0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rukověť dobrého interního lektora

pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
229 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 15.10.2018 19:51
i: 25847 n: 27102877r: 9441
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
195 
Ihned ke stažení
i: 26147 n: 27196074r: 9441
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
- Jak snadno zvýšíte atraktivitu vzdělávání a přitáhnete zájem posluchačů?
- Jaké techniky vám pomohou nejúčinněji předávat znalosti a zároveň vám zjednoduší práci? 
- Jak dospějete k žádoucí změně chování a postojů svých kolegů?
- Proč je výklad nejméně vhodnou vzdělávací metodou a které didaktické postupy místo něj volit?
- Jak jednoduše, ale účinně tvořit a realizovat rozvojové aktivity?
  
Odpovědi naleznete v jediné knížce na trhu určené interním lektorům, tedy lidem, kteří jsou ve firmách a jiných organizacích profesionály ve své oblasti a vedle toho školí své kolegy a předávají jim své znalosti. Efektivita těchto školení je často velmi nízká, protože interní lektoři se věnují vzdělávání pouze okrajově a nemají potřebné znalosti.
S touto praktickou příručkou se z vás stane skvělý lektor. Knížka je psána formou dialogu odborného interního lektora s profesionálním lektorem, kteří společně hledají možnosti efektivní výuky a přibližují jednoduché zásady, ověřené didaktické postupy a lektorské techniky. Vše doprovází šablony, vzory a příklady dobré praxe. 
  
Práce učitele je nádherná, protože lidský potenciál je nekonečný, ale ne všichni jej umí využít.
Když jim v tom pomůžete, budou si vaši práci cenit nadevše.

Z obsahu knihy Rukověť dobrého interního lektora

O autorovi    7
Předmluva    9
Místo úvodu    11
1    Začínáme otázkami koho, co, proč…    15
1.1    Trocha rad z oblasti teorie    16
1.1.1    Kdo je důležitý pro zadání rozvojové aktivity?    16
1.1.2    Co je požadováno?    18
1.1.3    Proč je potřeba školit? Jak sladit požadavky a potřeby všech 
    účastníků rozvoje?    20
1.1.4    Koho mám před sebou?    22
1.2    Jak to vypadá v praxi    23
1.3    Na závěr kapitoly    27
2    Jak stanovit vzdělávací cíle     28
2.1    Trocha rad z oblasti teorie    29
2.1.1    Struktura podle učebních stylů    29
2.2    Jak to vypadá v praxi    31
2.3    Na závěr kapitoly    32
3    Nejefektivnější cesta k cíli: Itinerář    34
3.1    Trocha rad z oblasti teorie    35
3.1.1    Neztratit se v čase    35
3.1.2    Cíle: Jak dosáhnu toho, co jsem slíbil?    37
3.1.3    Co nám pomáhá zvyšovat efektivitu? Metody a styly     38
3.1.4    Příklady konkrétních interaktivních metod    42
3.2    Jak to vypadá v praxi    50
3.3    Na závěr kapitoly    55
4    Než skutečně začneme    57
4.1    Trocha rad z oblasti teorie    58
4.1.1    Úprava prostředí    58
4.1.2    Vizuální podpora    59
4.1.3    Kouzlo moderní techniky     62
4.2    Jak to vypadá v praxi    62
4.3    Na závěr kapitoly    64
5    Kouzlo dobrého začátku    66
5.1    Trocha rad z oblasti teorie    67
5.1.1    Lektor a pozitivní první dojem    67
5.1.2    Aktivní zapojení účastníků    71
5.1.3    Sladění: Vykročit společně v jednom směru    74
5.2    Jak to vypadá v praxi    75
5.3    Na závěr kapitoly    80
6    Co lidé skutečně umí?    83
6.1    Trocha rad z oblasti teorie    84
6.1.1    Jaká je vstupní úroveň znalostí, dovedností a postojů    84
6.2    Jak to vypadá v praxi    85
6.3    Na závěr kapitoly     91
7    Jak to dělají ti nejlepší?    93
7.1    Trocha rad z oblasti teorie    94
7.1.1    Technika obrácených rolí    94
7.1.2    Prezentace filmu        95
7.1.3    Rozbor případové studie        96
7.1.4    Rozbor modelových situací    96
7.2    Jak to vypadá v praxi    96
7.3    Na závěr kapitoly    101
8    Jak se zlepšit?        103
8.1    Trocha rad z oblasti teorie    104
8.2    Jak to vypadá v praxi    105
8.3    Na závěr kapitoly    110
9    Jak mi to jde?    111
9.1    Trocha rad z oblasti teorie    112
9.2    Jak to vypadá v praxi    113
9.3    Na závěr kapitoly    118
10    Jak to využijeme?    120
10.1    Trocha rad z oblasti teorie    121
10.2    Jak to vypadá v praxi    123
10.3    Na závěr kapitoly    126
11    Uzavření kruhu: Zrod nového lektora    128
11.1    Trocha rad z oblasti teorie    129
11.1.1    Jak zvládnout změnu přístupu     129
11.1.2    Co musíme dodržet    130
11.1.3    Jak si usnadnit práci    130
11.1.4    Jak zažívat pouze úspěch     131
11.2    Jak to vypadá v praxi    132
11.3    Na závěr kapitoly     135
Místo závěru    137
Literatura    138
Přílohy      139

Tištěná kniha

Datum vydání: 31. 01. 2017
Katalogové číslo: 39515
ISBN: 978-80-271-0287-7
Formát / stran: 144×207, 144 stran
Edice: Manažer

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.45MB | 2.33MB | 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Recenze

Publikace zachovává vědeckou serióznost, současně je však čtivá, svižná a – nejen pro odbornou veřejnost – srozumitelná. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi vědou obecně a její aplikační rovinou, není na současném trhu mnoho. V oblasti andragogiky se objevují jak texty velmi odborné, tak i texty spíše metodického či jednostranně aplikačního charakteru. Propojení obou rovin bývá spíše výjimkou. Autor přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším hlubším úvahám a k vlastním praktickým inspiracím, reflektuje nové odborné poznatky v širších pedagogických, psychologických i etických kontextech.

Kniha má od samotného úvodu inspirativní charakter, je aktivizující i motivující. Celou knihou provází čtenáře pomyslný lektor vzdělávání dospělých, Ferda Pytlík, který do každé kapitoly vnáší své příhody a zkušenosti, uvádí krátké teoretické rady, shrnuje vše do stručných pouček a závěrů. Kvalita odborné publikace odráží bohaté zkušenosti autora. Publikace bude přínosem nejen pro lektory vzdělávání dospělých ve státních i soukromých firmách, ale i pro studenty andragogiky v bakalářském i magisterském studiu.

 
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
MÚVS ČVUT, Praha
 Kniha volně navazuje na úspěšný autorův text Rukověť dobrého lektora: praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. (Praha: Grada, 2008). Autor úspěšně zakotvil a charakterizoval profesi (interního) lektora v androdidaktických, psychologických, manažerských a sociologických souvislostech. Vhodně rozlišuje různé cílové skupiny vzdělávání dospělých i různá edukační prostředí, ve kterých se lektor může profesně pohybovat. Precizně analyzuje vzdělávací cíle, průběh vzdělávání vč. podrobné identifikace možného úskalí, nesnází a potencionálních rizik. Doporučuje časový itinerář, důkladnou přípravu a znalosti z klíčových vědních oborů, které determinují úspěch vzdělávání dospělých.
 
Kniha má velký potenciál přispět k profesionalizaci lektorské profese. Je napsaná srozumitelně, poutavě a přehledně. Je evidentní, že autor využil svoje mnohaleté bohaté zkušenosti z prostředí řízení, rozvoje a vzdělávání dospělých. Z hlediska andragogického a didaktického oceňuji precizní zpracování tématu a vhodně zakomponované tipy, úkoly a příklady. Za originální považuji promyšlené „příhody Ferdy Pytlíka“, které vtipně a nenásilně uvádějí do lektorské problematiky i do jinak náročných a neatraktivních témat. Publikace se tak stává jakousi příručkou, kompendiem dobrého, tedy úspěšného lektora.

 
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Pedagogická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem
předseda České andragogické společnosti

O Autorovi

Kazík Petr

Petr Kazík se věnuje pedagogické a lektorské činnosti. Přestože vystudoval ekonomii a půlku svého profesního života vykonával různé manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu, neustále se věnoval vzdělávání. V počátcích to byla externí výuka ekonomie na středních školách a tříletá zkušenost ve funkci ředitele vyšší odborné školy zahraničního obchodu a cestovního ruchu. I když se ještě na pár let vrátil k řízení obchodu a marketingu, jeho další cesta směřovala před třinácti lety k založení vlastní vzdělávací společnosti AHRA. Se svou společností působil ve více než dvou stech významných firmách ČR. V posledních letech se převážně věnuje vzdělávání dalších lektorů - certifikát za absolvování jeho lektorských kurzů získalo již více než 200 lektorů. Pedagogické aktivity došly k naplnění ve funkci prorektora Ostravské univerzity. V současné době působí také na fakultě sociální studií OU v Ostravě.

Rukověť dobrého interního lektora
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

ePub Kindle

Tištěná kniha

Datum vydání: 31. 01. 2017
Katalogové číslo: 39515
ISBN: 978-80-271-0287-7
Formát / stran: 144×207, 144 stran
Edice: Manažer

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.45MB | 2.33MB | 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Rukověť dobrého interního lektora

pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
229 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 15.10.2018 19:51
i: 25847 n: 27102877r: 9441
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
195 
Ihned ke stažení
i: 26147 n: 27196074r: 9441
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
- Jak snadno zvýšíte atraktivitu vzdělávání a přitáhnete zájem posluchačů?
- Jaké techniky vám pomohou nejúčinněji předávat znalosti a zároveň vám zjednoduší práci? 
- Jak dospějete k žádoucí změně chování a postojů svých kolegů?
- Proč je výklad nejméně vhodnou vzdělávací metodou a které didaktické postupy místo něj volit?
- Jak jednoduše, ale účinně tvořit a realizovat rozvojové aktivity?
  
Odpovědi naleznete v jediné knížce na trhu určené interním lektorům, tedy lidem, kteří jsou ve firmách a jiných organizacích profesionály ve své oblasti a vedle toho školí své kolegy a předávají jim své znalosti. Efektivita těchto školení je často velmi nízká, protože interní lektoři se věnují vzdělávání pouze okrajově a nemají potřebné znalosti.
S touto praktickou příručkou se z vás stane skvělý lektor. Knížka je psána formou dialogu odborného interního lektora s profesionálním lektorem, kteří společně hledají možnosti efektivní výuky a přibližují jednoduché zásady, ověřené didaktické postupy a lektorské techniky. Vše doprovází šablony, vzory a příklady dobré praxe. 
  
Práce učitele je nádherná, protože lidský potenciál je nekonečný, ale ne všichni jej umí využít.
Když jim v tom pomůžete, budou si vaši práci cenit nadevše.

Soubory ke stažení

OBR_3-1a.jpg (104 kB)
OBR_3-1b.jpg (118 kB)
OBR_3-1c.jpg (96 kB)

Z obsahu knihy Rukověť dobrého interního lektora

O autorovi    7
Předmluva    9
Místo úvodu    11
1    Začínáme otázkami koho, co, proč…    15
1.1    Trocha rad z oblasti teorie    16
1.1.1    Kdo je důležitý pro zadání rozvojové aktivity?    16
1.1.2    Co je požadováno?    18
1.1.3    Proč je potřeba školit? Jak sladit požadavky a potřeby všech 
    účastníků rozvoje?    20
1.1.4    Koho mám před sebou?    22
1.2    Jak to vypadá v praxi    23
1.3    Na závěr kapitoly    27
2    Jak stanovit vzdělávací cíle     28
2.1    Trocha rad z oblasti teorie    29
2.1.1    Struktura podle učebních stylů    29
2.2    Jak to vypadá v praxi    31
2.3    Na závěr kapitoly    32
3    Nejefektivnější cesta k cíli: Itinerář    34
3.1    Trocha rad z oblasti teorie    35
3.1.1    Neztratit se v čase    35
3.1.2    Cíle: Jak dosáhnu toho, co jsem slíbil?    37
3.1.3    Co nám pomáhá zvyšovat efektivitu? Metody a styly     38
3.1.4    Příklady konkrétních interaktivních metod    42
3.2    Jak to vypadá v praxi    50
3.3    Na závěr kapitoly    55
4    Než skutečně začneme    57
4.1    Trocha rad z oblasti teorie    58
4.1.1    Úprava prostředí    58
4.1.2    Vizuální podpora    59
4.1.3    Kouzlo moderní techniky     62
4.2    Jak to vypadá v praxi    62
4.3    Na závěr kapitoly    64
5    Kouzlo dobrého začátku    66
5.1    Trocha rad z oblasti teorie    67
5.1.1    Lektor a pozitivní první dojem    67
5.1.2    Aktivní zapojení účastníků    71
5.1.3    Sladění: Vykročit společně v jednom směru    74
5.2    Jak to vypadá v praxi    75
5.3    Na závěr kapitoly    80
6    Co lidé skutečně umí?    83
6.1    Trocha rad z oblasti teorie    84
6.1.1    Jaká je vstupní úroveň znalostí, dovedností a postojů    84
6.2    Jak to vypadá v praxi    85
6.3    Na závěr kapitoly     91
7    Jak to dělají ti nejlepší?    93
7.1    Trocha rad z oblasti teorie    94
7.1.1    Technika obrácených rolí    94
7.1.2    Prezentace filmu        95
7.1.3    Rozbor případové studie        96
7.1.4    Rozbor modelových situací    96
7.2    Jak to vypadá v praxi    96
7.3    Na závěr kapitoly    101
8    Jak se zlepšit?        103
8.1    Trocha rad z oblasti teorie    104
8.2    Jak to vypadá v praxi    105
8.3    Na závěr kapitoly    110
9    Jak mi to jde?    111
9.1    Trocha rad z oblasti teorie    112
9.2    Jak to vypadá v praxi    113
9.3    Na závěr kapitoly    118
10    Jak to využijeme?    120
10.1    Trocha rad z oblasti teorie    121
10.2    Jak to vypadá v praxi    123
10.3    Na závěr kapitoly    126
11    Uzavření kruhu: Zrod nového lektora    128
11.1    Trocha rad z oblasti teorie    129
11.1.1    Jak zvládnout změnu přístupu     129
11.1.2    Co musíme dodržet    130
11.1.3    Jak si usnadnit práci    130
11.1.4    Jak zažívat pouze úspěch     131
11.2    Jak to vypadá v praxi    132
11.3    Na závěr kapitoly     135
Místo závěru    137
Literatura    138
Přílohy      139

Recenze

Publikace zachovává vědeckou serióznost, současně je však čtivá, svižná a – nejen pro odbornou veřejnost – srozumitelná. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi vědou obecně a její aplikační rovinou, není na současném trhu mnoho. V oblasti andragogiky se objevují jak texty velmi odborné, tak i texty spíše metodického či jednostranně aplikačního charakteru. Propojení obou rovin bývá spíše výjimkou. Autor přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším hlubším úvahám a k vlastním praktickým inspiracím, reflektuje nové odborné poznatky v širších pedagogických, psychologických i etických kontextech.

Kniha má od samotného úvodu inspirativní charakter, je aktivizující i motivující. Celou knihou provází čtenáře pomyslný lektor vzdělávání dospělých, Ferda Pytlík, který do každé kapitoly vnáší své příhody a zkušenosti, uvádí krátké teoretické rady, shrnuje vše do stručných pouček a závěrů. Kvalita odborné publikace odráží bohaté zkušenosti autora. Publikace bude přínosem nejen pro lektory vzdělávání dospělých ve státních i soukromých firmách, ale i pro studenty andragogiky v bakalářském i magisterském studiu.

 
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
MÚVS ČVUT, Praha
 Kniha volně navazuje na úspěšný autorův text Rukověť dobrého lektora: praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. (Praha: Grada, 2008). Autor úspěšně zakotvil a charakterizoval profesi (interního) lektora v androdidaktických, psychologických, manažerských a sociologických souvislostech. Vhodně rozlišuje různé cílové skupiny vzdělávání dospělých i různá edukační prostředí, ve kterých se lektor může profesně pohybovat. Precizně analyzuje vzdělávací cíle, průběh vzdělávání vč. podrobné identifikace možného úskalí, nesnází a potencionálních rizik. Doporučuje časový itinerář, důkladnou přípravu a znalosti z klíčových vědních oborů, které determinují úspěch vzdělávání dospělých.
 
Kniha má velký potenciál přispět k profesionalizaci lektorské profese. Je napsaná srozumitelně, poutavě a přehledně. Je evidentní, že autor využil svoje mnohaleté bohaté zkušenosti z prostředí řízení, rozvoje a vzdělávání dospělých. Z hlediska andragogického a didaktického oceňuji precizní zpracování tématu a vhodně zakomponované tipy, úkoly a příklady. Za originální považuji promyšlené „příhody Ferdy Pytlíka“, které vtipně a nenásilně uvádějí do lektorské problematiky i do jinak náročných a neatraktivních témat. Publikace se tak stává jakousi příručkou, kompendiem dobrého, tedy úspěšného lektora.

 
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Pedagogická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem
předseda České andragogické společnosti

O Autorovi

Kazík Petr

Petr Kazík se věnuje pedagogické a lektorské činnosti. Přestože vystudoval ekonomii a půlku svého profesního života vykonával různé manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu, neustále se věnoval vzdělávání. V počátcích to byla externí výuka ekonomie na středních školách a tříletá zkušenost ve funkci ředitele vyšší odborné školy zahraničního obchodu a cestovního ruchu. I když se ještě na pár let vrátil k řízení obchodu a marketingu, jeho další cesta směřovala před třinácti lety k založení vlastní vzdělávací společnosti AHRA. Se svou společností působil ve více než dvou stech významných firmách ČR. V posledních letech se převážně věnuje vzdělávání dalších lektorů - certifikát za absolvování jeho lektorských kurzů získalo již více než 200 lektorů. Pedagogické aktivity došly k naplnění ve funkci prorektora Ostravské univerzity. V současné době působí také na fakultě sociální studií OU v Ostravě.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 69 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 269 
E-kniha 229 
Tištěná 349 
E-kniha 297 
Tištěná 219 
E-kniha 186 
Tištěná 269 
E-kniha 229 
Tištěná 279 
E-kniha 237 
Tištěná 269 

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.