0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Osobnostní management

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
399  339  -15 %
Předprodeji
Předpokládané datum vydání 5. 11. 2021 Knihu vám zašleme ihned po naskladnění
Poslední aktualizace skladu 25.10.2021 12:17
i: 41300 n: 27131143r: 12302
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Ukázky z E-knihy

Všechny živé organismy mají geneticky zakódovanou potřebu žít a přežít. U člověka je touha po svobodném rozvoji a seberealizaci umocněna schopností adaptovat se na měnící se podmínky, a dokonce je v podobě inovací i měnit, aktivně se podílet na kultivaci života.
 
Být člověkem není podle rakouského psychiatra Viktora Frankla fakt, ale možnost. Máme hodně vykonavatelů, ale málo tvůrců. Vykonavatel dělá, co se mu řekne, aniž by o smyslu svěřené činnosti přemýšlel, mechanicky se opírá o dané standardy, kategorie, unifikované postupy. Tvůrce se nespokojuje s tím, co je, hledá a nalézá nová řešení, jak dělat věci lépe a úspěšněji. Díky motivaci, kritickému myšlení a kreativitě vytváří hodnoty. Bonusem je mu seberealizace ze smysluplné činnosti.
 
Klíčem k našemu uplatnění je pochopení Komenského triády „chtít, umět a moci“. Z ní vychází i tato kniha. Nestačí „umět“, chybí-li nám vůle k činu. Nestačí „moci“, pokud se nám otevírá spektrum možností, o něž nestojíme. Hodnota zmíněné triády spočívá v souhře jejích článků k dosažení synergických efektů. Vede nás k tomu, co dělá člověka člověkem – dospět prostřednictvím sebepoznání, sebehodnocení a seberozvoje k seberealizaci.
 
Osobnostní management vychází tomuto úsilí vstříc radou i pomocí každému, kdo o to stojí. Kniha je primárně zaměřena na studující sociálních věd, humanitních oborů (zejména pedagogiky a andragogiky), managementu, řízení lidských zdrojů a personalistiky, ale může oslovit každého, kdo chce prožít plnohodnotný, smysluplný život, případně k němu inspirovat druhé. 

Z obsahu knihy Osobnostní management

Předmluva
Úvod
1. Co nám škola (ne)dala
1.1 K transformačnímu vzdělávání
1.2 Celoživotní učení
1.2.1 Symbióza rozumu a citu
1.2.2 Učební typy
1.2.3 Jak se učíme
1.2.4 Bariéry vzdělávání
1.2.5 Autoregulované učení
2. Klíč k životní moudrosti
2.1 Formy mysli
2.2 Správné myšlení
2.2.1 Naše myšlení a emoce
2.2.2 Logické myšlení
2.2.3 Intelektuální procesy
2.2.4 Řešení problémů
2.2.5 Tvůrčí myšlení
2.2.6 Kritické myšlení
2.2.7 Analýza manipulativních praktik
2.2.8 Proměny kompetencí
2.2.9 Vlastnosti nadaných jedinců
3. Emoce a emoční inteligence
3.1 Emoce
3.2 Emoční způsobilosti
3.3 Předpoklady ke zvládání změn
3.4 Motivace a motivátory
3.5 Emoční inteligence
3.6 Změnová inteligence
4. Sociální procesy a způsobilosti
4.1 Sociálně formativní procesy
4.2 Sociální způsobilosti
4.3 Sebepoznání, sebereflexe/sebepojetí
4.3.1 Metody sebepoznání
4.3.2 Sebehodnocení
4.3.3 Metody sebehodnocení
4.4 Sociální inteligence
4.4.1 Sociální cítění
4.4.2 Asertivní přístup
4.4.3 Komunikace
4.4.4 Sociálně psychologické aspekty komunikace
4.4.5 Socializace prostřednictvím komunikace
4.5 Asertivní komunikace
4.5.1 Asertivní práva
4.5.2 Jak poskytovat a přijímat kritiku
4.5.3 Asertivní techniky
4.5.4 Výhody asertivního jednání
5. Sebeřízení
5.1 Úvod do sebeřízení
5.2 Management osobních aspirací
5.3 Sebeřízení dle cílů
5.4 Management osobní změny
5.5 Management interpersonálních vztahů
5.5.1 Vyjednávání
5.5.2 Psychologické aspekty vyjednávání
5.5.3 Vyjednávání a facilitace
5.6 Time management
5.6.1 Generace time managementu
5.6.2 Principy time managementu
5.6.3 Bariéry při uplatňování time managementu
5.6.4 Zásady úspěšného time managementu
5.6.5 Vybrané techniky usnadňující efektivní řízení času
5.6.6 Přínosy time managementu
5.7 Management rolí
5.8 Management činností
5.9 Výkonový osobnostní management
5.10 Management znalostí
5.10.1 Rozvíjení inovativních schopností myšlení a jednání
5.10.2 Řešení problémů
5.10.3 Skupinové/týmové učení
5.11 Sebeřízení a talent
5.11.1 Přínosy talentů pro jedince a společnost
6. Seberozvoj
6.1 Triáda úspěšného seberozvoje
6.2 Směřování k harmonii
6.3 Návyky k seberealizaci
6.3.1 Proč a jak si osvojit užitečné návyky
6.3.2 Přehled užitečných návyků
6.4 Seberealizace aneb Pyramida našich možností
6.4.1 Pohár života (od osobní orientace k orientaci na druhé)
6.4.2 Shrnutí
7. Leadership
7.1 Self-management a leadership
7.2 Poselství Stephena R. Coveyho
8. Manuál k profesnímu uplatnění
8.1 Uplatnění v podmínkách změn
8.1.1 Inovativní schopnosti
8.1.2 Systémové myšlení
8.1.3 Schopnost zvládat problémy
8.1.4 Kreativita
8.1.5 Kultura myšlení
8.1.6 Rozvoj znalostí
8.1.7 Mentální modely
8.1.8 Zainteresovanost na dalším vzdělávání
8.1.9 Předpoklady úspěšnosti
9. Personální minimum k nastartování profesní dráhy
9.1 STEP a SWOT analýza k identifikaci vnějších a vnitřních podmínek organizace
9.2 Hodnota způsobilostí
9.3 Znalost potenciálu zaměstnanců
9.4 Personální audit
9.5 Trh práce
9.6 Vyhledávání nového pracovníka
9.7 Adaptace nového zaměstnance
9.8 Stimulace a motivace nového zaměstnance
9.9 Diagnostika a rozvoj talentů
9.10 Způsobilosti pro vedoucí funkci
9.11 Generační specifika
9.12 Předpoklady pro profesní kariéru
9.13 Rozvoj, rozmisťování a stabilizace talentů
10. Perspektivní firma
10.1 Hodnoty firemní kultury
10.2 Kultivace vztahů
10.3 Trend pozitivních změn
Doslov
O autorovi
Seznam literatury
Přílohy
I. Sebepoznání
II. Sebehodnocení 
III. Seberozvoj 

Tištěná kniha

Datum vydání: 05. 11. 2021
Katalogové číslo: 27080
ISBN: 978-80-271-3114-3
Formát / stran: 167×240, 296 stran
Edice: Pedagogika

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Osobnostní management

Tištěná kniha

Datum vydání: 05. 11. 2021
Katalogové číslo: 27080
ISBN: 978-80-271-3114-3
Formát / stran: 167×240, 296 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština

Osobnostní management

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
399  339  -15 %
Předprodeji
Předpokládané datum vydání 5. 11. 2021 Knihu vám zašleme ihned po naskladnění
Poslední aktualizace skladu 25.10.2021 12:17
i: 41300 n: 27131143r: 12302
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Všechny živé organismy mají geneticky zakódovanou potřebu žít a přežít. U člověka je touha po svobodném rozvoji a seberealizaci umocněna schopností adaptovat se na měnící se podmínky, a dokonce je v podobě inovací i měnit, aktivně se podílet na kultivaci života.
 
Být člověkem není podle rakouského psychiatra Viktora Frankla fakt, ale možnost. Máme hodně vykonavatelů, ale málo tvůrců. Vykonavatel dělá, co se mu řekne, aniž by o smyslu svěřené činnosti přemýšlel, mechanicky se opírá o dané standardy, kategorie, unifikované postupy. Tvůrce se nespokojuje s tím, co je, hledá a nalézá nová řešení, jak dělat věci lépe a úspěšněji. Díky motivaci, kritickému myšlení a kreativitě vytváří hodnoty. Bonusem je mu seberealizace ze smysluplné činnosti.
 
Klíčem k našemu uplatnění je pochopení Komenského triády „chtít, umět a moci“. Z ní vychází i tato kniha. Nestačí „umět“, chybí-li nám vůle k činu. Nestačí „moci“, pokud se nám otevírá spektrum možností, o něž nestojíme. Hodnota zmíněné triády spočívá v souhře jejích článků k dosažení synergických efektů. Vede nás k tomu, co dělá člověka člověkem – dospět prostřednictvím sebepoznání, sebehodnocení a seberozvoje k seberealizaci.
 
Osobnostní management vychází tomuto úsilí vstříc radou i pomocí každému, kdo o to stojí. Kniha je primárně zaměřena na studující sociálních věd, humanitních oborů (zejména pedagogiky a andragogiky), managementu, řízení lidských zdrojů a personalistiky, ale může oslovit každého, kdo chce prožít plnohodnotný, smysluplný život, případně k němu inspirovat druhé. 

Z obsahu knihy Osobnostní management

Předmluva
Úvod
1. Co nám škola (ne)dala
1.1 K transformačnímu vzdělávání
1.2 Celoživotní učení
1.2.1 Symbióza rozumu a citu
1.2.2 Učební typy
1.2.3 Jak se učíme
1.2.4 Bariéry vzdělávání
1.2.5 Autoregulované učení
2. Klíč k životní moudrosti
2.1 Formy mysli
2.2 Správné myšlení
2.2.1 Naše myšlení a emoce
2.2.2 Logické myšlení
2.2.3 Intelektuální procesy
2.2.4 Řešení problémů
2.2.5 Tvůrčí myšlení
2.2.6 Kritické myšlení
2.2.7 Analýza manipulativních praktik
2.2.8 Proměny kompetencí
2.2.9 Vlastnosti nadaných jedinců
3. Emoce a emoční inteligence
3.1 Emoce
3.2 Emoční způsobilosti
3.3 Předpoklady ke zvládání změn
3.4 Motivace a motivátory
3.5 Emoční inteligence
3.6 Změnová inteligence
4. Sociální procesy a způsobilosti
4.1 Sociálně formativní procesy
4.2 Sociální způsobilosti
4.3 Sebepoznání, sebereflexe/sebepojetí
4.3.1 Metody sebepoznání
4.3.2 Sebehodnocení
4.3.3 Metody sebehodnocení
4.4 Sociální inteligence
4.4.1 Sociální cítění
4.4.2 Asertivní přístup
4.4.3 Komunikace
4.4.4 Sociálně psychologické aspekty komunikace
4.4.5 Socializace prostřednictvím komunikace
4.5 Asertivní komunikace
4.5.1 Asertivní práva
4.5.2 Jak poskytovat a přijímat kritiku
4.5.3 Asertivní techniky
4.5.4 Výhody asertivního jednání
5. Sebeřízení
5.1 Úvod do sebeřízení
5.2 Management osobních aspirací
5.3 Sebeřízení dle cílů
5.4 Management osobní změny
5.5 Management interpersonálních vztahů
5.5.1 Vyjednávání
5.5.2 Psychologické aspekty vyjednávání
5.5.3 Vyjednávání a facilitace
5.6 Time management
5.6.1 Generace time managementu
5.6.2 Principy time managementu
5.6.3 Bariéry při uplatňování time managementu
5.6.4 Zásady úspěšného time managementu
5.6.5 Vybrané techniky usnadňující efektivní řízení času
5.6.6 Přínosy time managementu
5.7 Management rolí
5.8 Management činností
5.9 Výkonový osobnostní management
5.10 Management znalostí
5.10.1 Rozvíjení inovativních schopností myšlení a jednání
5.10.2 Řešení problémů
5.10.3 Skupinové/týmové učení
5.11 Sebeřízení a talent
5.11.1 Přínosy talentů pro jedince a společnost
6. Seberozvoj
6.1 Triáda úspěšného seberozvoje
6.2 Směřování k harmonii
6.3 Návyky k seberealizaci
6.3.1 Proč a jak si osvojit užitečné návyky
6.3.2 Přehled užitečných návyků
6.4 Seberealizace aneb Pyramida našich možností
6.4.1 Pohár života (od osobní orientace k orientaci na druhé)
6.4.2 Shrnutí
7. Leadership
7.1 Self-management a leadership
7.2 Poselství Stephena R. Coveyho
8. Manuál k profesnímu uplatnění
8.1 Uplatnění v podmínkách změn
8.1.1 Inovativní schopnosti
8.1.2 Systémové myšlení
8.1.3 Schopnost zvládat problémy
8.1.4 Kreativita
8.1.5 Kultura myšlení
8.1.6 Rozvoj znalostí
8.1.7 Mentální modely
8.1.8 Zainteresovanost na dalším vzdělávání
8.1.9 Předpoklady úspěšnosti
9. Personální minimum k nastartování profesní dráhy
9.1 STEP a SWOT analýza k identifikaci vnějších a vnitřních podmínek organizace
9.2 Hodnota způsobilostí
9.3 Znalost potenciálu zaměstnanců
9.4 Personální audit
9.5 Trh práce
9.6 Vyhledávání nového pracovníka
9.7 Adaptace nového zaměstnance
9.8 Stimulace a motivace nového zaměstnance
9.9 Diagnostika a rozvoj talentů
9.10 Způsobilosti pro vedoucí funkci
9.11 Generační specifika
9.12 Předpoklady pro profesní kariéru
9.13 Rozvoj, rozmisťování a stabilizace talentů
10. Perspektivní firma
10.1 Hodnoty firemní kultury
10.2 Kultivace vztahů
10.3 Trend pozitivních změn
Doslov
O autorovi
Seznam literatury
Přílohy
I. Sebepoznání
II. Sebehodnocení 
III. Seberozvoj 

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 543  -15 %
E-kniha 434  -20 %
Tištěná 229  -15 %
E-kniha 183  -20 %
Tištěná 302  -15 %
E-kniha 242  -20 %
Tištěná 99  -34 %
E-kniha 102  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.