0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6188

Ukázky z E-knihy

Od 1. ledna 2010 dochází v oblasti veřejných financí k rozsáhlé reformě a zavedení účetnictví státu. V souladu s novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. (ruší vyhlášku č. 505/2002 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vám autor chce pomoci s aplikací nových pravidel ve vaší každodenní práci. Na mnoha praktických příkladech vysvětluje novou rozpočtovou skladbu, specifika daně z příjmů i zákona o DPH, bilanci i finanční analýzu. Komplexní publikace bude sloužit nejen účetním ve veřejném sektoru, programátorům účetních systémů, ale i studentům vysokých škol a vedoucím pracovníkům ve veřejném sektoru.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010

Předmluva
1. Účetnictví, účtování a inventarizace
1.1 Účetnictví
1.2 Účtování
1.3 Inventarizace
2. Předpoklady a zásady účetnictví
2.1 Základní předpoklady
2.2 Základní zásady
3. Oceňování
3.1 Kvantifikace ekonomického prospěchu
3.2 Měření ekonomického prospěchu
3.3 Oceňovací báze
4. Účetní veličiny
4.1 Aktiva
4.2 Závazky
4.3 Vlastní kapitál
4.4 Náklady
4.5 Výnosy
5. Bilanční princip
5.1 Rozvaha a výsledovka
5.2 Výkaz peněžních toků
5.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu
5.4 Účty a účtování
5.5 Účtová osnova
5.6 Akruální koncept a časové rozlišení
6. Účetní toky
6.1 Finanční účty
6.1.1 Pokladna
6.1.2 Účetní operace ve vztahu k bance
6.2 Zúčtovací vztahy
6.2.1 Pohledávky a závazky z obchodních závazkových vztahů
6.2.2 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů
6.2.3 Pohledávky a závazky vůči veřejným rozpočtům
6.2.4 Ostatní pohledávky a závazky
6.3 Náklady a výnosy
6.3.1 Náklady
6.3.2 Výnosy
6.4 Zásoby
6.4.1 Oceňování zásob
6.4.2 Nakupované zásoby
6.4.3 Zásoby vlastní výroby
6.5 Dlouhodobý majetek
6.5.1 Oceňování dlouhodobého majetku
6.5.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
7. Účetní převody
7.1 Odpisy a oprávky
7.1.1 Časové metody odpisů
7.1.2 Výnosová metoda odpisů
7.1.3 Výkonová metoda odpisů
7.2 Rezervy, opravné položky a oceňovací rozdíly
7.2.1 Rezervy
7.2.2 Opravné položky
7.2.3 Oceňovací rozdíly
7.3 Fondy
8. Peněžní toky
8.1 Vztah účetnictví a rozpočtové skladby veřejného sektoru
8.2 Rozpočtová skladba
8.2.1 Druhové třídění rozpočtové skladby
8.2.2 Odvětvové třídění rozpočtové skladby
8.2.3 Konsolidační třídění (záznamové jednotky)
8.3 Konsolidace dat
8.4 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
8.5 Závěrečný účet obce
8.6 Rozpočtový výhled
8.6.1 Rozpočtový výhled
8.6.2 Návrh rozpočtového výhledu
8.7 Manažerské účetnictví
9. Statistika
9.1 Statistický přehled
9.1.1 Číselníky statistického přehledu
9.1.2 Členění syntetických účtů
9.1.3 Pomocný statistický přehled
9.2 Nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků
9.3 Analytické účty
10. Daně
10.1 Daň z příjmu příspěvkových organizací
10.1.1 Příjmy
10.1.2 Výsledek hospodaření
10.1.3 Základ daně
10.1.4 Odpočty od základu daně
10.1.5 Slevy na dani
10.1.6 Praktické řešení problematiky daně z příjmů
10.2 Daň z příjmu územních samosprávných celků
10.3 Daň z přidané hodnoty
10.3.1 Předmět daně
10.3.2 Vymezení osoby povinné
10.3.3 Vymezení veřejnoprávního subjektu
10.3.4 Vymezení činností, při jejichž výkonu se veřejnoprávní subjekt považuje za osobu povinnou k dani
10.3.5 Činnosti, které jsou pro účely zákona veřejnou správou
10.3.6 Činnosti uvedené v příloze č. 3 (jsou-li prováděny v nezanedbatelné míře)
10.3.7 Možnost výrazného narušení hospodářské soutěže
10.3.8 Možnost vynětí osvobozených činností z předmětu daně u veřejnoprávních subjektů
10.3.9 Postup při stanovení předmětu daně
10.3.10 Sledování obratu pro povinnou registraci
10.3.11 Výpočet obratu
10.3.12 Registrace
10.3.13 Nárok na odpočet
10.3.14 Řešení odpočtu daně
10.3.15 Krácená plnění
10.3.16 Úprava odpočtu daně
10.3.17 Změna režimu
10.4 DPH a účetnictví
10.4.1 Základní principy účtování o DPH
10.4.2 Příklady účtování o DPH
10.5 Odpočet daně DPH
10.5.1 Úvod
10.5.2 Plnění a osvobozená plnění
10.5.3 Nárok na odpočet daně
10.5.4 Rozbor přijatých uskutečněných plnění
10.5.5 Nárok na odpočet daně u zboží a služeb
10.5.6 Vypořádání
10.5.7 Nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku
10.5.8 Úprava odpočtu daně v důsledku změn v užívání (§ 78 ZDPH)
11. Účtování
11.1 Účetní doklady
11.1.1 Účetní doklady a účetní případy
11.1.2 Opravy v účetních dokladech
11.1.3 Náležitosti účetního dokladu
11.1.4 Oběh účetních dokladů
11.1.5 Přezkušování účetních dokladů
11.1.6 Archivace účetních dokladů
11.2 Účtování na bázi nákladů a výnosů
11.2.1 Účetnictví na bázi nákladů a výnosů
11.2.2 Účtování na bázi nákladů a výnosů
11.2.3 Zúčtování příjmů a výdajů
11.3 Účtování na bázi příjmů a výdajů
11.3.1 Účetnictví na bázi příjmů a výdajů
11.3.2 Účtování na bázi příjmů a výdajů
11.4 Účtování na bázi reálných cen
11.4.1 Účetnictví na bázi reálných cen
11.4.2 Účtování na bázi reálných cen
11.5 Účtování na podrozvahových účtech
11.5.1 Rozvahové účty
11.5.2 Podrozvahové účty
12. Bilance a zisk
12.1 Dynamická bilance
12.2 Statická bilance
12.3 Účetní zisk
12.4 Ekonomický zisk
13. Zachování majetku a kapitálu
13.1 Nominální zachování kapitálu
13.2 Reálné zachování majetku
13.3 Udržení substance
14. Hodnota účetní jednotky
14.1 Hodnota z užívání
14.2 Kritérium výkonnosti
14.3 Ekonomická přidaná hodnota
14.4 Hodnocení výkonnosti
15. Finanční analýza účetní jednotky
15.1 Metody finanční analýzy
15.2 Analýza soustav ukazatelů
15.3 Monitoring územních samosprávných celků
15.4 Analýza výkonnosti účetní jednotky
15.5 Dodatek – algoritmy rozkladu ukazatelů
Literatura

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6188
Od 1. ledna 2010 dochází v oblasti veřejných financí k rozsáhlé reformě a zavedení účetnictví státu. V souladu s novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. (ruší vyhlášku č. 505/2002 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vám autor chce pomoci s aplikací nových pravidel ve vaší každodenní práci. Na mnoha praktických příkladech vysvětluje novou rozpočtovou skladbu, specifika daně z příjmů i zákona o DPH, bilanci i finanční analýzu. Komplexní publikace bude sloužit nejen účetním ve veřejném sektoru, programátorům účetních systémů, ale i studentům vysokých škol a vedoucím pracovníkům ve veřejném sektoru.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010

Předmluva
1. Účetnictví, účtování a inventarizace
1.1 Účetnictví
1.2 Účtování
1.3 Inventarizace
2. Předpoklady a zásady účetnictví
2.1 Základní předpoklady
2.2 Základní zásady
3. Oceňování
3.1 Kvantifikace ekonomického prospěchu
3.2 Měření ekonomického prospěchu
3.3 Oceňovací báze
4. Účetní veličiny
4.1 Aktiva
4.2 Závazky
4.3 Vlastní kapitál
4.4 Náklady
4.5 Výnosy
5. Bilanční princip
5.1 Rozvaha a výsledovka
5.2 Výkaz peněžních toků
5.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu
5.4 Účty a účtování
5.5 Účtová osnova
5.6 Akruální koncept a časové rozlišení
6. Účetní toky
6.1 Finanční účty
6.1.1 Pokladna
6.1.2 Účetní operace ve vztahu k bance
6.2 Zúčtovací vztahy
6.2.1 Pohledávky a závazky z obchodních závazkových vztahů
6.2.2 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů
6.2.3 Pohledávky a závazky vůči veřejným rozpočtům
6.2.4 Ostatní pohledávky a závazky
6.3 Náklady a výnosy
6.3.1 Náklady
6.3.2 Výnosy
6.4 Zásoby
6.4.1 Oceňování zásob
6.4.2 Nakupované zásoby
6.4.3 Zásoby vlastní výroby
6.5 Dlouhodobý majetek
6.5.1 Oceňování dlouhodobého majetku
6.5.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
7. Účetní převody
7.1 Odpisy a oprávky
7.1.1 Časové metody odpisů
7.1.2 Výnosová metoda odpisů
7.1.3 Výkonová metoda odpisů
7.2 Rezervy, opravné položky a oceňovací rozdíly
7.2.1 Rezervy
7.2.2 Opravné položky
7.2.3 Oceňovací rozdíly
7.3 Fondy
8. Peněžní toky
8.1 Vztah účetnictví a rozpočtové skladby veřejného sektoru
8.2 Rozpočtová skladba
8.2.1 Druhové třídění rozpočtové skladby
8.2.2 Odvětvové třídění rozpočtové skladby
8.2.3 Konsolidační třídění (záznamové jednotky)
8.3 Konsolidace dat
8.4 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
8.5 Závěrečný účet obce
8.6 Rozpočtový výhled
8.6.1 Rozpočtový výhled
8.6.2 Návrh rozpočtového výhledu
8.7 Manažerské účetnictví
9. Statistika
9.1 Statistický přehled
9.1.1 Číselníky statistického přehledu
9.1.2 Členění syntetických účtů
9.1.3 Pomocný statistický přehled
9.2 Nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků
9.3 Analytické účty
10. Daně
10.1 Daň z příjmu příspěvkových organizací
10.1.1 Příjmy
10.1.2 Výsledek hospodaření
10.1.3 Základ daně
10.1.4 Odpočty od základu daně
10.1.5 Slevy na dani
10.1.6 Praktické řešení problematiky daně z příjmů
10.2 Daň z příjmu územních samosprávných celků
10.3 Daň z přidané hodnoty
10.3.1 Předmět daně
10.3.2 Vymezení osoby povinné
10.3.3 Vymezení veřejnoprávního subjektu
10.3.4 Vymezení činností, při jejichž výkonu se veřejnoprávní subjekt považuje za osobu povinnou k dani
10.3.5 Činnosti, které jsou pro účely zákona veřejnou správou
10.3.6 Činnosti uvedené v příloze č. 3 (jsou-li prováděny v nezanedbatelné míře)
10.3.7 Možnost výrazného narušení hospodářské soutěže
10.3.8 Možnost vynětí osvobozených činností z předmětu daně u veřejnoprávních subjektů
10.3.9 Postup při stanovení předmětu daně
10.3.10 Sledování obratu pro povinnou registraci
10.3.11 Výpočet obratu
10.3.12 Registrace
10.3.13 Nárok na odpočet
10.3.14 Řešení odpočtu daně
10.3.15 Krácená plnění
10.3.16 Úprava odpočtu daně
10.3.17 Změna režimu
10.4 DPH a účetnictví
10.4.1 Základní principy účtování o DPH
10.4.2 Příklady účtování o DPH
10.5 Odpočet daně DPH
10.5.1 Úvod
10.5.2 Plnění a osvobozená plnění
10.5.3 Nárok na odpočet daně
10.5.4 Rozbor přijatých uskutečněných plnění
10.5.5 Nárok na odpočet daně u zboží a služeb
10.5.6 Vypořádání
10.5.7 Nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku
10.5.8 Úprava odpočtu daně v důsledku změn v užívání (§ 78 ZDPH)
11. Účtování
11.1 Účetní doklady
11.1.1 Účetní doklady a účetní případy
11.1.2 Opravy v účetních dokladech
11.1.3 Náležitosti účetního dokladu
11.1.4 Oběh účetních dokladů
11.1.5 Přezkušování účetních dokladů
11.1.6 Archivace účetních dokladů
11.2 Účtování na bázi nákladů a výnosů
11.2.1 Účetnictví na bázi nákladů a výnosů
11.2.2 Účtování na bázi nákladů a výnosů
11.2.3 Zúčtování příjmů a výdajů
11.3 Účtování na bázi příjmů a výdajů
11.3.1 Účetnictví na bázi příjmů a výdajů
11.3.2 Účtování na bázi příjmů a výdajů
11.4 Účtování na bázi reálných cen
11.4.1 Účetnictví na bázi reálných cen
11.4.2 Účtování na bázi reálných cen
11.5 Účtování na podrozvahových účtech
11.5.1 Rozvahové účty
11.5.2 Podrozvahové účty
12. Bilance a zisk
12.1 Dynamická bilance
12.2 Statická bilance
12.3 Účetní zisk
12.4 Ekonomický zisk
13. Zachování majetku a kapitálu
13.1 Nominální zachování kapitálu
13.2 Reálné zachování majetku
13.3 Udržení substance
14. Hodnota účetní jednotky
14.1 Hodnota z užívání
14.2 Kritérium výkonnosti
14.3 Ekonomická přidaná hodnota
14.4 Hodnocení výkonnosti
15. Finanční analýza účetní jednotky
15.1 Metody finanční analýzy
15.2 Analýza soustav ukazatelů
15.3 Monitoring územních samosprávných celků
15.4 Analýza výkonnosti účetní jednotky
15.5 Dodatek – algoritmy rozkladu ukazatelů
Literatura

O Autorovi

Máče Miroslav
Je účetním poradcem programátorské firmy Gordic Jihlava. Garantuje a učí účetní předměty na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Doktorát z ekono mie získal v roce 1989 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Titul kandidát technických věd obhájil v roce 1985 v oboru technická kybernetika na Českém vysokém učení technickém v Praze. Do roku 1998, kd y se stal poslancem Parlamentu České republiky, byl programátorem a učitelem informatiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po skončení mandátu v roce 2002 se zaměřuje na profesi účetního .

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.