0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
349
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 18.2.2018 3:46
i: 21191 n: 24750392r: 7913
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
297
Ihned ke stažení
i: 21192 n: 24795751r: 7913
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem – ať už to bude student, či učitel. V učebnici vedle základního textu najdete i poznámky, odkazy na odbornou literaturu, zajímavosti, a především řadu rozmanitých úkolů. Při jejich řešení si nejlépe uvědomíte, že pedagogiku se nemusíme učit zpaměti jako malou násobilku: mnoho věcí, na něž v pedagogice narážíme, už přece známe z vlastního života. Stačí jen o těchto zkušenostech přemýšlet, konfrontovat je s pedagogickou teorií, diskutovat o nich s učiteli či se spolužáky. Pokud byste si u některých úloh (v didaktické části) nebyli jisti, můžete si svůj názor porovnat s klíčem k jejich řešení. Věříme, že tak bude pro vás pedagogika nejen zábavnější, ale že si zároveň lépe osvojíte „pedagogické myšlení“, které zcela jistě uplatníte i při výkonu pedagogické profese.
Pro pedagogy je zajímavý interaktivní způsob zpracování některých částí učebnice. Bude jim napomáhat k tomu, aby studenty mohli vést k přemýšlení, samostatnosti a spolupráci s učiteli i se spolužáky.

Z obsahu knihy Základní učebnice pedagogiky

Úvod
ČÁST I – OBECNÁ PEDAGOGIKA
1. Dobrodružství výchovy
2. O smyslu výchovy a jejím místě v procesech formování člověka
3. Systém výchovy
3.1 Cíle výchovy
3.2 Podmínky výchovy
3.3 Prostředky výchovy
3.4 Výsledky výchovy
4. Vychovatel a vychovávaný
5. Vzdělání a vzdělávání
6. Výchovně-vzdělávací soustava
7. A co je to vlastně ta pedagogika?
Seznam použité a doporučené literatury k obecné pedagogice
ČÁST II – OBECNÁ DIDAKTIKA
1. Začneme – jak jinak – u Komenského aneb Čím se zabývá didaktika
2. Zase to vyučování…
3. Změna je život aneb Proměny vyučování
4. Bez znalosti cíle nevíme kudy kam…
5. Co bychom se ve škole měli učit aneb Obsah vyučování a vzdělávání
5.1 Obsah vzdělání a vzdělávací programy
6. Cestou necestou aneb Metody vyučování
6.1 Charakteristika vybraných metod vyučování
6.1.1 Brainstorming (brainwriting)
6.1.2 Mentální mapování
6.1.3 Didaktické hry
7. Jak to všechno uspořádat aneb Organizační formy vyučování
8. Umím, umíš, umíme… aneb Hodnocení ve škole
8.1 Funkce hodnocení
8.2 Formativní a sumativní hodnocení
8.3 Známka, nebo slovo?
9. Není škola jako škola…
9.1 Učíme se číst a psát
9.2 Didaktické prvky, které v každé škole nenajdete…
Klíč k řešení vybraných úloh z části II: Obecná didaktika
Seznam použité a doporučené literatury k obecné didaktice
ČÁST III – DĚJINY PEDAGOGIKY
1. Dějiny pedagogiky jako pedagogická disciplína
2. Výchova a pedagogika v období antiky
2.1 Charakteristika historické epochy
2.2 Výchova v období klasického Řecka, helénismu, starověkého Říma
2.2.1 Výchova v období klasického Řecka
2.2.2 Výchova v období helénismu
2.2.3 Výchova ve starověkém Římě
2.3 Teoretikové
So?sté
Sokrates
Platon
Aristoteles
Plutarchos
Marcus Fabius Quintilianus
Sofronius Eusebius Hieronymus
3. Výchova a pedagogika v období středověku
3.1 Charakteristika historické epochy
3.2 Výchova v období středověku
3.2.1 Středověké školy
3.2.2 Výchova rytíře
3.2.3 Učňovství
3.2.4 Školství v Čechách
4. Výchova a pedagogika v období renesance a reformace
4.1 Charakteristika historické epochy
4.2 Výchova a vzdělání v období renesance
4.2.1 Teoretikové a školští reformátoři
4.2.2 Školství a pedagogika v Čechách
5. Pedagogika Jana Amose Komenského
5.1 Východiska Komenského pedagogického díla
5.2Vývoj pedagogických názorů Komenského
5.3 Ohlas Komenského pedagogiky
6. Výchova a pedagogika v období osvícenství
6.1 Charakteristika historické epochy
6.2 Výchova a vzdělání v období osvícenství
6.2.1 Teoretikové a školští reformátoři
6.2.2 Školství v Čechách v době vlády Marie Terezie
7. Výchova, škola a pedagogika v 19. století
7.1 Sociálně-politická a kulturní charakteristika
7.2 Výchova a vzdělání v 19. století
7.2.1 Teoretikové
7.3 Pedagogika a školství v českých zemích
7.3.1 Pedagogika G. A. Lindnera
7.3.2 Školství v českých zemích
8. Výchova, školství a pedagogika ve 20. století
8.1 Pedagogické směry
8.1.1 Směry vzešlé z kritiky herbartismu. Reformní a pragmatická pedagogika
8.1.2 Směry s těžištěm v osobnosti žáka
8.1.3 Směry s těžištěm v sociálních a kulturních strukturách
8.2 Česká škola a pedagogika 20. století
8.2.1 Česká pedagogika od přelomu 19. a 20. století do roku 1948
8.2.2 České školství v období 1918–1948
8.2.3 České školství po roce 1948
8.2.4 Česká pedagogika po roce 1948
Seznam použité a doporučené literatury k dějinám pedagogiky

Tištěná kniha

Datum vydání: 06. 11. 2014
Katalogové číslo: 27039
ISBN: 978-80-247-5039-2
Formát / stran: 167×240, 248 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | -
Druh ochrany: Adobe DRM
Základní učebnice pedagogiky
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 06. 11. 2014
Katalogové číslo: 27039
ISBN: 978-80-247-5039-2
Formát / stran: 167×240, 248 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | -
Druh ochrany: Adobe DRM

Základní učebnice pedagogiky

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem – ať už to bude student, či učitel. V učebnici vedle základního textu najdete i poznámky, odkazy na odbornou literaturu, zajímavosti, a především řadu rozmanitých úkolů. Při jejich řešení si nejlépe uvědomíte, že pedagogiku se nemusíme učit zpaměti jako malou násobilku: mnoho věcí, na něž v pedagogice narážíme, už přece známe z vlastního života. Stačí jen o těchto zkušenostech přemýšlet, konfrontovat je s pedagogickou teorií, diskutovat o nich s učiteli či se spolužáky. Pokud byste si u některých úloh (v didaktické části) nebyli jisti, můžete si svůj názor porovnat s klíčem k jejich řešení. Věříme, že tak bude pro vás pedagogika nejen zábavnější, ale že si zároveň lépe osvojíte „pedagogické myšlení“, které zcela jistě uplatníte i při výkonu pedagogické profese.
Pro pedagogy je zajímavý interaktivní způsob zpracování některých částí učebnice. Bude jim napomáhat k tomu, aby studenty mohli vést k přemýšlení, samostatnosti a spolupráci s učiteli i se spolužáky.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
349
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 18.2.2018 3:46
i: 21191 n: 24750392r: 7913
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
297
Ihned ke stažení
i: 21192 n: 24795751r: 7913

Z obsahu knihy Základní učebnice pedagogiky

Úvod
ČÁST I – OBECNÁ PEDAGOGIKA
1. Dobrodružství výchovy
2. O smyslu výchovy a jejím místě v procesech formování člověka
3. Systém výchovy
3.1 Cíle výchovy
3.2 Podmínky výchovy
3.3 Prostředky výchovy
3.4 Výsledky výchovy
4. Vychovatel a vychovávaný
5. Vzdělání a vzdělávání
6. Výchovně-vzdělávací soustava
7. A co je to vlastně ta pedagogika?
Seznam použité a doporučené literatury k obecné pedagogice
ČÁST II – OBECNÁ DIDAKTIKA
1. Začneme – jak jinak – u Komenského aneb Čím se zabývá didaktika
2. Zase to vyučování…
3. Změna je život aneb Proměny vyučování
4. Bez znalosti cíle nevíme kudy kam…
5. Co bychom se ve škole měli učit aneb Obsah vyučování a vzdělávání
5.1 Obsah vzdělání a vzdělávací programy
6. Cestou necestou aneb Metody vyučování
6.1 Charakteristika vybraných metod vyučování
6.1.1 Brainstorming (brainwriting)
6.1.2 Mentální mapování
6.1.3 Didaktické hry
7. Jak to všechno uspořádat aneb Organizační formy vyučování
8. Umím, umíš, umíme… aneb Hodnocení ve škole
8.1 Funkce hodnocení
8.2 Formativní a sumativní hodnocení
8.3 Známka, nebo slovo?
9. Není škola jako škola…
9.1 Učíme se číst a psát
9.2 Didaktické prvky, které v každé škole nenajdete…
Klíč k řešení vybraných úloh z části II: Obecná didaktika
Seznam použité a doporučené literatury k obecné didaktice
ČÁST III – DĚJINY PEDAGOGIKY
1. Dějiny pedagogiky jako pedagogická disciplína
2. Výchova a pedagogika v období antiky
2.1 Charakteristika historické epochy
2.2 Výchova v období klasického Řecka, helénismu, starověkého Říma
2.2.1 Výchova v období klasického Řecka
2.2.2 Výchova v období helénismu
2.2.3 Výchova ve starověkém Římě
2.3 Teoretikové
So?sté
Sokrates
Platon
Aristoteles
Plutarchos
Marcus Fabius Quintilianus
Sofronius Eusebius Hieronymus
3. Výchova a pedagogika v období středověku
3.1 Charakteristika historické epochy
3.2 Výchova v období středověku
3.2.1 Středověké školy
3.2.2 Výchova rytíře
3.2.3 Učňovství
3.2.4 Školství v Čechách
4. Výchova a pedagogika v období renesance a reformace
4.1 Charakteristika historické epochy
4.2 Výchova a vzdělání v období renesance
4.2.1 Teoretikové a školští reformátoři
4.2.2 Školství a pedagogika v Čechách
5. Pedagogika Jana Amose Komenského
5.1 Východiska Komenského pedagogického díla
5.2Vývoj pedagogických názorů Komenského
5.3 Ohlas Komenského pedagogiky
6. Výchova a pedagogika v období osvícenství
6.1 Charakteristika historické epochy
6.2 Výchova a vzdělání v období osvícenství
6.2.1 Teoretikové a školští reformátoři
6.2.2 Školství v Čechách v době vlády Marie Terezie
7. Výchova, škola a pedagogika v 19. století
7.1 Sociálně-politická a kulturní charakteristika
7.2 Výchova a vzdělání v 19. století
7.2.1 Teoretikové
7.3 Pedagogika a školství v českých zemích
7.3.1 Pedagogika G. A. Lindnera
7.3.2 Školství v českých zemích
8. Výchova, školství a pedagogika ve 20. století
8.1 Pedagogické směry
8.1.1 Směry vzešlé z kritiky herbartismu. Reformní a pragmatická pedagogika
8.1.2 Směry s těžištěm v osobnosti žáka
8.1.3 Směry s těžištěm v sociálních a kulturních strukturách
8.2 Česká škola a pedagogika 20. století
8.2.1 Česká pedagogika od přelomu 19. a 20. století do roku 1948
8.2.2 České školství v období 1918–1948
8.2.3 České školství po roce 1948
8.2.4 Česká pedagogika po roce 1948
Seznam použité a doporučené literatury k dějinám pedagogiky

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 149
E-kniha 297
Tištěná 149
E-kniha 390
Tištěná 699
E-kniha 594
Tištěná 359
E-kniha 305
Tištěná 339
E-kniha 288

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace