0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mezinárodní ekonomie

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6108
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Srozumitelná publikace určená studentům VŠ i široké veřejnosti se soustředí na základní pojmy a vztahy mezinárodní ekonomie, věnuje se problematice mezinárodního obchodu, pohybu výrobních faktorů, obchodní politiky, měnového kurzu, vnější ekonomické rovnováhy a mezinárodního měnového systému. Lépe se zorientujete ve složitých problémech současného světa a vyvarujete se zbytečných chyb. Autoři jsou přední experti tohoto oboru z VŠE v Praze.

Z obsahu knihy Mezinárodní ekonomie

O autorech 9
Předmluva 11
1. Teorie mezinárodního obchodu 13
1.1 Merkantilisté 14
1.1.1 Historický kontext 14
1.1.2 Aktivní obchodní bilance jako zdroj bohatství národa 14
1.1.3 Thomas Mun (1571-1641) 15
1.2 Klasická politická ekonomie a mezinárodní obchod 16
1.2.1 David Hume (1711-1776) a teorie mezinárodního obchodu 16
1.2.2 Princip absolutní výhody 17
1.2.3 Princip komparativní výhody 20
1.2.4 Relativní cena 22
1.3 Neoklasická ekonomie a mezinárodní obchod 23
1.3.1 Heckscherův a Ohlinův model 23
1.3.2 Stolperův a Samuelsonův teorém o změně světových cen 25
1.3.3 Teorém o vyrovnávání cen výrobních faktorů 26
1.3.4 Rybczynského efekt a změna relativní vybavenosti 27
1.3.5 Leontief a jeho paradox 27
1.4 Přehled vybraných alternativních teorií mezinárodního obchodu 28
1.4.1 Friedrich List a teorie dětských odvětví 28
1.4.2 Jagdish Bhagwati a teorie zbídačujícího růstu 29
1.4.3 Raul Prebish a teorie periferní ekonomiky 30
1.4.4 Rostoucí výnosy z rozsahu 30
1.5 Standardní model obchodu 30
1.5.1 Předpoklady a základní charakteristika modelu 31
1.5.2 Změna relativní ceny 31
1.5.3 Relativní ceny a poptávka 31
1.5.4 Určení relativní ceny 33
1.5.5 Ekonomický růst 33
2. Teorie obchodní politiky 37
2.1 Clo - analýza dopadů 38
2.1.1 Clo obecně 39
2.1.2 Clo v malé otevřené ekonomice 40
2.1.3 Clo ve velké otevřené ekonomice 42
2.1.4 Prohibitivní, maximální a optimální clo 43
2.1.5 Efektivní míra celní ochrany 43
2.2 Kvóta v malé otevřené ekonomice 44
2.3 Další nástroje obchodní politiky 45
3. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů 47
3.1 Mezinárodní pohyb výrobního faktoru práce 48
3.2 Mezinárodní pohyb výrobního faktoru kapitálu 51
3.2.1 Nadnárodní společnosti jako forma pohybu kapitálu 51
3.2.2 Mezinárodní poskytování a přijímání úvěrů 55
4. Měnový kurz 61
4.1 Úvod 62
4.2 Základní pojmy 62
4.2.1 Nominální a reálné kurzy 62
4.2.2 Efektivní kurzy 62
4.2.3 Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace 63
4.3 Klasifikace systémů měnových kurzů (kurzové režimy) 63
4.3.1 Směnitelné a nesměnitelné měny 64
4.3.2 Režim čistého plovoucího kurzu 64
4.3.3 Režim řízeného plovoucího kurzu 65
4.3.4 Režim pevného kurzu 65
4.3.5 Crawling Peg 66
4.3.6 Currency Board 66
4.3.7 Zlatý standard versus Currency Board 67
4.3.8 Výhody a nevýhody jednotlivých kurzových režimů 67
4.4 Parita kupní síly 68
4.4.1 Zákon jediné ceny 69
4.4.2 Absolutní (statická) verze parity kupní síly 70
4.4.3 Reálný kurz (statická verze) 72
4.4.4 ERDI 72
4.4.5 Comparative Price Level 73
4.4.6 Relativní (dynamická) verze parity kupní síly 74
4.4.7 Index reálného kurzu a dynamická verze reálného kurzu 76
4.4.8 Balassův a Samuelsonův model 77
4.5 Parita úrokových sazeb 81
4.5.1 Nekrytá parita úrokových sazeb 81
4.5.2 Nekrytá parita úrokových sazeb - grafická demonstrace 83
4.5.3 Krytá parita úrokových sazeb 88
4.6 Mezinárodní Fisherův efekt 88
5. Vnější ekonomická rovnováha 93
5.1 Platební bilance 94
5.1.1 Horizontální struktura platební bilance 94
5.1.2 Vertikální struktura platební bilance 96
5.2 Pohledy na platební bilanci 99
5.2.1 Saldo běžného účtu 99
5.2.2 Úplné (celkové) saldo platební bilance 100
5.3 Pojetí vnější ekonomické rovnováhy 101
5.3.1 Rovnováha na běžném účtu 101
5.3.2 Rovnováha platební bilance jako celku 104
5.4 Vyrovnávací procesy platební bilance 106
5.4.1 Cenový vyrovnávací proces 106
5.4.2 Kurzový vyrovnávací proces 107
5.4.3 Důchodový vyrovnávací proces 112
5.4.4 Současné působení vyrovnávacích procesů 115
5.4.5 Monetární vyrovnávací proces 116
5.4.6 Odlišnost keynesiánského a monetaristického přístupu k platební bilanci 118
5.5 Vládní zásahy do vnější ekonomické rovnováhy 118
5.6 Zahraniční zadluženost 119
6. Mezinárodní měnový systém 127
6.1 Podstata a funkce peněz v národní a světové ekonomice 128
6.2 Vývoj měnových soustav do druhé světové války 129
6.2.1 Bimetalické a monometalické měnové soustavy 129
6.2.2 Čistý zlatý standard 130
6.2.3 Modifikovaný zlatý standard 132
6.3 Brettonwoodský měnový systém 135
6.3.1 Vývoj a příčiny rozkladu brettonwoodského systému 137
6.3.2 Rozpad brettonwoodského systému a pokusy o jeho modifikaci 141
6.4 Postbrettonwoodský (jamajský) měnový systém 142
6.4.1 Vývojové tendence jamajského systému 144
6.4.2Shrnutí vývoje mezinárodního měnového systému: hlavní tendence 145
6.5 Evropský měnový systém 146
6.5.1 Příprava a první pokusy o měnové sjednocení v rámci EHS/ES 147
6.5.2 Dobudování měnové unie ES/EU 148
Summary 153
Rejstřík 155

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Mezinárodní ekonomie byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 266  -25 %
E-kniha 227  -25 %
Kloudová Jitka a kolektiv
Tištěná 281  -25 %
E-kniha 239  -25 %

Mezinárodní ekonomie

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6108
Srozumitelná publikace určená studentům VŠ i široké veřejnosti se soustředí na základní pojmy a vztahy mezinárodní ekonomie, věnuje se problematice mezinárodního obchodu, pohybu výrobních faktorů, obchodní politiky, měnového kurzu, vnější ekonomické rovnováhy a mezinárodního měnového systému. Lépe se zorientujete ve složitých problémech současného světa a vyvarujete se zbytečných chyb. Autoři jsou přední experti tohoto oboru z VŠE v Praze.

Z obsahu knihy Mezinárodní ekonomie

O autorech 9
Předmluva 11
1. Teorie mezinárodního obchodu 13
1.1 Merkantilisté 14
1.1.1 Historický kontext 14
1.1.2 Aktivní obchodní bilance jako zdroj bohatství národa 14
1.1.3 Thomas Mun (1571-1641) 15
1.2 Klasická politická ekonomie a mezinárodní obchod 16
1.2.1 David Hume (1711-1776) a teorie mezinárodního obchodu 16
1.2.2 Princip absolutní výhody 17
1.2.3 Princip komparativní výhody 20
1.2.4 Relativní cena 22
1.3 Neoklasická ekonomie a mezinárodní obchod 23
1.3.1 Heckscherův a Ohlinův model 23
1.3.2 Stolperův a Samuelsonův teorém o změně světových cen 25
1.3.3 Teorém o vyrovnávání cen výrobních faktorů 26
1.3.4 Rybczynského efekt a změna relativní vybavenosti 27
1.3.5 Leontief a jeho paradox 27
1.4 Přehled vybraných alternativních teorií mezinárodního obchodu 28
1.4.1 Friedrich List a teorie dětských odvětví 28
1.4.2 Jagdish Bhagwati a teorie zbídačujícího růstu 29
1.4.3 Raul Prebish a teorie periferní ekonomiky 30
1.4.4 Rostoucí výnosy z rozsahu 30
1.5 Standardní model obchodu 30
1.5.1 Předpoklady a základní charakteristika modelu 31
1.5.2 Změna relativní ceny 31
1.5.3 Relativní ceny a poptávka 31
1.5.4 Určení relativní ceny 33
1.5.5 Ekonomický růst 33
2. Teorie obchodní politiky 37
2.1 Clo - analýza dopadů 38
2.1.1 Clo obecně 39
2.1.2 Clo v malé otevřené ekonomice 40
2.1.3 Clo ve velké otevřené ekonomice 42
2.1.4 Prohibitivní, maximální a optimální clo 43
2.1.5 Efektivní míra celní ochrany 43
2.2 Kvóta v malé otevřené ekonomice 44
2.3 Další nástroje obchodní politiky 45
3. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů 47
3.1 Mezinárodní pohyb výrobního faktoru práce 48
3.2 Mezinárodní pohyb výrobního faktoru kapitálu 51
3.2.1 Nadnárodní společnosti jako forma pohybu kapitálu 51
3.2.2 Mezinárodní poskytování a přijímání úvěrů 55
4. Měnový kurz 61
4.1 Úvod 62
4.2 Základní pojmy 62
4.2.1 Nominální a reálné kurzy 62
4.2.2 Efektivní kurzy 62
4.2.3 Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace 63
4.3 Klasifikace systémů měnových kurzů (kurzové režimy) 63
4.3.1 Směnitelné a nesměnitelné měny 64
4.3.2 Režim čistého plovoucího kurzu 64
4.3.3 Režim řízeného plovoucího kurzu 65
4.3.4 Režim pevného kurzu 65
4.3.5 Crawling Peg 66
4.3.6 Currency Board 66
4.3.7 Zlatý standard versus Currency Board 67
4.3.8 Výhody a nevýhody jednotlivých kurzových režimů 67
4.4 Parita kupní síly 68
4.4.1 Zákon jediné ceny 69
4.4.2 Absolutní (statická) verze parity kupní síly 70
4.4.3 Reálný kurz (statická verze) 72
4.4.4 ERDI 72
4.4.5 Comparative Price Level 73
4.4.6 Relativní (dynamická) verze parity kupní síly 74
4.4.7 Index reálného kurzu a dynamická verze reálného kurzu 76
4.4.8 Balassův a Samuelsonův model 77
4.5 Parita úrokových sazeb 81
4.5.1 Nekrytá parita úrokových sazeb 81
4.5.2 Nekrytá parita úrokových sazeb - grafická demonstrace 83
4.5.3 Krytá parita úrokových sazeb 88
4.6 Mezinárodní Fisherův efekt 88
5. Vnější ekonomická rovnováha 93
5.1 Platební bilance 94
5.1.1 Horizontální struktura platební bilance 94
5.1.2 Vertikální struktura platební bilance 96
5.2 Pohledy na platební bilanci 99
5.2.1 Saldo běžného účtu 99
5.2.2 Úplné (celkové) saldo platební bilance 100
5.3 Pojetí vnější ekonomické rovnováhy 101
5.3.1 Rovnováha na běžném účtu 101
5.3.2 Rovnováha platební bilance jako celku 104
5.4 Vyrovnávací procesy platební bilance 106
5.4.1 Cenový vyrovnávací proces 106
5.4.2 Kurzový vyrovnávací proces 107
5.4.3 Důchodový vyrovnávací proces 112
5.4.4 Současné působení vyrovnávacích procesů 115
5.4.5 Monetární vyrovnávací proces 116
5.4.6 Odlišnost keynesiánského a monetaristického přístupu k platební bilanci 118
5.5 Vládní zásahy do vnější ekonomické rovnováhy 118
5.6 Zahraniční zadluženost 119
6. Mezinárodní měnový systém 127
6.1 Podstata a funkce peněz v národní a světové ekonomice 128
6.2 Vývoj měnových soustav do druhé světové války 129
6.2.1 Bimetalické a monometalické měnové soustavy 129
6.2.2 Čistý zlatý standard 130
6.2.3 Modifikovaný zlatý standard 132
6.3 Brettonwoodský měnový systém 135
6.3.1 Vývoj a příčiny rozkladu brettonwoodského systému 137
6.3.2 Rozpad brettonwoodského systému a pokusy o jeho modifikaci 141
6.4 Postbrettonwoodský (jamajský) měnový systém 142
6.4.1 Vývojové tendence jamajského systému 144
6.4.2Shrnutí vývoje mezinárodního měnového systému: hlavní tendence 145
6.5 Evropský měnový systém 146
6.5.1 Příprava a první pokusy o měnové sjednocení v rámci EHS/ES 147
6.5.2 Dobudování měnové unie ES/EU 148
Summary 153
Rejstřík 155

O Autorovi

Neumann Pavel
Narozen 1956 v Berouně. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1981–1990 na UK vyučoval. Od roku 1991 působí na katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde byl v roce 2006 jmenován docentem. V letech 1997–2004 dále vyučoval v Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V odborné oblasti se kromě obecných otázek světového hospodářství a mezinárodní ekonomie zabývá komparací ekonomických systémů nejvyspělejších zemí, kde se specializuje na ekonomiku a hospodářskou politiku USA. Je autorem řady statí, učebných textů či spoluautorem monografií na uvedené téma a spoluřešitelem grantových úkolů k regionální i globální problematice světové ekonomiky a výzkumu na téma ekonomické governance.
Pavel
V současné době působí jako odborný asistent na katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Přednáší zde kurzy Mezinárodní ekonomie I a II. V roce 2003 obhá jil disertační práci na téma vnější ekonomické rovnováhy České republiky. V letech 2004-2006 pracoval ve firmách se zahraničním vlastníkem jako finanční analytik a posléze v pozici finančního ředitele německé firmy Schwan Stabilo se sídlem v Českém Krumlově. Dlouhodobě se zabývá problematikou mezinárodního obchodu, měnového kurzu a vnější rovnováhy. V roce 2001 obdržel Cenu za publikační činnost s tudentů doktorského studia, v roce 2002 Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty českých vysokých škol.
Jiránková Martina
Vystudovala ekonomiku zahraničního obchodu na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. V současnosti pracuje jako odborná asistentka na katedře světové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Pra ze, kde se zabývá mezinárodní ekonomií. Je řešitelkou výzkumného projektu týkající se úlohy národního státu v období globalizace.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 794  -25 %
Tištěná 164  -25 %
E-kniha 140  -25 %
Tištěná 749  -25 %
Tištěná 749  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.