0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Finanční matematika v praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 7636
Publikace se komplexně věnuje klíčovým oblastem finanční matematiky používaným nejenom v podnikové sféře, ale i při řízení osobních financí. Nejprve se seznámíte s principy jednoduchého a složeného úročení a následně s jejich aplikacemi na reálných finančních produktech a investičních nástrojích, jako jsou běžné a spořící účty, důchody a renty, podílové fondy, úvěry, cenné papíry (směnky, obligace, akcie) a měnové kurzy. Veškerý výklad je doprovázen konkrétními příklady a praktickými ukázkami jak z podnikové praxe, tak z řízení osobních financí. Každá kapitola je navíc doplněna o výukové video podrobně vysvětlující danou oblast finanční matematiky. Základní výhodou knihy je velká srozumitelnost a praktičnost. Ocení ji nejenom studenti vysokých škol ekonomického zaměření, ale také pracovníci finančních institucí a podnikové sféry. Kniha je určena pro každého, kdo chce finanční matematiku používat ve svůj prospěch, ať už v podnikové praxi či v osobním životě.

Z obsahu knihy Finanční matematika v praxi

O autorech 8
Úvod 9
1 Úvod do finanční matematiky 11
1.1 Časová hodnota peněz 11
1.2 Úrok a úroková sazba 13
1.3 Čas ve finanční matematice 14
1.4 Úroková sazba versus zdanění a inflace 16
1.5 Úrokové období 20
1.6 Výpočet úroku 20
1.7 Typy úročení 21
1.8 Procento versus procentní bod 25
2 Jednoduché úročení a jeho využití 27
2.1 Jednoduché úročení polhůtní 27
2.2 Jednoduché úročení předlhůtní 31
2.3 Srovnání polhůtního a předlhůtního úročení 34
2.4 Úročení běžných účtů 36
2.5 Skonto 39
2.6 Další řešené příklady 42
2.7 Příklady k procvičení 44
3 Složené úročení a jeho využití 45
3.1 Základní rovnice složeného úročení 45
3.2 Efektivní úroková míra 52
3.3 Spojité úročení 56
3.4 Smíšené úročení 57
3.5 Další řešené příklady 58
3.6 Příklady k procvičení 62
4 Spoření a pravidelné investice 63
4.1 Budoucí hodnota anuity 64
4.2 Výpočet budoucí hodnoty anuity 67
4.3 Výpočet výše pravidelné úložky 69
4.4 Výpočet doby spoření 71
4.5 Výpočet úrokové sazby 73
4.6 Kombinace spoření a jednorázových částek 75
4.7 Změna podmínek v průběhu spoření 77
4.8 Další řešené příklady 80
4.9 Příklady k procvičení 83
5 Důchody a renty 85
5.1 Současná hodnota anuity 85
5.2 Výpočet současné hodnoty anuity 90
5.3 Výpočet výše vypláceného důchodu 93
5.4 Odložený důchod 95
5.5 Výpočet doby výplaty důchodu 98
5.6 Kombinace důchodu a jednorázových částek 102
5.7 Příklady k procvičení 105
6 Kombinace spoření a důchodu 107
6.1 Základní typ kombinace 108
6.2 Další typy kombinace 113
6.3 Příklady k procvičení 119
7 Úvěry a půjčky 121
7.1 Splácení stejnými splátkami 124
7.2 Splácení nestejnými splátkami 134
7.3 Další řešené příklady 135
7.4 Roční procentní sazba nákladů 138
7.5 Příklady k procvičení 146
8 Investiční rozhodování 147
8.1 Investiční trojúhelník 149
8.2 Výnosnost investice 153
8.3 Rizikovost investice 162
8.4 Anualizace výnosnosti a rizikovosti 166
8.5 Příklady k procvičení 169
9 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry 171
9.1 Eskont směnky a eskontní úvěr 176
9.2 Střední doba splatnosti 179
9.3 Směnka jako investiční příležitost 181
9.4 Ostatní krátkodobé cenné papíry 182
9.5 Příklady k procvičení 186
10 Investice na dluhopisovém trhu I: cena a výnosnost 189
10.1 Rozdělení obligací 189
10.2 Cena obligace 193
10.3 Výnosnost obligace 200
10.4 Cena kuponové obligace mezi kuponovými platbami 208
10.5 Příklady k procvičení 215
11 Investice na dluhopisovém trhu II: výnosové křivky, rating a durace 217
11.1 Výnosové křivky 217
11.2 Rating a durace obligace 223
11.3 Příklady k procvičení 236
12 Investice na akciovém trhu 239
12.1 Rozdělení akcií 240
12.2 Cena akcie 243
12.3 Výnosnost akcií 251
12.4 Štěpení akcií 255
12.5 Odebírací práva 257
12.6 Další příklady k procvičení 260
13 Operace na měnovém trhu 263
13.1 Spotové operace na měnovém trhu 267
13.2 Termínové operace na měnovém trhu 273
13.3 Příklady k procvičení 281
Příloha 1: Zohlednění inflace ve výpočtech 283
Příloha 2: Použité vzorce 295
Použitá literatura 299
Shrnutí 300
Summary 300

Titul Finanční matematika v praxi byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 127 -20 %
E-kniha 127 -20 %
Tištěná 284 -20 %
E-kniha 242 -20 %
Kloudová Jitka a kolektiv
Tištěná 300 -20 %
E-kniha 255 -20 %

Finanční matematika v praxi

Publikace se komplexně věnuje klíčovým oblastem finanční matematiky používaným nejenom v podnikové sféře, ale i při řízení osobních financí. Nejprve se seznámíte s principy jednoduchého a složeného úročení a následně s jejich aplikacemi na reálných finančních produktech a investičních nástrojích, jako jsou běžné a spořící účty, důchody a renty, podílové fondy, úvěry, cenné papíry (směnky, obligace, akcie) a měnové kurzy. Veškerý výklad je doprovázen konkrétními příklady a praktickými ukázkami jak z podnikové praxe, tak z řízení osobních financí. Každá kapitola je navíc doplněna o výukové video podrobně vysvětlující danou oblast finanční matematiky. Základní výhodou knihy je velká srozumitelnost a praktičnost. Ocení ji nejenom studenti vysokých škol ekonomického zaměření, ale také pracovníci finančních institucí a podnikové sféry. Kniha je určena pro každého, kdo chce finanční matematiku používat ve svůj prospěch, ať už v podnikové praxi či v osobním životě.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 7636

Z obsahu knihy Finanční matematika v praxi

O autorech 8
Úvod 9
1 Úvod do finanční matematiky 11
1.1 Časová hodnota peněz 11
1.2 Úrok a úroková sazba 13
1.3 Čas ve finanční matematice 14
1.4 Úroková sazba versus zdanění a inflace 16
1.5 Úrokové období 20
1.6 Výpočet úroku 20
1.7 Typy úročení 21
1.8 Procento versus procentní bod 25
2 Jednoduché úročení a jeho využití 27
2.1 Jednoduché úročení polhůtní 27
2.2 Jednoduché úročení předlhůtní 31
2.3 Srovnání polhůtního a předlhůtního úročení 34
2.4 Úročení běžných účtů 36
2.5 Skonto 39
2.6 Další řešené příklady 42
2.7 Příklady k procvičení 44
3 Složené úročení a jeho využití 45
3.1 Základní rovnice složeného úročení 45
3.2 Efektivní úroková míra 52
3.3 Spojité úročení 56
3.4 Smíšené úročení 57
3.5 Další řešené příklady 58
3.6 Příklady k procvičení 62
4 Spoření a pravidelné investice 63
4.1 Budoucí hodnota anuity 64
4.2 Výpočet budoucí hodnoty anuity 67
4.3 Výpočet výše pravidelné úložky 69
4.4 Výpočet doby spoření 71
4.5 Výpočet úrokové sazby 73
4.6 Kombinace spoření a jednorázových částek 75
4.7 Změna podmínek v průběhu spoření 77
4.8 Další řešené příklady 80
4.9 Příklady k procvičení 83
5 Důchody a renty 85
5.1 Současná hodnota anuity 85
5.2 Výpočet současné hodnoty anuity 90
5.3 Výpočet výše vypláceného důchodu 93
5.4 Odložený důchod 95
5.5 Výpočet doby výplaty důchodu 98
5.6 Kombinace důchodu a jednorázových částek 102
5.7 Příklady k procvičení 105
6 Kombinace spoření a důchodu 107
6.1 Základní typ kombinace 108
6.2 Další typy kombinace 113
6.3 Příklady k procvičení 119
7 Úvěry a půjčky 121
7.1 Splácení stejnými splátkami 124
7.2 Splácení nestejnými splátkami 134
7.3 Další řešené příklady 135
7.4 Roční procentní sazba nákladů 138
7.5 Příklady k procvičení 146
8 Investiční rozhodování 147
8.1 Investiční trojúhelník 149
8.2 Výnosnost investice 153
8.3 Rizikovost investice 162
8.4 Anualizace výnosnosti a rizikovosti 166
8.5 Příklady k procvičení 169
9 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry 171
9.1 Eskont směnky a eskontní úvěr 176
9.2 Střední doba splatnosti 179
9.3 Směnka jako investiční příležitost 181
9.4 Ostatní krátkodobé cenné papíry 182
9.5 Příklady k procvičení 186
10 Investice na dluhopisovém trhu I: cena a výnosnost 189
10.1 Rozdělení obligací 189
10.2 Cena obligace 193
10.3 Výnosnost obligace 200
10.4 Cena kuponové obligace mezi kuponovými platbami 208
10.5 Příklady k procvičení 215
11 Investice na dluhopisovém trhu II: výnosové křivky, rating a durace 217
11.1 Výnosové křivky 217
11.2 Rating a durace obligace 223
11.3 Příklady k procvičení 236
12 Investice na akciovém trhu 239
12.1 Rozdělení akcií 240
12.2 Cena akcie 243
12.3 Výnosnost akcií 251
12.4 Štěpení akcií 255
12.5 Odebírací práva 257
12.6 Další příklady k procvičení 260
13 Operace na měnovém trhu 263
13.1 Spotové operace na měnovém trhu 267
13.2 Termínové operace na měnovém trhu 273
13.3 Příklady k procvičení 281
Příloha 1: Zohlednění inflace ve výpočtech 283
Příloha 2: Použité vzorce 295
Použitá literatura 299
Shrnutí 300
Summary 300

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 712 -20 %
E-kniha 606 -20 %
Tištěná 215 -20 %
E-kniha 183 -20 %
Tištěná 343 -20 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 319 -20 %
E-kniha 271 -20 %
Tištěná 159 -20 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 847 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace