0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Obecná didaktika

Pro studium a praxi
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
369
Do 15 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 15 dnů)
Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 2:05
i: 20525 n: 24745909r: 7567
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
314
Ihned ke stažení
i: 20526 n: 24791326r: 7567
Publikace se zaměřuje zejména na tyto okruhy otázek:
• Co je nutné vyučovat
• Jak vést výuku
• Jak při výuce postupovat
• Jak efektivně kontrolovat výstupy výuky
• Které prvky ovlivňují efekty vyučování
Přínosem publikace je řada praktických ukázek a příkladů, které mohou studenti, začínající i zkušení učitelé využít ve vlastní výuce:
• Ukázky vyučovacích hodin
• Návody na použití jednotlivých metod
• Ukázky příprav na hodinu
• Příklady slovních hodnocení na různé typy žáků
Proto kniha zaujme i příslušníky dalších profesí, kteří se neobejdou bez občasného informování druhých nebo kteří připravují přednášku či prezentaci, například před spolupracovníky nebo partnery ve firmě.

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Předmluva
1. Obecná didaktika
1.1 Pojem a předmět obecné didaktiky
1.2 Rozdělení didaktik podle zaměření
1.2.1 Obecná didaktika
1.2.2 Předmětová didaktika
1.2.3 Oborová didaktika
1.2.4 Školní didaktika
1.3 Historický vývoj didaktiky
1.3.1 Jan Amos Komenský
1.3.2 Jean-Jacques Rousseau
1.3.3 Johann Heinrich Pestalozzi
1.3.4 Johann Friedrich Herbart a další
1.4 Proudy didaktického myšlení 20. a 21. století
1.4.1 Didaktika založená na teorii vzdělávání
1.4.2 Didaktika orientovaná na učební cíle a didaktika založená na teorii učení a vyučování
1.4.3 Didaktika založená na teorii kurikula
1.4.4 Komunikativní didaktika
1.4.5 Psychologická didaktika a konstruktivistická didaktika
2. Výuka a vzdělávání
2.1 Základní pojmy
2.2 Výuka
2.2.1 Plánování a realizace výuky
2.3 Výuka z historického pohledu
2.3.1 Modely výuky
2.3.2 Pojetí výuky z historického hlediska
2.4 Typy výuky
2.4.1 Výuka informativní
2.4.2 Výuka heuristická
2.4.3 Výuka produkční
2.4.4 Výuka regulativní
2.5 Fáze výuky
2.5.1 Motivační fáze výuky
2.5.2 Expoziční fáze výuky
2.5.3 Fixační fáze výuky
2.5.4 Diagnostická fáze výuky
2.5.5 Aplikační fáze výuky
2.6 Výuka na dnešní základní škole z pohledu výzkumu
2.7 Determinanty výuky
2.7.1 Čas
2.7.2 Interakce
2.7.3 Klima třídy
2.7.4 Učitel
2.7.5 Žák
3. Výukové cíle
3.1 Dělení cílů výuky
3.2 Funkce výukových cílů
3.3 Taxonomie výukových cílů
3.3.1 Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma
3.4 Požadavky na výukové cíle
4. Didaktické zásady
4.1 Historický vývoj didaktických zásad
4.2 Analýza didaktických zásad
4.2.1 Zásada uvědomělosti a aktivity
4.2.2 Zásada komplexního rozvoje žáka
4.2.3 Zásada vědeckosti
4.2.4 Zásada spojení teorie s praxí
4.2.5 Zásada přiměřenosti
4.2.6 Zásada individuálního přístupu
4.2.7 Zásada emocionálnosti
4.2.8 Zásada trvalosti
4.2.9 Zásada názornosti
4.2.10 Zásada soustavnosti
4.2.11 Zásada zpětné vazby
5. Kurikulum a pedagogické dokumenty
5.1 Kurikulární dokumenty
5.2 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
5.2.1 Hlavní části dokumentu
5.2.2 Předškolní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.2.3 Základní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.2.4 Středoškolské vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.2.5 Terciární vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy
5.3.1 Typy rámcových vzdělávacích programů v České republice
5.3.2 Hlavní změny ve vzdělávání vzniklé zavedením RVP
5.3.3 Učební plán
5.3.4 Učební osnovy
5.4 Školní vzdělávací programy
5.4.1 Struktura ŠVP
5.4.2 Obsah ŠVP
5.4.3 ŠVP v praxi na jednotlivých školách
5.4.4 Nejčastější chyby v ŠVP
5.5 Standardy základního vzdělávání
5.6 Tematický učební plán
5.7 Individuální vzdělávací plán
6. Plánování, projektování a příprava práce učitele
6.1 Plánování, projektování a příprava práce učitele
6.2 Didaktická analýza učiva
6.2.1 Pojmová analýza
6.2.2 Operační analýza
6.2.3 Analýza z hlediska mezipředmětových vztahů
6.3 Příprava učitele na vyučování
6.3.1 Postup tvorby přípravy
7. Organizační formy výuky
7.1 Pojem a třídění organizačních forem výuky
7.2 Klasifikace organizačních forem výuky
7.3 Historický vznik jednotlivých organizačních forem výuky
7.4 Charakteristika jednotlivých organizačních forem výuky
7.4.1 Individuální forma výuky
7.4.2 Systém vzájemného vyučování
7.4.3 Individualizovaná forma výuky
7.4.4 Samostatná práce žáků
7.4.5 Skupinová výuka
7.4.6 Projektová výuka
7.4.7 Týmové vyučování
8. Výukové metody
8.1 Vyučovací metody
8.2 Klasifikace výukových metod
8.2.1 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky
8.2.2 Klasifikace výukových metod L. Mojžíška
8.2.3 Model členění výukových metod z hlediska aktivity žáků
8.3 Vývoj vyučovacích metod
8.3.1 Metody tradičního vyučování
8.3.2 Inovativní výukové metody
8.4 Klasické výukové metody
8.4.1 Metody slovní
8.4.2 Metody názorně-demonstrační
8.4.3 Metody dovednostně-praktické
8.5 Inovativní výukové metody
8.5.1 Aktivizační výukové metody
8.5.2 Komplexní výukové metody
8.6 Kritéria volby metod
9. Učební úlohy ve výuce
9.1 Druhy učebních úloh
9.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové
9.2 Parametry učebních úloh
9.3 Další důležité vlastnosti učebních úloh
9.4 Použití učebních úloh v současné škole
10. Materiálně-didaktické prostředky
10.1 Didaktické prostředky
10.2 Materiálně-didaktické prostředky
10.2.1 Učebnice
10.2.2 Využití ICT
11. Diagnostika a hodnocení vědomostí žáků
11.1 Výsledky vyučovacího procesu
11.2 Metody zjišťování diagnostických údajů
11.2.1 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení
11.2.2 Didaktický test
11.3 Hodnocení
11.3.1 Funkce hodnocení
11.3.2 Fáze hodnoticího procesu
11.3.3 Z historie hodnocení
11.3.4 Sebereflexe hodnocení žáka z pohledu učitele
11.3.5 Klasifikace – forma kvantitativního hodnocení
11.3.6 Slovní hodnocení
11.3.7 Preference formy hodnocení u žáků z pohledu výzkumu
11.3.8 Sebehodnocení žáků
11.3.9 Sumativní hodnocení
Závěr
Příloha 1 – Příklad učebních osnov
Jazyk a jazyková komunikace
Příloha 2 – Příklad testu
Příloha 3 – Příklad sebehodnocení (VÚP Praha, online)
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 03. 2014
Katalogové číslo: 27032
ISBN: 978-80-247-4590-9
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 9.23MB | 6.27MB | 5.63MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Obecná didaktika

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 03. 2014
Katalogové číslo: 27032
ISBN: 978-80-247-4590-9
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 9.23MB | 6.27MB | 5.63MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Obecná didaktika

Pro studium a praxi
Publikace se zaměřuje zejména na tyto okruhy otázek:
• Co je nutné vyučovat
• Jak vést výuku
• Jak při výuce postupovat
• Jak efektivně kontrolovat výstupy výuky
• Které prvky ovlivňují efekty vyučování
Přínosem publikace je řada praktických ukázek a příkladů, které mohou studenti, začínající i zkušení učitelé využít ve vlastní výuce:
• Ukázky vyučovacích hodin
• Návody na použití jednotlivých metod
• Ukázky příprav na hodinu
• Příklady slovních hodnocení na různé typy žáků
Proto kniha zaujme i příslušníky dalších profesí, kteří se neobejdou bez občasného informování druhých nebo kteří připravují přednášku či prezentaci, například před spolupracovníky nebo partnery ve firmě.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
369
Do 15 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 15 dnů)
Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 2:05
i: 20525 n: 24745909r: 7567
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
314
Ihned ke stažení
i: 20526 n: 24791326r: 7567

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Předmluva
1. Obecná didaktika
1.1 Pojem a předmět obecné didaktiky
1.2 Rozdělení didaktik podle zaměření
1.2.1 Obecná didaktika
1.2.2 Předmětová didaktika
1.2.3 Oborová didaktika
1.2.4 Školní didaktika
1.3 Historický vývoj didaktiky
1.3.1 Jan Amos Komenský
1.3.2 Jean-Jacques Rousseau
1.3.3 Johann Heinrich Pestalozzi
1.3.4 Johann Friedrich Herbart a další
1.4 Proudy didaktického myšlení 20. a 21. století
1.4.1 Didaktika založená na teorii vzdělávání
1.4.2 Didaktika orientovaná na učební cíle a didaktika založená na teorii učení a vyučování
1.4.3 Didaktika založená na teorii kurikula
1.4.4 Komunikativní didaktika
1.4.5 Psychologická didaktika a konstruktivistická didaktika
2. Výuka a vzdělávání
2.1 Základní pojmy
2.2 Výuka
2.2.1 Plánování a realizace výuky
2.3 Výuka z historického pohledu
2.3.1 Modely výuky
2.3.2 Pojetí výuky z historického hlediska
2.4 Typy výuky
2.4.1 Výuka informativní
2.4.2 Výuka heuristická
2.4.3 Výuka produkční
2.4.4 Výuka regulativní
2.5 Fáze výuky
2.5.1 Motivační fáze výuky
2.5.2 Expoziční fáze výuky
2.5.3 Fixační fáze výuky
2.5.4 Diagnostická fáze výuky
2.5.5 Aplikační fáze výuky
2.6 Výuka na dnešní základní škole z pohledu výzkumu
2.7 Determinanty výuky
2.7.1 Čas
2.7.2 Interakce
2.7.3 Klima třídy
2.7.4 Učitel
2.7.5 Žák
3. Výukové cíle
3.1 Dělení cílů výuky
3.2 Funkce výukových cílů
3.3 Taxonomie výukových cílů
3.3.1 Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma
3.4 Požadavky na výukové cíle
4. Didaktické zásady
4.1 Historický vývoj didaktických zásad
4.2 Analýza didaktických zásad
4.2.1 Zásada uvědomělosti a aktivity
4.2.2 Zásada komplexního rozvoje žáka
4.2.3 Zásada vědeckosti
4.2.4 Zásada spojení teorie s praxí
4.2.5 Zásada přiměřenosti
4.2.6 Zásada individuálního přístupu
4.2.7 Zásada emocionálnosti
4.2.8 Zásada trvalosti
4.2.9 Zásada názornosti
4.2.10 Zásada soustavnosti
4.2.11 Zásada zpětné vazby
5. Kurikulum a pedagogické dokumenty
5.1 Kurikulární dokumenty
5.2 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
5.2.1 Hlavní části dokumentu
5.2.2 Předškolní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.2.3 Základní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.2.4 Středoškolské vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.2.5 Terciární vzdělávání v ČR podle Bílé knihy
5.3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy
5.3.1 Typy rámcových vzdělávacích programů v České republice
5.3.2 Hlavní změny ve vzdělávání vzniklé zavedením RVP
5.3.3 Učební plán
5.3.4 Učební osnovy
5.4 Školní vzdělávací programy
5.4.1 Struktura ŠVP
5.4.2 Obsah ŠVP
5.4.3 ŠVP v praxi na jednotlivých školách
5.4.4 Nejčastější chyby v ŠVP
5.5 Standardy základního vzdělávání
5.6 Tematický učební plán
5.7 Individuální vzdělávací plán
6. Plánování, projektování a příprava práce učitele
6.1 Plánování, projektování a příprava práce učitele
6.2 Didaktická analýza učiva
6.2.1 Pojmová analýza
6.2.2 Operační analýza
6.2.3 Analýza z hlediska mezipředmětových vztahů
6.3 Příprava učitele na vyučování
6.3.1 Postup tvorby přípravy
7. Organizační formy výuky
7.1 Pojem a třídění organizačních forem výuky
7.2 Klasifikace organizačních forem výuky
7.3 Historický vznik jednotlivých organizačních forem výuky
7.4 Charakteristika jednotlivých organizačních forem výuky
7.4.1 Individuální forma výuky
7.4.2 Systém vzájemného vyučování
7.4.3 Individualizovaná forma výuky
7.4.4 Samostatná práce žáků
7.4.5 Skupinová výuka
7.4.6 Projektová výuka
7.4.7 Týmové vyučování
8. Výukové metody
8.1 Vyučovací metody
8.2 Klasifikace výukových metod
8.2.1 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky
8.2.2 Klasifikace výukových metod L. Mojžíška
8.2.3 Model členění výukových metod z hlediska aktivity žáků
8.3 Vývoj vyučovacích metod
8.3.1 Metody tradičního vyučování
8.3.2 Inovativní výukové metody
8.4 Klasické výukové metody
8.4.1 Metody slovní
8.4.2 Metody názorně-demonstrační
8.4.3 Metody dovednostně-praktické
8.5 Inovativní výukové metody
8.5.1 Aktivizační výukové metody
8.5.2 Komplexní výukové metody
8.6 Kritéria volby metod
9. Učební úlohy ve výuce
9.1 Druhy učebních úloh
9.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové
9.2 Parametry učebních úloh
9.3 Další důležité vlastnosti učebních úloh
9.4 Použití učebních úloh v současné škole
10. Materiálně-didaktické prostředky
10.1 Didaktické prostředky
10.2 Materiálně-didaktické prostředky
10.2.1 Učebnice
10.2.2 Využití ICT
11. Diagnostika a hodnocení vědomostí žáků
11.1 Výsledky vyučovacího procesu
11.2 Metody zjišťování diagnostických údajů
11.2.1 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení
11.2.2 Didaktický test
11.3 Hodnocení
11.3.1 Funkce hodnocení
11.3.2 Fáze hodnoticího procesu
11.3.3 Z historie hodnocení
11.3.4 Sebereflexe hodnocení žáka z pohledu učitele
11.3.5 Klasifikace – forma kvantitativního hodnocení
11.3.6 Slovní hodnocení
11.3.7 Preference formy hodnocení u žáků z pohledu výzkumu
11.3.8 Sebehodnocení žáků
11.3.9 Sumativní hodnocení
Závěr
Příloha 1 – Příklad učebních osnov
Jazyk a jazyková komunikace
Příloha 2 – Příklad testu
Příloha 3 – Příklad sebehodnocení (VÚP Praha, online)
Rejstřík

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 229
Tištěná 279
E-kniha 237
Tištěná 149
E-kniha 149
Tištěná 329
E-kniha 280

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace