0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Výchova ke zdraví

Kubátová Dagmar a kolektiv ...
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5430
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotnické organizace chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se i do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává všem vyučujícím daného předmětu a studentům pedagogických fakult obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Výchova ke zdraví

1. Úvod
J. Machová

2. Zdraví
J. Machová
2.1 Definice zdraví a nemoci
2.2 Determinanty zdraví
2.3 Podpora zdraví a prevence
2.3.1 Podpora zdraví
2.3.2 Prevence

3. Životní styl
3.1 Definice životního stylu
J. Machová
3.1.1 Životní styl současného člověka
Literatura
3.2 Výživa
J. Machová
3.2.1 Složky výživy
3.2.2 Nesprávná výživa
3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR
3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR
3.2.5 Zásady stravování dětí
3.3 Pohybová aktivita
D. Kubátová
3.3.1 Pohybový aparát
3.3.2 Tělesná zdatnost
3.3.3 Držení těla
3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace
3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí
3.3.6 Význam pohybu
Literatura
3.4 Kouření
J. Machová
3.4.1 Rizika kouření
3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření
3.4.3 Pasivní kouření
3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání
3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření
Literatura
3.5 Vztah k alkoholu
J. Machová
3.5.1 Druhy alkoholových nápojů
3.5.2 Metabolizmus alkoholu
3.5.3 Účinky alkoholu
3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem
3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem
3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem
Literatura
3.6 Drogy
D. Kubátová
3.6.1 Terminologie
3.6.2 Klasifikace drog
3.6.3 Vzdělávání dětí a mladistvých v protidrogové prevenci
Literatura
3.7 Návykové chování
Z. Svoboda
3.7.1 Patologické hráčství
3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům
3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (TV, video)
3.7.4 Závislost na práci
Literatura
3.8 Působení alternativních náboženských skupin
Z. Svoboda
3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty
3.8.2 Znaky sekt
3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin
3.8.4 Možnosti prevence působení sekt
Literatura
3.9 Šikana
J. Machová
3.9.1 Definice šikany
3.9.2 Psychosociální poruchy
3.9.3 Stupně šikany
3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti
3.9.5 Zhoubné účinky šikanování
3.9.6 Prevence šikany na základní škole
Literatura
3.10 Psychická zátěž
I. Wedlichová
3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví
3.10.2 Náročné situace a závažné životní události
3.10.3 Reakce na náročné životní situace
3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí
Literatura
3.10.5 Relaxace
E. Mrázová
Literatura
3.11 Rizikové sexuální chování
J. Machová, J. Hamanová
3.11.1 Vývoj sexuálního chování
3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání
Literatura
3.11.3 Pohlavní nemoci
Literatura
3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS)
Literatura

4. Dospívání a některé jeho zdravotní problémy
J. Hamanová
4.1 Fáze dospívání
4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví
4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání
4.3.1 Zneužívání návykových látek
4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální
4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti
4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání
4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi
Literatura
4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání
P. Kabíček
4.4.1 Acne juvenilis
4.4.2 Péče o pleť v dospívání
Literatura
4.5 Fitnesscentra a dospívající
P. Kabíček
Literatura
4.6 Poruchy příjmu potravy
J. Machová
4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy
4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii
4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexií
4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimií
4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy
4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy
Literatura

5. Časté neinfekční choroby
5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob
J. Machová
Literatura
5.2 Kardiovaskulární choroby
D. Kutálková
5.2.1 Ateroskleróza
5.2.2 Vysoký krevní tlak
5.2.3 Komplikace aterosklérozy a hypertenze v srdci, cévách a mozku
5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob
Literatura
5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence
J. Machová
5.3.1 Charakteristika nádorové choroby
5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění
5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění
P. Kabíček
5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění
Literatura
5.4 Cukrovka
J. Machová
5.4.1 Co je cukrovka
5.4.2 Rozdělení cukrovky
5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky
5.4.4 Chronické komplikace
5.4.5 Hypoglykemie
5.4.6 Prevence a léčení
5.4.7 Cukrovka u dětí a dospívajících
Literatura
5.5 Obezita
J. Machová
5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi
5.5.2 Nadváha a obezita
5.5.3 Typy obezity
5.5.4 Zdravotní rizika obezity
5.5.5 Jak obezita vzniká
5.5.6 Výskyt obezity
5.5.7 Obezita u dětí
5.5.8 Prevence obezity a její léčení
5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu
Literatura
5.6 Osteoporóza
J. Machová
5.6.1 Kostní tkáň
5.6.2 Příčiny osteoporózy
5.6.3 Projevy osteoporózy
5.6.4 Prevence
Literatura
5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů
J. Machová
5.7.1 Funkce zubů
5.7.2 Dočasný a trvalý chrup
5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině
5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejich onemocnění
5.7.5 Výukový program Zdravé zuby
Literatura
5.8 Alergické choroby
D. Kubátová
5.8.1 Typy přecitlivělosti
5.8.2 Péče o dítě s alergií
Literatura

6. Úrazy v dětství
J. Machová
6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský a ekonomický problém
6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze
6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období
6.2.2 Úrazy v předškolním věku
6.2.3 Úrazy ve školním věku
6.2.4 Úrazy ve věku 15-19 let
6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte
6.4 Prevence úrazů
Literatura

7. Životní prostředí
D. Kubátová
7.1 Životní prostředí a zdraví
7.1.1 Pohoda prostředí
7.11.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy
7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života
Literatura

8. Podpora zdraví ve škole
D. Kubátová
8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků
8.2 Projekt "Škola podporující zdravíí"
Literatura

9. Zdraví 21 - Zdraví pro všechny do 21. století
J. Machová
9.1 Principy programu Zdraví 21
9.2 Problematika cílů programu Zdraví 21 v podmínkách České republiky
9.3 Přehled cílů programu Zdraví 21

Rejstřík

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Výchova ke zdraví byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 247  -25 %
E-kniha 210  -25 %
Tištěná 269  -25 %
E-kniha 229  -25 %
Tištěná 374  -25 %
E-kniha 318  -25 %
Tištěná 599  -25 %
E-kniha 509  -25 %
Tištěná 209  -25 %
E-kniha 178  -25 %

Výchova ke zdraví

Kubátová Dagmar a kolektiv ...
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5430
Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotnické organizace chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se i do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává všem vyučujícím daného předmětu a studentům pedagogických fakult obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Výchova ke zdraví

1. Úvod
J. Machová

2. Zdraví
J. Machová
2.1 Definice zdraví a nemoci
2.2 Determinanty zdraví
2.3 Podpora zdraví a prevence
2.3.1 Podpora zdraví
2.3.2 Prevence

3. Životní styl
3.1 Definice životního stylu
J. Machová
3.1.1 Životní styl současného člověka
Literatura
3.2 Výživa
J. Machová
3.2.1 Složky výživy
3.2.2 Nesprávná výživa
3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR
3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR
3.2.5 Zásady stravování dětí
3.3 Pohybová aktivita
D. Kubátová
3.3.1 Pohybový aparát
3.3.2 Tělesná zdatnost
3.3.3 Držení těla
3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace
3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí
3.3.6 Význam pohybu
Literatura
3.4 Kouření
J. Machová
3.4.1 Rizika kouření
3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření
3.4.3 Pasivní kouření
3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání
3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření
Literatura
3.5 Vztah k alkoholu
J. Machová
3.5.1 Druhy alkoholových nápojů
3.5.2 Metabolizmus alkoholu
3.5.3 Účinky alkoholu
3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem
3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem
3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem
Literatura
3.6 Drogy
D. Kubátová
3.6.1 Terminologie
3.6.2 Klasifikace drog
3.6.3 Vzdělávání dětí a mladistvých v protidrogové prevenci
Literatura
3.7 Návykové chování
Z. Svoboda
3.7.1 Patologické hráčství
3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům
3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (TV, video)
3.7.4 Závislost na práci
Literatura
3.8 Působení alternativních náboženských skupin
Z. Svoboda
3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty
3.8.2 Znaky sekt
3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin
3.8.4 Možnosti prevence působení sekt
Literatura
3.9 Šikana
J. Machová
3.9.1 Definice šikany
3.9.2 Psychosociální poruchy
3.9.3 Stupně šikany
3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti
3.9.5 Zhoubné účinky šikanování
3.9.6 Prevence šikany na základní škole
Literatura
3.10 Psychická zátěž
I. Wedlichová
3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví
3.10.2 Náročné situace a závažné životní události
3.10.3 Reakce na náročné životní situace
3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí
Literatura
3.10.5 Relaxace
E. Mrázová
Literatura
3.11 Rizikové sexuální chování
J. Machová, J. Hamanová
3.11.1 Vývoj sexuálního chování
3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání
Literatura
3.11.3 Pohlavní nemoci
Literatura
3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS)
Literatura

4. Dospívání a některé jeho zdravotní problémy
J. Hamanová
4.1 Fáze dospívání
4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví
4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání
4.3.1 Zneužívání návykových látek
4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální
4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti
4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání
4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi
Literatura
4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání
P. Kabíček
4.4.1 Acne juvenilis
4.4.2 Péče o pleť v dospívání
Literatura
4.5 Fitnesscentra a dospívající
P. Kabíček
Literatura
4.6 Poruchy příjmu potravy
J. Machová
4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy
4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii
4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexií
4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimií
4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy
4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy
Literatura

5. Časté neinfekční choroby
5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob
J. Machová
Literatura
5.2 Kardiovaskulární choroby
D. Kutálková
5.2.1 Ateroskleróza
5.2.2 Vysoký krevní tlak
5.2.3 Komplikace aterosklérozy a hypertenze v srdci, cévách a mozku
5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob
Literatura
5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence
J. Machová
5.3.1 Charakteristika nádorové choroby
5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění
5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění
P. Kabíček
5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění
Literatura
5.4 Cukrovka
J. Machová
5.4.1 Co je cukrovka
5.4.2 Rozdělení cukrovky
5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky
5.4.4 Chronické komplikace
5.4.5 Hypoglykemie
5.4.6 Prevence a léčení
5.4.7 Cukrovka u dětí a dospívajících
Literatura
5.5 Obezita
J. Machová
5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi
5.5.2 Nadváha a obezita
5.5.3 Typy obezity
5.5.4 Zdravotní rizika obezity
5.5.5 Jak obezita vzniká
5.5.6 Výskyt obezity
5.5.7 Obezita u dětí
5.5.8 Prevence obezity a její léčení
5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu
Literatura
5.6 Osteoporóza
J. Machová
5.6.1 Kostní tkáň
5.6.2 Příčiny osteoporózy
5.6.3 Projevy osteoporózy
5.6.4 Prevence
Literatura
5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů
J. Machová
5.7.1 Funkce zubů
5.7.2 Dočasný a trvalý chrup
5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině
5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejich onemocnění
5.7.5 Výukový program Zdravé zuby
Literatura
5.8 Alergické choroby
D. Kubátová
5.8.1 Typy přecitlivělosti
5.8.2 Péče o dítě s alergií
Literatura

6. Úrazy v dětství
J. Machová
6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský a ekonomický problém
6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze
6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období
6.2.2 Úrazy v předškolním věku
6.2.3 Úrazy ve školním věku
6.2.4 Úrazy ve věku 15-19 let
6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte
6.4 Prevence úrazů
Literatura

7. Životní prostředí
D. Kubátová
7.1 Životní prostředí a zdraví
7.1.1 Pohoda prostředí
7.11.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy
7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života
Literatura

8. Podpora zdraví ve škole
D. Kubátová
8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků
8.2 Projekt "Škola podporující zdravíí"
Literatura

9. Zdraví 21 - Zdraví pro všechny do 21. století
J. Machová
9.1 Principy programu Zdraví 21
9.2 Problematika cílů programu Zdraví 21 v podmínkách České republiky
9.3 Přehled cílů programu Zdraví 21

Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 203  -25 %
Tištěná 194  -25 %
E-kniha 165  -25 %
Tištěná 199  -45 %
E-kniha 229  -25 %
E-kniha 287  -25 %
E-kniha 274  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.