0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Výchova ke zdraví

2., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 07. 2024 17:20
i: 22020 n: 24753515r: 8414
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 22021 n: 27109944r: 8414
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.

Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví.

Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech:
• žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky
• rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky
• učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích
• rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi
• učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Výchova ke zdraví

1. Úvod (Jitka Machová) 2. Zdraví (Jitka Machová) 2.1 Definice zdraví a nemoci 2.2 Determinanty zdraví 2.3 Podpora zdraví a prevence 2.3.1 Podpora zdraví 2.3.2 Prevence 3. Životní styl 3.1 Definice životního stylu (Jitka Machová) 3.1.1 Životní styl současného člověka 3.2 Výživa (Jitka Machová) 3.2.1 Složky výživy 3.2.2 Nesprávná výživa 3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR 3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR 3.2.5 Zásady stravování dětí 3.3 Pohybová aktivita (Dagmar Kubátová) 3.3.1 Pohybový aparát 3.3.2 Tělesná zdatnost 3.3.3 Držení těla 3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace 3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí 3.3.6 Význam pohybu 3.4 Kouření (Jitka Machová 3.4.1 Rizika kouření 3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření 3.4.3 Pasivní kouření 3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání 3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření 3.5 Vztah k alkoholu (Jitka Machová) 3.5.1 Druhy alkoholických nápojů 3.5.2 Metabolismus alkoholu 3.5.3 Účinky alkoholu 3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem 3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem 3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem 3.6 Drogy (Dagmar Kubátová) 3.6.1 Terminologie 3.6.2 Klasifikace drog 3.6.3 Vzdělávání dětí a mladistvých v protidrogové prevenci 3.7 Návykové chování (Zdeněk Svoboda) 3.7.1 Patologické hráčství 3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům 3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (televize, video) 3.7.4 Závislost na práci 3.8 Působení alternativních náboženských skupin (Zdeněk Svoboda) 3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty 3.8.2 Znaky sekt 3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin 3.8.4 Možnosti prevence působení sekt 3.9 Šikana (Jitka Machová) 3.9.1 Definice šikany 3.9.2 Psychosociální poruchy 3.9.3 Stupně šikany 3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti 3.9.5 Zhoubné účinky šikanování 3.9.6 Prevence šikany na základní škole 3.10 Psychická zátěž (Iva Wedlichová) 3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví 3.10.2 Náročné situace a závažné životní události 3.10.3 Reakce na náročné životní situace 3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí 3.10.5 Relaxace (Eva Mrázová) 3.11 Rizikové sexuální chování (Jitka Machová, Jana Hamanová) 3.11.1 Vývoj sexuálního chování 3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání 3.11.3 Pohlavní nemoci 3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS) 4. Dospívání a některé jeho zdravotní problémy (Jana Hamanová) 4.1 Dospívání (adolescence) 4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví 4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání 4.3.1 Zneužívání návykových látek 4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální 4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti 4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání 4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi 4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání (Pavel Kabíček) 4.4.1 Acne juvenilis 4.4.2 Péče o pleť v dospívání 4.5 Fitness centra a dospívající (Pavel Kabíček) 4.6 Poruchy příjmu potravy (Jitka Machová) 4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy 4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii 4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexií 4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimií 4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy 4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy 5. Časté neinfekční choroby 5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob (Jitka Machová) 5.2 Kardiovaskulární choroby (Dagmar Kubátová) 5.2.1 Ateroskleróza 5.2.2 Vysoký krevní tlak 5.2.3 Komplikace aterosklerózy a hypertenze v srdci, cévách a mozku 5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob 5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence (Jitka Machová) 5.3.1 Charakteristika nádorové choroby 5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění 5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění 5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění 5.4 Cukrovka (Jitka Machová) 5.4.1 Co je cukrovka 5.4.2 Formy cukrovky 5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky 5.4.4 Chronické komplikace 5.4.5 Hypoglykemie 5.4.6 Prevence a léčení 5.4.7 Cukrovka u dětí a dospívajících 5.5 Obezita (Jitka Machová) 5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi 5.5.2 Nadváha a obezita 5.5.3 Typy obezity 5.5.4 Zdravotní rizika obezity 5.5.5 Jak obezita vzniká 5.5.6 Výskyt obezity 5.5.7 Obezita u dětí 5.5.8 Prevence obezity a její léčení 5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu 5.6 Osteoporóza (Jitka Machová) 5.6.1 Kostní tkáň 5.6.2 Příčiny osteoporózy 5.6.3 Projevy osteoporózy 5.6.4 Prevence 5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů (Jitka Machová) 5.7.1 Funkce zubů 5.7.2 Dočasný a trvalý chrup 5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině 5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejích onemocnění 5.7.5 Výukový program „Zdravé zuby“ 5.8 Alergické choroby (Dagmar Kubátová) 5.8.1 Typy přecitlivělosti 5.8.2 Péče o dítě s alergií 6. Úrazy v dětství (Jitka Machová) 6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský a ekonomický problém 6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze 6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období 6.2.2 Úrazy v předškolním věku 6.2.3 Úrazy ve školním věku 6.2.4 Úrazy ve věku patnácti až devatenácti let 6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte 6.4 Prevence úrazů 7. Životní prostředí (Dagmar Kubátová) 7.1 Životní prostředí a zdraví 7.1.1 Pohoda prostředí 7.1.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy 7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života 8. Podpora zdraví ve škole (Dagmar Kubátová) 8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků 8.2 Projekt „Škola podporující zdraví“ 9. „Zdraví 21“ – zdraví pro všechny do 21. století (Jitka Machová) 9.1 Principy programu „Zdraví 21“ 9.2 Problematika cílů programu „Zdraví 21“ v podmínkách České republiky 9.3 Přehled cílů programu „Zdraví 21“ Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

Tištěná kniha

Datum vydání: 18.01.2016
Katalogové číslo: 27050
ISBN: 978-80-247-5351-5
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Pedagogika
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.26MB | 7.26MB | 3.94MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Výchova ke zdraví

Tištěná kniha

Datum vydání: 18.01.2016
Katalogové číslo: 27050
ISBN: 978-80-247-5351-5
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.26 MB | 7.26 MB | 3.94 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Výchova ke zdraví

2., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 07. 2024 17:20
i: 22020 n: 24753515r: 8414
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 22021 n: 27109944r: 8414
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.

Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví.

Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech:
• žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky
• rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky
• učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích
• rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi
• učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Výchova ke zdraví

1. Úvod (Jitka Machová) 2. Zdraví (Jitka Machová) 2.1 Definice zdraví a nemoci 2.2 Determinanty zdraví 2.3 Podpora zdraví a prevence 2.3.1 Podpora zdraví 2.3.2 Prevence 3. Životní styl 3.1 Definice životního stylu (Jitka Machová) 3.1.1 Životní styl současného člověka 3.2 Výživa (Jitka Machová) 3.2.1 Složky výživy 3.2.2 Nesprávná výživa 3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR 3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR 3.2.5 Zásady stravování dětí 3.3 Pohybová aktivita (Dagmar Kubátová) 3.3.1 Pohybový aparát 3.3.2 Tělesná zdatnost 3.3.3 Držení těla 3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace 3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí 3.3.6 Význam pohybu 3.4 Kouření (Jitka Machová 3.4.1 Rizika kouření 3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření 3.4.3 Pasivní kouření 3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání 3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření 3.5 Vztah k alkoholu (Jitka Machová) 3.5.1 Druhy alkoholických nápojů 3.5.2 Metabolismus alkoholu 3.5.3 Účinky alkoholu 3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem 3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem 3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem 3.6 Drogy (Dagmar Kubátová) 3.6.1 Terminologie 3.6.2 Klasifikace drog 3.6.3 Vzdělávání dětí a mladistvých v protidrogové prevenci 3.7 Návykové chování (Zdeněk Svoboda) 3.7.1 Patologické hráčství 3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům 3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (televize, video) 3.7.4 Závislost na práci 3.8 Působení alternativních náboženských skupin (Zdeněk Svoboda) 3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty 3.8.2 Znaky sekt 3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin 3.8.4 Možnosti prevence působení sekt 3.9 Šikana (Jitka Machová) 3.9.1 Definice šikany 3.9.2 Psychosociální poruchy 3.9.3 Stupně šikany 3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti 3.9.5 Zhoubné účinky šikanování 3.9.6 Prevence šikany na základní škole 3.10 Psychická zátěž (Iva Wedlichová) 3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví 3.10.2 Náročné situace a závažné životní události 3.10.3 Reakce na náročné životní situace 3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí 3.10.5 Relaxace (Eva Mrázová) 3.11 Rizikové sexuální chování (Jitka Machová, Jana Hamanová) 3.11.1 Vývoj sexuálního chování 3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání 3.11.3 Pohlavní nemoci 3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS) 4. Dospívání a některé jeho zdravotní problémy (Jana Hamanová) 4.1 Dospívání (adolescence) 4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví 4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání 4.3.1 Zneužívání návykových látek 4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální 4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti 4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání 4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi 4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání (Pavel Kabíček) 4.4.1 Acne juvenilis 4.4.2 Péče o pleť v dospívání 4.5 Fitness centra a dospívající (Pavel Kabíček) 4.6 Poruchy příjmu potravy (Jitka Machová) 4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy 4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii 4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexií 4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimií 4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy 4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy 5. Časté neinfekční choroby 5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob (Jitka Machová) 5.2 Kardiovaskulární choroby (Dagmar Kubátová) 5.2.1 Ateroskleróza 5.2.2 Vysoký krevní tlak 5.2.3 Komplikace aterosklerózy a hypertenze v srdci, cévách a mozku 5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob 5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence (Jitka Machová) 5.3.1 Charakteristika nádorové choroby 5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění 5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění 5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění 5.4 Cukrovka (Jitka Machová) 5.4.1 Co je cukrovka 5.4.2 Formy cukrovky 5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky 5.4.4 Chronické komplikace 5.4.5 Hypoglykemie 5.4.6 Prevence a léčení 5.4.7 Cukrovka u dětí a dospívajících 5.5 Obezita (Jitka Machová) 5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi 5.5.2 Nadváha a obezita 5.5.3 Typy obezity 5.5.4 Zdravotní rizika obezity 5.5.5 Jak obezita vzniká 5.5.6 Výskyt obezity 5.5.7 Obezita u dětí 5.5.8 Prevence obezity a její léčení 5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu 5.6 Osteoporóza (Jitka Machová) 5.6.1 Kostní tkáň 5.6.2 Příčiny osteoporózy 5.6.3 Projevy osteoporózy 5.6.4 Prevence 5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů (Jitka Machová) 5.7.1 Funkce zubů 5.7.2 Dočasný a trvalý chrup 5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině 5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejích onemocnění 5.7.5 Výukový program „Zdravé zuby“ 5.8 Alergické choroby (Dagmar Kubátová) 5.8.1 Typy přecitlivělosti 5.8.2 Péče o dítě s alergií 6. Úrazy v dětství (Jitka Machová) 6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský a ekonomický problém 6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze 6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období 6.2.2 Úrazy v předškolním věku 6.2.3 Úrazy ve školním věku 6.2.4 Úrazy ve věku patnácti až devatenácti let 6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte 6.4 Prevence úrazů 7. Životní prostředí (Dagmar Kubátová) 7.1 Životní prostředí a zdraví 7.1.1 Pohoda prostředí 7.1.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy 7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života 8. Podpora zdraví ve škole (Dagmar Kubátová) 8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků 8.2 Projekt „Škola podporující zdraví“ 9. „Zdraví 21“ – zdraví pro všechny do 21. století (Jitka Machová) 9.1 Principy programu „Zdraví 21“ 9.2 Problematika cílů programu „Zdraví 21“ v podmínkách České republiky 9.3 Přehled cílů programu „Zdraví 21“ Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339 
E-kniha 305 
E-kniha 229 
E-kniha 229 
E-kniha 206 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.