitelnému rozvoji a reagují na změny probíhající všude kolem nás – na vliv nových technologií a s nimi spojeného průmyslu 4.0 a umělé inteligence. V návaznosti na tyto změny se mění i marketing a na výsluní se dostávají tzv. digitální marketing a zákaznická oddělení.

Výklad pokrývá všechna témata strategického marketingu v logické návaznosti: od vysvětlení podstaty strategického řízení firem přes jednotlivé etapy strategického řídicího procesu až po propojení strategického řízení se strategickým marketingem. Autoři vycházejí ze svých praktických zkušeností z dlouholeté pedagogické i profesní praxe.

Publikace je určena vlastníkům firem, manažerům, marketingovým pracovníkům, studentům vysokých škol a MBA programů a všem zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit se strategickým marketingem.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Strategický marketing

O autorech
Předmluva
 
1. Strategické řízení firem a organizací – limitující faktor marketingového procesu
1.1 Podstata podnikání
1.2 Podstata a důležitost strategického řízení firem a organizací
  1.2.1 Vize
  1.2.2 Poslání – mise
  1.2.3 Globální firemní cíle
  1.2.4 Analýza prostředí, podnikatelského portfolia a scénáře vývoje prostředí
  1.2.5 Typologie firemních strategií
1.3 Proces strategického řízení v kostce
  1.3.1 Strategické plánování
  1.3.2 Realizace
  1.3.3 Kontrola
1.4 Vzájemné vazby mezi strategickým řízením a strategickým marketingem
Shrnutí
 
2. Marketingová koncepce
2.1 Vývoj podnikatelských koncepcí
2.2 Marketing
  2.2.1 Marketingový směnný proces – marketingová koncepce
2.3 Trhy a konkurenční prostor
  2.3.1 Analýza poptávky a nabídky
  2.3.2 Typy trhů
  2.3.3 Velikost, analýza a struktura trhů – kvantifikace poptávky
  2.3.4 Změny podoby trhů a tendence v jejich vývoji
  2.3.5 Tržně orientované strategie
Shrnutí
 
3. Rozvoj a plánování strategického marketingu
3.1 Strategický marketing
  3.1.1 Strategický marketing jako součást marketingového procesu tvorby a předávání hodnot
3.2 Strategické marketingové řízení
3.3 Marketingové strategické plánování
  3.3.1 Stručný přehled typů a stylů plánování
3.4 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování
  3.4.1 Fáze analýzy a prognózy
  3.4.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů / strategických podnikatelských jednotek
  3.4.3 Určení strategie subjektů trhu
  3.4.4 Hodnocení a volba strategií
  3.4.5 Strategické rozpočtování
  3.4.6 Implementace marketingových strategií
  3.4.7 Kontrola marketingové strategie
3.5 Marketingový plán
3.6 Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování
Shrnutí
 
4. Marketingová situační analýza a predikce vývoje
4.1 Situační analýza
4.2 Analýza prostředí firmy
  4.2.1 Vnější prostředí
  4.2.2 Vnitřní prostředí
4.3 Predikce vývoje prostředí
4.4 Proces strategické analýzy a predikce vývoje
4.5 Marketingový informační systém a social business
Shrnutí
 
5. Specifické metody marketingové situační analýzy
5.1 Marketingová situační analýza a metody interpretace dat
5.2 SWOT analýza, matice TOWS a matice SPACE
5.3 Metody portfolio analýzy a jejich modifikace
  5.3.1 Portfolio matice BCG (Boston Consulting Group) – The Growth Share Matrix
  5.3.2 Portfolio matice GE (General Electric Business Screen) firmy McKinsey
  5.3.3 Portfoliové matice životního cyklu odvětví (prostředí)
  5.3.4 Ohmaeho strategická matice
5.4 Analýza zákaznického portfolia
5.5 Analýza zkušenostního efektu, tzv. zkušenostní křivky
5.6 Analýza strategických skupin
5.7 Analýza konkurenční výhody
5.8 Analýza struktury sortimentu nabídky – model Petra Druckera
5.9 Analýza tržních mezer – GAP analýza
5.10 Souřadnicové sítě
5.11 Metoda ABC (P-Q analýza či Pareto analýza)
5.12 Benchmarking
Shrnutí
 
6. Strategické marketingové cíle a marketingové strategie
6.1 Stanovení marketingových cílů
6.2 Příprava marketingové strategie
  6.2.1 Cílové trhy a cílový marketing
6.3 Formulování marketingových strategií
  6.3.1 Parciální strategie
  6.3.2 Integrované strategie
6.4 Vyhodnocování strategií
6.5 Formulování programu
Shrnutí
 
7. Udržitelný rozvoj a marketing
7.1 Udržitelný rozvoj – pilíře a cíle
  7.1.1 Udržitelný rozvoj – naplňování a měření
  7.1.2 UN Global Compact
  7.1.3 SDG Compass
7.2 Společenská odpovědnost firem
7.3 Sociální marketing
  7.3.1 Sociální reklama a její témata
  7.3.2 Dilemata sociálního marketingu
7.4 Zelený marketing
  7.4.1 Greenwashing
  7.4.2 Zelená image – udržitelné reklamní materiály
  7.4.3 Zelená firemní kultura
  7.4.4 Caused-related marketing
  7.4.5 Problémy zeleného marketingu
7.5 Cirkulární ekonomie
Shrnutí
 
8. Marketingový mix
8.1 Volba strategie marketingového mixu
8.2 Audit marketingového mixu
Shrnutí
 
9. Produktová politika a strategie
9.1 Produkt – různá vnímání produktu
9.1.1 Klasifikace produktů
9.2 Marketingová struktura produktu
  9.2.1 Technická a marketingová způsobilost produktů
9.3 Produktové strategie
  9.3.1 Strategie atributů/znaků produktu
  9.3.2 Životní cyklus produktu a strategie s ním související
9.4 Produktová politika
9.5 Produktová inovace
  9.5.1 Inovace podle životního cyklu produktu/výrobku
9.6 Proces tvorby nového produktu
  9.6.1 Strategický plán nového produktu
9.7 Produktový audit – formou odpovědí na otázky
Shrnutí
 
10. Distribuční politika a strategie
10.1 Distribuce a distribuční politika
  10.1.1 Tvorba a doručení hodnoty
  10.1.2 Distribuční politika
10.2 Distribuční cesty a jejich uspořádání
10.2.1 Funkce distribučních cest
  10.2.2 Typy distribučních cest
10.3 Tvorba distribučního systému a stanovení distribuční strategie
  10.3.1 Stanovení cílů distribuce
  10.3.2 Vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí
  10.3.3 Výběr distribuční strategie
  10.3.4 Strategie motivace v distribučních cestách
  10.3.5 Volba distribuční strategie podle stadia životního cyklu produktu
  10.3.6 Vytvoření distribuční taktiky
  10.3.7 Řízení distribuční cesty
10.4 Audit distribuce formou odpovědí na otázky
10.5 Místo prodeje
Shrnutí
 
11. Cenová politika a strategie
11.1 Strategická úloha ceny
  11.1.1 Význam ceny pro různé subjekty trhu a její role
11.2 Cenová politika
11.3 Faktory ovlivňující stanovení ceny produktů
  11.3.1 Externí faktory
  11.3.2 Interní faktory
11.4 Metody stanovení cen
  11.4.1 Nákladově orientovaná tvorba ceny
  11.4.2 Cena orientovaná na poptávku
  11.4.3 Cena stanovená v závislosti na konkurenci
  11.4.4 Cena podle vnímání hodnoty zákazníkem
  11.4.5 Tvorba cen v závislosti na chování spotřebitele aneb psychologická podstata tvorby cen
  11.4.6 Tvorba cen podle hodnoty
  11.4.7 Diferencovaná tvorba cen
  11.4.8 Adaptivní tvorba cen
  11.4.9 Tvorba cen sdílením přínosů a rizika
  11.4.10 Tvorba cen aukcí
  11.4.11 Tvorba cen obálkovou metodou
  11.4.12 Stanovení ceny v praxi
11.5 Postup při tvorbě cenové strategie
11.6 Cenové strategie
  11.6.1 Cenové strategie odvozené ze všeobecně platných cílů firem
  11.6.2 Cenové strategie v souvislosti se životním cyklem produktu
  11.6.3 Cenové strategie pro produktové řady
  11.6.4 Přehled některých dalších strategií stanovení cen
  11.6.5 Vypracování cenové strategie
  11.6.6 Formy propagační tvorby cen
  11.6.7 Diskriminační ceny
  11.6.8 Cenové redukce
11.7 Audit cenové politiky formou odpovědí na otázky
Shrnutí
 
12. Komunikační politika a strategie
12.1 Komunikace
12.2 Marketingová komunikace
  12.2.1 Marketingová komunikace a GDPR
12.3 Marketingový komunikační mix a strategie
  12.3.1 Reklama
  12.3.2 Podpora prodeje
  12.3.3 Vztahy s veřejností
  12.3.4 Osobní prodej
  12.3.5 Přímý marketing
  12.3.6 Ústně šířená pověst a pověst šířená sociálními sítěmi
12.4 Optimalizace marketingového komunikačního mixu
12.5 Audit marketingové komunikace formou odpovědí na otázky
  12.5.1 Nastavení metrik
  12.5.2 Efektivita marketingové komunikace
Shrnutí
 
13. Implementace marketingových strategií a organizace marketingu ve firmě
13.1 Implementace marketingových strategií
13.2 Organizace marketingu ve firmě
13.3 Organizační formy uspořádání marketingového oddělení
13.4 Vztah marketingu k ostatním oddělením (útvarům)
13.5 Strategie budování marketingové organizace ve firmě
Shrnutí
 
14. Kontrola a zpětná vazba
14.1 Kontrola a hodnocení marketingu
14.2 Marketingová kontrola
14.3 Hodnocení marketingu
14.4 Marketingový audit
 
Shrnutí
Summary
Seznam obrázků a tabulek
Literatura
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 31.10.2023
Katalogové číslo: 39665
ISBN: 978-80-271-3722-0
Formát / stran: 167×240, 432 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.59MB | 4.59MB | 10.04MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

Kniha je podrobným a uceleným průvodcem v problematice strategického marketingu. Ať už máte otázky týkající se podstaty podnikání, marketingové koncepce, rozvoje, plánování, analýzy, produktové, cenové, komunikační či distribuční politiky nebo zpětné vazby, zde najdete odpovědi. Publikace se věnuje odborným tématům, ale je psaná srozumitelně, a tak umožňuje dané téma nejen pochopit, ale následně i zapracovat získané poznatky do vašeho podnikání. Nechybí grafy ani tabulky, které názorně zobrazují popisované jevy. Na konci každé kapitoly se nachází seznam klíčových informací, pomocí nichž si v hlavě ukotvíte základy, na které pak můžete plynule navázat při dalším studiu strategického marketingu.
- Celá recenze na: www.lacultura.cz

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Strategický marketing

Tištěná kniha

Datum vydání: 31.10.2023
Katalogové číslo: 39665
ISBN: 978-80-271-3722-0
Formát / stran: 167×240, 432 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.59 MB | 4.59 MB | 10.04 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Strategický marketing

Strategie a trendy – 3. přepracované a rozšířené vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
509  458 
Ihned ke stažení
i: 46037 n: 24748993r: 13197
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
599  509 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 16. 06. 2024 4:57
i: 45844 n: 27137220r: 13197
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha přináší komplexní přehled nástrojů a technik strategického řízení a marketingu v reakci na současné globální výzvy a trendy vyvolané globalizací, pandemiemi, politicko-ekonomickou situací a dalšími příčinami. V novém vydání autoři věnují větší pozornost udržitelnému rozvoji a reagují na změny probíhající všude kolem nás – na vliv nových technologií a s nimi spojeného průmyslu 4.0 a umělé inteligence. V návaznosti na tyto změny se mění i marketing a na výsluní se dostávají tzv. digitální marketing a zákaznická oddělení.

Výklad pokrývá všechna témata strategického marketingu v logické návaznosti: od vysvětlení podstaty strategického řízení firem přes jednotlivé etapy strategického řídicího procesu až po propojení strategického řízení se strategickým marketingem. Autoři vycházejí ze svých praktických zkušeností z dlouholeté pedagogické i profesní praxe.

Publikace je určena vlastníkům firem, manažerům, marketingovým pracovníkům, studentům vysokých škol a MBA programů a všem zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit se strategickým marketingem.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Strategický marketing

O autorech
Předmluva
 
1. Strategické řízení firem a organizací – limitující faktor marketingového procesu
1.1 Podstata podnikání
1.2 Podstata a důležitost strategického řízení firem a organizací
  1.2.1 Vize
  1.2.2 Poslání – mise
  1.2.3 Globální firemní cíle
  1.2.4 Analýza prostředí, podnikatelského portfolia a scénáře vývoje prostředí
  1.2.5 Typologie firemních strategií
1.3 Proces strategického řízení v kostce
  1.3.1 Strategické plánování
  1.3.2 Realizace
  1.3.3 Kontrola
1.4 Vzájemné vazby mezi strategickým řízením a strategickým marketingem
Shrnutí
 
2. Marketingová koncepce
2.1 Vývoj podnikatelských koncepcí
2.2 Marketing
  2.2.1 Marketingový směnný proces – marketingová koncepce
2.3 Trhy a konkurenční prostor
  2.3.1 Analýza poptávky a nabídky
  2.3.2 Typy trhů
  2.3.3 Velikost, analýza a struktura trhů – kvantifikace poptávky
  2.3.4 Změny podoby trhů a tendence v jejich vývoji
  2.3.5 Tržně orientované strategie
Shrnutí
 
3. Rozvoj a plánování strategického marketingu
3.1 Strategický marketing
  3.1.1 Strategický marketing jako součást marketingového procesu tvorby a předávání hodnot
3.2 Strategické marketingové řízení
3.3 Marketingové strategické plánování
  3.3.1 Stručný přehled typů a stylů plánování
3.4 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování
  3.4.1 Fáze analýzy a prognózy
  3.4.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů / strategických podnikatelských jednotek
  3.4.3 Určení strategie subjektů trhu
  3.4.4 Hodnocení a volba strategií
  3.4.5 Strategické rozpočtování
  3.4.6 Implementace marketingových strategií
  3.4.7 Kontrola marketingové strategie
3.5 Marketingový plán
3.6 Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování
Shrnutí
 
4. Marketingová situační analýza a predikce vývoje
4.1 Situační analýza
4.2 Analýza prostředí firmy
  4.2.1 Vnější prostředí
  4.2.2 Vnitřní prostředí
4.3 Predikce vývoje prostředí
4.4 Proces strategické analýzy a predikce vývoje
4.5 Marketingový informační systém a social business
Shrnutí
 
5. Specifické metody marketingové situační analýzy
5.1 Marketingová situační analýza a metody interpretace dat
5.2 SWOT analýza, matice TOWS a matice SPACE
5.3 Metody portfolio analýzy a jejich modifikace
  5.3.1 Portfolio matice BCG (Boston Consulting Group) – The Growth Share Matrix
  5.3.2 Portfolio matice GE (General Electric Business Screen) firmy McKinsey
  5.3.3 Portfoliové matice životního cyklu odvětví (prostředí)
  5.3.4 Ohmaeho strategická matice
5.4 Analýza zákaznického portfolia
5.5 Analýza zkušenostního efektu, tzv. zkušenostní křivky
5.6 Analýza strategických skupin
5.7 Analýza konkurenční výhody
5.8 Analýza struktury sortimentu nabídky – model Petra Druckera
5.9 Analýza tržních mezer – GAP analýza
5.10 Souřadnicové sítě
5.11 Metoda ABC (P-Q analýza či Pareto analýza)
5.12 Benchmarking
Shrnutí
 
6. Strategické marketingové cíle a marketingové strategie
6.1 Stanovení marketingových cílů
6.2 Příprava marketingové strategie
  6.2.1 Cílové trhy a cílový marketing
6.3 Formulování marketingových strategií
  6.3.1 Parciální strategie
  6.3.2 Integrované strategie
6.4 Vyhodnocování strategií
6.5 Formulování programu
Shrnutí
 
