0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetnictví pro manažery

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3683

Ukázky z E-knihy

Publikace usnadní manažerům a vlastníkům podniků proniknout do světa účetnictví a využít tak tohoto zdroje užitečných informací a výstupů pro řízení a rozhodování. Autor objasňuje základní principy, metody i praktické možnosti využití účetních dat a finanční analýzy jako nezbytného  nástroje při kontrole, při řízení i při prezentaci podniku v souladu se světovými ekonomickými trendy. Čtenáři ocení, že výklad je doplněn o řadu příkladů, názorných grafů a tabulek, které  usnadňují pochopení a zvládnutí teoretických zásad i jejich aplikaci v hospodářské praxi. Kniha je určena jak pro aktivní manažery, tak  i pro ty, kteří  se jimi teprve chtějí stát, je vhodným studijním materiálem pro studenty vysokých i středních škol s manažerským a ekonomickým zaměřením.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví pro manažery

Předmluva 1. Financování podniku 1.1 Finanční management 1.2 Faktory času a rizika 1.3 Věcné a finanční toky 1.4 Tři způsoby financování 1.5 Otázky k zamyšlení 1.6 Shrnutí kapitoly 2. Aktiva 2.1 Vymezení aktiv 2.2 Struktura aktiv 2.2.1 Stálá aktiva 2.2.2 Obězná aktiva 2.2.3 Ostatní aktiva 2.3 Význam struktury aktiv 2.4 Otázky k zamyšlení 2.5 Shrnutí kapitoly 3. Kapitál podniku 3.1 Vymezení kapitálu 3.2 Struktura kapitálu 3.2.1 Vlastní kapitál 3.2.2 Cizí kapitál 3.2.3 Ostatní pasiva 3.3 Význam kapitálové struktury 3.4 Otázky k zamyšlení 3.5 Shrnutí kapitoly 4. Náklady a výnosy podniku 4.1 Pojetí nákladů podniku 4.2 Klasifikace nákladů 4.3 Pojetí výnosů podniku 4.4 Klasifikace výnosů 4.5 Otázky k zamyšlení 4.6 Shrnutí kapitoly 5. Bilance aktiv a kapitálu podniku 5.1 Struktura rozvahy 5.2 Význam rozvahy 5.3 Otázky k zamyšlení 5.4 Srhnutí kapitoly 6. Zisk nebo ztráta z hospodářského podniku 6.1 Struktura výkazu zisku a ztráty 6.2 Význam výkazu zisku a ztráty 6.3 Otázky k zamyšlení 6.4 Shrnutí kapitoly 7. Výkaz cash flow 7.1 Vznik výkazu cash flow 7.2 Odvození CF z účetních výkazů 7.3 Struktura výkazu cash flow 7.4 Otázky k zamyšlení 7.5 Shnutí kapitoly 8. Účetní principy a metody zobrazování 8.1 Obecné účetní zásady 8.2 Metody zobrazování 8.3 Otázky k zamyšlení 8.4 Shrnutí kapitoly 9. Krátkodobý finanční majetek a závazky 9.1 Pokladna 9.2 Účty v bankách 9.3 Bankovní úvěry 9.4 Jiné krátkodobé finanční výpomoci 9.5 Krátkodobý finanční majetek 9.6 Řízení krátkodobých finančních aktiv a závazků 9.7 Otázky k zamyšlení 9.8 Shrnutí kapitoly 10. Zásoby 10.1 Postupy účtování 10.1.1 Účtování o nakupovaných zásobách 10.1.2 Účtování o zásobách vlastní výroby 10.1.3 Účtování o zboží 10.2 Řízení zásob 10.3 Otázky k zamyšlení 10.4 Shrnutí kapitoly 11. Dlouhodobý majetek 11.1 Klasifikace dlouhodobého majetku 11.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 11.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 11.1.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 11.2 Oceňování dlouhodobého majetku 11.3 Odpisování dlouhodobého majetku 11.3.1 Účetní odpisy 11.3.2 Daňové odpisy 11.4 Pořizování dlouhodobého majetku 11.5 Vyřazování dloudobého majetku 11.6 Řízení dlouhodobého majetku 11.6.1 Cash flow jako kritérium rozhodování 11.6.2 Metody hodnocení investičních příležitostí 11.7 Otázky shrnutí 11.8 Shnrnutí kapitoly 12. Pohledávky a závazky 12.1 Pohledávky a závazky z obchodního styku 12.2 Vztahy k zaměstnancům a institucím 12.3 Řízení pohledávek a krátkodobých závazků 12.4 Otázky k zamyšlení 12.5 Shrnutí kapitoly 13. Vlastní kapitál 13.1 Základní kapitál 13.2 Kapitálové fondy 13.3 Fondy tvořené ze zisku 13.4 Výsledek hospodaření podniku 13.5 Účtování o vlastním kapitálu individuálního podnikatele 13.6 Řízení vlastního kapitálu 13.7 Otázky k zamyšlení 13.8 Shrnutí kapitoly 14. Dlouhodobý cizí kapitál 14.1 Rezervy 14.2 Dlouhodobé bankovní úvěry 14.3 Dlouhodobé závazky 14.4 Odložený daňový závazek a pohledávka 14.5 Řízení kapitálové struktury 14.6 Otázky k zamyšlení 14.7 Shrnutí kapitoly 15. Účetní a daňové výkazy 15.1 Účetní uzavěrka 15.1.1 Prověrka úplnosti a správnosti účetnictví 15.1.2 Inventarizace majetku a závazků 15.1.3 Uzavírání účetních knih 15.2 Výpočet a zúčtování daně z příjmů 15.2.1 Stanovení základu daně z příjmů (splatné) 15.2.2 Výpočet daně z příjmů (splatné) 15.2.3 Daň z příjmů odložená 15.2.4 Zúčtování daně z příjmů 15.3 Účetní závěrka 15.3.1 Rozvaha 15.3.2 Výkaz zisku a ztráty 15.3.3 Příloha 15.3.4 Peněžní tok (cash flow) 15.3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 15.3.6 Výroční zpráva 15.4 Otázky k zamyšlení 15.5 Shrnutí kapitoly 16. Analýza účetních dat 16.1 Analýza absolutních ukazatelů 16.1.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 16.1.2 Procentí analýza komponent (vertikální analýza) 16.2 Analýza rozdílových ukazatelů 16.2.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital) 16.2.2 Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond) 16.2.3 Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond 16.3 Analýza poměrových ukazatelů 16.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios) 16.3.2 Ukazatele aktivity (řízení aktiv, asset management) 16.3.3 Ukazatele zadluženosti (finanční závislosti, struktury zdrojů, debt management) 16.3.4 Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 16.3.5 Ukazatele tržní hodnoty (market value ratios) 16.3.6 Provozní (výrobní) ukazatele 16.3.7 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 16.4 Analýza soustav ukazatelů 16.4.1 Pyramidové rozklady 16.4.2 Příklady účelových výběrů ukazatelů 16.5 Otázky k zamyšlení 16.6 Shrnutí kapitoly Seznam literatury Přílohy Struktura rozvahy (bilance) Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění Vzor přílohy k účetní závěrce podniku Výkaz peněžních toků (cash flow) Přehled o změnách vlastního kapitálu

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Účetnictví pro manažery byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 254 
E-kniha 203  -20 %
Tištěná 229 
E-kniha 183  -20 %

Účetnictví pro manažery

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3683
Publikace usnadní manažerům a vlastníkům podniků proniknout do světa účetnictví a využít tak tohoto zdroje užitečných informací a výstupů pro řízení a rozhodování. Autor objasňuje základní principy, metody i praktické možnosti využití účetních dat a finanční analýzy jako nezbytného  nástroje při kontrole, při řízení i při prezentaci podniku v souladu se světovými ekonomickými trendy. Čtenáři ocení, že výklad je doplněn o řadu příkladů, názorných grafů a tabulek, které  usnadňují pochopení a zvládnutí teoretických zásad i jejich aplikaci v hospodářské praxi. Kniha je určena jak pro aktivní manažery, tak  i pro ty, kteří  se jimi teprve chtějí stát, je vhodným studijním materiálem pro studenty vysokých i středních škol s manažerským a ekonomickým zaměřením.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví pro manažery

Předmluva 1. Financování podniku 1.1 Finanční management 1.2 Faktory času a rizika 1.3 Věcné a finanční toky 1.4 Tři způsoby financování 1.5 Otázky k zamyšlení 1.6 Shrnutí kapitoly 2. Aktiva 2.1 Vymezení aktiv 2.2 Struktura aktiv 2.2.1 Stálá aktiva 2.2.2 Obězná aktiva 2.2.3 Ostatní aktiva 2.3 Význam struktury aktiv 2.4 Otázky k zamyšlení 2.5 Shrnutí kapitoly 3. Kapitál podniku 3.1 Vymezení kapitálu 3.2 Struktura kapitálu 3.2.1 Vlastní kapitál 3.2.2 Cizí kapitál 3.2.3 Ostatní pasiva 3.3 Význam kapitálové struktury 3.4 Otázky k zamyšlení 3.5 Shrnutí kapitoly 4. Náklady a výnosy podniku 4.1 Pojetí nákladů podniku 4.2 Klasifikace nákladů 4.3 Pojetí výnosů podniku 4.4 Klasifikace výnosů 4.5 Otázky k zamyšlení 4.6 Shrnutí kapitoly 5. Bilance aktiv a kapitálu podniku 5.1 Struktura rozvahy 5.2 Význam rozvahy 5.3 Otázky k zamyšlení 5.4 Srhnutí kapitoly 6. Zisk nebo ztráta z hospodářského podniku 6.1 Struktura výkazu zisku a ztráty 6.2 Význam výkazu zisku a ztráty 6.3 Otázky k zamyšlení 6.4 Shrnutí kapitoly 7. Výkaz cash flow 7.1 Vznik výkazu cash flow 7.2 Odvození CF z účetních výkazů 7.3 Struktura výkazu cash flow 7.4 Otázky k zamyšlení 7.5 Shnutí kapitoly 8. Účetní principy a metody zobrazování 8.1 Obecné účetní zásady 8.2 Metody zobrazování 8.3 Otázky k zamyšlení 8.4 Shrnutí kapitoly 9. Krátkodobý finanční majetek a závazky 9.1 Pokladna 9.2 Účty v bankách 9.3 Bankovní úvěry 9.4 Jiné krátkodobé finanční výpomoci 9.5 Krátkodobý finanční majetek 9.6 Řízení krátkodobých finančních aktiv a závazků 9.7 Otázky k zamyšlení 9.8 Shrnutí kapitoly 10. Zásoby 10.1 Postupy účtování 10.1.1 Účtování o nakupovaných zásobách 10.1.2 Účtování o zásobách vlastní výroby 10.1.3 Účtování o zboží 10.2 Řízení zásob 10.3 Otázky k zamyšlení 10.4 Shrnutí kapitoly 11. Dlouhodobý majetek 11.1 Klasifikace dlouhodobého majetku 11.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 11.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 11.1.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 11.2 Oceňování dlouhodobého majetku 11.3 Odpisování dlouhodobého majetku 11.3.1 Účetní odpisy 11.3.2 Daňové odpisy 11.4 Pořizování dlouhodobého majetku 11.5 Vyřazování dloudobého majetku 11.6 Řízení dlouhodobého majetku 11.6.1 Cash flow jako kritérium rozhodování 11.6.2 Metody hodnocení investičních příležitostí 11.7 Otázky shrnutí 11.8 Shnrnutí kapitoly 12. Pohledávky a závazky 12.1 Pohledávky a závazky z obchodního styku 12.2 Vztahy k zaměstnancům a institucím 12.3 Řízení pohledávek a krátkodobých závazků 12.4 Otázky k zamyšlení 12.5 Shrnutí kapitoly 13. Vlastní kapitál 13.1 Základní kapitál 13.2 Kapitálové fondy 13.3 Fondy tvořené ze zisku 13.4 Výsledek hospodaření podniku 13.5 Účtování o vlastním kapitálu individuálního podnikatele 13.6 Řízení vlastního kapitálu 13.7 Otázky k zamyšlení 13.8 Shrnutí kapitoly 14. Dlouhodobý cizí kapitál 14.1 Rezervy 14.2 Dlouhodobé bankovní úvěry 14.3 Dlouhodobé závazky 14.4 Odložený daňový závazek a pohledávka 14.5 Řízení kapitálové struktury 14.6 Otázky k zamyšlení 14.7 Shrnutí kapitoly 15. Účetní a daňové výkazy 15.1 Účetní uzavěrka 15.1.1 Prověrka úplnosti a správnosti účetnictví 15.1.2 Inventarizace majetku a závazků 15.1.3 Uzavírání účetních knih 15.2 Výpočet a zúčtování daně z příjmů 15.2.1 Stanovení základu daně z příjmů (splatné) 15.2.2 Výpočet daně z příjmů (splatné) 15.2.3 Daň z příjmů odložená 15.2.4 Zúčtování daně z příjmů 15.3 Účetní závěrka 15.3.1 Rozvaha 15.3.2 Výkaz zisku a ztráty 15.3.3 Příloha 15.3.4 Peněžní tok (cash flow) 15.3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 15.3.6 Výroční zpráva 15.4 Otázky k zamyšlení 15.5 Shrnutí kapitoly 16. Analýza účetních dat 16.1 Analýza absolutních ukazatelů 16.1.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 16.1.2 Procentí analýza komponent (vertikální analýza) 16.2 Analýza rozdílových ukazatelů 16.2.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital) 16.2.2 Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond) 16.2.3 Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond 16.3 Analýza poměrových ukazatelů 16.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios) 16.3.2 Ukazatele aktivity (řízení aktiv, asset management) 16.3.3 Ukazatele zadluženosti (finanční závislosti, struktury zdrojů, debt management) 16.3.4 Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 16.3.5 Ukazatele tržní hodnoty (market value ratios) 16.3.6 Provozní (výrobní) ukazatele 16.3.7 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 16.4 Analýza soustav ukazatelů 16.4.1 Pyramidové rozklady 16.4.2 Příklady účelových výběrů ukazatelů 16.5 Otázky k zamyšlení 16.6 Shrnutí kapitoly Seznam literatury Přílohy Struktura rozvahy (bilance) Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění Vzor přílohy k účetní závěrce podniku Výkaz peněžních toků (cash flow) Přehled o změnách vlastního kapitálu

O Autorovi

Sedláček Jaroslav
Je docentem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se financováním podniků (finančním řízením, finanční analýzou a účetnictvím). V minulosti řešil vědecké i pedagogické projekty financované ze zdrojů Evropské unie, Grantové agentury ČR i Fondu rozvoje VŠ, věnované komparaci vývoje finančních trhů, multifaktorové analýze, měření výkonnosti podniků a tvorbě nových předmětů. Výsledky prováděného výzkumu publikuje ve vědeckých monografiích i odborných knihách, článcích ve vědeckých i odborných časopisech a prezentuje na mezinárodních konferencích. Je auditorem a soudním znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví management a účetnictví.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 238  -20 %
Tištěná 297 
E-kniha 238  -20 %
E-kniha 202  -20 %
E-kniha 202  -20 %
E-kniha 202  -20 %
E-kniha 202  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.