0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Finanční analýza

Komplexní průvodce s příklady

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6185
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Chcete získat informace o tom, jak si podnik stojí z hlediska finančního zdraví a co je potřeba udělat, aby se hospodaření zlepšilo? Pak uvítáte tuto knihu, která vám ukáže, jak kvalitně provést finanční analýzu. Velkou předností publikace je úzká provázanost s praxí a mnoho praktických příkladů, vzorová finanční analýza konkrétního reálného podniku včetně důkladných komentářů, řada příkladů na procvičení a velmi srozumitelný a přehledný výklad s mnoha ilustrativními schématy. Velmi cenná je kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autorky poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují možná řešení této problematiky. Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy, ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které jsou pro analýzu nutné, podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu, objasňuje logické návaznosti a souvislosti využití výsledků finanční analýzy v rámci řízení podniku a jeho vý
konnosti. Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům, finančním specialistům podniků a studentům VŠ.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Finanční analýza

O autorkách 7
Řekli o knize 8
Seznam nejpoužívanějších zkratek 9
Summary 12
Úvod 13
1 Úvod do finanční analýzy 15
1.1 Účel finanční analýzy 15
1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 16
2 Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy 19
2.1 Rozvaha podniku 21
2.2 Výkaz zisku a ztráty 36
2.3 Cash flow 46
2.4 Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy 56
2.5 Příloha účetní závěrky 57
3 Metody, postupy a ukazatele finanční analýzy 59
3.1 Metody finanční analýzy 59
3.2 Postup při finanční analýze 59
3.3 Ukazatele finanční analýzy 64
3.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 65
3.3.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 81
3.3.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy 82
4 Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití postupů benchmarkingu 117
4.1 Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů a využití benchmarkingu 117
4.2 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů 121
4.2.1 Soustavy poměrových ukazatelů 129
4.3 Zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrh doporučení 131
5 Slabé stránky finanční analýzy 139
5.1 Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky 139
5.2 Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření 145
5.3 Závislost tradičních ukazatelů finanční analýzy na účetních údajích 146
5.4 Nutnost srovnání tradičních ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty 147
5.5 Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů podnikatelských aktivit 147
6 Integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti 149
6.1 Diskontované cash flow (DCF - Discounted Cash Flow) 151
6.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added) 152
6.2.1 Identifikace faktorů ovlivňujících výši ukazatele EVA 169
6.3 Tržní přidaná hodnota (MVA -Market Value Added) 175
6.4 Balanced Scorecard (BSC) 182
7 Shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití finanční analýzy v podnikatelské praxi 187
Použitá literatura 191
Příloha 1: Účetní výkazy - ALKO, a. s. 194
Příloha 2: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím metody CAPM 201
Příloha 3: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím stavebnicové metody 202
Příloha 4: Pyramidový rozklad EVA - ALKO, a. s. 203
Rejstřík 204

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Finanční analýza byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 302 
E-kniha 272 
Tištěná 199 
E-kniha 305 
Tištěná 611 
E-kniha 550 
Tištěná 212 
E-kniha 191 

Finanční analýza

Komplexní průvodce s příklady

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6185
Chcete získat informace o tom, jak si podnik stojí z hlediska finančního zdraví a co je potřeba udělat, aby se hospodaření zlepšilo? Pak uvítáte tuto knihu, která vám ukáže, jak kvalitně provést finanční analýzu. Velkou předností publikace je úzká provázanost s praxí a mnoho praktických příkladů, vzorová finanční analýza konkrétního reálného podniku včetně důkladných komentářů, řada příkladů na procvičení a velmi srozumitelný a přehledný výklad s mnoha ilustrativními schématy. Velmi cenná je kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autorky poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují možná řešení této problematiky. Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy, ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které jsou pro analýzu nutné, podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu, objasňuje logické návaznosti a souvislosti využití výsledků finanční analýzy v rámci řízení podniku a jeho vý
konnosti. Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům, finančním specialistům podniků a studentům VŠ.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Finanční analýza

O autorkách 7
Řekli o knize 8
Seznam nejpoužívanějších zkratek 9
Summary 12
Úvod 13
1 Úvod do finanční analýzy 15
1.1 Účel finanční analýzy 15
1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 16
2 Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy 19
2.1 Rozvaha podniku 21
2.2 Výkaz zisku a ztráty 36
2.3 Cash flow 46
2.4 Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy 56
2.5 Příloha účetní závěrky 57
3 Metody, postupy a ukazatele finanční analýzy 59
3.1 Metody finanční analýzy 59
3.2 Postup při finanční analýze 59
3.3 Ukazatele finanční analýzy 64
3.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 65
3.3.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 81
3.3.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy 82
4 Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití postupů benchmarkingu 117
4.1 Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů a využití benchmarkingu 117
4.2 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů 121
4.2.1 Soustavy poměrových ukazatelů 129
4.3 Zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrh doporučení 131
5 Slabé stránky finanční analýzy 139
5.1 Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky 139
5.2 Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření 145
5.3 Závislost tradičních ukazatelů finanční analýzy na účetních údajích 146
5.4 Nutnost srovnání tradičních ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty 147
5.5 Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů podnikatelských aktivit 147
6 Integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti 149
6.1 Diskontované cash flow (DCF - Discounted Cash Flow) 151
6.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added) 152
6.2.1 Identifikace faktorů ovlivňujících výši ukazatele EVA 169
6.3 Tržní přidaná hodnota (MVA -Market Value Added) 175
6.4 Balanced Scorecard (BSC) 182
7 Shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití finanční analýzy v podnikatelské praxi 187
Použitá literatura 191
Příloha 1: Účetní výkazy - ALKO, a. s. 194
Příloha 2: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím metody CAPM 201
Příloha 3: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím stavebnicové metody 202
Příloha 4: Pyramidový rozklad EVA - ALKO, a. s. 203
Rejstřík 204

O Autorovi

Knápková Adriana
Již od počátku svého vysokoškolského studia se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících výkonnost podniků. V roce 2005 úspěšně absolvovala doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlí ně, kde rovněž přednáší a vede odborné semináře. Praktické zkušenosti čerpá z podnikové praxe, se kterou úzce spolupracuje. Výsledky své práce prezentovala na mezinárodních konferencích, např. v USA, Indii či Řecku.
Pavelková Drahomíra
Řadu let se zabývá problematikou podnikových financí se zaměřením na podnikovou výkonnost. Působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde přednáší a věnuje se vědecko výzkumné činnosti. Intenzivně spolupracuje s podnikovou praxí. Absolvovala zahraniční stáže v Japonsku, Velké Británii, Belgii, Portugalsku, USA, Finsku, Švédsku a Dánsku. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady výzkumných a vzdělávacích projektů. Výsledky své práce prezentovala na mnoha domácích i zahraničních konferencích (72 příspěvků) a v odborných časopisech (30 článků), je autorkou nebo spoluautorkou tří monografií a šesti kapitol v knize. Je členkou čtyř mezinárodních vědeckých společností a mezinárodní sítě zaměřené na problematiku měření výkonnosti klastrů. Je předsedkyní Redakční rady časopisu Journal of Competitiveness, členkou ediční rady časopisu Trendy managementu a ekonomiky a členkou odborné rady České asociace pro finanční řízení.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.