7. Udržitelný rozvoj a marketing
7.1 Udržitelný rozvoj – pilíře a cíle
  7.1.1 Udržitelný rozvoj – naplňování a měření
  7.1.2 UN Global Compact
  7.1.3 SDG Compass
7.2 Společenská odpovědnost firem
7.3 Sociální marketing
  7.3.1 Sociální reklama a její témata
  7.3.2 Dilemata sociálního marketingu
7.4 Zelený marketing
  7.4.1 Greenwashing
  7.4.2 Zelená image – udržitelné reklamní materiály
  7.4.3 Zelená firemní kultura
  7.4.4 Caused-related marketing
  7.4.5 Problémy zeleného marketingu
7.5 Cirkulární ekonomie
Shrnutí
 
8. Marketingový mix
8.1 Volba strategie marketingového mixu
8.2 Audit marketingového mixu
Shrnutí
 
9. Produktová politika a strategie
9.1 Produkt – různá vnímání produktu
9.1.1 Klasifikace produktů
9.2 Marketingová struktura produktu
  9.2.1 Technická a marketingová způsobilost produktů
9.3 Produktové strategie
  9.3.1 Strategie atributů/znaků produktu
  9.3.2 Životní cyklus produktu a strategie s ním související
9.4 Produktová politika
9.5 Produktová inovace
  9.5.1 Inovace podle životního cyklu produktu/výrobku
9.6 Proces tvorby nového produktu
  9.6.1 Strategický plán nového produktu
9.7 Produktový audit – formou odpovědí na otázky
Shrnutí
 
10. Distribuční politika a strategie
10.1 Distribuce a distribuční politika
  10.1.1 Tvorba a doručení hodnoty
  10.1.2 Distribuční politika
10.2 Distribuční cesty a jejich uspořádání
10.2.1 Funkce distribučních cest
  10.2.2 Typy distribučních cest
10.3 Tvorba distribučního systému a stanovení distribuční strategie
  10.3.1 Stanovení cílů distribuce
  10.3.2 Vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí
  10.3.3 Výběr distribuční strategie
  10.3.4 Strategie motivace v distribučních cestách
  10.3.5 Volba distribuční strategie podle stadia životního cyklu produktu
  10.3.6 Vytvoření distribuční taktiky
  10.3.7 Řízení distribuční cesty
10.4 Audit distribuce formou odpovědí na otázky
10.5 Místo prodeje
Shrnutí
 
11. Cenová politika a strategie
11.1 Strategická úloha ceny
  11.1.1 Význam ceny pro různé subjekty trhu a její role
11.2 Cenová politika
11.3 Faktory ovlivňující stanovení ceny produktů
  11.3.1 Externí faktory
  11.3.2 Interní faktory
11.4 Metody stanovení cen
  11.4.1 Nákladově orientovaná tvorba ceny
  11.4.2 Cena orientovaná na poptávku
  11.4.3 Cena stanovená v závislosti na konkurenci
  11.4.4 Cena podle vnímání hodnoty zákazníkem
  11.4.5 Tvorba cen v závislosti na chování spotřebitele aneb psychologická podstata tvorby cen
  11.4.6 Tvorba cen podle hodnoty
  11.4.7 Diferencovaná tvorba cen
  11.4.8 Adaptivní tvorba cen
  11.4.9 Tvorba cen sdílením přínosů a rizika
  11.4.10 Tvorba cen aukcí
  11.4.11 Tvorba cen obálkovou metodou
  11.4.12 Stanovení ceny v praxi
11.5 Postup při tvorbě cenové strategie
11.6 Cenové strategie
  11.6.1 Cenové strategie odvozené ze všeobecně platných cílů firem
  11.6.2 Cenové strategie v souvislosti se životním cyklem produktu
  11.6.3 Cenové strategie pro produktové řady
  11.6.4 Přehled některých dalších strategií stanovení cen
  11.6.5 Vypracování cenové strategie
  11.6.6 Formy propagační tvorby cen
  11.6.7 Diskriminační ceny
  11.6.8 Cenové redukce
11.7 Audit cenové politiky formou odpovědí na otázky
Shrnutí
 
12. Komunikační politika a strategie
12.1 Komunikace
12.2 Marketingová komunikace
  12.2.1 Marketingová komunikace a GDPR
12.3 Marketingový komunikační mix a strategie
  12.3.1 Reklama
  12.3.2 Podpora prodeje
  12.3.3 Vztahy s veřejností
  12.3.4 Osobní prodej
  12.3.5 Přímý marketing
  12.3.6 Ústně šířená pověst a pověst šířená sociálními sítěmi
12.4 Optimalizace marketingového komunikačního mixu
12.5 Audit marketingové komunikace formou odpovědí na otázky
  12.5.1 Nastavení metrik
  12.5.2 Efektivita marketingové komunikace
Shrnutí
 
13. Implementace marketingových strategií a organizace marketingu ve firmě
13.1 Implementace marketingových strategií
13.2 Organizace marketingu ve firmě
13.3 Organizační formy uspořádání marketingového oddělení
13.4 Vztah marketingu k ostatním oddělením (útvarům)
13.5 Strategie budování marketingové organizace ve firmě
Shrnutí
 
14. Kontrola a zpětná vazba
14.1 Kontrola a hodnocení marketingu
14.2 Marketingová kontrola
14.3 Hodnocení marketingu
14.4 Marketingový audit
 
Shrnutí
Summary
Seznam obrázků a tabulek
Literatura
Rejstřík

Recenze

Kniha je podrobným a uceleným průvodcem v problematice strategického marketingu. Ať už máte otázky týkající se podstaty podnikání, marketingové koncepce, rozvoje, plánování, analýzy, produktové, cenové, komunikační či distribuční politiky nebo zpětné vazby, zde najdete odpovědi. Publikace se věnuje odborným tématům, ale je psaná srozumitelně, a tak umožňuje dané téma nejen pochopit, ale následně i zapracovat získané poznatky do vašeho podnikání. Nechybí grafy ani tabulky, které názorně zobrazují popisované jevy. Na konci každé kapitoly se nachází seznam klíčových informací, pomocí nichž si v hlavě ukotvíte základy, na které pak můžete plynule navázat při dalším studiu strategického marketingu.
- Celá recenze na: www.lacultura.cz

O Autorovi

Jakubíková Dagmar
Specializuje se na problematiku strategického marketingu a marketingových aplikací. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala do roku 1990 v podnikové praxi. Poté působila na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde několik let zastávala funkci vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb. V roce 2000 se vrátila do praxe na pozici náměstka ředitele akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tři roky byla prorektorkou pro vědu a zahraniční vztahy na Vysoké škole hotelové v Praze. Je autorkou učebních textů a odborných článků z oblasti marketingu a marketingových aplikací, franchisingu, cestovního ruchu, podnikové kultury a etiky. Absolvovala zahraniční stáže a přednášela na univerzitách v Evropě, v Asii a v USA. Získala odbornou praxi v řízení změn v Kanadě.
Janeček Petr
Doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Vystudoval Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia v oboru Ekonomika a management ve specializaci Cestovní ruch. Dalším studiem na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni získal v roce 2017 titul Ph.D. V roce 2022 habilitoval na Fakultě mezinárodních studií Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. Již během doktorského studia se stal vyučujícím na Fakultě ekonomické ZČU i Ekonomické fakultě JČU. Dnes působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni. Na obou fakultách je garantem několika předmětů na bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. Současně zastává pozici vedoucího Institutu Turismu v České centrále cestovního ruchu CzechTourism.
   Věnuje se především tématům spojeným s marketingem a managementem v cestovním ruchu. Konkrétněji se zabývá destinačním marketingem a managementem, spoluprací v cestovním ruchu a poskytováním služeb v cestovním ruchu. Dalším jeho velkým tématem je branding v cestovním ruchu. Je autorem a spoluautorem několika článků v odborných časopisech a příspěvků na odborných vědeckých konferencích. Je také řešitelem či spoluřešitelem řady projektů zaměřených na výzkum nebo aplikaci poznatků do praxe.
   Během své praxe přednášel na několika zahraničních pracovištích. Je členem profesních asociací a sdružení (např. SVECR, DMAI, TTRA). Je vedoucím Centra cestovního ruchu na Fakultě ekonomické ZČU, kde spolu se svými kolegy realizují mnoho aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 467 
E-kniha 420 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 254 
E-kniha 229 
E-kniha 221 
E-kniha 379 
E-kniha 206 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.