0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Terénní krizová práce

Psychosociální intervenční týmy

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3092
E-kniha
PDF
280 
Ihned ke stažení
i: 23846 n: 24767154r: 3092
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jediná kniha svého zaměření na trhu seznamuje psychology, pracovníky v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy, samosprávy se systémem krizové pomoci. Autorský kolektiv čerpající z bohatých praktických zkušeností osvětluje především proces poskytování psychosociální pomoci obětem neštěstí, způsob vytváření a činnosti psychosociálních intervenčních týmů. Kniha je doplněna kasuistikami, rozhovory s lidmi postiženými životní katastrofou. Čtenář získá dokonalý přehled o terénní krizové pomoci poskytované v České republice

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Terénní krizová práce

Obsah

ÚVOD

I Rány osudu

1. Událost
1. 1 Vymezení traumatizující události
1. 2 Typy neštěstí
1. 3 Odlišnosti v působení
1. 3. 1 Postižení větší skupiny lidí versus izolovaná oběť
1. 3. 2 Působení člověka versus působení přírodních sil
1. 3. 3 Zvladatelnost versus nezvladatelnost následků katastrofy
1. 3. 4 Zahanbující projev zvůle versus projev něčeho, „co muselo být“
1. 3. 5 Být přihlížejícím svědkem versus být přímou obětí
1. 3. 6 Krátkodobé versus dlouhodobé působení traumatizujícího podnětu
1. 4 Souhrn kapitoly o událostech

2 Časový průběh události a vyrovnávání se s ní
2. 1 Časový průběh reakce na traumatizující událost v osobním měřítku
2. 2 Časový průběh vyrovnávání se se závažnou ztrátou: truchlení
2. 3 Časový průběh reakce na traumatizující událost ve společenském měřítku
2. 4 Časový průběh pomáhání
2. 5 Souhrn kapitoly o časování

3 Oběti
3. 1 Skupiny lidí zasažených událostí
3. 2 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel
3. 2. 1 Nezapomínejme na děti
3. 3 Kulturní a etnické rozdíly
3. 3. 1 Kulturní citlivost
3. 3. 2 Projevy kulturní (ne)citlivosti při pomáhání
3. 4 Souhrn kapitoly o lidech zasažených událostí (obětech)
Rozhovor s Bárou Šindelářovou

4 Projevy a důsledky neštěstí
4. 1 Projevy a důsledky neštěstí na úrovni jedince
4. 1. 1 Peri- a posttraumatické jevy
4. 1. 2 Posttraumatické poruchy
4. 1. 3 Příklad reagování na traumatizující události: Stockholmský syndrom
4. 1. 4 Příklad reagování na traumatizující události: nafouknuté Já (Markýz Pombal, syn zemětřesení)
4. 2 Projevy události na úrovni společenství
4. 2. 1 Útěk a přemístění
4. 2. 2 Truchlení
4. 2. 3 „Nákaza“ psychickým onemocněním (a zdravím)
4. 3 Uzavření události
4. 3. 1 Přizpůsobení (adaptace)
4. 3. 2 Učení
4. 4 Souhrn kapitoly o důsledcích a projevech neštěstí

II Pomoc, ochrana, příprava

1 Rámec pomáhání
1. 1. Lidé při pomáhání
1. 1. 1 Nebezpečí a příležitosti pomáhání
1. 1. 2 Pomoc pomáhajícím
1. 1. 3 Výchozí postoj pomáhání
1. 2 Lidské potřeby a hodnoty
1. 3 Lidské síly: způsoby zvládání zátěže (copingové strategie, obranné mechanismy)
1. 4 Lidské zdroje: sociální síť a sociální opora, společenství obce
1. 4. 1 Společenství obce a sociální síť jako základ sociální opory
1. 4. 2 Vymezení sociální opory
1. 4. 3 Sociální opora jako způsob žití „osoby v prostředí“: psychosociální zdroje
1. 4. 4 Sociální opora jako způsob zacházení s problémy: copingové strategie
1. 4. 5 Členění sociální opory
1. 4. 6 Zdroje sociální opory a její časování
1. 4. 7 Vnímání sociální opory: dostupnost, účinnost a přiměřenost pomoci
1. 4. 8 Nepříznivé podoby sociální opory
1. 4. 9 Společenství obce při katastrofách
1. 4. 10 Shrnutí o obci a sociální opoře
1. 5 Řízení psychosociální krizové pomoci
1. 5. 1 Řízení toho, kdo pomáhá
1. 5. 2 Krizové řízení
1. 5. 3 Řízení pomoci
1. 5. 4 Výchova a příprava obyvatel
1. 5. 5 Dokumentace – papírové doklady a podklady
Rozhovor s Petrem Činčalou

2 Typy pomoci
2. 1 První (psychická) pomoc a vyprávění
2. 1. 1 Základní první pomoc zdravotní
2. 1. 2 První pomoc psychická
2. 1. 3 Vyprávění
2. 2 Záchranné a likvidační práce
2. 3 Krizová intervence
2. 3. 1 Základy a zásady krizové intervence
2. 3. 2 Krizová intervence jako soubor technik a strategií
2. 3. 3 Krizová intervence jako metoda
2. 3. 4 Vyústění krize
2. 4 Časná intervence
2. 4. 1 Demobilizace, defusing, debriefing
2. 4. 2 Vývoj debriefingu
2. 4. 3 Souslednost časné krizové pomoci
2. 4. 4 Praxe založená na důkazech
2. 4. 5 Přirozené způsoby vyrovnávání s traumatizující událostí
2. 4. 6 Opory přiměřené, kvalitní a účinné časné intervence
2. 4. 7 Závěr kapitoly o debriefingu a časné intervenci
2. 5 Materiální a humanitární pomoc (Bohumila Baštecká, Štěpán Kavan)
2. 5. 1 Obecné otázky humanitární pomoci (Bohumila Baštecká)
2. 5. 2 Humanitární pomoc v České republice a České republiky (Štěpán Kavan)
2. 6 Psychosociální pomoc obětem neštěstí
2. 6. 1 Vymezení psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 2 Jak psychosociální pomoc ke špatné pověsti přišla
2. 6. 3 Etika pomáhání a etika pomáhajícího
2. 6. 4 Současné postoje k psychosociální pomoci: od odborníků k sousedům a zpět
2. 6. 5 Cíle psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 6 Psychosociální intervenční týmy (PIT)
2. 6. 7 Souhrn kapitoly o psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 7 Navazující odborná pomoc

3 Příprava, ochrana, záchrana
(Otakar Mika)
3. 1 Prevence jako nejúčinnější prostředek ochrany
3. 1. 1 Základní zásady připravenosti obyvatelstva
3. 1. 2 Doporučené zásady chování ohrožených a zasažených osob
3. 1. 3 Tísňové volání
3. 2 Integrovaný záchranný systém jako nástroj pro záchranu osob a likvidaci následků mimořádných událostí
3. 2. 1 Součinnost složek IZS a základní úkoly IZS
3. 2. 2 Stupně poplachů IZS
3. 2. 3 Zásady spolupráce operačních a informačních středisek
3. 3 Předchůdce krizového řízení
3. 4 Krizové řízení
3. 4. 1 Krizový štáb
3. 4. 2 Typové plány pro správné a rychlé řešení mimořádných událostí
3. 5 Závěr
3.6 Souhrn kapitoly o pomoci, přípravě a ochraně

III Zákonný rámec pomoci při neštěstích v České republice

1 Působnost Ministerstva vnitra
1. 1 Ochrana obyvatelstva (Štěpán Kavan)
1. 1. 1 Historie ochrany obyvatelstva
1. 1. 2 Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva (civilní ochrana)
1. 1. 3 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách
1. 1. 4 Ochrana obyvatelstva
1. 1. 5 Koncepce ochrany obyvatelstva
1. 1. 6 Shrnutí
1. 2 Hasičský záchranný sbor a integrovaný záchranný systém (Marie Sotolářová)
1. 2. 1 Historie a poslání Hasičského záchranného sboru ČR a Integrovaného záchranného systému
1. 2. 2 Nezbytná řeč paragrafů a definice pojmů
1. 2. 3 Lidé v Hasičském záchranném sboru aneb „kdo pomůže pomáhajícím“?
1. 2. 4 Psychologická služba Hasičského záchranného sboru a její úkoly
1. 2. 5 Pokyny, které upravují výkon psychologické služby u HZS
1. 3 Policie při hromadných neštěstích (Štěpán Vymětal)
1. 3. 1 Historie a poslání policie
1. 3. 2 Vymezení psychologické služby u Policie ČR
1. 3. 3 Historie psychologické služby v policejních složkách
1. 3. 4 Současný rozvoj systému posttraumatické intervenční péče a dalších typů péče o zaměstnance u Policie ČR
1. 3. 5 Výhledy oboru: tvorba systému psychologické služby u bezpečnostních sborů
1. 3. 6 Psychologie mimořádných událostí a možnosti jejího rozvoje
1. 4 Dohoda o spolupráci mezi HZS, ERC a ČBK

2 Působnost Ministerstva zdravotnictví
2. 1 Urgentní medicína a medicína katastrof (Dana Hlaváčková)
2. 1. 1 Legislativní rámec poskytování první pomoci v České republice
2. 1. 2 Historie zajišťování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof v ČR
2. 1. 3 Rizika a stresové faktory v práci zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb
2. 1. 4 Osobnost a motivace zdravotnického záchranáře
2. 1. 5 Shrnutí

3 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí
3. 1 Krizová pomoc

4 Působnost Ministerstva obrany
4. 1 Psychosociální složky v armádě
Rozhovor s Vlastimilem Tichým

5 Souhrn kapitoly o zákonném rámci pomoci při neštěstích v České republice


ZÁVĚR neboli Příležitosti a rizika psychosociální pomoci obětem neštěstí

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Terénní krizová práce
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.4 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Terénní krizová práce

Psychosociální intervenční týmy

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3092
E-kniha
PDF
280 
Ihned ke stažení
i: 23846 n: 24767154r: 3092
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Jediná kniha svého zaměření na trhu seznamuje psychology, pracovníky v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy, samosprávy se systémem krizové pomoci. Autorský kolektiv čerpající z bohatých praktických zkušeností osvětluje především proces poskytování psychosociální pomoci obětem neštěstí, způsob vytváření a činnosti psychosociálních intervenčních týmů. Kniha je doplněna kasuistikami, rozhovory s lidmi postiženými životní katastrofou. Čtenář získá dokonalý přehled o terénní krizové pomoci poskytované v České republice
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Terénní krizová práce

Obsah

ÚVOD

I Rány osudu

1. Událost
1. 1 Vymezení traumatizující události
1. 2 Typy neštěstí
1. 3 Odlišnosti v působení
1. 3. 1 Postižení větší skupiny lidí versus izolovaná oběť
1. 3. 2 Působení člověka versus působení přírodních sil
1. 3. 3 Zvladatelnost versus nezvladatelnost následků katastrofy
1. 3. 4 Zahanbující projev zvůle versus projev něčeho, „co muselo být“
1. 3. 5 Být přihlížejícím svědkem versus být přímou obětí
1. 3. 6 Krátkodobé versus dlouhodobé působení traumatizujícího podnětu
1. 4 Souhrn kapitoly o událostech

2 Časový průběh události a vyrovnávání se s ní
2. 1 Časový průběh reakce na traumatizující událost v osobním měřítku
2. 2 Časový průběh vyrovnávání se se závažnou ztrátou: truchlení
2. 3 Časový průběh reakce na traumatizující událost ve společenském měřítku
2. 4 Časový průběh pomáhání
2. 5 Souhrn kapitoly o časování

3 Oběti
3. 1 Skupiny lidí zasažených událostí
3. 2 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel
3. 2. 1 Nezapomínejme na děti
3. 3 Kulturní a etnické rozdíly
3. 3. 1 Kulturní citlivost
3. 3. 2 Projevy kulturní (ne)citlivosti při pomáhání
3. 4 Souhrn kapitoly o lidech zasažených událostí (obětech)
Rozhovor s Bárou Šindelářovou

4 Projevy a důsledky neštěstí
4. 1 Projevy a důsledky neštěstí na úrovni jedince
4. 1. 1 Peri- a posttraumatické jevy
4. 1. 2 Posttraumatické poruchy
4. 1. 3 Příklad reagování na traumatizující události: Stockholmský syndrom
4. 1. 4 Příklad reagování na traumatizující události: nafouknuté Já (Markýz Pombal, syn zemětřesení)
4. 2 Projevy události na úrovni společenství
4. 2. 1 Útěk a přemístění
4. 2. 2 Truchlení
4. 2. 3 „Nákaza“ psychickým onemocněním (a zdravím)
4. 3 Uzavření události
4. 3. 1 Přizpůsobení (adaptace)
4. 3. 2 Učení
4. 4 Souhrn kapitoly o důsledcích a projevech neštěstí

II Pomoc, ochrana, příprava

1 Rámec pomáhání
1. 1. Lidé při pomáhání
1. 1. 1 Nebezpečí a příležitosti pomáhání
1. 1. 2 Pomoc pomáhajícím
1. 1. 3 Výchozí postoj pomáhání
1. 2 Lidské potřeby a hodnoty
1. 3 Lidské síly: způsoby zvládání zátěže (copingové strategie, obranné mechanismy)
1. 4 Lidské zdroje: sociální síť a sociální opora, společenství obce
1. 4. 1 Společenství obce a sociální síť jako základ sociální opory
1. 4. 2 Vymezení sociální opory
1. 4. 3 Sociální opora jako způsob žití „osoby v prostředí“: psychosociální zdroje
1. 4. 4 Sociální opora jako způsob zacházení s problémy: copingové strategie
1. 4. 5 Členění sociální opory
1. 4. 6 Zdroje sociální opory a její časování
1. 4. 7 Vnímání sociální opory: dostupnost, účinnost a přiměřenost pomoci
1. 4. 8 Nepříznivé podoby sociální opory
1. 4. 9 Společenství obce při katastrofách
1. 4. 10 Shrnutí o obci a sociální opoře
1. 5 Řízení psychosociální krizové pomoci
1. 5. 1 Řízení toho, kdo pomáhá
1. 5. 2 Krizové řízení
1. 5. 3 Řízení pomoci
1. 5. 4 Výchova a příprava obyvatel
1. 5. 5 Dokumentace – papírové doklady a podklady
Rozhovor s Petrem Činčalou

2 Typy pomoci
2. 1 První (psychická) pomoc a vyprávění
2. 1. 1 Základní první pomoc zdravotní
2. 1. 2 První pomoc psychická
2. 1. 3 Vyprávění
2. 2 Záchranné a likvidační práce
2. 3 Krizová intervence
2. 3. 1 Základy a zásady krizové intervence
2. 3. 2 Krizová intervence jako soubor technik a strategií
2. 3. 3 Krizová intervence jako metoda
2. 3. 4 Vyústění krize
2. 4 Časná intervence
2. 4. 1 Demobilizace, defusing, debriefing
2. 4. 2 Vývoj debriefingu
2. 4. 3 Souslednost časné krizové pomoci
2. 4. 4 Praxe založená na důkazech
2. 4. 5 Přirozené způsoby vyrovnávání s traumatizující událostí
2. 4. 6 Opory přiměřené, kvalitní a účinné časné intervence
2. 4. 7 Závěr kapitoly o debriefingu a časné intervenci
2. 5 Materiální a humanitární pomoc (Bohumila Baštecká, Štěpán Kavan)
2. 5. 1 Obecné otázky humanitární pomoci (Bohumila Baštecká)
2. 5. 2 Humanitární pomoc v České republice a České republiky (Štěpán Kavan)
2. 6 Psychosociální pomoc obětem neštěstí
2. 6. 1 Vymezení psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 2 Jak psychosociální pomoc ke špatné pověsti přišla
2. 6. 3 Etika pomáhání a etika pomáhajícího
2. 6. 4 Současné postoje k psychosociální pomoci: od odborníků k sousedům a zpět
2. 6. 5 Cíle psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 6 Psychosociální intervenční týmy (PIT)
2. 6. 7 Souhrn kapitoly o psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 7 Navazující odborná pomoc

3 Příprava, ochrana, záchrana
(Otakar Mika)
3. 1 Prevence jako nejúčinnější prostředek ochrany
3. 1. 1 Základní zásady připravenosti obyvatelstva
3. 1. 2 Doporučené zásady chování ohrožených a zasažených osob
3. 1. 3 Tísňové volání
3. 2 Integrovaný záchranný systém jako nástroj pro záchranu osob a likvidaci následků mimořádných událostí
3. 2. 1 Součinnost složek IZS a základní úkoly IZS
3. 2. 2 Stupně poplachů IZS
3. 2. 3 Zásady spolupráce operačních a informačních středisek
3. 3 Předchůdce krizového řízení
3. 4 Krizové řízení
3. 4. 1 Krizový štáb
3. 4. 2 Typové plány pro správné a rychlé řešení mimořádných událostí
3. 5 Závěr
3.6 Souhrn kapitoly o pomoci, přípravě a ochraně

III Zákonný rámec pomoci při neštěstích v České republice

1 Působnost Ministerstva vnitra
1. 1 Ochrana obyvatelstva (Štěpán Kavan)
1. 1. 1 Historie ochrany obyvatelstva
1. 1. 2 Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva (civilní ochrana)
1. 1. 3 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách
1. 1. 4 Ochrana obyvatelstva
1. 1. 5 Koncepce ochrany obyvatelstva
1. 1. 6 Shrnutí
1. 2 Hasičský záchranný sbor a integrovaný záchranný systém (Marie Sotolářová)
1. 2. 1 Historie a poslání Hasičského záchranného sboru ČR a Integrovaného záchranného systému
1. 2. 2 Nezbytná řeč paragrafů a definice pojmů
1. 2. 3 Lidé v Hasičském záchranném sboru aneb „kdo pomůže pomáhajícím“?
1. 2. 4 Psychologická služba Hasičského záchranného sboru a její úkoly
1. 2. 5 Pokyny, které upravují výkon psychologické služby u HZS
1. 3 Policie při hromadných neštěstích (Štěpán Vymětal)
1. 3. 1 Historie a poslání policie
1. 3. 2 Vymezení psychologické služby u Policie ČR
1. 3. 3 Historie psychologické služby v policejních složkách
1. 3. 4 Současný rozvoj systému posttraumatické intervenční péče a dalších typů péče o zaměstnance u Policie ČR
1. 3. 5 Výhledy oboru: tvorba systému psychologické služby u bezpečnostních sborů
1. 3. 6 Psychologie mimořádných událostí a možnosti jejího rozvoje
1. 4 Dohoda o spolupráci mezi HZS, ERC a ČBK

2 Působnost Ministerstva zdravotnictví
2. 1 Urgentní medicína a medicína katastrof (Dana Hlaváčková)
2. 1. 1 Legislativní rámec poskytování první pomoci v České republice
2. 1. 2 Historie zajišťování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof v ČR
2. 1. 3 Rizika a stresové faktory v práci zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb
2. 1. 4 Osobnost a motivace zdravotnického záchranáře
2. 1. 5 Shrnutí

3 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí
3. 1 Krizová pomoc

4 Působnost Ministerstva obrany
4. 1 Psychosociální složky v armádě
Rozhovor s Vlastimilem Tichým

5 Souhrn kapitoly o zákonném rámci pomoci při neštěstích v České republice


ZÁVĚR neboli Příležitosti a rizika psychosociální pomoci obětem neštěstí

O Autorovi

Baštecká Bohumila
Autorka působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se krizovou spoluprací po neštěstích, odolností, super vizí a poradenstvím. Je odbornou spolu/garantkou výcviků v supervizi a v krizové pomoci a spolupráci, spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi, Terénní krizová práce, Psychologická encyklopedie (aplikovaná psychologie). Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 999 
E-kniha 849 
Tištěná 359 
E-kniha 305 
Tištěná 299 
E-kniha 254 
E-kniha 319 
E-kniha 390 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.