0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mezinárodní obchodní operace

6., aktualizované a doplněné vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
355
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.11.2017 11:58
i: 21279 n: 24748740r: 7962
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
302
Ihned ke stažení
i: 21280 n: 24794419r: 7962
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání – od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní zabezpečování a obvyklé podmínky. Těžiště publikace tvoří části zabývající se mezinárodním obchodem hmotným zbožím a aktivitami s ním souvisejícími, zejména celním řízením, financováním mezinárodního obchodu, jeho logistickým zajišťováním, pojištěním apod. Předmětem výkladu jsou i zvláštnosti transakcí v obchodu investičními celky, dodávky v rámci veřejných soutěží i některé netradiční operace včetně kompenzací a offsetů. Pozornost je věnována také využívání informačních a telekomunikačních technologií v mezinárodním podnikání.

Z obsahu knihy Mezinárodní obchodní operace

O autorech 9
Úvod 11
1. Formy podnikání na mezinárodních trzích 13
1.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání 13
1.2 Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy 14
1.3 Vývoz a dovoz zboží a služeb 15
1.3.1 Prostřednické vztahy 15
1.3.2 Smlouvy o výhradní distribuci 15
1.3.3 Obchodní zastoupení 17
1.3.4 Komisionářská smlouva 20
1.3.5 Exportní aliance - sdružení vývozců 20
1.3.6 Přímý vývoz 21
1.4 Formy přítomnosti podniku na zahraničních trzích nenáročné na kapitálové investice 21
1.4.1 Licence 21
1.4.2 Franchising 27
1.4.3 Smlouva o řízení 29
1.4.4 Zušlechťovací operace 29
1.4.5 Mezinárodní výrobní kooperace 30
1.5 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 30
2. Uskutečňování mezinárodních obchodních operací 33
2.1 Východiska pro mezinárodní obchodní operace 33
2.2 Průběh obchodních operací 35
2.2.1 Uzavírání mezinárodních kupních smluv 36
2.2.2 Obsah kupních smluv 41
2.2.3 Plnění kupních smluv 46
2.3 Dokumenty v mezinárodním obchodě 49
2.4 Zvláštnosti smluvního zajišťování vybraných obchodních operací 54
2.4.1 Obchody na aukcích 54
2.4.2 Obchody na komoditních burzách 55
2.4.3 Zvláštnosti uzavírání smluv v obchodě investičními celky 57
2.4.4 Realizace veřejných zakázek 59
3. Dodací podmínka (parita) 61
3.1 INCOTERMS - pravidla ICC pro použití dodacích doložek 61
3.2 INCOTERMS(r) 2010 62
3.2.1 Obsah jednotlivých doložek INCOTERMS(r) 2010 64
3.2.2 Faktory ovlivňující výběr doložky 68
4. Platební podmínky 71
4.1 Funkce a obsah platebních podmínek 73
4.2 Směnka a šek v mezinárodním obchodě 76
4.2.1 Směnky 76
4.2.2 Šeky 81
4.3 Hlavní druhy platebních podmínek 82
4.3.1 Platba předem 83
4.3.2 Dodávky na otevřený účet 84
4.3.3 Dokumentární akreditiv 84
4.3.4 Dokumentární inkaso 90
4.3.5 Bank Payment Obligation 92
4.3.6 Dodavatelský úvěr 93
4.4 Některé nástroje zajištění úvěrových rizik 94
4.4.1 Bankovní záruka 94
4.4.2 Výhrada vlastnictví 98
4.4.3 Další možnosti zajištění úvěrových rizik 98
5. Cenová politika a cenová kalkulace 101
5.1 Východiska pro tvorbu cen na zahraničních trzích 101
5.2 Cena v mezinárodních kupních smlouvách 104
5.3 Kalkulace v mezinárodním obchodě 106
6. Financování mezinárodního obchodu 109
6.1 Subjekty podílející se na financování mezinárodního obchodu 110
6.2 Druhy úvěrů v mezinárodním obchodě 112
6.2.1 Dodavatelský úvěr 112
6.2.2 Úvěr poskytnutý odběratelem 112
6.2.3 Zprostředkovatelský úvěr 113
6.2.4 Bankovní úvěr 113
6.2.5 Vládní úvěry 114
6.2.6 Úvěry mezinárodních organizací 114
6.3 Tradiční metody a nástroje financování 115
6.3.1 Metody krátkodobého financování 116
6.3.2 Metody střednědobého a dlouhodobého financování 118
6.4 Alternativní metody financování 122
6.4.1 Faktoring 122
6.4.2 Forfaiting 125
6.4.3 Leasing 127
6.5 Řízení pohledávek v mezinárodním podnikání 130
6.5.1 Význam řízení pohledávek 130
6.5.2 Průběh procesu řízení pohledávek 132
7. Vnitrounijní plnění 139
7.1 Vnitrounijní dodání a pořízení zboží 139
7.1.1 Dodání zboží do jiného členského státu EU 140
7.1.2 Pořízení zboží z jiného členského státu EU 141
7.1.3 Některé výjimky ze základních pravidel pro dodání či pořízení zboží 141
7.2 Poskytování služeb mezi členskými zeměmi EU 142
7.3 Karuselové obchodní operace 143
7.4 Výkaznictví vnitrounijního obchodu - Intrastat 145
7.5 Technická harmonizace v zemích EU 145
8. Celní řízení v EU 149
8.1 Dovoz a vývoz zboží 149
8.2 Celní řízení 152
8.3 Celní sazebník TARIC (Tarif intégré communautaire) 154
8.4 Původ zboží 155
8.5 Celní hodnota 157
8.6 Celní režimy 158
8.7 Celní dluh 159
9. Logistika v mezinárodním obchodě 161
9.1 Význam logistiky v mezinárodním obchodě 161
9.2 Smluvní zajištění přepravních operací 162
9.3 Železniční přeprava 164
9.4 Silniční přeprava 165
9.5 Letecká přeprava 167
9.6 Námořní a říční přeprava 168
9.7 Kombinovaná přeprava 172
9.8 Poštovní a kurýrní přeprava 175
9.9 Skladovací služby 176
9.10 Kontrolní služby 177
10. Rizika v mezinárodním obchodě 179
10.1 Riziko v podnikání 180
10.2 Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích 182
10.2.1 Rizika tržní 183
10.2.2 Rizika komerční 185
10.2.3 Rizika přepravní 187
10.2.4 Rizika teritoriální 187
10.2.5 Rizika měnová 188
10.2.6 Riziko odpovědnosti za výrobek 192
10.3 Respektování rizikovosti v řízení podniků 193
11. Pojištění rizik v mezinárodním obchodě 197
11.1 Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik 197
11.2 Pojištění přepravních rizik 199
11.2.1 Smluvní zajištění přepravních rizik 200
11.2.2 Rozsah pojistného krytí 203
11.2.3 Společná havárie 204
11.3 Pojištění úvěrových rizik 205
11.3.1 Komerční úvěrové pojištění 206
11.3.2 Úvěrové pojištění se státní podporou 207
11.4 Pojištění odpovědnosti za škodu 208
11.5 Pojištění veletrhů a výstav 209
12. Vázané obchodní operace 211
12.1 Kompenzace 212
12.2 Protinákupy 214
12.3 Buyback, production sharing, kooperace na kompenzačním základě 215
12.4 Off sety 216
12.4.1 Druhy off setů 217
12.4.2 Off sety v ČR 218
12.5 Reexporty 219
13. Elektronické obchodování a podnikání 221
13.1 Elektronické podnikání a obchodování 221
13.1.1 Definice elektronického podnikání a obchodování 221
13.1.2 Druhy elektronického obchodování podle subjektů 222
13.1.3 Etapy e-komerce 224
13.1.4 Obchodní modely e-komerce 225
13.2 Internetový a mobil marketing 227
13.3 Elektronické zásobování a elektronická tržiště 229
13.3.1 B2B elektronická tržiště 229
13.3.2 Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy 230
13.3.3 Obchodní modely elektronických tržišť 230
13.4 EDI a související nástroje 231
13.4.1 Základní pojmy 231
13.4.2 UN/EDIFACT 233
13.4.3 ISDOC 234
13.4.4 Elektronické celní řízení 235
13.4.5 Elektronické výkaznictví Intrastat 239
13.4.6 Elektronizace procesů v logistice 240
Seznam zkratek 244
Seznam literatury 248
Summary 253
Rejstřík 254

Tištěná kniha

Datum vydání: 30. 09. 2014
Katalogové číslo: 3592
ISBN: 978-80-247-4874-0
Formát / stran: 167×240, 256 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.8MB | 3.1MB | -
Druh ochrany: Sociální ochrana
Mezinárodní obchodní operace
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 30. 09. 2014
Katalogové číslo: 3592
ISBN: 978-80-247-4874-0
Formát / stran: 167×240, 256 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.8MB | 3.1MB | -
Druh ochrany: Sociální ochrana

Mezinárodní obchodní operace

6., aktualizované a doplněné vydání
Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání – od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní zabezpečování a obvyklé podmínky. Těžiště publikace tvoří části zabývající se mezinárodním obchodem hmotným zbožím a aktivitami s ním souvisejícími, zejména celním řízením, financováním mezinárodního obchodu, jeho logistickým zajišťováním, pojištěním apod. Předmětem výkladu jsou i zvláštnosti transakcí v obchodu investičními celky, dodávky v rámci veřejných soutěží i některé netradiční operace včetně kompenzací a offsetů. Pozornost je věnována také využívání informačních a telekomunikačních technologií v mezinárodním podnikání.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
355
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.11.2017 11:58
i: 21279 n: 24748740r: 7962
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
302
Ihned ke stažení
i: 21280 n: 24794419r: 7962

Z obsahu knihy Mezinárodní obchodní operace

O autorech 9
Úvod 11
1. Formy podnikání na mezinárodních trzích 13
1.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání 13
1.2 Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy 14
1.3 Vývoz a dovoz zboží a služeb 15
1.3.1 Prostřednické vztahy 15
1.3.2 Smlouvy o výhradní distribuci 15
1.3.3 Obchodní zastoupení 17
1.3.4 Komisionářská smlouva 20
1.3.5 Exportní aliance - sdružení vývozců 20
1.3.6 Přímý vývoz 21
1.4 Formy přítomnosti podniku na zahraničních trzích nenáročné na kapitálové investice 21
1.4.1 Licence 21
1.4.2 Franchising 27
1.4.3 Smlouva o řízení 29
1.4.4 Zušlechťovací operace 29
1.4.5 Mezinárodní výrobní kooperace 30
1.5 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 30
2. Uskutečňování mezinárodních obchodních operací 33
2.1 Východiska pro mezinárodní obchodní operace 33
2.2 Průběh obchodních operací 35
2.2.1 Uzavírání mezinárodních kupních smluv 36
2.2.2 Obsah kupních smluv 41
2.2.3 Plnění kupních smluv 46
2.3 Dokumenty v mezinárodním obchodě 49
2.4 Zvláštnosti smluvního zajišťování vybraných obchodních operací 54
2.4.1 Obchody na aukcích 54
2.4.2 Obchody na komoditních burzách 55
2.4.3 Zvláštnosti uzavírání smluv v obchodě investičními celky 57
2.4.4 Realizace veřejných zakázek 59
3. Dodací podmínka (parita) 61
3.1 INCOTERMS - pravidla ICC pro použití dodacích doložek 61
3.2 INCOTERMS(r) 2010 62
3.2.1 Obsah jednotlivých doložek INCOTERMS(r) 2010 64
3.2.2 Faktory ovlivňující výběr doložky 68
4. Platební podmínky 71
4.1 Funkce a obsah platebních podmínek 73
4.2 Směnka a šek v mezinárodním obchodě 76
4.2.1 Směnky 76
4.2.2 Šeky 81
4.3 Hlavní druhy platebních podmínek 82
4.3.1 Platba předem 83
4.3.2 Dodávky na otevřený účet 84
4.3.3 Dokumentární akreditiv 84
4.3.4 Dokumentární inkaso 90
4.3.5 Bank Payment Obligation 92
4.3.6 Dodavatelský úvěr 93
4.4 Některé nástroje zajištění úvěrových rizik 94
4.4.1 Bankovní záruka 94
4.4.2 Výhrada vlastnictví 98
4.4.3 Další možnosti zajištění úvěrových rizik 98
5. Cenová politika a cenová kalkulace 101
5.1 Východiska pro tvorbu cen na zahraničních trzích 101
5.2 Cena v mezinárodních kupních smlouvách 104
5.3 Kalkulace v mezinárodním obchodě 106
6. Financování mezinárodního obchodu 109
6.1 Subjekty podílející se na financování mezinárodního obchodu 110
6.2 Druhy úvěrů v mezinárodním obchodě 112
6.2.1 Dodavatelský úvěr 112
6.2.2 Úvěr poskytnutý odběratelem 112
6.2.3 Zprostředkovatelský úvěr 113
6.2.4 Bankovní úvěr 113
6.2.5 Vládní úvěry 114
6.2.6 Úvěry mezinárodních organizací 114
6.3 Tradiční metody a nástroje financování 115
6.3.1 Metody krátkodobého financování 116
6.3.2 Metody střednědobého a dlouhodobého financování 118
6.4 Alternativní metody financování 122
6.4.1 Faktoring 122
6.4.2 Forfaiting 125
6.4.3 Leasing 127
6.5 Řízení pohledávek v mezinárodním podnikání 130
6.5.1 Význam řízení pohledávek 130
6.5.2 Průběh procesu řízení pohledávek 132
7. Vnitrounijní plnění 139
7.1 Vnitrounijní dodání a pořízení zboží 139
7.1.1 Dodání zboží do jiného členského státu EU 140
7.1.2 Pořízení zboží z jiného členského státu EU 141
7.1.3 Některé výjimky ze základních pravidel pro dodání či pořízení zboží 141
7.2 Poskytování služeb mezi členskými zeměmi EU 142
7.3 Karuselové obchodní operace 143
7.4 Výkaznictví vnitrounijního obchodu - Intrastat 145
7.5 Technická harmonizace v zemích EU 145
8. Celní řízení v EU 149
8.1 Dovoz a vývoz zboží 149
8.2 Celní řízení 152
8.3 Celní sazebník TARIC (Tarif intégré communautaire) 154
8.4 Původ zboží 155
8.5 Celní hodnota 157
8.6 Celní režimy 158
8.7 Celní dluh 159
9. Logistika v mezinárodním obchodě 161
9.1 Význam logistiky v mezinárodním obchodě 161
9.2 Smluvní zajištění přepravních operací 162
9.3 Železniční přeprava 164
9.4 Silniční přeprava 165
9.5 Letecká přeprava 167
9.6 Námořní a říční přeprava 168
9.7 Kombinovaná přeprava 172
9.8 Poštovní a kurýrní přeprava 175
9.9 Skladovací služby 176
9.10 Kontrolní služby 177
10. Rizika v mezinárodním obchodě 179
10.1 Riziko v podnikání 180
10.2 Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích 182
10.2.1 Rizika tržní 183
10.2.2 Rizika komerční 185
10.2.3 Rizika přepravní 187
10.2.4 Rizika teritoriální 187
10.2.5 Rizika měnová 188
10.2.6 Riziko odpovědnosti za výrobek 192
10.3 Respektování rizikovosti v řízení podniků 193
11. Pojištění rizik v mezinárodním obchodě 197
11.1 Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik 197
11.2 Pojištění přepravních rizik 199
11.2.1 Smluvní zajištění přepravních rizik 200
11.2.2 Rozsah pojistného krytí 203
11.2.3 Společná havárie 204
11.3 Pojištění úvěrových rizik 205
11.3.1 Komerční úvěrové pojištění 206
11.3.2 Úvěrové pojištění se státní podporou 207
11.4 Pojištění odpovědnosti za škodu 208
11.5 Pojištění veletrhů a výstav 209
12. Vázané obchodní operace 211
12.1 Kompenzace 212
12.2 Protinákupy 214
12.3 Buyback, production sharing, kooperace na kompenzačním základě 215
12.4 Off sety 216
12.4.1 Druhy off setů 217
12.4.2 Off sety v ČR 218
12.5 Reexporty 219
13. Elektronické obchodování a podnikání 221
13.1 Elektronické podnikání a obchodování 221
13.1.1 Definice elektronického podnikání a obchodování 221
13.1.2 Druhy elektronického obchodování podle subjektů 222
13.1.3 Etapy e-komerce 224
13.1.4 Obchodní modely e-komerce 225
13.2 Internetový a mobil marketing 227
13.3 Elektronické zásobování a elektronická tržiště 229
13.3.1 B2B elektronická tržiště 229
13.3.2 Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy 230
13.3.3 Obchodní modely elektronických tržišť 230
13.4 EDI a související nástroje 231
13.4.1 Základní pojmy 231
13.4.2 UN/EDIFACT 233
13.4.3 ISDOC 234
13.4.4 Elektronické celní řízení 235
13.4.5 Elektronické výkaznictví Intrastat 239
13.4.6 Elektronizace procesů v logistice 240
Seznam zkratek 244
Seznam literatury 248
Summary 253
Rejstřík 254

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 349
E-kniha 297
Tištěná 219
E-kniha 186
Tištěná 1 059
Tištěná 999
Tištěná 999

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


















Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 




Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace