0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Terénní krizová práce

Psychosociální intervenční týmy

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3092
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
280  252 
Ihned ke stažení
i: 23846 n: 24767154r: 3092
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jediná kniha svého zaměření na trhu seznamuje psychology, pracovníky v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy, samosprávy se systémem krizové pomoci. Autorský kolektiv čerpající z bohatých praktických zkušeností osvětluje především proces poskytování psychosociální pomoci obětem neštěstí, způsob vytváření a činnosti psychosociálních intervenčních týmů. Kniha je doplněna kasuistikami, rozhovory s lidmi postiženými životní katastrofou. Čtenář získá dokonalý přehled o terénní krizové pomoci poskytované v České republice

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Terénní krizová práce

Obsah

ÚVOD

I Rány osudu

1. Událost
1. 1 Vymezení traumatizující události
1. 2 Typy neštěstí
1. 3 Odlišnosti v působení
1. 3. 1 Postižení větší skupiny lidí versus izolovaná oběť
1. 3. 2 Působení člověka versus působení přírodních sil
1. 3. 3 Zvladatelnost versus nezvladatelnost následků katastrofy
1. 3. 4 Zahanbující projev zvůle versus projev něčeho, „co muselo být“
1. 3. 5 Být přihlížejícím svědkem versus být přímou obětí
1. 3. 6 Krátkodobé versus dlouhodobé působení traumatizujícího podnětu
1. 4 Souhrn kapitoly o událostech

2 Časový průběh události a vyrovnávání se s ní
2. 1 Časový průběh reakce na traumatizující událost v osobním měřítku
2. 2 Časový průběh vyrovnávání se se závažnou ztrátou: truchlení
2. 3 Časový průběh reakce na traumatizující událost ve společenském měřítku
2. 4 Časový průběh pomáhání
2. 5 Souhrn kapitoly o časování

3 Oběti
3. 1 Skupiny lidí zasažených událostí
3. 2 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel
3. 2. 1 Nezapomínejme na děti
3. 3 Kulturní a etnické rozdíly
3. 3. 1 Kulturní citlivost
3. 3. 2 Projevy kulturní (ne)citlivosti při pomáhání
3. 4 Souhrn kapitoly o lidech zasažených událostí (obětech)
Rozhovor s Bárou Šindelářovou

4 Projevy a důsledky neštěstí
4. 1 Projevy a důsledky neštěstí na úrovni jedince
4. 1. 1 Peri- a posttraumatické jevy
4. 1. 2 Posttraumatické poruchy
4. 1. 3 Příklad reagování na traumatizující události: Stockholmský syndrom
4. 1. 4 Příklad reagování na traumatizující události: nafouknuté Já (Markýz Pombal, syn zemětřesení)
4. 2 Projevy události na úrovni společenství
4. 2. 1 Útěk a přemístění
4. 2. 2 Truchlení
4. 2. 3 „Nákaza“ psychickým onemocněním (a zdravím)
4. 3 Uzavření události
4. 3. 1 Přizpůsobení (adaptace)
4. 3. 2 Učení
4. 4 Souhrn kapitoly o důsledcích a projevech neštěstí

II Pomoc, ochrana, příprava

1 Rámec pomáhání
1. 1. Lidé při pomáhání
1. 1. 1 Nebezpečí a příležitosti pomáhání
1. 1. 2 Pomoc pomáhajícím
1. 1. 3 Výchozí postoj pomáhání
1. 2 Lidské potřeby a hodnoty
1. 3 Lidské síly: způsoby zvládání zátěže (copingové strategie, obranné mechanismy)
1. 4 Lidské zdroje: sociální síť a sociální opora, společenství obce
1. 4. 1 Společenství obce a sociální síť jako základ sociální opory
1. 4. 2 Vymezení sociální opory
1. 4. 3 Sociální opora jako způsob žití „osoby v prostředí“: psychosociální zdroje
1. 4. 4 Sociální opora jako způsob zacházení s problémy: copingové strategie
1. 4. 5 Členění sociální opory
1. 4. 6 Zdroje sociální opory a její časování
1. 4. 7 Vnímání sociální opory: dostupnost, účinnost a přiměřenost pomoci
1. 4. 8 Nepříznivé podoby sociální opory
1. 4. 9 Společenství obce při katastrofách
1. 4. 10 Shrnutí o obci a sociální opoře
1. 5 Řízení psychosociální krizové pomoci
1. 5. 1 Řízení toho, kdo pomáhá
1. 5. 2 Krizové řízení
1. 5. 3 Řízení pomoci
1. 5. 4 Výchova a příprava obyvatel
1. 5. 5 Dokumentace – papírové doklady a podklady
Rozhovor s Petrem Činčalou

2 Typy pomoci
2. 1 První (psychická) pomoc a vyprávění
2. 1. 1 Základní první pomoc zdravotní
2. 1. 2 První pomoc psychická
2. 1. 3 Vyprávění
2. 2 Záchranné a likvidační práce
2. 3 Krizová intervence
2. 3. 1 Základy a zásady krizové intervence
2. 3. 2 Krizová intervence jako soubor technik a strategií
2. 3. 3 Krizová intervence jako metoda
2. 3. 4 Vyústění krize
2. 4 Časná intervence
2. 4. 1 Demobilizace, defusing, debriefing
2. 4. 2 Vývoj debriefingu
2. 4. 3 Souslednost časné krizové pomoci
2. 4. 4 Praxe založená na důkazech
2. 4. 5 Přirozené způsoby vyrovnávání s traumatizující událostí
2. 4. 6 Opory přiměřené, kvalitní a účinné časné intervence
2. 4. 7 Závěr kapitoly o debriefingu a časné intervenci
2. 5 Materiální a humanitární pomoc (Bohumila Baštecká, Štěpán Kavan)
2. 5. 1 Obecné otázky humanitární pomoci (Bohumila Baštecká)
2. 5. 2 Humanitární pomoc v České republice a České republiky (Štěpán Kavan)
2. 6 Psychosociální pomoc obětem neštěstí
2. 6. 1 Vymezení psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 2 Jak psychosociální pomoc ke špatné pověsti přišla
2. 6. 3 Etika pomáhání a etika pomáhajícího
2. 6. 4 Současné postoje k psychosociální pomoci: od odborníků k sousedům a zpět
2. 6. 5 Cíle psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 6 Psychosociální intervenční týmy (PIT)
2. 6. 7 Souhrn kapitoly o psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 7 Navazující odborná pomoc

3 Příprava, ochrana, záchrana
(Otakar Mika)
3. 1 Prevence jako nejúčinnější prostředek ochrany
3. 1. 1 Základní zásady připravenosti obyvatelstva
3. 1. 2 Doporučené zásady chování ohrožených a zasažených osob
3. 1. 3 Tísňové volání
3. 2 Integrovaný záchranný systém jako nástroj pro záchranu osob a likvidaci následků mimořádných událostí
3. 2. 1 Součinnost složek IZS a základní úkoly IZS
3. 2. 2 Stupně poplachů IZS
3. 2. 3 Zásady spolupráce operačních a informačních středisek
3. 3 Předchůdce krizového řízení
3. 4 Krizové řízení
3. 4. 1 Krizový štáb
3. 4. 2 Typové plány pro správné a rychlé řešení mimořádných událostí
3. 5 Závěr
3.6 Souhrn kapitoly o pomoci, přípravě a ochraně

III Zákonný rámec pomoci při neštěstích v České republice

1 Působnost Ministerstva vnitra
1. 1 Ochrana obyvatelstva (Štěpán Kavan)
1. 1. 1 Historie ochrany obyvatelstva
1. 1. 2 Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva (civilní ochrana)
1. 1. 3 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách
1. 1. 4 Ochrana obyvatelstva
1. 1. 5 Koncepce ochrany obyvatelstva
1. 1. 6 Shrnutí
1. 2 Hasičský záchranný sbor a integrovaný záchranný systém (Marie Sotolářová)
1. 2. 1 Historie a poslání Hasičského záchranného sboru ČR a Integrovaného záchranného systému
1. 2. 2 Nezbytná řeč paragrafů a definice pojmů
1. 2. 3 Lidé v Hasičském záchranném sboru aneb „kdo pomůže pomáhajícím“?
1. 2. 4 Psychologická služba Hasičského záchranného sboru a její úkoly
1. 2. 5 Pokyny, které upravují výkon psychologické služby u HZS
1. 3 Policie při hromadných neštěstích (Štěpán Vymětal)
1. 3. 1 Historie a poslání policie
1. 3. 2 Vymezení psychologické služby u Policie ČR
1. 3. 3 Historie psychologické služby v policejních složkách
1. 3. 4 Současný rozvoj systému posttraumatické intervenční péče a dalších typů péče o zaměstnance u Policie ČR
1. 3. 5 Výhledy oboru: tvorba systému psychologické služby u bezpečnostních sborů
1. 3. 6 Psychologie mimořádných událostí a možnosti jejího rozvoje
1. 4 Dohoda o spolupráci mezi HZS, ERC a ČBK

2 Působnost Ministerstva zdravotnictví
2. 1 Urgentní medicína a medicína katastrof (Dana Hlaváčková)
2. 1. 1 Legislativní rámec poskytování první pomoci v České republice
2. 1. 2 Historie zajišťování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof v ČR
2. 1. 3 Rizika a stresové faktory v práci zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb
2. 1. 4 Osobnost a motivace zdravotnického záchranáře
2. 1. 5 Shrnutí

3 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí
3. 1 Krizová pomoc

4 Působnost Ministerstva obrany
4. 1 Psychosociální složky v armádě
Rozhovor s Vlastimilem Tichým

5 Souhrn kapitoly o zákonném rámci pomoci při neštěstích v České republice


ZÁVĚR neboli Příležitosti a rizika psychosociální pomoci obětem neštěstí

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.39MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Terénní krizová práce
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.39 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Terénní krizová práce

Psychosociální intervenční týmy

Baštecká Bohumila a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3092
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
280  252 
Ihned ke stažení
i: 23846 n: 24767154r: 3092
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Jediná kniha svého zaměření na trhu seznamuje psychology, pracovníky v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy, samosprávy se systémem krizové pomoci. Autorský kolektiv čerpající z bohatých praktických zkušeností osvětluje především proces poskytování psychosociální pomoci obětem neštěstí, způsob vytváření a činnosti psychosociálních intervenčních týmů. Kniha je doplněna kasuistikami, rozhovory s lidmi postiženými životní katastrofou. Čtenář získá dokonalý přehled o terénní krizové pomoci poskytované v České republice
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Terénní krizová práce

Obsah

ÚVOD

I Rány osudu

1. Událost
1. 1 Vymezení traumatizující události
1. 2 Typy neštěstí
1. 3 Odlišnosti v působení
1. 3. 1 Postižení větší skupiny lidí versus izolovaná oběť
1. 3. 2 Působení člověka versus působení přírodních sil
1. 3. 3 Zvladatelnost versus nezvladatelnost následků katastrofy
1. 3. 4 Zahanbující projev zvůle versus projev něčeho, „co muselo být“
1. 3. 5 Být přihlížejícím svědkem versus být přímou obětí
1. 3. 6 Krátkodobé versus dlouhodobé působení traumatizujícího podnětu
1. 4 Souhrn kapitoly o událostech

2 Časový průběh události a vyrovnávání se s ní
2. 1 Časový průběh reakce na traumatizující událost v osobním měřítku
2. 2 Časový průběh vyrovnávání se se závažnou ztrátou: truchlení
2. 3 Časový průběh reakce na traumatizující událost ve společenském měřítku
2. 4 Časový průběh pomáhání
2. 5 Souhrn kapitoly o časování

3 Oběti
3. 1 Skupiny lidí zasažených událostí
3. 2 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel
3. 2. 1 Nezapomínejme na děti
3. 3 Kulturní a etnické rozdíly
3. 3. 1 Kulturní citlivost
3. 3. 2 Projevy kulturní (ne)citlivosti při pomáhání
3. 4 Souhrn kapitoly o lidech zasažených událostí (obětech)
Rozhovor s Bárou Šindelářovou

4 Projevy a důsledky neštěstí
4. 1 Projevy a důsledky neštěstí na úrovni jedince
4. 1. 1 Peri- a posttraumatické jevy
4. 1. 2 Posttraumatické poruchy
4. 1. 3 Příklad reagování na traumatizující události: Stockholmský syndrom
4. 1. 4 Příklad reagování na traumatizující události: nafouknuté Já (Markýz Pombal, syn zemětřesení)
4. 2 Projevy události na úrovni společenství
4. 2. 1 Útěk a přemístění
4. 2. 2 Truchlení
4. 2. 3 „Nákaza“ psychickým onemocněním (a zdravím)
4. 3 Uzavření události
4. 3. 1 Přizpůsobení (adaptace)
4. 3. 2 Učení
4. 4 Souhrn kapitoly o důsledcích a projevech neštěstí

II Pomoc, ochrana, příprava

1 Rámec pomáhání
1. 1. Lidé při pomáhání
1. 1. 1 Nebezpečí a příležitosti pomáhání
1. 1. 2 Pomoc pomáhajícím
1. 1. 3 Výchozí postoj pomáhání
1. 2 Lidské potřeby a hodnoty
1. 3 Lidské síly: způsoby zvládání zátěže (copingové strategie, obranné mechanismy)
1. 4 Lidské zdroje: sociální síť a sociální opora, společenství obce
1. 4. 1 Společenství obce a sociální síť jako základ sociální opory
1. 4. 2 Vymezení sociální opory
1. 4. 3 Sociální opora jako způsob žití „osoby v prostředí“: psychosociální zdroje
1. 4. 4 Sociální opora jako způsob zacházení s problémy: copingové strategie
1. 4. 5 Členění sociální opory
1. 4. 6 Zdroje sociální opory a její časování
1. 4. 7 Vnímání sociální opory: dostupnost, účinnost a přiměřenost pomoci
1. 4. 8 Nepříznivé podoby sociální opory
1. 4. 9 Společenství obce při katastrofách
1. 4. 10 Shrnutí o obci a sociální opoře
1. 5 Řízení psychosociální krizové pomoci
1. 5. 1 Řízení toho, kdo pomáhá
1. 5. 2 Krizové řízení
1. 5. 3 Řízení pomoci
1. 5. 4 Výchova a příprava obyvatel
1. 5. 5 Dokumentace – papírové doklady a podklady
Rozhovor s Petrem Činčalou

2 Typy pomoci
2. 1 První (psychická) pomoc a vyprávění
2. 1. 1 Základní první pomoc zdravotní
2. 1. 2 První pomoc psychická
2. 1. 3 Vyprávění
2. 2 Záchranné a likvidační práce
2. 3 Krizová intervence
2. 3. 1 Základy a zásady krizové intervence
2. 3. 2 Krizová intervence jako soubor technik a strategií
2. 3. 3 Krizová intervence jako metoda
2. 3. 4 Vyústění krize
2. 4 Časná intervence
2. 4. 1 Demobilizace, defusing, debriefing
2. 4. 2 Vývoj debriefingu
2. 4. 3 Souslednost časné krizové pomoci
2. 4. 4 Praxe založená na důkazech
2. 4. 5 Přirozené způsoby vyrovnávání s traumatizující událostí
2. 4. 6 Opory přiměřené, kvalitní a účinné časné intervence
2. 4. 7 Závěr kapitoly o debriefingu a časné intervenci
2. 5 Materiální a humanitární pomoc (Bohumila Baštecká, Štěpán Kavan)
2. 5. 1 Obecné otázky humanitární pomoci (Bohumila Baštecká)
2. 5. 2 Humanitární pomoc v České republice a České republiky (Štěpán Kavan)
2. 6 Psychosociální pomoc obětem neštěstí
2. 6. 1 Vymezení psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 2 Jak psychosociální pomoc ke špatné pověsti přišla
2. 6. 3 Etika pomáhání a etika pomáhajícího
2. 6. 4 Současné postoje k psychosociální pomoci: od odborníků k sousedům a zpět
2. 6. 5 Cíle psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 6. 6 Psychosociální intervenční týmy (PIT)
2. 6. 7 Souhrn kapitoly o psychosociální pomoci obětem neštěstí
2. 7 Navazující odborná pomoc

3 Příprava, ochrana, záchrana
(Otakar Mika)
3. 1 Prevence jako nejúčinnější prostředek ochrany
3. 1. 1 Základní zásady připravenosti obyvatelstva
3. 1. 2 Doporučené zásady chování ohrožených a zasažených osob
3. 1. 3 Tísňové volání
3. 2 Integrovaný záchranný systém jako nástroj pro záchranu osob a likvidaci následků mimořádných událostí
3. 2. 1 Součinnost složek IZS a základní úkoly IZS
3. 2. 2 Stupně poplachů IZS
3. 2. 3 Zásady spolupráce operačních a informačních středisek
3. 3 Předchůdce krizového řízení
3. 4 Krizové řízení
3. 4. 1 Krizový štáb
3. 4. 2 Typové plány pro správné a rychlé řešení mimořádných událostí
3. 5 Závěr
3.6 Souhrn kapitoly o pomoci, přípravě a ochraně

III Zákonný rámec pomoci při neštěstích v České republice

1 Působnost Ministerstva vnitra
1. 1 Ochrana obyvatelstva (Štěpán Kavan)
1. 1. 1 Historie ochrany obyvatelstva
1. 1. 2 Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva (civilní ochrana)
1. 1. 3 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách
1. 1. 4 Ochrana obyvatelstva
1. 1. 5 Koncepce ochrany obyvatelstva
1. 1. 6 Shrnutí
1. 2 Hasičský záchranný sbor a integrovaný záchranný systém (Marie Sotolářová)
1. 2. 1 Historie a poslání Hasičského záchranného sboru ČR a Integrovaného záchranného systému
1. 2. 2 Nezbytná řeč paragrafů a definice pojmů
1. 2. 3 Lidé v Hasičském záchranném sboru aneb „kdo pomůže pomáhajícím“?
1. 2. 4 Psychologická služba Hasičského záchranného sboru a její úkoly
1. 2. 5 Pokyny, které upravují výkon psychologické služby u HZS
1. 3 Policie při hromadných neštěstích (Štěpán Vymětal)
1. 3. 1 Historie a poslání policie
1. 3. 2 Vymezení psychologické služby u Policie ČR
1. 3. 3 Historie psychologické služby v policejních složkách
1. 3. 4 Současný rozvoj systému posttraumatické intervenční péče a dalších typů péče o zaměstnance u Policie ČR
1. 3. 5 Výhledy oboru: tvorba systému psychologické služby u bezpečnostních sborů
1. 3. 6 Psychologie mimořádných událostí a možnosti jejího rozvoje
1. 4 Dohoda o spolupráci mezi HZS, ERC a ČBK

2 Působnost Ministerstva zdravotnictví
2. 1 Urgentní medicína a medicína katastrof (Dana Hlaváčková)
2. 1. 1 Legislativní rámec poskytování první pomoci v České republice
2. 1. 2 Historie zajišťování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof v ČR
2. 1. 3 Rizika a stresové faktory v práci zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb
2. 1. 4 Osobnost a motivace zdravotnického záchranáře
2. 1. 5 Shrnutí

3 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí
3. 1 Krizová pomoc

4 Působnost Ministerstva obrany
4. 1 Psychosociální složky v armádě
Rozhovor s Vlastimilem Tichým

5 Souhrn kapitoly o zákonném rámci pomoci při neštěstích v České republice


ZÁVĚR neboli Příležitosti a rizika psychosociální pomoci obětem neštěstí

O Autorovi

Baštecká Bohumila
Autorka působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se krizovou spoluprací po neštěstích, odolností, super vizí a poradenstvím. Je odbornou spolu/garantkou výcviků v supervizi a v krizové pomoci a spolupráci, spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi, Terénní krizová práce, Psychologická encyklopedie (aplikovaná psychologie). Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 390 
E-kniha 351 
Tištěná 594 
E-kniha 535 
Tištěná 373 
E-kniha 336 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 319 
E-kniha 287 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.