0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Inkluzivní vzdělávání

Teorie a praxe
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5894
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
271
Ihned ke stažení
i: 17109 n: 24778273r: 5894
Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme právo všech lidí na vzdělávání, zásadní otázkou tedy není, ZDA může být dítě vzděláváno v běžné škole, ale JAK takovému dítěti toto vzdělávání umožnit, aby z něho profitovalo ono samo i jeho okolí. Kniha přináší všem, kteří mají zájem českou školní praxi nadále rozvíjet, přehled současných teorií inkluzivního vzdělání, interpretaci jeho principů a výklad metodiky. Záměrem je vytvořit současně i teoretické zázemí pro postupující inkluzivně orientovanou praxi na školách. Publikace je určena především pro studenty pedagogických oborů a pro odbornou veřejnost – pedagogy, psychology, sociální pracovníky a poradenská pracoviště včetně pracovníků nově vznikajících Center podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV).

Z obsahu knihy Inkluzivní vzdělávání

Předmluva
O autorkách
Slovník pojmů
1. Vzdělávací potřeby v inkluzivním pojetí
1.1 Koncept speciálních vzdělávacích potřeb
1.2 Měnící se paradigma – žáci s potřebou podpůrných opatření
1.3 Příprava nerestriktivních podmínek výuky
1.3.1 Úprava materiálů pro výuku
1.3.2 Výukové strategie
1.4 Inkluze žáků s mírnou potřebou podpůrných opatření
1.5 Inkluze žáků se zvýšenou potřebou podpůrných opatření
1.6 Inkluze žáků s intenzivní potřebou podpůrných opatření
1.7 Zavádění inkluzivních opatření ve škole a překonávání rizik
2. Sociální heterogenita jako charakteristika inkluzivní školy
2.1 Kulturní a etnická heterogenita
2.2 Jazyková heterogenita
2.3 Heterogenita pohlaví a genderové aspekty inkluze
2.4 Věková heterogenita
2.5 Heterogenita kognitivních předpokladů a mentálních schopností
2.6 Rozdílnost žáků podle temperamentových charakteristik
3. Inkluze ve výzkumných šetřeních
3.1 Výzkum zaměřený na postoje jednotlivých účastníků vzdělávacího procesu
3.1.1 Postoje pedagogů a dalších odborníků k inkluzivnímu vzdělávání
3.1.2 Postoje rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k inkluzivnímu vzdělávání
3.1.3 Postoje dětí mladšího školního věku k inkluzivnímu vzdělávání
3.1.4 Výzkum v oblasti postojů studentů středních škol k osobám s postižením
3.1.5 Výzkum v oblasti postojů studentů vysokých škol k osobám s postižením
3.1.6 Postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k inkluzivnímu vzdělávání
3.2 Výzkum zaměřený na hodnocení efektivity výukových metod
3.3 Inkluzivní výzkum jako součást inkluzivní společenské praxe
3.3.1 Participační a emancipační výzkum
3.3.2 Charakteristiky inkluzivního výzkumu
3.3.3 Vymezení rolí v inkluzivním výzkumu
3.3.4 Metody používané v inkluzivním výzkumu
3.3.5 Úskalí inkluzivního výzkumu
4. Inkluzivní vzdělávání
4.1 Současné změny v oblasti inkluzivního vzdělávání v České republice
4.2 Kompetence inkluzivního pedagoga
4.3 Příprava pedagogů na inkluzivní vzdělávání
4.4 Změny v pojetí žáka a změny v organizaci vyučování
4.5 Úpravy kurikula v inkluzivním pojetí
4.6 Pedagogická kooperace v procesu inkluze
5. Případová studie školy
5.1 Základní informace
5.1.1 Škola
5.1.2 Třídní učitel
5.1.3 Třída
5.1.4 Prostředí třídy
5.1.5 Žáci s potřebou podpůrných opatření
5.2 Další vývoj ve třídě 4. A – první kroky
5.3 Další vývoj ve třídě 4. A – začátek druhého pololetí
5.4 Konec školního roku a situace ve 4. A
6. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
6.1 Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném pojetí
6.1.1 Diagnostika v inkluzivním pojetí
6.1.2 Průběh inkluzivní diagnostiky
6.1.3 Dlouhodobost a průběžnost inkluzivní diagnostiky
6.1.4 Dialogický přístup v inkluzivní diagnostice
6.1.5 Interaktivní přístup v inkluzivní diagnostice
6.2 Diagnostické metody
6.3 Diagnostika vztahů ve třídě
6.3.1 Příklad využití diagnostiky vztahů ve třídě
6.3.2 Možnosti pedagogické intervence při práci s třídním kolektivem
6.4 Diagnostika chování žáka
6.4.1 Možnosti pedagogické intervence u žáků s problémy v chování
6.5 Spolupráce s rodinou
Příloha 1
Příloha 2
Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe (Resumé / Summary)
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Autorky upozorňují, že při finalizaci textu publikace nedopatřením vypadly odkazy na použité zdroje LOREMAN, T., DEPPELER, J., HARVEY, D. (2005). Inclusive Education. A Practical Guide to Supporting D
iversity in the Classroom. Crows Nest : ALLEN & UNWIN. ISBN 1-74114-409-4 ( týká se str.26, 27, 38, 39, 40 a 55) , FOREMAN, P., ARTHUR-KELLY, M. (2008) Social Justice Principles, the Law and Research,
as Bases for Inclusion. In Australoasian Journal of Special Education, Vol.32, Issue 1, p. 109 – 124 ( týká se str. 64,67) a JORDAN et al. 2009 Preparing teachers for inclusive classrooms. In Teachin
g and Teacher Education, Vol.25, p.535-542. (str. 66), které budou uvedeny v dalších vydáních knihy.

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 17.4MB | 1.9MB | 5.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Inkluzivní vzdělávání

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 17.4MB | 1.9MB | 5.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Inkluzivní vzdělávání

Teorie a praxe
Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme právo všech lidí na vzdělávání, zásadní otázkou tedy není, ZDA může být dítě vzděláváno v běžné škole, ale JAK takovému dítěti toto vzdělávání umožnit, aby z něho profitovalo ono samo i jeho okolí. Kniha přináší všem, kteří mají zájem českou školní praxi nadále rozvíjet, přehled současných teorií inkluzivního vzdělání, interpretaci jeho principů a výklad metodiky. Záměrem je vytvořit současně i teoretické zázemí pro postupující inkluzivně orientovanou praxi na školách. Publikace je určena především pro studenty pedagogických oborů a pro odbornou veřejnost – pedagogy, psychology, sociální pracovníky a poradenská pracoviště včetně pracovníků nově vznikajících Center podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV).
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5894
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
271
Ihned ke stažení
i: 17109 n: 24778273r: 5894

Z obsahu knihy Inkluzivní vzdělávání

Předmluva
O autorkách
Slovník pojmů
1. Vzdělávací potřeby v inkluzivním pojetí
1.1 Koncept speciálních vzdělávacích potřeb
1.2 Měnící se paradigma – žáci s potřebou podpůrných opatření
1.3 Příprava nerestriktivních podmínek výuky
1.3.1 Úprava materiálů pro výuku
1.3.2 Výukové strategie
1.4 Inkluze žáků s mírnou potřebou podpůrných opatření
1.5 Inkluze žáků se zvýšenou potřebou podpůrných opatření
1.6 Inkluze žáků s intenzivní potřebou podpůrných opatření
1.7 Zavádění inkluzivních opatření ve škole a překonávání rizik
2. Sociální heterogenita jako charakteristika inkluzivní školy
2.1 Kulturní a etnická heterogenita
2.2 Jazyková heterogenita
2.3 Heterogenita pohlaví a genderové aspekty inkluze
2.4 Věková heterogenita
2.5 Heterogenita kognitivních předpokladů a mentálních schopností
2.6 Rozdílnost žáků podle temperamentových charakteristik
3. Inkluze ve výzkumných šetřeních
3.1 Výzkum zaměřený na postoje jednotlivých účastníků vzdělávacího procesu
3.1.1 Postoje pedagogů a dalších odborníků k inkluzivnímu vzdělávání
3.1.2 Postoje rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k inkluzivnímu vzdělávání
3.1.3 Postoje dětí mladšího školního věku k inkluzivnímu vzdělávání
3.1.4 Výzkum v oblasti postojů studentů středních škol k osobám s postižením
3.1.5 Výzkum v oblasti postojů studentů vysokých škol k osobám s postižením
3.1.6 Postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k inkluzivnímu vzdělávání
3.2 Výzkum zaměřený na hodnocení efektivity výukových metod
3.3 Inkluzivní výzkum jako součást inkluzivní společenské praxe
3.3.1 Participační a emancipační výzkum
3.3.2 Charakteristiky inkluzivního výzkumu
3.3.3 Vymezení rolí v inkluzivním výzkumu
3.3.4 Metody používané v inkluzivním výzkumu
3.3.5 Úskalí inkluzivního výzkumu
4. Inkluzivní vzdělávání
4.1 Současné změny v oblasti inkluzivního vzdělávání v České republice
4.2 Kompetence inkluzivního pedagoga
4.3 Příprava pedagogů na inkluzivní vzdělávání
4.4 Změny v pojetí žáka a změny v organizaci vyučování
4.5 Úpravy kurikula v inkluzivním pojetí
4.6 Pedagogická kooperace v procesu inkluze
5. Případová studie školy
5.1 Základní informace
5.1.1 Škola
5.1.2 Třídní učitel
5.1.3 Třída
5.1.4 Prostředí třídy
5.1.5 Žáci s potřebou podpůrných opatření
5.2 Další vývoj ve třídě 4. A – první kroky
5.3 Další vývoj ve třídě 4. A – začátek druhého pololetí
5.4 Konec školního roku a situace ve 4. A
6. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
6.1 Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném pojetí
6.1.1 Diagnostika v inkluzivním pojetí
6.1.2 Průběh inkluzivní diagnostiky
6.1.3 Dlouhodobost a průběžnost inkluzivní diagnostiky
6.1.4 Dialogický přístup v inkluzivní diagnostice
6.1.5 Interaktivní přístup v inkluzivní diagnostice
6.2 Diagnostické metody
6.3 Diagnostika vztahů ve třídě
6.3.1 Příklad využití diagnostiky vztahů ve třídě
6.3.2 Možnosti pedagogické intervence při práci s třídním kolektivem
6.4 Diagnostika chování žáka
6.4.1 Možnosti pedagogické intervence u žáků s problémy v chování
6.5 Spolupráce s rodinou
Příloha 1
Příloha 2
Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe (Resumé / Summary)
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Autorky upozorňují, že při finalizaci textu publikace nedopatřením vypadly odkazy na použité zdroje LOREMAN, T., DEPPELER, J., HARVEY, D. (2005). Inclusive Education. A Practical Guide to Supporting D
iversity in the Classroom. Crows Nest : ALLEN & UNWIN. ISBN 1-74114-409-4 ( týká se str.26, 27, 38, 39, 40 a 55) , FOREMAN, P., ARTHUR-KELLY, M. (2008) Social Justice Principles, the Law and Research,
as Bases for Inclusion. In Australoasian Journal of Special Education, Vol.32, Issue 1, p. 109 – 124 ( týká se str. 64,67) a JORDAN et al. 2009 Preparing teachers for inclusive classrooms. In Teachin
g and Teacher Education, Vol.25, p.535-542. (str. 66), které budou uvedeny v dalších vydáních knihy.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 249 -30 %
E-kniha 211 -30 %
Tištěná 99
Tištěná 149
E-kniha 127
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace