0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník

Principy a základní pojmy
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
199
Sklademi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 27.2.2017 23:52
i: 21537 n: 24751634r: 8103
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
169
Ihned ke stažení
i: 21538 n: 24791340r: 8103
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku. Jde o základní pilíře, na kterých je nová právní úprava postavena a které jsou vodítkem pro interpretaci a aplikaci dalších zákonných ustanovení. Vysvětlujeme nově pojmy fyzická a právnická osoba, osobnost, svéprávnost. Vysvětlíme, jak vzniká právnická osoba, jaké má orgány, jak se mění a jak zaniká. Dále se věnujeme smluvnímu i zákonnému zastoupení a speciálním podmínkám zastoupení členem domácnosti a zastoupení podnikatele. Získáte základní představu o věcech a právních skutečnostech, tedy právních jednáních a právních událostech.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1 Základní zásady nového občanského zákoníku
i. Soukromé a veřejné právo
ii. Základní zásady soukromého práva
iii. Rozum, vědomost a odbornost
iv. Ochrana soukromých práv
v. Zvláštní zásady občanského zákoníku
Kapitola 2 Osoby a jejich práva
Právní osobnost a svéprávnost
Přirozená práva
Právnické osoby
Osoba blízká
i. Fyzická osoba – člověk
Důkaz smrti
Změna pohlaví
ii. Zletilost
Postavení nezletilých
Přiznání svéprávnosti nezletilému
iii. Omezení svéprávnosti
Předběžné prohlášení
Nápomoc při rozhodování
Omezení svéprávnosti
Nezvěstnost
Domněnka smrti
iv. Ochrana osobnosti
Ochrana jména člověka
Pseudonym
Bydliště člověka
Osobnost člověka
Podoba a soukromí
Právo na duševní a tělesnou integritu
Zásah do integrity
Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
Nakládání s částmi lidského těla
Ochrana lidského těla po smrti člověka
v. Právnické osoby
vi. Ustavení a vznik právnické osoby
vii. Orgány právnické osoby
viii. Jednání za právnickou osobu
ix. Přeměna právnické osoby
x. Zánik právnické osoby
Zrušení právnické osoby bez likvidace
Zrušení právnické osoby s likvidací
Zrušení společnosti soudem
Zánik společnosti
Vstup do likvidace a jmenování likvidátora
Průběh likvidace
Co když se objeví majetek až po výmazu právnické osoby z rejstříku
xi. Druhy právnických osob
Změna občanských sdružení na spolky
Založení spolku
Stanovy spolku
Ustavující schůze
Pobočné spolky
Kdo může být členem spolku
Orgány spolku
Zánik a zrušení spolku
Fúze a rozdělení spolků
Fundace
Změna v právní úpravě nadací a nadačních fondů
Co musí nadace a nadační fondy přizpůsobit novému občanskému zákoníku
Nadace a nadační fondy v novém občanském zákoníku
Účel nadace a nadačního fondu
Založení nadace a nadačního fondu
Okamžik vzniku nadace
Statut nadace
Změna nadační listiny
Vklady do nadace
Majetek nadace
Zvýšení a snížení nadačního kapitálu
Přidružený fond
Poskytování nadačních příspěvků
Podnikání nadací
Výroční zpráva nadace
Orgány nadace
Správní rada
Dozorčí rada
Revizor
Zrušení nadace s likvidací
Přeměna nadace
Rozdíly mezi nadačními fondy a nadacemi
Povinnosti nadací a nadačních fondů vůči nadačnímu rejstříku
Ústav
Založení ústavu
Orgány ústavu
Zrušení a přeměna ústavu
xii. Smluvní zastoupení, plná moc
O zastoupení
Smluvní zastoupení
xiii. Zákonné zastoupení a opatrovnictví
Zastupování právnických osob
Vzájemné zastupování manželů
Zastoupení dítěte
Opatrovník osoby neznámého pobytu nebo osoby nesvéprávné
Opatrovnická rada
Kolizní opatrovník
Opatrovnictví právnické osoby
xiv. Zastoupení členem domácnosti
xv. Zastoupení podnikatele
xvi. Prokura
xvii. Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Kapitola 3 Právní skutečnosti
i. Právní jednání
Podmínky
Doložení času
Zdánlivé právní jednání
Výklad právních jednání
Forma právních jednání
Soukromá a veřejná listina
Právní jednání vůči nepřítomné osobě
Domněnka doby dojití
Neplatnost právních jednání
Hlavní důvody neplatnosti
Následky neplatnosti
Relativní neúčinnost
ii. Právní události
Význam času
Lhůty a doby
Pravidla pro počítání času
iii. Promlčení a prekluze
Promlčecí lhůta
Počátek promlčecí lhůty
Délka promlčecí lhůty
Běh promlčecí lhůty
Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
Prekluze

Tištěná kniha

Datum vydání: 21. 02. 2014
Katalogové číslo: 4255
ISBN: 978-80-247-5163-4
Formát / stran: 167×240, 144 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.7MB | 1.8MB | 0.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nový občanský zákoník
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 21. 02. 2014
Katalogové číslo: 4255
ISBN: 978-80-247-5163-4
Formát / stran: 167×240, 144 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.7MB | 1.8MB | 0.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Nový občanský zákoník

Principy a základní pojmy
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku. Jde o základní pilíře, na kterých je nová právní úprava postavena a které jsou vodítkem pro interpretaci a aplikaci dalších zákonných ustanovení. Vysvětlujeme nově pojmy fyzická a právnická osoba, osobnost, svéprávnost. Vysvětlíme, jak vzniká právnická osoba, jaké má orgány, jak se mění a jak zaniká. Dále se věnujeme smluvnímu i zákonnému zastoupení a speciálním podmínkám zastoupení členem domácnosti a zastoupení podnikatele. Získáte základní představu o věcech a právních skutečnostech, tedy právních jednáních a právních událostech.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
199
Sklademi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 27.2.2017 23:52
i: 21537 n: 24751634r: 8103
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
169
Ihned ke stažení
i: 21538 n: 24791340r: 8103

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1 Základní zásady nového občanského zákoníku
i. Soukromé a veřejné právo
ii. Základní zásady soukromého práva
iii. Rozum, vědomost a odbornost
iv. Ochrana soukromých práv
v. Zvláštní zásady občanského zákoníku
Kapitola 2 Osoby a jejich práva
Právní osobnost a svéprávnost
Přirozená práva
Právnické osoby
Osoba blízká
i. Fyzická osoba – člověk
Důkaz smrti
Změna pohlaví
ii. Zletilost
Postavení nezletilých
Přiznání svéprávnosti nezletilému
iii. Omezení svéprávnosti
Předběžné prohlášení
Nápomoc při rozhodování
Omezení svéprávnosti
Nezvěstnost
Domněnka smrti
iv. Ochrana osobnosti
Ochrana jména člověka
Pseudonym
Bydliště člověka
Osobnost člověka
Podoba a soukromí
Právo na duševní a tělesnou integritu
Zásah do integrity
Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
Nakládání s částmi lidského těla
Ochrana lidského těla po smrti člověka
v. Právnické osoby
vi. Ustavení a vznik právnické osoby
vii. Orgány právnické osoby
viii. Jednání za právnickou osobu
ix. Přeměna právnické osoby
x. Zánik právnické osoby
Zrušení právnické osoby bez likvidace
Zrušení právnické osoby s likvidací
Zrušení společnosti soudem
Zánik společnosti
Vstup do likvidace a jmenování likvidátora
Průběh likvidace
Co když se objeví majetek až po výmazu právnické osoby z rejstříku
xi. Druhy právnických osob
Změna občanských sdružení na spolky
Založení spolku
Stanovy spolku
Ustavující schůze
Pobočné spolky
Kdo může být členem spolku
Orgány spolku
Zánik a zrušení spolku
Fúze a rozdělení spolků
Fundace
Změna v právní úpravě nadací a nadačních fondů
Co musí nadace a nadační fondy přizpůsobit novému občanskému zákoníku
Nadace a nadační fondy v novém občanském zákoníku
Účel nadace a nadačního fondu
Založení nadace a nadačního fondu
Okamžik vzniku nadace
Statut nadace
Změna nadační listiny
Vklady do nadace
Majetek nadace
Zvýšení a snížení nadačního kapitálu
Přidružený fond
Poskytování nadačních příspěvků
Podnikání nadací
Výroční zpráva nadace
Orgány nadace
Správní rada
Dozorčí rada
Revizor
Zrušení nadace s likvidací
Přeměna nadace
Rozdíly mezi nadačními fondy a nadacemi
Povinnosti nadací a nadačních fondů vůči nadačnímu rejstříku
Ústav
Založení ústavu
Orgány ústavu
Zrušení a přeměna ústavu
xii. Smluvní zastoupení, plná moc
O zastoupení
Smluvní zastoupení
xiii. Zákonné zastoupení a opatrovnictví
Zastupování právnických osob
Vzájemné zastupování manželů
Zastoupení dítěte
Opatrovník osoby neznámého pobytu nebo osoby nesvéprávné
Opatrovnická rada
Kolizní opatrovník
Opatrovnictví právnické osoby
xiv. Zastoupení členem domácnosti
xv. Zastoupení podnikatele
xvi. Prokura
xvii. Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Kapitola 3 Právní skutečnosti
i. Právní jednání
Podmínky
Doložení času
Zdánlivé právní jednání
Výklad právních jednání
Forma právních jednání
Soukromá a veřejná listina
Právní jednání vůči nepřítomné osobě
Domněnka doby dojití
Neplatnost právních jednání
Hlavní důvody neplatnosti
Následky neplatnosti
Relativní neúčinnost
ii. Právní události
Význam času
Lhůty a doby
Pravidla pro počítání času
iii. Promlčení a prekluze
Promlčecí lhůta
Počátek promlčecí lhůty
Délka promlčecí lhůty
Běh promlčecí lhůty
Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
Prekluze

Zařazena v kategoriích

Recenze

Nejsou zde žádné recenze. Přihlaste se a napište první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace