0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Neuropsychologie v neurologii

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3252
E-kniha
PDF
312 -20 %
Ihned ke stažení
i: 23892 n: 24769950r: 3252
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace Neuropsychologie v neurologii se na vysoce odborné úrovni věnuje základnímu předmětu zájmu všech klinických psychologů, neurologů, psychiatrů i studentů příslušných oborů, tedy kognitivnímu deficitu u vybraných neurologických poruch a možnostem neuropsychologické rehabilitace. Autorský kolektiv, shrnující své znalosti a bohaté zkušenosti, vytvořil tuto publikaci především pro potřeby klinické praxe. Širší úvod do klinické neuropsychologie a do problematiky pacientů s psychickými poruchami podává monografie Neuropsychologie v psychiatrii, která současně vychází v nakladatelství Grada. Obě knihy tak tvoří souhrnné dílo oboru.

Z obsahu knihy Neuropsychologie v neurologii

O AUTORECH

PŘEDMLUVA
1.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U EPILEPSIE
(Jan Preiss)
1.1
Klasifikace záchvatových poruch
1.2
Zahraniční a české neuropsychologické studie
1.2.1
Intelektové výkony a kognitivní deteriorace u epilepsie
1.2.2
Proměnné ve vztahu k záchvatům a kognitivní výkonnost
1.2.3
Neuropsychologické dopady typu epilepsie a etiologických faktorů
1.2.4
Vliv EEG abnormalit na neuropsychologickou výkonnost
1.2.5
Výzkum neuropsychologických metod
1.2.6
Neurochirurgická operace pro epilepsii a neuropsychologický stav
1.2.7
Schopnost neuropsychologických metod pomáhat řešit obtížné
klinické otázky
1.3
Prevalence
1.4
Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
1.4.1
Paměť a učení
1.4.2
Věk v době začátku nemoci a trvání nemoci
1.4.3
Záchvaty a jejich frekvence
1.4.4
Pozornost
1.4.5
Řeč
1.4.6
Exekutivní funkce
1.4.7
Vizuální percepce
1.4.8
Neverbální auditorní percepce
1.4.9
Motorika
1.5
Měření
1.6
Průběh kognitivního deficitu
1.6.1
Longitudinální sledování
1.6.2
Otázka demence
1.6.3
Vliv záchvatů
1.6.4
Sledování řady současně působících faktorů
1.6.5
Vlivy neurochirurgické operace
1.6.6
Predikce výsledků operace
1.7
Výsledky zobrazovacích metod

1.8
Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
1.8.1
Vyšetření mimo specializovaná epileptologická centra
1.8.2
Vyšetření na pracovištích specializovaných na epileptologii
a neurochirurgii
1.9
Rehabilitace a psychoterapie u nemocných epilepsií
1.10
Invalidita
1.11
Závěr
1.12
Klíčová slova
Literatura
2.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U TRAUMATICKÉHO POŠKOZENÍ MOZKU
(Petr Kulišťák)
2.1
Postavení neuropsychologie v léčbě poškození mozku
2.2
Epidemiologie mozkových traumat
2.3
Klasifikace poškození mozku
2.4
Stručný přehled některých výzkumů
2.5
Problematika chybné diagnózy u mírných poškození mozku
2.6
Neuropsychologické hodnocení osoby s poškozením mozku
2.6.1
Interview s pacientem
2.6.2
Formální testování
2.6.3
Diagnostický přínos testů u lehkého poškození hlavy a mozku
2.6.4
Průběh kognitivního deficitu při poškození hlavy a mozku
2.6.5
Využití zobrazovacích metod
2.7
Návrh neuropsychologického vyšetření pacientů po úrazovém poškození
mozku
2.8
Psychosociální následky traumatického poškození hlavy
2.9
Závěr
2.10
Klíčová slova
Literatura
3.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U ALZHEIMEROVY DEMENCE
(Zuzana Fanfrdlová)
Úvod do problematiky
3.1
Klasifikace, diagnostická kritéria
3.2
Patogeneze Alzheimerovy choroby
3.3
Epidemiologie a rizikové faktory
3.4
Výzkumné studie
3.5
Zobrazovací metody
3.6
Průběh a charakter kognitivního deficitu
3.7
Hlavní domény měřených kognitivních schopností
3.8
Testové metody
3.9
Návrh typizovaného vyšetření
3.10
Terapie a rehabilitace
3.10.1
Farmakologická léčba
3.10.2
Rehabilitace, psychoterapie
3.11
Invalidita
3.12
Závěr
3.13
Klíčová slova
Literatura
4.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U VASKULÁRNÍ DEMENCE
(Sabina Telecká)
4.1
Diagnostická kritéria
4.2
Klasifikace vaskulárních demencí a výzkumné studie
4.2.1
Klasifikace vaskulárních demecí
4.2.2
Zahraniční studie na téma vaskulární demence
4.2.3
Výzkum vaskulární demence v České republice
4.3
Prevalence a rizikové faktory
4.3.1
Prevalence
4.3.2
Rizikové faktory
4.4
Invalidita, mortalita
4.5
Zobrazovací metody
4.6
Průběh kognitivního deficitu
4.7
Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
4.8
Testové metody
4.9
Návrh typizovaného vyšetření
4.9.1
Deteriorace kognitivních schopností
4.9.2
Diferenciální diagnostika vaskulární demence a Alzheimerovy
nemoci
4.9.3
Studie
4.10
Terapie a rehabilitace
4.10.1
Farmakoterapie
4.10.2
Rehabilitace
4.11
Závěr
4.12
Klíčová slova
Literatura
5.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U HYDROCEFALU
(Markéta Mohaplová)
Úvod do problematiky
5.1
Definice, klasifikace
5.2
Neuropsychologické studie
5.3
Prevalence
5.4
Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
5.5
Měření
5.6
Průběh kognitivního deficitu
5.7
Diferenciální diagnostika
5.8
Výsledky zobrazovacích metod
5.9
Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
5.10
Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
5.11
Invalidita
5.12
Závěr
5.13
Klíčová slova
Literatura
6.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U PARKINSONOVY NEMOCI
(Evžen Růžička, Olga Nováková a Nataša Špačková)
Úvod do problematiky
6.1
Psychické změny a jejich mechanismy u Parkinsonovy nemoci
6.1.1
Exekutivní funkce a pozornostní procesy
6.1.2
Paměť a učení
6.1.3
Zrakově-prostorové funkce
6.1.4
Řeč a jazyk
6.1.5
Specificita demence
6.1.6
Další psychické projevy
6.1.7
Mechanismy psychických změn u PN a úloha systému bazálních
ganglií při regulaci kognitivních funkcí
6.2
Prevalence kognitivní dysfunkce u Parkinsonovy nemoci
6.3
Hlavní domény kognitivních funkcí a jejich měření
6.3.1
Exekutivní funkce
6.3.2
Zrakově-prostorové funkce
6.3.3
Paměť
6.3.4
Řečové funkce
6.3.5
Demence u PN
6.4
Průběh kognitivního deficitu, faktory ovlivňující jeho vývoj a tíži
6.5
Zobrazovací metody
6.6
Neuropsychologické vyšetření u Parkinsonovy nemoci
6.6.1
Indikace vyšetření
6.6.2
Vyšetření globálního kognitivního deficitu
6.6.3
Projevy a hodnocení deprese a úzkosti
6.6.4
Vyšetření dílčích kognitivních deficitů u PN
6.6.5
Zvláštnosti a úskalí neuropsychologického vyšetření
6.7
Prevence, rehabilitace a psychoterapie psychických poruch
6.8
Pracovní schopnost a invalidita
6.9
Závěr
6.10
Klíčová slova
Literatura
7.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U HUNTINGTONOVY NEMOCI
(Jan Roth, Jiří Klempíř a Nataša Špačková)
Úvod do problematiky
7.1
Patofyziologické podklady vzniku mentálních poruch u HN
7.2
Hlavní domény postižených psychických funkcí
7.2.1
Poruchy osobnosti a chování
7.2.2
Afektivní poruchy
7.2.3
Úzkostné poruchy
7.2.4
Psychotická symptomatika
7.2.5
Izolované kognitivní deficity a demence
7.3
Hlavní neuropsychologické studie
7.3.1
Psychiatrické projevy
7.3.2
Kognitivní projevy
7.4
Výskyt, prevalence, incidence
7.5
Měření
7.5.1
Měření kognitivních funkcí
7.5.2
Měření behaviorálních poruch
7.6
Průběh neuropsychologického postižení
7.7
Výsledky zobrazovacích metod
7.7.1
Struktura
7.7.2
Funkce
7.8
Návrh typizovaného neuropsychologického vyšetření
7.9
Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
7.10
Invalidita
7.11
Problematika osob v riziku
7.11.1
Dopady presymptomatického testu
7.11.2
Preklinické neuropsychologické markery nositelů mutace
7.12
Problematika pečovatelů
7.13
Závěr
7.14
Klíčová slova
Literatura
8.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ
(Alena Javůrková)
Úvod do problematiky
8.1
Prevalence
8.2
Terapie RS
8.3
Neuropsychologické vyšetření kognitivních funkcí u RS
8.3.1
Intelektové schopnosti
8.3.2
Vizuomotorika, zrakově-prostorové schopnosti a pozornost
8.3.3
Paměť a učení
8.3.4
Verbální schopnosti a exekutivní funkce
8.3.5
Osobnost a psychosociální chování
8.4
Průběh kognitivního deficitu
8.5
Výsledky zobrazovacích metod
8.6
Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
8.7
Neuropsychologická rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
8.8
Invalidita
8.9
Závěr
8.10
Klíčová slova
Literatura
Přílohy

9.
MODEL NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE PO ÚRAZECH HLAVY
(Petr Kulišťák)
9.1
Rehabilitační tým
9.2
Počítačem asistovaná neurokognitivní rehabilitace
9.3
Skupiny pacientů a doprovodných osob
9.4
Mozkové trauma jako “léčebný prostředek“
9.5
Závěr
Literatura
10.
ERGOTERAPIE U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM MOZKU
(Mária Krivošíková)
Úvod do problematiky
10.1
Ergoterapie v rehabilitaci kognitivních poruch
10.1.1
Kognitivní poruchy v denním životě
10.1.2
Ergoterapeutické vyšetřovací postupy u pacientů s poškozením
mozku
10.1.3
Ergoterapeutické přístupy v terapii kognitivních poruch
10.1.4
Poškození mozku a paměť
10.2
Závěr

Literatura
Přílohy

SEZNAM ZKRATEK

REJSTŘÍK

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Neuropsychologie v neurologii
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Neuropsychologie v neurologii

Publikace Neuropsychologie v neurologii se na vysoce odborné úrovni věnuje základnímu předmětu zájmu všech klinických psychologů, neurologů, psychiatrů i studentů příslušných oborů, tedy kognitivnímu deficitu u vybraných neurologických poruch a možnostem neuropsychologické rehabilitace. Autorský kolektiv, shrnující své znalosti a bohaté zkušenosti, vytvořil tuto publikaci především pro potřeby klinické praxe. Širší úvod do klinické neuropsychologie a do problematiky pacientů s psychickými poruchami podává monografie Neuropsychologie v psychiatrii, která současně vychází v nakladatelství Grada. Obě knihy tak tvoří souhrnné dílo oboru.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3252
E-kniha
PDF
312 -20 %
Ihned ke stažení
i: 23892 n: 24769950r: 3252

Z obsahu knihy Neuropsychologie v neurologii

O AUTORECH

PŘEDMLUVA
1.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U EPILEPSIE
(Jan Preiss)
1.1
Klasifikace záchvatových poruch
1.2
Zahraniční a české neuropsychologické studie
1.2.1
Intelektové výkony a kognitivní deteriorace u epilepsie
1.2.2
Proměnné ve vztahu k záchvatům a kognitivní výkonnost
1.2.3
Neuropsychologické dopady typu epilepsie a etiologických faktorů
1.2.4
Vliv EEG abnormalit na neuropsychologickou výkonnost
1.2.5
Výzkum neuropsychologických metod
1.2.6
Neurochirurgická operace pro epilepsii a neuropsychologický stav
1.2.7
Schopnost neuropsychologických metod pomáhat řešit obtížné
klinické otázky
1.3
Prevalence
1.4
Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
1.4.1
Paměť a učení
1.4.2
Věk v době začátku nemoci a trvání nemoci
1.4.3
Záchvaty a jejich frekvence
1.4.4
Pozornost
1.4.5
Řeč
1.4.6
Exekutivní funkce
1.4.7
Vizuální percepce
1.4.8
Neverbální auditorní percepce
1.4.9
Motorika
1.5
Měření
1.6
Průběh kognitivního deficitu
1.6.1
Longitudinální sledování
1.6.2
Otázka demence
1.6.3
Vliv záchvatů
1.6.4
Sledování řady současně působících faktorů
1.6.5
Vlivy neurochirurgické operace
1.6.6
Predikce výsledků operace
1.7
Výsledky zobrazovacích metod

1.8
Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
1.8.1
Vyšetření mimo specializovaná epileptologická centra
1.8.2
Vyšetření na pracovištích specializovaných na epileptologii
a neurochirurgii
1.9
Rehabilitace a psychoterapie u nemocných epilepsií
1.10
Invalidita
1.11
Závěr
1.12
Klíčová slova
Literatura
2.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U TRAUMATICKÉHO POŠKOZENÍ MOZKU
(Petr Kulišťák)
2.1
Postavení neuropsychologie v léčbě poškození mozku
2.2
Epidemiologie mozkových traumat
2.3
Klasifikace poškození mozku
2.4
Stručný přehled některých výzkumů
2.5
Problematika chybné diagnózy u mírných poškození mozku
2.6
Neuropsychologické hodnocení osoby s poškozením mozku
2.6.1
Interview s pacientem
2.6.2
Formální testování
2.6.3
Diagnostický přínos testů u lehkého poškození hlavy a mozku
2.6.4
Průběh kognitivního deficitu při poškození hlavy a mozku
2.6.5
Využití zobrazovacích metod
2.7
Návrh neuropsychologického vyšetření pacientů po úrazovém poškození
mozku
2.8
Psychosociální následky traumatického poškození hlavy
2.9
Závěr
2.10
Klíčová slova
Literatura
3.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U ALZHEIMEROVY DEMENCE
(Zuzana Fanfrdlová)
Úvod do problematiky
3.1
Klasifikace, diagnostická kritéria
3.2
Patogeneze Alzheimerovy choroby
3.3
Epidemiologie a rizikové faktory
3.4
Výzkumné studie
3.5
Zobrazovací metody
3.6
Průběh a charakter kognitivního deficitu
3.7
Hlavní domény měřených kognitivních schopností
3.8
Testové metody
3.9
Návrh typizovaného vyšetření
3.10
Terapie a rehabilitace
3.10.1
Farmakologická léčba
3.10.2
Rehabilitace, psychoterapie
3.11
Invalidita
3.12
Závěr
3.13
Klíčová slova
Literatura
4.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U VASKULÁRNÍ DEMENCE
(Sabina Telecká)
4.1
Diagnostická kritéria
4.2
Klasifikace vaskulárních demencí a výzkumné studie
4.2.1
Klasifikace vaskulárních demecí
4.2.2
Zahraniční studie na téma vaskulární demence
4.2.3
Výzkum vaskulární demence v České republice
4.3
Prevalence a rizikové faktory
4.3.1
Prevalence
4.3.2
Rizikové faktory
4.4
Invalidita, mortalita
4.5
Zobrazovací metody
4.6
Průběh kognitivního deficitu
4.7
Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
4.8
Testové metody
4.9
Návrh typizovaného vyšetření
4.9.1
Deteriorace kognitivních schopností
4.9.2
Diferenciální diagnostika vaskulární demence a Alzheimerovy
nemoci
4.9.3
Studie
4.10
Terapie a rehabilitace
4.10.1
Farmakoterapie
4.10.2
Rehabilitace
4.11
Závěr
4.12
Klíčová slova
Literatura
5.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U HYDROCEFALU
(Markéta Mohaplová)
Úvod do problematiky
5.1
Definice, klasifikace
5.2
Neuropsychologické studie
5.3
Prevalence
5.4
Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
5.5
Měření
5.6
Průběh kognitivního deficitu
5.7
Diferenciální diagnostika
5.8
Výsledky zobrazovacích metod
5.9
Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
5.10
Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
5.11
Invalidita
5.12
Závěr
5.13
Klíčová slova
Literatura
6.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U PARKINSONOVY NEMOCI
(Evžen Růžička, Olga Nováková a Nataša Špačková)
Úvod do problematiky
6.1
Psychické změny a jejich mechanismy u Parkinsonovy nemoci
6.1.1
Exekutivní funkce a pozornostní procesy
6.1.2
Paměť a učení
6.1.3
Zrakově-prostorové funkce
6.1.4
Řeč a jazyk
6.1.5
Specificita demence
6.1.6
Další psychické projevy
6.1.7
Mechanismy psychických změn u PN a úloha systému bazálních
ganglií při regulaci kognitivních funkcí
6.2
Prevalence kognitivní dysfunkce u Parkinsonovy nemoci
6.3
Hlavní domény kognitivních funkcí a jejich měření
6.3.1
Exekutivní funkce
6.3.2
Zrakově-prostorové funkce
6.3.3
Paměť
6.3.4
Řečové funkce
6.3.5
Demence u PN
6.4
Průběh kognitivního deficitu, faktory ovlivňující jeho vývoj a tíži
6.5
Zobrazovací metody
6.6
Neuropsychologické vyšetření u Parkinsonovy nemoci
6.6.1
Indikace vyšetření
6.6.2
Vyšetření globálního kognitivního deficitu
6.6.3
Projevy a hodnocení deprese a úzkosti
6.6.4
Vyšetření dílčích kognitivních deficitů u PN
6.6.5
Zvláštnosti a úskalí neuropsychologického vyšetření
6.7
Prevence, rehabilitace a psychoterapie psychických poruch
6.8
Pracovní schopnost a invalidita
6.9
Závěr
6.10
Klíčová slova
Literatura
7.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U HUNTINGTONOVY NEMOCI
(Jan Roth, Jiří Klempíř a Nataša Špačková)
Úvod do problematiky
7.1
Patofyziologické podklady vzniku mentálních poruch u HN
7.2
Hlavní domény postižených psychických funkcí
7.2.1
Poruchy osobnosti a chování
7.2.2
Afektivní poruchy
7.2.3
Úzkostné poruchy
7.2.4
Psychotická symptomatika
7.2.5
Izolované kognitivní deficity a demence
7.3
Hlavní neuropsychologické studie
7.3.1
Psychiatrické projevy
7.3.2
Kognitivní projevy
7.4
Výskyt, prevalence, incidence
7.5
Měření
7.5.1
Měření kognitivních funkcí
7.5.2
Měření behaviorálních poruch
7.6
Průběh neuropsychologického postižení
7.7
Výsledky zobrazovacích metod
7.7.1
Struktura
7.7.2
Funkce
7.8
Návrh typizovaného neuropsychologického vyšetření
7.9
Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
7.10
Invalidita
7.11
Problematika osob v riziku
7.11.1
Dopady presymptomatického testu
7.11.2
Preklinické neuropsychologické markery nositelů mutace
7.12
Problematika pečovatelů
7.13
Závěr
7.14
Klíčová slova
Literatura
8.
KOGNITIVNÍ DEFICIT U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ
(Alena Javůrková)
Úvod do problematiky
8.1
Prevalence
8.2
Terapie RS
8.3
Neuropsychologické vyšetření kognitivních funkcí u RS
8.3.1
Intelektové schopnosti
8.3.2
Vizuomotorika, zrakově-prostorové schopnosti a pozornost
8.3.3
Paměť a učení
8.3.4
Verbální schopnosti a exekutivní funkce
8.3.5
Osobnost a psychosociální chování
8.4
Průběh kognitivního deficitu
8.5
Výsledky zobrazovacích metod
8.6
Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
8.7
Neuropsychologická rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
8.8
Invalidita
8.9
Závěr
8.10
Klíčová slova
Literatura
Přílohy

9.
MODEL NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE PO ÚRAZECH HLAVY
(Petr Kulišťák)
9.1
Rehabilitační tým
9.2
Počítačem asistovaná neurokognitivní rehabilitace
9.3
Skupiny pacientů a doprovodných osob
9.4
Mozkové trauma jako “léčebný prostředek“
9.5
Závěr
Literatura
10.
ERGOTERAPIE U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM MOZKU
(Mária Krivošíková)
Úvod do problematiky
10.1
Ergoterapie v rehabilitaci kognitivních poruch
10.1.1
Kognitivní poruchy v denním životě
10.1.2
Ergoterapeutické vyšetřovací postupy u pacientů s poškozením
mozku
10.1.3
Ergoterapeutické přístupy v terapii kognitivních poruch
10.1.4
Poškození mozku a paměť
10.2
Závěr

Literatura
Přílohy

SEZNAM ZKRATEK

REJSTŘÍK

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 459
E-kniha 312 -20 %
Tištěná 699
E-kniha 475 -20 %
Tištěná 339
E-kniha 230 -20 %
Tištěná 359
E-kniha 244 -20 %
Tištěná 299
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 999
E-kniha 679 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace